Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1998Concurenţi electoraliPFD

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 22 martie 1998 din partea Partidului Forţelor Democratice

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Matei Valeriumun. Chişinău1959PFD
istoric, scriitor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
2Nedelciuc Vasilemun. Chişinău1948PFD
inginer, doctor în ştiinţe tehnice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
3Moşanu Alexandrumun. Chişinău1932PFD
istoric, doctor habilitat în ştiinţe istorice, membru de onoare al Academiei Române, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
4Dabija Nicolaemun. Chişinău1948PFD
filolog, scriitor, redactor-şef al ziarului “Literatura şi Arta”
5Ilaşcu Ilie-1952PFD
economist, deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol
6Şoimaru Vasilemun. Chişinău1949PFD
economist, doctor în economie, consultant la Parlamentul Republicii Moldova
7Pavlicenco Vitaliamun. Chişinău1953PFD
filolog, doctor în filologie, redactor-şef al ziarului “Mesagerul”
8Stratulat Olegmun. Chişinău1957PFD
economist, doctor în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
9Bejan Anaor. Soroca1948PFD
director al Liceului “Constantin Stere”, Soroca
10Răzlog Ionor. Orhei1947PFD
medic-psihiatru, spitalul de psihiatrie nr. 2 din s. Curchi, Orhei
11Ghileţchi Valeriumun. Bălţi1960PFD
inginer, şef de studii la Colegiul Teologic Pedagogic din Chişinău
12Străisteanu Gheorghemun. Chişinău1954PFD
jurist, director-general al Asociaţiei “Catalan”
13Păduraru Ionmun. Chişinău1961PFD
jurist, avocat, Colegiul avocaţilor din Republica Moldova
14Dubrovschi Anatoliemun. Chişinău1953PFD
istoric, doctor în istorie, conferenţiar la Universitatea de Medicină şi Farmaceutică “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău
15Frumusachi Valeriumun. Chişinău1953PFD
filolog, ziarist, director al Studioului Independent “Catalan TV”, Chişinău
16Manole Grigoreor. Sângerei1961PFD
istoric, inspector şcolar la Direcţia raională de învăţămînt, Sângerei
17Negru Tudormun. Chişinău1937PFD
jurist, doctor în drept, şef de catedră la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
18Donos Evlampiemun. Chişinău1949PFD
jurist, doctor în drept, conferenţiar la Academia de Studii Economice din Moldova
19Para Vasileor. Ungheni1953PFD
inginer-tehnolog, director al SRL “RIAN”, Ungheni
20Şişcanu Ionmun. Chişinău1951PFD
istoric, doctor habilitat în ştiinţe istorice, şef de secţie la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
21Ianachevici Ionmun. Bălţi1951PFD
medic-farmacist, director al SRL Farmacia “Mondus”, Bălţi
22Gîscă Vasilemun. Chişinău1952PFD
inginer, doctor în ştiinţe tehnice, şef al catedrei “Tehnica de Calcul”, Universitatea Tehnică a Moldovei
23Cherdivară Mirceaor. Râşcani1964PFD
istoric, profesor la şcoala profesional-tehnică din Râşcani
24Coşleţ Tudors. Ulmu, laloveni1957PFD
inginer-mecanic, director al fabricii de textile “Codru”
25Ţăruş Didinamun. Chişinău1951PFD
matematician, doctor în economie, lector superior la Academia de Studii Economice din Moldova
26Bulat Vasileor. Cimişlia1956PFD
inginer-mecanic, director al Ş.P.T. nr. 32 din Cimişlia
27Vinitinschi Valerius. Zăbriceni, Edineţ1958PFD
istoric, director al gimnaziului din s. Oneşti, Edineţ
28Petrenco Anatoliemun. Chişinău1954PFD
istoric, doctor în istorie, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova
29Pleşcanu Eugeniaor. Glodeni1949PFD
medic, medic-ginecolog la Spitalul raional Glodeni
30Arsen Nicolaeor. Cahul1949PFD
inginer-cadastral, director al Staţiei de Sud pentru proiectări şi prospecţiuni chimice din or. Cahul
31Palade Gheorghemun. Chişinău1950PFD
istoric, doctor în istorie, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova
32Patraşcu Grigoremun. Chişinău1951PFD
