Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001DeclaraţiiPDM

Fiţi cu Partidul Democrat din Moldova!

|versiune pentru tipar| PDM, 16 februarie 2001
Dragi compatrioţi!

La 25 februarie se va decide soarta fiecăruia dintre noi. Pentru că este foarte importantă evoluţia ţării după această zi: vom continua mişcarea înainte, sau vom fi aruncaţi cu ani şi decenii înapoi. La 25 februarie fiecare dintre noi va decide soarta ţării, iată de ce dorim ca votul dumneavoastră să fie bine cîntărit, foarte conştient şi foarte responsabil. Ni se oferă şansa să decidem noi înşine viitorul nostru. Sînt ferm convins că acest viitor este legat de Partidul Democrat din Moldova.

PDM este un partid relativ tînăr, dar cu un program clar şi o politică echilibrată. Un partid care a demonstrat deja prin fapte că pledează pentru afirmarea Moldovei ca stat democratic, suveran şi independent, pentru asigurarea unei politici interne orientate spre interesele omului. Un partid care la toate etapele a demonstrat că este capabil să-şi asume întreaga răspundere pentru guvernare, să conlucreze cu toate forţele politice sănătoase întru binele ţării.

Numai prezenţa fracţiunii noastre în actualul Parlament a creat condiţii pentru ca în pofida dezbinărilor din interior şi a presiunilor din afară să se găsească un consens pentru a rezolva un şir de probleme vitale. Votarea pachetului de legi cu privire la privatizare, adoptarea, ca niciodată la timp, a Bugetului de Stat şi a bugetului Fondului social, deblocarea finanţării externe şi altele — s-au realizat datorită rolului decisiv al fracţiunii PDM.

De aceea, prezenţa noastră cît mai ponderabilă şi în noul Parlament va avea o nouă influenţă benefică asupra situaţiei externe şi interne a statului, va conduce la o conlucrare eficientă a tuturor forţelor politice serioase, unirea lor în jurul ideii de finalizare a reformelor, de democratizare a societăţii, pentru ca Moldova să devină o ţară prosperă, un factor de stabilitate în Europa.

Numai partidul nostru dispune de o echipă de profesionişti, specialişti bine pregătiţi, de o echipă susţinută de o forţă politică cu o doctrină foarte clară, de o echipă care are potenţialul şi experienţa necesară pentru atingerea scopurilor propuse: consolidarea statalităţii, combaterea sărăciei prin crearea de condiţii pentru creşterea economică, lupta cu criminalitatea, armonizarea relaţiilor interetnice, dezvoltarea spirituală etc.

Pentru a realiza aceste deziderate avem nevoie, dragi compatrioţi, de susţinerea şi încrederea dumneavoastră. De aceea, vă chemăm să fiţi alături de noi în această zi importantă. La rîndul nostru, ne vom depune toate eforturile pentru a începe noul secol şi noul mileniu cu o politică clară, diferită de cea care a fost promovată în ţara noastră pînă acum, cu un program orientat spre interesele supreme ale statului, dar şi spre interesele vitale ale fiecăruia dintre dumneavoastră.

Votaţi echipa de profesionişti a PDM în frunte cu I. Sturza!

Votaţi “Rîndunica”!

Consiliul Naţional al Partidului Democrat din Moldova
/Dialog, An.4, Nr.11, 16.02.2001/