Alegerile locale generale din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994Concurenţi electoraliPRM

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 27 februarie 1994 din partea Partidului Republican din Moldova

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Puşcaş Victoror. Chişinău1943PRM
jurist, Preşedintele Partidului Republican din Moldova, vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova
2Mazilu Gheorgheor. Chişinău1939PRM
doctor în filologie, scriitor, critic literar, Vicepreşedinte al Partidului Republican din Moldova, preşedintele Comisiei mass-media a Parlamentului Republicii Moldova
3Cozma Vasileor. Chişinău1938PRM
jurist, Vicepreşedinte al Partidului Republican din Moldova, director adjunct al Serviciului de stat pentru problemele cultelor al Guvernului Republicii Moldova
4Rotaru Anatolor. Chişinău1949PRM
doctor habilitat în fizică şi matematică, pedagog, Vicepreşedinte al Partidului Republican din Moldova, consultant principal al Comisiei ştiinţă şi învăţămînt a Parlamentului Republicii Moldova
5Sobor Mihaior. Chişinău1944PRM
doctor în tehnică, inginer-mecanic, Director-adjunct al Colegiului Naţional de viticultură şi vinificaţie, preşedinte al Uniunii întreprinzătorilor şi arendaşilor din Moldova
6Neagu Emiliaor. Chişinău1937PRM
pedagog, Şef-adjunct al Direcţiei Căi Ferate din Moldova
7Borta Grigoreor. Ialoveni1940PRM
economist, Vicepreşedinte al Uniunii Asociaţiilor de Consum din Moldova
8Călugăru Gheorgheor. Chişinău1947PRM
constructor, Preşedintele Uniunii constructorilor, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei republicane “Moldagroconstructor”
9Popuşoi Anatolies. Caşcalia, Căinări1959PRM
economist, Preşedinte al Asociaţiei pe acţiuni “Caşcalia”
10Ţurcanu Nicolaior. Bălţi1949PRM
doctor habilitat în filosofie, inginer-economist, Şeful catedrei istorie şi politologie la Universitatea de Stat “Aleco Russo” din or. Bălţi
11Berghi Vladimiror. Chişinău1959PRM
muzician, Director SRL “Beatrice”
12Mocrac Anatolieor. Chişinău1951PRM
pedagog, Şeful Direcţiei generale a învăţămîntului
13Cobîneanu Sergiuor. Chişinău1948PRM
doctor în juridică, jurist, Şeful Direcţiei principale ştiinţă, învăţămînt universitar şi postuniversitar la Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului
14Tcaci Anaor. Chişinău1948PRM
pedagog, regizor, Directorul Centrului metodic republican, învăţămînt artistic al Ministerului Culturii din Republica Moldova
15Vladinov Valentinor. Chişinău1945PRM
inginer-constructor, Directorul general al trustului de construcţii al Căilor Ferate din Moldova
16Untu Ionor. Chişinău1954PRM
inginer, Director-adjunct al Departamentului de Stat al Industriei din Republica Moldova
17Bucun Nicolaeor. Chişinău1944PRM
doctor habilitat în psihologie, medic-psiholog, Directorul Institutului de ştiinţe pedagogice şi psihologice din Republica Moldova
18Iacubovici Galinaor. Chişinău1948PRM
inginer, pedagog, Director -adjunct al Departamentului de Stat pentru relaţii naţionale
19Cosarciuc Valeriuor. Bălţi1955PRM
inginer, Director general al uzinei “Agroteh”
20Surmaev Victoror. Cantemir1955PRM
economist, Preşedintele Asociaţiei pe acţiuni “Scînteia”
21Ţihoţchi Ivanor. Chişinău1947PRM
economist, Directorul Asociaţiei de comerţ “Speranţa”
22Lemster Moiseior. Chişinău1947PRM
pedagog, redactor, Colaborator ştiinţific al secţiei istorie şi cultură evreiască, Academia de Ştiinţe din Republica Moldova, redactorul emisiunii “Pe strada evreiască”
23Cerari Valentinor. Soroca1958PRM
croitor-modelist, Directorul general al Asociaţiei pe acţiuni “Cerari”
24Porcescu Andreior. Soroca1936PRM
pedagog, Inspector general al Inspectoratului şcolar
25Ciobanu Ionor. Hînceşti1944PRM
jurist, Şeful secţiei raionale de asistenţă socială
26Culiuc Vasileor. Ungheni1948PRM
inginer, economist, Directorul bazei de transport nr. 4 din or. Ungheni
27Stamatin Raduor. Chişinău1958PRM
chimist, translator, Preşedintele Consiliului Sectorului Central al Uniunii Tineretului din Republica Moldova
28Babaian Ghenadior. Chişinău1947PRM
pedagog, Directorul şcolii medii ruse nr. 13 din or. Chişinău
29Banari Ivanor. Bălţi1955PRM
inginer, Şeful secţiei comerciale a primăriei or. Bălţi
30Gandrabura Alexandruor. Chişinău1943PRM
pedagog, Şef de sector la Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
31Puşcaş Vasileor. Străşeni1941PRM
medic, Medic şef sanitar de stat
32Ghiţu Dumitruor. Chişinău1931PRM