economist, director general al SA “Universul”, Chişinău
33Captari Victormun. Chişinău1954PFD
jurist, avocat, temporar nu lucrează
34Motrescu Grigores. Fundul Galbenei, Hînceşti1944PFD
filolog, director al şcolii medii din s. Fundul Galbenei, Hînceşti
35Pîrlog Gheorgheor. Făleşti1949PFD
inginer-constructor, inspector la Inspecţia de Stat în Construcţie, Făleşti
36Nica Vladimiror. Criuleni1949PFD
inginer-mecanic, preşedinte al SA “CRIO”, Criuleni
37Cojocaru Sergiuor. Călăraşi1948PFD
filolog, profesor de istorie a artelor la Liceul teoretic din Călăraşi
38Covaş Valeriuor. Teleneşti1960PFD
jurist, avocat, şef al baroului de asistenţă juridică, Teleneşti
39Angheluţă Ions. Mileşti, Nisporeni1956PFD
medic, chirurg la Spitalul raional Nisporeni
40Borş Ionmun. Chişinău1968PFD
economist, doctor în economie, expert principal la Banca Naţională a Moldovei
41Stratan Olgamun. Chişinău1950PFD
economist, SA “Zorile”, Chişinău
42Iapăscurtă Vitalieor. Donduşeni1943PFD
medic, şef al secţiei de chirurgie la Spitalul raional din Donduşeni
43Carmanschi Nicolaeor. Străşeni1946PFD
biolog, vicepreşedinte al Comitetului Executiv raional Străşeni
44Cibotaru Victoror. Anenii Noi1952PFD
medic, medic-şef-adjunct al Spitalului raional Anenii Noi
45Olaru Constantinor. Floreşti1950PFD
medic, Spitalul raional Floreşti
46Macari Vadimmun. Chişinău1952PFD
economist, doctor în economie, colaborator ştiinţific la Centrul de studiere a problemelor pieţii al Ministerului Economiei şi Reformelor
47Secrieru Vasileor. Leova1955PFD
agronom, director al SRL “Sorvidi”, Leova
48Badiu Andreic. Puţintei, Orhei1972PFD
licenţiat în sociologie, sociolog în cadrul Departamentului Organizatoric al Partidului Forţelor Democratice
49Rusu Constantinor. Şoldăneşti1955PFD
medic, medic-terapeut la Policlinica raională Şoldăneşti
50Nemerenco Andreior. Căinări1935PFD
geograf, profesor de geografie la şcoala medie Căinări
51Rapcea Mihaimun. Chişinău1954PFD
doctor în ştiinţe agricole, vicepreşedinte al Asociaţiei viti-vinicole “Cricova”, Chişinău
52Garaba Vasilec. Sadaclia, Basarabeasca1952PFD
inginer-mecanic, director al Î.R.D.T. Sadaclia, Basarabeasca
53Comendant Ionmun. Chişinău1949PFD
inginer, doctor în ştiinţe tehnice, şef de laborator la Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe din Moldova
54Şleahtiţchi Mihaimun. Bălţi1956PFD
pedagog, doctor în ştiinţe psihologice, profesor la Universitatea “Alecu Russo” din Bălţi
55Roşea Elenaor. Ştefan-Vodă1946PFD
medic, medic-pediatru la Spitalul raional Ştefan-Vodă
56Moraru Alexandrumun. Chişinău1952PFD
istoric, lucrător la Departamentul Organizatoric al Partidului Forţelor Democratice
57Gremalschi Anatolmun. Chişinău1951PFD
doctor habilitat în ştiinţe tehnice, şef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei
58Macarenco Eugeniaor. Căuşeni1957PFD
pedagog, profesoară la şcoala nr. 1 din Căuşeni
59Vrabie Mariaor. Rezina1952PFD
medic, şef de secţie la Spitalul raional din Rezina
60Bobeică Alexandruor. Drochia1954PFD
istoric, şef al secţiei juridice a Comitetului Executiv raional Drochia
61Dogotari Anatols. Grimăncăuţi, Briceni1951PFD
agronom, vicepreşedinte al Asociaţiei agricole “VICTORIA”, s. Grimăncăuţi, Briceni
62Sultan Alexeis. Holercani, Dubăsari1960PFD
filolog, profesor de limbi străine la şcoala medie din Holercani, Dubăsari
63Josu Gheorgheor. Cantemir1963PFD
jurist, jurist la întreprinderea individuală “Adevărul”, Cantemir
64Ionesii Ionor. Făleşti1950PFD
medic, medic-şef-adjunct la Spitalul raional Făleşti
65Pogorea Dumitrus. Taraclia, Căinări1964PFD
inginer-constructor, ţăran împroprietărit
66Rusu Savamun. Chişinău1949PFD
jurist, avocat, baroul de avocaţi din sectorul Botanica, Chişinău
67Şerban Grigores. Fundul Galbenei, Hînceşti1957PFD
filolog, director-adjunct la Ş.P.T. din or. Hînceşti
68Roşca Ionor. Sîngerei1956PFD
filolog, şef al cabinetului metodic al Direcţiei raionale de învăţămînt Sîngerei
