Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994Concurenţi electoraliPDMM

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 27 februarie 1994 din partea Partidului Democrat al Muncii din Moldova

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Rusu Mirceaor. Chişinău1951PDMM
inginer, Preşedintele Comitetului de conducere a Societăţii pe acţiuni “Moldovahidromaş”
2Arseni Alexandruor. Chişinău1952PDMM
jurist, Preşedintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului si relaţii internaţionale
3Ciobanu Gheorghes. Borogani, Comrat1950PDMM
economist, Preşedintele Consiliului de conducere al Societăţii pe acţiuni “Borogani”
4Borşevici Ionor. Chişinău1929PDMM
politolog, Ambasadorul R.Moldova în Ucraina
5Ghidirim Gheorgheor. Chişinău1939PDMM
medic, Profesor academician, Dr Habilitat, Ministerul Sănătăţii a R. Moldova
6Gurău Victoror. Chişinău1963PDMM
inginer, Director General al Companiei Comerciale de Proiectări “Moldocom”
7Donos Evlampieor. Chişinău-PDMM
jurist
8Leancă AnastasieHînceşti1946PDMM
jurist, Preşedintele Societăţii pe Acţiuni “ADV”
9Pasecinic Constantinor. Chişinău1948PDMM
medic, Şeful direcţiei curative şi de profilaxie a Ministerului Sănătăţii a R.Moldova
10Mereacre IonIaloveni1955PDMM
inginer, Om de afaceri, Preşedintele firmei “Crin”
11Holban Dumitruor. Chişinău1937PDMM
medic-veterinar, Doctor habilitat, Şef de Catedra la Universitatea Agrară de Stat din R. Moldova
12Nica Vadimor. Chişinău1957PDMM
jurist, Anchetator penal la Procuratura R. Moldova
13Catruc DumitruCăinări1951PDMM
finansist, Directorul Sucursalei 84–98 Căinari a Băncii de Economii di R. Moldova
14Ţîmbaliuc Valentinor. Chişinău1954PDMM
jurist, Procuror superior în secţie la Procuratura Republicii Moldova
15Socican IonDubăsari1935PDMM
zootehnician, Director Adjunct al Asociaţiei “Avicola”, Dubăsari
16Dobrea Vladimiror. Chişinău1948PDMM
inginer, Directorul Asociaţiei “VLADO”
17Crigan Borisor. Chişinău1956PDMM
jurist, Consultant la Cancelaria de Stat
18Belostecinic Grigoreor. Chişinău1960PDMM
merceolog, Decan la Academia de Studii Economice
19Trofim Ştefanor. Chişinău-PDMM
ziarist
20Zamfir Petruor. Chişinău1958PDMM
inginer, Preşedintele comitetului sindical al AP “Introscop”
21Buceaţchi Petruor. Chişinău1937PDMM
pedagog, Directorul Colegiului de Informatică din or. Chişinău
22Enciu Valeriuor. Chişinău1956PDMM
medic-veterinar, Şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat
23Istrati Nicolaeor. Chişinău1941PDMM
economist, Şef de secţie la Ministerul Finanţelor
24Caba Pavelor. Chişinău1952PDMM
inginer, Preşedintele Asociaţiei “Moldova Construcţia”
25Muravschi Valeriuor. Chişinău1949PDMM
economist, Preşedintele Asociaţiei Bancilor Comerciale din Moldova
26Baban Sergiuor. Chişinău1950PDMM
inginer, Preşedintele Comitetului de Conducere, directorul general al S.A. “ELCAS”
27Gherboveţ Valeriuor. Chişinău1956PDMM
inginer, Preşedintele APCC “or. Chişinău”
28Mîrzenco Gheorgheor. Chişinău1953PDMM
jurnalist, Şeful serviciului de presă şi sociologie a Primăriei or. Chişinău
29Ţaruş Didinaor. Chişinău1951PDMM
pedagog, Director la Institutul Naţional de studii econimico-financiare
30Boxanean VasileCălăraşi1961PDMM
ţăran, ţăran liber
31Becciev Constantinor. Chişinău1955PDMM
inginer, Şeful coloanei mecanizate specializate mobile de gazificare
32Răileanu VasileLeova1954PDMM
jurist, Şeful secţiei de asistenţă socială