doctor habilitat în fizică şi matematică, fizician, Academician-coordonator al secţiei fizică şi matematică a Prezidiului Academiei de Ştiinţe din Moldova
33Guznac Valentinor. Bălţi1961PRM
inginer-constructor, Preşedintele Comitetului orăşenesc Bălţi al sindicatului lucrătorilor instituţiilor de stat şi servicii obşteşti
34Osipov Gheorgheor. Chişinău1937PRM
pedagog, Antrenor superior al şcolii sportive pentru tineret a rezervelor olimpice, antrenor emerit al Republicii Moldova
35Ciobanu Victoror. Chişinău1956PRM
doctor în sociologie, economist, Directorul Institutului de cercetări economice a Academiei de Ştiinţe din Moldova
36Ciumac Gheorgheor. Chişinău1942PRM
inginer-economist, jurist, Şeful Direcţiei Ministerului Economiei al Republicii Moldova
37Garaz Dumitruor. Chişinău1942PRM
economist, doctor în economie, Şef de secţie la Departamentul Controlului de Stat al Republicii Moldova
38Morari Nicolaeor. Teleneşti1961PRM
economist, Director al sucursalei nr. 682 Teleneşti a Băncii de Economii a Republicii Moldova
39Saracuţu Ştefanor. Chişinău1938PRM
inginer, Vicepreşedinte al Asociaţiei pe acţiuni “Agrobăcănie”
40Crigan Nadejdaor. Chişinău1949PRM
finansist, Directorul general al Direcţiei investiţii planificare şi contabilitate a SŞA “Renaştere”
41Corduneanu Petruor. Chişinău1936PRM
pedagog-agrochimist, doctor habilitat, Şeful catedrei de pedologie şi agrochimie a Universităţii de Stat din Republica Moldova
42Schidu Nicolaeor. Orhei1957PRM
inginer-mecanic, Şef al coloanei auto nr. 2811 din or. Orhei, consilier al primăriei Orhei
43Vişneacov Alimpior. Edineţ1950PRM
inginer, Şef-adjunct de secţie la Asociaţia de producere a strugurilor “Apromaş”
44Rotari Valentinor. Teleneşti1950PRM
inginer, Inginer-şef la Uniunea raională de consum Teleneşti
45Teslaru Grigoreor. Ştefan Vodă1947PRM
jurnalist, Corespondent pe teren al ziarului “Ţarina”
46Musteaţă Valentinor. Căuşeni1952PRM
pedagog, Directorul şcolii medi nr. 4 din or. Căuşeni
47Topuzlu Grigoreor. Chişinău1944PRM
istorician, economist, doctor habilitat în istorie,
48Matveev Ionor. Chişinău1942PRM
agronom, Şef-adjunct al secţiei de marketing şi completări a concernului “Acva”
49Ostapenco Romanor. Chişinău1966PRM
pedagog, Secretar general al federaţiei de basebal şi softboll din Republica Moldova
50Sîrghi Vasileor. Soroca1947PRM
medic, Medic-şef al policlinicii stomatologice din Soroca, eminent al ocrotirii sănătăţii
51Velcu Sergiuor. Orhei1936PRM
inginer-mecanic, Director general al Asociaţiei interraionale de producţie
52Gorincioi Gheorgheor. Chişinău1949PRM
jurnalist, doctor în istorie, Docent la Facultatea de ziaristică a Universităţii de Stat din Moldova, membru al Uniunii ziariştilor din Moldova
53Odineţ Rodicaor. Chişinău1940PRM
pedagog, doctor în istorie, Şefa secţiei Studii la Universitatea cooperatist-comercială din Moldova
54Bunghez Nicolaes. Crihana Veche, Cahul1947PRM
agronom, Agronom în colhozul “Manta” r-nul Cahul
55Donica Teodoror. Chişinău1937PRM
fizician, doctor habilitat în fizică şi matematică, Directorul Biroului specializat de proiectare şi tehnologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova
56Nicolaenco Valentinor. Chişinău1932PRM
geolog, Directorul Institutului Ingeoteh din Republica Moldova
57Zavtur Alexandruor. Chişinău1929PRM
pedagog, doctor habilitat , Colaborator general la Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, membru-corespondent al AŞM
58Caliniuc Ionor. Chişinău1945PRM
inginer-proiectant, Şeful secţiei de proiectare a aparatului ştiinţific şi medicinal al AŞM
59Lîsîi Leonidor. Chişinău1941PRM
medic, doctor habilitat în medicină, Şeful catedrei de biochimie a Universităţii de Stat de Medicină “N.Testemiţeanu”
60Său Victoror. Chişinău1962PRM
pedagog, Şef-adjunct al secţiei de învăţămînt din sectorul Botanica, Chişinău
61Rotaru Eugenor. Chişinău1941PRM
inginer, doctor în economie, Şeful Direcţiei dezvoltarea ştiinţei a Ministerului Economiei Naţionale
62Arseni Leontior. Chişinău1943PRM
economist, Redactor-şef al revistei “Legea şi viaţa”
63Melniciuc Vitalieor. Chişinău1966PRM
sportiv, Administratorul echipei de basebal a Federaţiei de basebal şi softboll a Republicii Moldova
64Băncilă Rodions. Manta, Cahul1956PRM
agronom, Agronom în colhozul “Manta” r-nul Cahul
65Slusari Nataliaor. Chişinău1956PRM
pedagog, Directoarea grădiniţei de copii nr. 120
66Zaporojan Valentinor. Sîngerei1944PRM
inginer, Director al “Colprodcoopului”
67Sîrghi Ştefans. Alexeevca, Ungheni1948PRM
agronom, Preşedintele gospodăriei “Zorile”