Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015Documente CEC

Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale Nr. 3271 din 21 aprilie 2015

|versiune pentru tipar| Chişinău, 12 mai 2015, Nr. 3377

Conform demersurilor din 8 mai 2015, înregistrate la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/11616 şi, respectiv, CEC-7/11629, Partidul Politic “Democraţia Acasă” şi Blocul electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” au informat despre retragerea Partidului Politic “Democraţia Acasă” din componenţa respectivului bloc electoral.

La demersuri au fost anexate Procesul-verbal nr. 4 din 5 mai 2015 al şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Politic “Democraţia Acasă”, prin care s-a decis părăsirea Blocului electoral şi participarea de sine stătătoare în alegerile locale generale din 14 iunie 2015, precum şi Procesul-verbal nr. 3 din 6 mai 2015 al şedinţei Consiliului Politic al blocului electoral privind modificarea componenţei Consiliului şi excluderea candidaţilor înaintaţi din partea Partidului Politic “Democraţia Acasă” pentru funcţiile de primar şi de consilier în consiliile locale, raionale şi municipale.

În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral şi art. 59 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administaţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

  1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3271 din 21 aprilie 2015 “Cu privire la înregistrarea Blocului electoral «Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă», a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” se modifică, după cum urmează:

    • în alineatul al doilea din preambulul hotărîrii, textul “Partidul Politic «Democraţia Acasă» (procesul-verbal nr. 3 din 14 aprilie 2015 al şedinţei Consiliului Naţional al Partidului Politic «Democraţia Acasă»)” se exclude;
    • la pct. 1, textul “Partidul Politic «Democraţia Acasă»” se exclude.
  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.