33Ciolac Petruor. Orhei1953PDMM
economist, Directorul uzinei constructoare de maşini din Orhei
34Maleca Tudoror. Chişinău1940PDMM
merceolog, Rectorul Universităţii Cooperatist-Comerciale
35Begu Alexandruor. Chişinău1958PDMM
politolog, Consultant superior în secţia opinie şi analiză a Parlamentului RM
36Babei VictorBălţi1938PDMM
inginer, Şeful direcţiei reţelelor electrice din Bălţi
37Radu Darias. Sadova, Călăraşi1947PDMM
pedagog, Muzicolog-compozitor
38Ciutac Ionor. Chişinău1949PDMM
medic, Chirurg la Spitalul orăşenesc nr. 1
39Iacovlenco Tudoror. Chişinău1958PDMM
inginer, Şef de secţie la Asociaţia de producţie “Zorile”
40Cheian Viorelor. Chişinău1961PDMM
economist, Directorul filialei DC-52 “Monolit”
41Beril ValeriuŞtefan Vodă1952PDMM
economist, Director al Societăţii pe Acţiuni “Faur”
42Crigan ValeriuSîngerei1958PDMM
ziarist, Corespondent
43Daukşte Lidiaor. Chişinău1953PDMM
jurist, Prorector Universitatea de Studii Umanistice
44Antohi Grigoreor. Făleşti1951PDMM
pedagog, Director de Liceu
45Călugaru Ionor. Chişinău1946PDMM
inginer, Directo Adjunct la Reţelele Electrice or. Chişinău
46Costin Ionor. Căuşeni1950PDMM
medic, Medic şef-adjunct la spitalul raional Căuşeni
47Tomşa Alexadruor. Chişinău1954PDMM
lăcătuş, muncitor la firma “HS”
48Odainîi Constantinor. Străşeni1956PDMM
inginer, Şef adjunct la uzina “Holodmaş”
49Pruteanu Spiridonor. Chişinău1940PDMM
jurist, Şeful secţiei juridice a Asociaţiei de producere “Alfa”
50Erhan Sergiuor. Bălţi1946PDMM
inginer, Şeful trustului internaţionale de contrucţii
51Caţaga Milentieor. Soroca1939PDMM
inginer, Direcţia la staţia de deservire “VAZ”
52Cebanu Ionor. Chişinău1948PDMM
inginer, Preşedintele comitetului sindical al “ELCAS”
53Gorincioi Constantinor. Ungheni1949PDMM
medic, Preşedintele CEMV
54Lazar Tudoror. Chişinău1942PDMM
inginer, Director general al trustului de construcţii “Grajdanstroi”
55Gorincioi Vasiles. Ţaul, Donduşeni1939PDMM
pedagog, Profesor la colegiul agricol din Ţaul
56Crohin Mihaior. Vulcăneşti1946PDMM
medic, medic şef la spitalul raional Vulcăneşti
57Cebotari Gheorgheor. Chişinău1948PDMM
zootehnician, Specialist principal la direcţia generală pentru dezvoltarea de perspectivă a sectorului zootehnic al Ministerului agriculturii şi alimentaţiei din RM
58Goriţa Gheorgheor. Cricova1954PDMM
economist, jurist, Director comercial la mina din s. Goleni
59Zgardan Vasileor. Chişinău1950PDMM
inginer, Directorul parcului de autobuze nr. 2 din or. Chişinău
60Ababii Iuries. Cobîlnea, Şoldăneşti1964PDMM
agronom, Agronom în gospodăria agricolă din Cobîlnea
61Cerescu Leonidor. Chişinău1948PDMM
inginer, Preşedintele comitetului de conducere a societăţii pe acţiuni “Monolit”
62Darii Gheorghes. Sărata Galbenă, Hînceşti-PDMM
pedagog
63Maxim Gheorgheor. Teleneşti1941PDMM
medic, medic şef la spitalul raional Teleneşti
64Miron Mihaior. Cahul1949PDMM
inginer, Şeful coloanei mecanizate-mobile nr.1 din Cantemir
65Guma Petruor. Rezina1937PDMM
economist, Directorul filialei Cineşeuţi “Zorile”
66Pîrcălab Alexandruor. Chişinău1938PDMM
inginer, Preşedintele Asociaţiei “Interautoservice”
67Untură Pavălor. Floreşti1955PDMM
inginer, Şeful Direcţiei de contrucţie de drumuri nr. 16 or Floreşti
68Dolgu Ionor. Orhei1957PDMM
inginer, Directorul uzinei producătoare de materiale de construcţie
69Avornic Anaor. Chişinău1945PDMM
