Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1998Concurenţi electoraliPCRM

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 22 martie 1998 din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Voronin Vladimirmun. Chişinău1941PCRM
inginer-economist, politolog, jurist, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
2Iovv Vasilemun. Chişinău1942PCRM
inginer-tehnolog, doctor în ştiinţe economice, ministru al Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
3Neguţa Andreior. Hînceşti1952PCRM
chimist, politolog, secretar al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
4Anton Gheorgheor. Străşeni1937PCRM
zootehnician-savant, director general al întreprinderii mixte “Start-Pens”, Străşeni
5Prijmireanu Dumitrumun. Chişinău1951PCRM
economist-organizator, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
6Carafizi Vasileor. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia1941PCRM
inginer-electrician, dispecer, Reţele electrice din Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia
7Cecan Victormun. Chişinău1955-
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
8Doronin Vladimirmun. Chişinău1941PCRM
inginer-mecanic, director-adjunct al Institutului “Acvaproiect”
9Pasecinic Arcadiimun. Chişinău1942PCRM
inginer-electrician, corespondent-titular din Moldova la ziarul “Pravda”
10Sorocean Victormun. Bălţi1942PCRM
economist, viceprimar al municipiului Bălţi
11Todoroglo Dmitriimun. Chişinău1944PCRM
agronom-savant, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
12Andruşceac Victormun. Chişinău1934PCRM
istoric, doctor în ştiinţe, secretar-savant la Institutul Minorităţilor Naţionale al Academiei de Ştiinţe din Moldova
13Jdanov Alexandrumun. Chişinău1932PCRM
agronom-savant, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
14Guţu Ivanor. Ocniţa1947PCRM
profesor de istorie şi ştiinţe sociale, preşedinte al Comitetului Executiv raional Ocniţa
15Novic Victoriamun. Chişinău1952PCRM
economist, preşedinte-director al SA “Speranţa”, preşedinte al Uniunii Femeilor de Orientare Socialistă din Republica Moldova
16Mişin Vadimmun. Chişinău1945-
jurist, şef al Departamentului Afacerilor Interne din Transport al Ministerului Afacerilor Interne
17Stepaniuc Victors. Costeşti,1958PCRM
filolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
18Rusu Mihailmun. Chişinău1941PCRM
agronom superior, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
19Şoşev Petrumun. Chişinău1953-
jurist, preşedinte al cîrmuirii Fondului de asistenţă al organelor de drept “Stabilitate”, Ministerul Afacerilor Interne
20Magaleas Iulianor. Drochia1942PCRM
profesor de istorie, vicepreşedinte al Comitetului Executiv raional Drochia
21Stati Vasilemun. Chişinău1939-
profesor de limbă şi literatură moldovenească, doctor în istorie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte al Consiliului Republican al Mişcării “PRO-Moldova”
22Filimon Ivans. Năpădeni, Ungheni1955PCRM
agronom-savant, director al sovhozului “Năpădeni”, primar al satului Năpădeni, Ungheni
23Dragan Semionmun. Chişinău1953PCRM
inginer-constructor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
24Cristea Valerianmun. Chişinău1950-
inginer-energetician, vicepreşedinte al Federaţiei Generale a Sindicatelor din Republica Moldova
25Calin Ivanmun. Chişinău1935PCRM
agronom-savant, doctor habilitat în economie, activitate creativă