69Pleşcanu Vasilec. Alexăndreni, Edineţ1952PFD
filolog, inspector şcolar la Direcţia raională de învăţămînt Edineţ
70Aramă Vioricaor. Comeşti, Ungheni1942PFD
filolog, profesoară la şcoala medie din oraşul Comeşti, Ungheni
71Casian Andreimun. Chişinău1959PFD
inginer-economist, antreprenor individual
72Ciloci Rafaelmun. Chişinău1971PFD
manager-economist, asistent la Universitatea Tehnică a Moldovei
73Anton Ionor. Cahul1949PFD
istoric, profesor la Colegiul pedagogic de arte din or. Cahul
74Popov Ions. Bardar, laloveni1946PFD
contabil, şef de secţie la Inspectoratul Fiscal din raionul laloveni
75Dobrogeanu Vasilemun. Bălţi1956PFD
istoric, angajat la întreprinderea mixtă moldo-română “Vadilary” SRL
76 Tomşa Tamaramun. Chişinău1950PFD
matematician, profesoară de matematică la Liceul “Nicolae lorga”, Chişinău
77Melnic Timofeimun. Chişinău1935PFD
filolog, doctor în filologie, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova
78Rusu Nicolaemun. Chişinău1948PFD
economist, scriitor, director al Fondului Literar al scriitorilor din Moldova
79Munteanu Ionmun. Chişinău1970PFD
economist, doctor în economie, lector superior la Universitatea de Studii Umanistice din Moldova
80Zamă Alexeis. Sănătăuca, Camenca1949PFD
merceolog, Asociaţia de consum Sănătăuca, Camenca
81Alexeev Loghinmun. Chişinău1937PFD
medic, doctor în medicină, conferenţiar la Universitatea de Medicină şi Farmaceutică “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău
82Gurău Valentinc. Viişoara, Glodeni1959PFD
agronom, ţăran împroprietărit
83Pălărie Mariaor. Ştefan-Vodă1947PFD
medic, medic-pediatru la Spitalul raional Ştefan-Vodă
84Şelaru Gheorgheor. Cimişlia1961PFD
istoric, director al şcolii nr. 3 din or. Cimişlia
85Ţâbuleac Gheorghemun. Chişinău1945PFD
inginer, şef de secţie la fabrica de conserve, Chişinău
86Arman Vasiles. Corjeuţi, Briceni1940PFD
medic, medic-neuropatolog la spitalul din Corjeuţi, Briceni
87Zugravu Victormun. Chişinău1956PFD
muncitor, SA “Inconarm”, Chişinău
88Gratii Mihaimun. Chişinău1939PFD
artist plastic, colaborator ştiinţific la Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei de Ştiinţe din Moldova
89Habon Vasilemun. Chişinău1944PFD
jurist, pensionar
90Conea Dorianmun. Chişinău1972PFD
inginer la calculatoare, şef de secţie la catedra tehnică de calcul a Universităţii Tehnice a Moldovei
91Carpov Sofroniemun. Chişinău1949PFD
inginer, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar la Universitatea Tehnică a Moldovei
92Ciobanu Ghenadiemun. Chişinău1965PFD
economist, doctor în economie, conferenţiar la Institutul Internaţional de Management, Chişinău
93Bahnaru Vasilemun. Chişinău1949PFD
filolog, doctor în filologie, redactor la ziarul “Tineretul Moldovei”, Chişinău
94Spătaru Tudormun. Chişinău1951PFD
chimist, doctor în chimie, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
95Munteanu Vitalieor. Teleneşti1960PFD
farmacist, viceprimar al or.Teleneşti
96Popuşoi Dorianmun. Chişinău1975PFD
student la Universitatea de Stat din Moldova
97Negru Parascoviaor. Cantemir1961PFD
secretar la spitalul raional din Cantemir
98Roşca Gheorghec. Drăsliceni, Criuleni1927PFD
ţăran împroprietărit, pensionar
99Palazov Sergiumun. Chişinău1934PFD
fizician, doctor în ştiinţe tehnice, Centrul de calcul al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
100Sorocovici Aurelmun. Chişinău1949PFD
matematician-fizician, doctor în ştiinţe fizico-matematice, lucrător la Departamentul Organizatoric al Partidului Forţelor Democratice
101Dănilă Aurelmun. Chişinău1934PFD
medic, doctor habilitat în medicină, şef de catedră la Universitatea de Medicină şi Farmaceutică “Nicolae Testemiţanu”
102Marinciuc Aurelmun. Chişinău1932PFD
fizician-teoretician, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar la Universitatea Tehnică a Moldovei