Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994Concurenţi electoraliBSD

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 27 februarie 1994 din partea Blocului electoral “Blocul Social-Democrat”

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Nantoi Oazuor. Chişinău1948BSD
inginer-electrician, Preşedintele PSDM
2Urechean Serafimor. Chişinău1950BSD
inginer-constructor, Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Independente din Moldova
3Ţăran Anatolor. Chişinău1951BSD
istoric, doctor în istorie, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă
4Josu Victoror. Chişinău1953BSD
teatrolog, Directorul general al fundaţiei pentru susţinerea ştiinţei, învăţămîntului, culturii şi artei “Intellego”
5Ohrimenko Evghenieor. Chişinău1944BSD
istoric, Directorul şcolii ruse nr. 11 din or. Chişinău
6Ciubotaru Viorelor. Chişinău1958BSD
matematician-informatician, Consilier-şef, directorul Cabinetului Preşedintelui Republicii Moldova
7Ceşuiev Visarionor. Chişinău1949BSD
economist, Directorul general al Departamentului de Stat pentru privatizare
8Botnaru Ionor. Chişinău1954BSD
diplomat, doctor în istorie, Ministru ad-interimar al afacerilor externe din Republicii Moldova
9Godonoga Ionor. Chişinău1953BSD
economist, Vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor Independente din Republica Moldova
10Filip Iurieor. Chişinău1959BSD
matematician-economist, Referent superior la Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
11Burian Alexandruor. Chişinău1953BSD
jurist, doctor în dreptul internaţional, Preşedintele Comisiei pentru relaţii externe a Parlamentului Republicii Moldova
12Ţurcan Ninaor. Chişinău1941BSD
profesoară de biologie, Preşedinte al Comitetului republican al sindicatului lucrătorilor din instituţiile de stat şi serviciile obşteşti
13Ivanov Ionor. Slobozia1944BSD
profesor de limbă engleză, Preşedintele executivului Mişcării “Demnitatea”, profesor la şcoala medie nr. 2 din or. Slobozia
14Şova Vasileor. Chişinău1959BSD
jurist, Membru al Comisiei pentru combaterea criminalităţii a Parlamentului Republicii Moldova
15Pahomi Vasileor. Chişinău1951BSD
medic, Preşedinte al Comitetului municipal al sindicatului lucrătorilor medicali
16Bernevec Sergiuor. Chişinău1964BSD
inginer-constructor, Cercetător-coordonator la Centrul de cercetări strategice în probleme de dezvoltare şi stabilitate
17Stratilă Nicolaeor. Chişinău1953BSD
inginer-mecanic, Preşedinte al Consiliului sindicatului lucrătorilor din industria chimică şi a combustibilului
18Gudîm Anatolieor. Chişinău1936BSD
economist, Directorul general al Centrului independent de cercetări ştiinţifice “Economics-Expert Ltd”
19Rozenberg Levor. Tiraspol1949BSD
inginer-electrician, Ziarist independent
20Suboci Nataliaor. Chişinău1947BSD
profesoară de chimie, Preşedinte al Consiliului federaţiei sindicale “Moldova — business-sind”
21Gafton Petruor. Chişinău1955BSD
inginer-electrician, Preşedinte al Uniunii Tineretului din Moldova
22Balan Mihaior. Chişinău1958BSD
jurist, Consilier la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
23Suruceanu Nicolaeor. Chişinău1954BSD
inginer-constructor, Vicepreşedinte al Comitetului republican al sindicatului lucrătorilor din constucţii “Sindicons”
24Rotaru Ilieor. Chişinău1954BSD
jurist, doctor în drept, Şeful Direcţiei juridice a Departamentului de Stat pentru privatizare
25Cuciuc Valeriuor. Chişinău1963BSD
istoric, Preşedinte al Consiliului executiv al Ligii naţionale a Tineretului din Republica Moldova
26Capşa Tudoror. Chişinău1949BSD
jurist, Şeful secţiei juridice a Consiliului F.S.I.M
27Badîr Iurieor. Chişinău1950BSD
economist, Directorul agenţiei teritoriale Chişinău a Departamentului de Stat pentru privatizare
28Gurduza Alexandruor. Ungheni1950BSD
inginer-constructor, Director al fabricii de cărămidă
29Cuciuc Semionor. Chişinău1949BSD
pedagog, Vicepreşedinte al Mişcării Combatanţilor din Moldova
30Volcinschi Victoror. Chişinău1933BSD
jurist, Prim-viceministru al Ştiinţei şi Învăţămîntului din Republica Moldova
31Vîrtosu Ions. Truşeni, Străşeni1958BSD
inginer-tehnolog, Şef de secţie la Ministerul Economiei al Republicii Moldova
32Cara Victoror. Cantemir1952BSD
tehnician-mecanic, Întreprinzător
33Moldovanu Mirceaor. Soroca1954BSD
inginer-constructor, Şeful Direcţiei de construcţii rutiere nr. 6 din or. Soroca
34Bolboceanu Valentinor. Briceni1950BSD
pedagog, Profesor la liceul din or. Briceni
35Ghiţu Vladimiror. Bălţi1966BSD
provizor, Şeful farmaciei nr. 123 din or Bălţi