26Madan Gheorghemun. Chişinău1938PCRM
filolog, consultant în Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt şi mijloace de informare în masă
27Ostapciuc Eugeniamun. Chişinău1947PCRM
inginer-tehnolog, director-adjunct al Asociaţiei “Logos”, Chişinău
28Ţaranov Vladimirmun. Chişinău1932PCRM
istoric, doctor habilitat în istorie, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova, colaborator ştiinţific principal la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe din Moldova
29Postoico Mariamun. Chişinău1950-
jurist, judecător la Judecătoria Economică a Republicii Moldova
30Zlacevschi Victormun. Chişinău1944PCRM
profesor de geografie şi biologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
31Stoicov Iurieor. Călăraşi1955PCRM
inginer-mecanic, prim-secretar al comitetului raional Călăraşi al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
32Borgula Ludmilamun. Chişinău1940PCRM
inginer-tehnolog, secretar al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
33Cojuhari Borismun. Chişinău1944PCRM
finanţe şi credit, temporar nu lucrează
34Stamat Ilieor. Comrat, UTA Găgăuzia1954-
jurist, şef al Direcţiei Afacerilor Interne a UTA Găgăuzia
35Babliuc Eduardmun. Chişinău1968PCRM
tehnician-electrician, mecanic-electrician la Sectorul Chişinău de semnalizare şi telecomunicaţii al Căii Ferate a Moldovei
36Pentelei Vasilemun. Chişinău1947-
agronom-economist, prim vicedirector al Departamentului Statisticii al Republicii Moldova
37Ciobanu Victormun. Chişinău1956-
economist, doctor habilitat în sociologie, director al Institutului de Cercetări în Domenii Economice al Academiei de Ştiinţe din Moldova
38Timciuc lacovmun. Chişinău1954PCRM
inginer pentru tehnica electronică, director al FSP “Conţi”, Chişinău
39Vancea Ilies.Sărata Nouă, Leova1949PCRM
profesor de istorie şi sociologie, director general al învăţămîntului public din raionul Leova
40Dragan Valentinor. Briceni1952PCRM
inginer-mecanic, director al SA “ÎTA-9”, Briceni
41Neicovcen Vasiliis. Chirsova, UTA Găgăuzia1960PCRM
profesor de geografie şi biologie, prim-secretar al comitetului de partid Comrat al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
42Blic Leonidmun. Chişinău1947PCRM
inginer-mecanic, director general al firmei agricole “Anina”, Anenii Noi
43Poian Petrumun. Chişinău1948PCRM
inginer-mecanic, vicepreşedinte al SA “Tutun”, director de producere al Combinatului de tutun din Chişinău
44Silivestru Petruc. Cotiujeni, Şoldăneşti1947PCRM
agronom legumicultor, preşedinte al întreprinderii agricole “Grădiniţa Verde”, Şoldăneşti
45Chetraru Iosifor. Cimişlia1945PCRM
zootehnician, preşedinte al cîrmuirii firmei “Vivias”, Cimişlia
46Stîngaci Anatoliec. Trinca, Edineţ1953PCRM
zooinginer, preşedinte al gospodăriei agricole “Şofrîncanca” din satul Şofrîncani, Edineţ
47Pismac Ivanmun. Chişinău1930PCRM
istoric, prim-secretar al comitetului de partid Buiucani al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Chişinău
48Gligor Alexeic. Făleştii Noi, Făleşti1955PCRM
agronom-savant, preşedinte al cooperativei agricole “Sîrbuleni”, primar al comunei Făleştii Noi, Făleşti
49Calmaţui Valeriuor. Ungheni1950PCRM
inginer-electrician, şef al Reţelelor electrice raionale, Ungheni
50Mandaji Afanasiior. Vulcăneşti, U.TAGăgăuzia1942PCRM