pedagog, Lector superior la catedra de matematica la Universitatea Tehnica din Moldova
70Cocieru Galinaor. Chişinău1948PDMM
medic, medic şef la policlinica nr.11
71Botnaru Vasileor. Străşeni1960PDMM
pedagog, Inspector general adjunct, Inspectoratul general şcolar
72Crivoi Ecaterinas. Floreni, Anenii Noi1954PDMM
zootehnician, şef de brigadă la intreprinderea de producţie “Floreni”
73Voicu Gheorgheor. Chişinău1943PDMM
jurist, Şeful secţiei juridice a Adociaţiei “Zorile”
74Volontir Mihaior. Bălţi1934PDMM
actor, Directorul Teatrului “Vasile Alecsandri”
75Marinescu Grigores. Parcani, Şoldăneşti1958PDMM
agronom, agronom la asociaţia raionala “Fertilitatea”
76Bîstriţchi Allaor. Chişinău1952PDMM
pedagog, Preşedintele Fondului pentru ajutorarea copiilor invalizi
77Odobescu Victoror. Chişinău1944PDMM
inginer, Preşedintele Asociaţiei “Metal”
78Borş Mihais. Boşcana, Criuleni1939PDMM
inginer, Inginer electrician al colhozului “Bocşana”
79Saulea Aurelor. Chişinău1942PDMM
medic, Şeful catedrei fiziologie umană şi reabilitare la Universitatea de Medicină “N.Testemiţeanu”
80Mihalat Sergheior. Chişinău1952PDMM
politolog, Directorul general al firmei “Interprodcţia”
81Sofroni Efims. Topal, Cimişlia1956PDMM
inginer, Directorul Firmei de producţie “Floarea Soarelui”
82Mîrzenco Vasileor. Chişinău1955PDMM
pedagog, Directorul Şcolii Medii nr.20
83Scurtu Semionor. Chişinău1957PDMM
economist, Primarul comunei Cruzeşti
84Durleşteanu Grigoreor. Chişinău1960PDMM
şofer, Muncitor la asociaţia de producţie “Alfa”
85Bacalu Constantinor. Făleşti1957PDMM
inginer, Şeful filialei Făleşti a companiei “Moldocon”
86Stoianov Nadejdaor. Chişinău1944PDMM
inginer, Şef adjunct al secţiei la uzina “Semnal”
87Cernăuţan Nicanoror. Ialoveni1949PDMM
agronom, Vicepreşedinte al firmei “ADV”
88Chilari Teodoror. Drochia-PDMM
inginer-hidrotehnic
89Şochin Efimor. Teleneşti1954PDMM
inginer, Şef de secţie la trustul “Agrodostroi”
90Ursu Anatolieor. Chişinău1948PDMM
strungar, muncitor la SA “Moldovahidromaş”
91Răilean Nicolaeor. Chişinău1943PDMM
ajustor, Muncitor la intreprinderea “Etalon”
92Balan Elenaor. Chişinău1950PDMM
economist, Director adjunct la fabrica de sticlă din or. Chişinău
93Tureu Gheorghes. Sadaclia, Basarabeasca1946PDMM
inginer, Directorul Asociaţiei de Gazificare Basarabeasca
94Musteaţă Constantinor. Chişinău1942PDMM
inginer, Directorul combinatului de construcţia a locuinţelor în panouri nr. 2
95Prodan Olegor. Chişinău1951PDMM
inginer, Director adjunct al Asociaţia “Sigma”
96Lupu Eugeniuor. Hînceşti1951PDMM
economist, Directorul firmei “ADV-Modbroc”
97Bordeniuc Trandafiror. Chişinău1959PDMM
inginer, Inginer şef al OSCD al primăriei or. Chişinău
98Talmaci Victoror. Chişinău1961PDMM
constructor, Preşedintele Comitetului sindical DC-52 “Monolit”
99Garas Ilieor. Rîşcani1936PDMM
medic, Medic şef al raionului Rîşcani
100Potîngă Andreior. Cimişlia1948PDMM
inginer, Inginer mecanic la Direcţia de construcţii rutiere din Căuşeni
101Tofan Ninaor. Chişinău1962PDMM
pedagog, Profesor de economie
102Negrescu Andreior. Chişinău1952PDMM
inginer, Şef de secţie la asociaţia de producţie “Zorile”
103Burlacu Vladimiror. Chişinău1947PDMM
inginer, Şeful secţie de control şi calitate
104Antocel Dionisieor. Chişinău1951PDMM
inginer, Director general al asociaţiei de producţie “Alfa”
105Ghervasev Valeriuor. Chişinău1948PDMM
inginer, director al asociaţiei de producţie “Zorile”