36Rusu Tudoror. Chişinău1956BSD
inginer-mecanic, Directorul parcului de taximetre din or. Chişinău
37Opincă Valeriuor. Chişinău1960BSD
istoric, doctor în istorie, Secretar ştiinţific al Centrului de informaţii în domeniul ştiinţelor umanitare al Academiei de Ştiinţe
38Scripcaru Liliaor. Chişinău1956BSD
profesoară de chimie, Preşedinte al Comitetului sindical al întreprinderii colective de mobilă “Aurica”
39Alovaţchi Ivanor. Taraclia1952BSD
inginer-mecanic, Ziarist independent
40Chirtoacă Petruor. Chişinău1951BSD
jurist, Procuror al secţiei civile a Procuraturii Republicii Moldova (demisionat la 1993)
41Pojoga Iurieor. Chişinău1962BSD
economist, Şef de direcţie la firma “Sindbalneoservice Moldova”
42Rotaru Constantinor. Orhei1946BSD
tehnolog, Preşedinte al comitetului sindical de la Uzina Constructoare de maşini din or. Orhei
43Sorici Minaor. Teleneşti1946BSD
jurist, Vicepreşedinte al Comitetului executiv raional Teleneşti
44Streleţ Valeriuor. Chişinău1970BSD
istoric-politolog, Cercetător-asistent la Centrul de cercetări strategice în probleme de dezvoltare şi stabilitate
45Ciobanu Igoror. Chişinău1955BSD
fizician, doctor în ştiinţe fizico-matematice, Şef al Secţiei de relaţii parlamentare externe şi protocol a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova
46Mihailov Valentinor. Chişinău1942BSD
inginer-electromecanic, doctor în ştiinţe tehnice, Colaborator ştiinţific superior la Institutul de fizică aplicată al Academiei de Ştiinţe
47Lariuşina Tatianaor. Chişinău1958BSD
economist, Director general-adjunct al firmei “Lunicorm”
48Mîţu Alexeior. Chişinău1942BSD
agronom, Colaborator ştiinţific, coordonator la Institutul Naţional de Viticultură şi Vinificare
49Bulgac Olegor. Chişinău1961BSD
inginer-constructor, Şef de secţie la ziarul “Republica”
50Reabcinschi Veaceslavor. Chişinău1963BSD
inginer-electronist, Şef de secţie la Direcţia pentru tineret, sport şi turism a Primăriei or. Chişinău
51Kogan Anatolor. Chişinău1927BSD
filolog, scriitor, Şef de secţie la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
52Miron Victoriaor. Chişinău1958BSD
jurnalist, doctor în istorie, Lector superior la Universitatea pedagogică “Ion Creangă” din Chişinău
53Rusu Sergiuor. Floreşti1960BSD
matematician, Inginer la fabrica de sticlă din or. Floreşti
54Cojuhari Ionor. Chişinău1947BSD
inginer-matematician, Preşedinte al Comitetului sindical al A.P. “Uzina de Tractoare”
55Guţu Veaceslavor. Chişinău1957BSD
matematician-informator, Şef de Direcţie la Departamentul de Stat pentru privatizare
56Atamanenco Iurieor. Chişinău1959BSD
inginer-constructor, Director-adjunct al firmei “Murelor”
57Livovski Evgheniaor. Chişinău1933BSD
inginer-constructor, Prim-vicepreşedinte al Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova
58Koşelev Alexandror. Chişinău1960BSD
inginer, Director al firmei “Tages”
59Topor Borisor. Chişinău1948BSD
medic, doctor habilitat, Profesor la Universitatea de Stat de Medicină
60Pantelei Vasileor. Chişinău1947BSD
economist, Director general-adjunct al Departamentului de Stat pentru Statistică
61Podreadov Nicolaior. Tiraspol1947BSD
inginer-energetician, Director al firmei “Capital”
62Jardan Vladimiror. Chişinău1958BSD
economist, Director al Casei editoriale “Logos”
63Lupaşcu Alexandruor. Rîşcani1953BSD
inginer, Director al firmei “27 august SRL”
64Gladun Eugenor. Chişinău1936BSD
medic, doctor în medicină, Directorul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi a Copilului
65Jukovski Victoror. Bălţi1957BSD
matematician, Întreprinzător
66Rimschi Valentinor. Chişinău1952BSD
doctor habilitat în ştiinţe tehnice, Colaborator ştiinţific principal la Institutul de energetică al Academiei de Ştiinţe
67Mrug Vitaliior. Edineţ1956BSD
inginer-constructor, Director general al Asociaţiei de producţie “AMACONRUT”
68Cucoş Borisor. Sîngerei1945BSD
inginer-electrician, Directorul Asociaţiei de colectări din r-nul Sîngerei
69Arvat Valeriuor. Briceni1953BSD
pedagog, Profesor la şcoala română din or. Briceni
70Usenko Alfredor. Chişinău1935BSD
medic-chirurg, doctor în medicină, Medic-şef adjunct la spitalul de urgenţă din or. Chişinău
71Filippov Evghenieor. Chişinău1958BSD
matematician, doctor în matematică, Inginer superior la firma “ADD SRL”
72Rogut Veaceslavor. Călăraşi1950BSD
inginer, Şeful Sectorului de exploatare a drumurilor din Călăraşi
73Burlacu Tudors. Antoneuca, Drochia1955BSD
pedagog, Întreprinzător
74Nacu Vasileor. Chişinău1958BSD
economist, Preşedinte al Consiliului orăşenesc Chişinău al U.T.M.