zootehnician-savant, preşedinte al SA “Avicola”, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia
51Agachi Efimor. Soroca1942PCRM
inginer-constructor, şef al organizaţiei intergospodăreşti de construcţie, Soroca
52Gavriliuc Nataliamun. Chişinău1950PCRM
profesor de limbă şi literatură rusă, director al Casei lucrătorilor învăţămîntului public din Chişinău
53Ivanov Alexeior. Orhei1952PCRM
economist, politolog, şef al Inspectoratului fiscal de stat raional, Orhei
54Şpac Ionor. Nisporeni1952PCRM
agronom-savant, vicepreşedinte al Comitetului Executiv raional Nisporeni
55Cîlcic Ivanor. Comrat, U.TA Găgăuzia1951PCRM
inginer-economist, vicepreşedinte al administraţiei, Comrat, UTA Găgăuzia
56Arnautov Vladimirmun. Chişinău1939PCRM
profesor de matematică, doctor habilitat în fizică şi matematică, membru-corespondent al A.Ş. din Moldova, colaborator ştiinţific principal la Institutul de Matematică al A.Ş. din Moldova
57Eriomin Iuriemun. Chişinău1949PCRM
inginer-tehnolog, politolog, ajutor de director general al SA “Agroconservit”, Chişinău
58Leviţchi Martinor. Edineţ1941PCRM
profesor de ştiinţe umanitare, inginer-şef al complexului agroindustrial Edineţ
59Timoşcenco Victormun. Chişinău1938-
inginer pentru prelucrarea metalelor, doctor habilitatîn ştiinţe tehnice, director ştiinţific al Centrului ştiinţifico-tehnic “Progres”, Chişinău
60Hrenov Vladimirmun. Chişinău1919PCRM
profesor de istorie, pensionar, preşedinte al Consiliului veteranilor din municipiul Chişinău
61Stepanenco Ivanmun. Chişinău1945-
inginer-mecanic, preşedinte al Consiliului comunităţii ruşilor din Moldova
62Tcaciuc Evgheniimun. Chişinău1940PCRM
politolog, redactor al ziarului “Comunistul”
63Donici Alexeior. Donduşeni1955PCRM
inginer-economist, director al întreprinderii raionale de gaze SA “Donduşeni-gaz”
64Aronov Romanmun. Chişinău1978UCTM
student, facultatea juridică, Universitatea Internaţională Liberă din Moldova
65Bloşenco Ionor. Cantemir1939PCRM
profesor de istorie şi ştiinţe sociale, inginer pentru asigurarea tehnico-materială la SA “Fertilitate”, Cantemir
66Selezniov Vladimirmun. Chişinău1951-
inginer-mecanic, politolog, director financiar SATI “NAC”, Chişinău
67Boico Mariamun. Chişinău1935PCRM
profesor de limbă şi literatură rusă, şefă a secţiei de evidenţă şi finanţe a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
68Peev Vasilec. Lebedenco, Cahul1952PCRM
agronom-savant, preşedinte al SA “Prietenia”, c. Lebedenco, Cahul
69Zabunov Iuriemun. Chişinău1947PCRM
inginer-mecanic, şef de birou la secţia sisteme automatizate S.A. “Tracom”, Chişinău
70Bivol Visarionmun. Chişinău1935PCRM
fizician, doctor habilitatîn ştiinţe fizico-matematice, docent la Universitatea de Stat din Tiraspol
71Panfilov Vladimirmun. Chişinău1956PCRM
inginer-constructor, director-adjunct al SRL “ROMUL”, Chişinău
72Plopa Iuries. Sadaclia, Basarabeasca1958PCRM
agronom, preşedinte al întreprinderii intergospodăreşti pentru producerea porcinei din Sadaclia, Basarabeasca
73Miron Antonmun. Chişinău1941PCRM
agronom-savant, şef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Seminţelor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova
74Palamarciuc Petrumun. Chişinău1947PCRM
economist-teatrolog, organizator al activităţii teatrale, vicepreşedinte al Uniunii Teatrale din Moldova
75Parpulova Irinamun. Chişinău1931PCRM
jurist, prim-secretaral comitetului de partid Centru al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Chişinău
76Garev Valeriimun. Chişinău1944PCRM
inginer în domeniul compiuterelor, director al firmei “Mival”, Chişinău
77Stepanov Gheorghemun. Chişinău1920PCRM
zootehnician-savant, pensionar
78Panco Mihails.Octeabriscoe, Camenca1941PCRM
profesor de ştiinţe umanitare, prim-secretaral comitetului raional Camenca al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
79Comissarenco Alexandruor. Străşeni1944PCRM
inginer-mecanic, director al SA “Marşrut”, Străşeni
80Păduraru Alexandruor. Glodeni1947PCRM
istoric, jurist, vicepreşedinte al Comitetului Executiv raional Glodeni
81Carapirea Dumitrus. Cazaclia, U.TAGăgăuzia1962PCRM
tehnolog, director-adjunct al fabricii de vinuri din s. Cazaclia, UTA Găgăuzia
82Ţîperman Victormun. Chişinău1950PCRM
inginer-economist, director al tipografiei Academiei de Ştiinţe din Moldova, Chişinău
83Vlascov Anatolor. Rîşcani1952PCRM
inginer-constructor, specialist la SA “Agrofortus”, Rîşcani
84Eremciuc Vladimiror. Ocniţa1951PCRM
medic-sanitar, medic-şef al Staţiei sanitar-epidemiologice raionale, Ocniţa
85Todua Djumberior. Şoldăneşti1937PCRM
inginer de mine, director al fabricii de articole din beton-armat S.P. “Colhozstroi”, Şoldăneşti
86Climovici Eduardor. Criuleni1944PCRM
medic-veterinar, medic-şef-adjunct veterinar al raionului Criuleni
87Sufrai Raisas.Pervomaiscoe, Drochia1958PCRM
economist-organizator, economist-şef al gospodăriei agricole “Pervomaiscoe”, Drochia
88Cebanov Vasileor. Rezina1941PCRM
inginer-mecanic, inginer-şef al colhozului “Moldova”, Rezina
89Mironic Allamun. Chişinău1941PCRM
profesoară de limbă şi literatură rusă, psiholog-metodist la Colegiul de transport din Chişinău
90Musihin Vasilemun. Chişinău1957PCRM
tehnician în gospodăria comunală, şomer,
91Orlenco Chirilor. Leova1943PCRM
inginer-mecanic, director al SA “BT Auto-25”, Leova
92Doroganici Alexandrumun. Chişinău1924PCRM
profesor de istorie, pensionar, preşedinte al Consiliului veteranilor din sectorul Buiucani, Chişinău
93Şura Procopiec. Vărvăreuca, Floreşti1957PCRM
economist, director al reţelei raionale cinematografice din Floreşti
94Anton Mirceaor. Anenii Noi1942PCRM
tehnician-planificator, director-adjunct al agrofirmei “Anina”, director al filialei agrofirmei “Anina” din Bulboaca, Anenii Noi
95Morii Olegmun. Chişinău1939PCRM
agronom-savant, temporar nu este angajat în cîmpul muncii
96Hotniciuc Borismun. Bălţi1941PCRM
economist-organizator, director-adjunct pentru producere la Fabrica de mobilă din Bălţi
97Munteanu MihailMingir, Hînceşti1947PCRM
profesor de biologie şi chimie, primar al comunei Mingir, Hînceşti
98Dragomir VladimirŞtefan-Vodă1944PCRM
profesor de biologie şi chimie, director al şcolii medii nr. 2, Ştefan-Vodă
99Gorodinschii Grigoriis. Albineţul Nou, Făleşti1941PCRM
jurist, director al bazei comerciale angro URE COOP, Făleşti
100Tabunşcic Gheorgheor. Căuşeni1942PCRM
jurnalist, redactor-şef al ziarului raional “Căuşeni”
101Vatav Grigorec. Coşniţa, Dubăsari1952PCRM
profesor de istorie şi ştiinţe sociale, profesor de istorie la şcoala medie din Coşniţa, Dubăsari
102Verbanova Olgamun. Bălţi1971PCRM
vînzătoare, secretar-referent la Direcţia de producere şi exploatare a fondului locativ a Primăriei municipiului Bălţi
103Ovsepean Arturor. Dubăsari1979UCTM
student la Academia de Studii Economice