75Lumer Innaor. Chişinău1942BSD
economist, doctor în economie, Secretar ştiinţific al Institutului de energetică al Academiei de Ştiinţe
76Groza Viorelor. Chişinău1965BSD
economist, Şef al secţiei economice a Mişcării Combatanţilor din Moldova
77Ciuvaga Marinor. Ungheni1961BSD
bibliograf, Director al reţelei de biblioteci a raionului Ungheni
78Remizov Victoror. Chişinău1947BSD
medic-chirurg, profesor, Şef de secţie la spitalul de urgenţă din or. Chişinău
79Mura Ludmilaor. Bălţi1953BSD
filozof, Director al Casei de creaţie a copiilor din or. Bălţi
80Bogdan Vasiles. Văsieni, Teleneşti1952BSD
agronom, Directorul gospodăriei agricole “Văsieni”
81Laptev Anatolor. Chişinău1949BSD
economist, Directorul întreprinderii mixte moldo-germane “Astra”
82Sârbu Ionor. Chişinău1938BSD
economist, doctor hab., Profesor la catedra de economie şi management a Universităţii de Stat din Moldova
83Sadovschi Relior. Chişinău1964BSD
matematician, Pedagog la secţia de învăţămînt a sectorului Centru din or. Chişinău
84Rîbacov Olegor. Chişinău1955BSD
istoric, doctor în istorie, Docent la Universitatea de Stat de Medicină
85Nuţu Nicolaeor. Chişinău1951BSD
pedagog, Directorul Centrului autogestional al Institutului Naţional de Instruire INIC
86Croitoru Gheorgheor. Hînceşti1951BSD
inginer-constructor, Maistru superior la şcoala profesională tehnică nr. 88
87Valco Valeriuor. Cantemir1955BSD
electromecanic, Administratorul staţiei de cale ferată “Prut”
88Florea Stanislavor. Bălţi1952BSD
medic, Medic la Casa veteranilor din or. Bălţi
89Fala Alexeior. Chişinău1957BSD
economist, Şeful Direcţiei administrative a C.C. U.T.M
90Bublic Vladimirs. Zguriţa, Drochia1961BSD
economist, Preşedinte al agrofirmei “Zguriţa”
91Guţol Sergiuor. Chişinău1960BSD
inginer-constructor, Întreprinzător
92Mîrzac Ionor. Nisporeni1961BSD
inginer-metalurg, Director-adjunct al firmei “Info-service SRL”
93Tulbure Alexeior. Chişinău1966BSD
istoric, magistru în istorie, Director-adjunct al firmei “Polis”
94Dogotari Anatols. Grimancăuţi, Briceni1951BSD
agronom, Întreprinzător
95Covalenco Alexandruor. Chişinău1958BSD
medic, Şef de Direcţie la firma republicană “SINDBALNEOSERVICE”
96Dumbrăveanu Dumitruor. Bălţi1960BSD
medic, Medic la Casa veteranilor nr. 2 din or. Bălţi
97Vîlcu Mihailor. Chişinău1964BSD
economist, Economist la Mişcarea Combatanţilor din Moldova
98Malic Victoror. Chişinău1959BSD
inginer-energetician, Directorul general al Asociaţiei “Tetra”
99Gavrilov Anatolor. Chişinău1943BSD
filolog, doctor în filologie, Şef de secţie la Institutul de istorie şi teorie literară al Academiei de Ştiinţe
100Burlacu Anatolor. Chişinău1963BSD
inginer-constructor, Secretar în sectorul consular al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova
101Cebotaru Sergiuor. Bălţi1963BSD
pedagog, Preşedinte al Consiliului orăşenesc Bălţi al U.T.M
102Balmuş Nicolaes. Bogzeşti, Teleneşti1954BSD
filolog, Preşedinte al Asociaţiei gospodăriilor ţărăneşti din satul Bogzeşti
103Prepeliţă Anatolor. Chişinău1947BSD
inginer-electrofizician, Constructor principal la Institutul de fizică aplicată al Academiei de Ştiinţe
104Popa Gheorghes. Plopi, Cantemir1956BSD
inginer-tehnoiog, Preşedinte al Comitetului sindical al sovhozului “Ţiganca”
105Borozan Sergiuor. Chişinău1955BSD
arhitect, Director al întreprinderii “Arhitect Faur”
106Chicu Ştefanor. Călăraşi1939BSD
tehnician-constructor, Şeful Direcţiei teritorial-industriale din or. Călăraşi