Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001DeclaraţiiPFD

Mesajul către alegători al Partidului Forţelor Democratice şi al Grupului Creştin-Democrat

|versiune pentru tipar| PFD, 22 februarie 2001
Stimaţi concetăţeni,

La acest început de nou secol şi mileniu, societatea noastră, care se confruntă cu o gravă criză economică, socială şi morală, este din nou antrenată într-o campanie electorală istovitoare. Alegerile parlamentare anticipate au fost provocate de comunişti, “frontişti” şi adepţii din Parlament ai Preşedintelui Lucinschi, care, prin toate mijloacele posibile şi imposibile, au denaturat sensul şi esenţa reformei constituţionale din vara anului 2000, reformă menită să fortifice democraţia din societatea noastră şi să consolideze statul de drept. Partidul Forţelor Democratice şi Grupul Creştin Democrat (G.C.D.) au făcut tot ce le-au stat în puteri pentru ca forţele politice, democratice şi reformatoare din societate să se coalizeze şi să creeze un bloc electoral unic — singurul capabil să stăvilească accesul la putere, al comuniştilor şi al grupărilor extremiste şi de aventurieri politici, care, prin demersul şi acţiunile lor, pun în pericol însuşi destinul de viitor al R. Moldova. Cu regret, nu s-a reuşit constituirea unui bloc electoral unic al forţelor democratice.

În aceste condiţii, ne-am văzut nevoiţi să înregistrăm cu întîrziere lista noastră de candidaţi pentru alegeri, constituită din personalităţi cu experienţă politică, buni profesionişti în domeniile în care activează. La 24 ianuarie 2001, a început campania electorală a P.F.D., pe listele căruia sînt incluşi şi reprezentanţii G.C.D. Această participare în comun în campania electorală, sperăm, va pune începutul unificării forţelor politice cu adevărat democratice — cele care au promovat consecvent, "în anii 1987–2000, principiile şi valorile Renaşterii Naţionale, ale democraţiei, reformelor şi statului de drept; au contribuit substanţial la proclamarea independenţei R. Moldova, la afirmarea ei pe arena internaţională, şi optează cu fermitate pentru integrarea progresivă a statului nostru în Uniunea Europeană.

Nădăjduim ca exemplul nostru să fie urmat şi de alte formaţiuni politice, punîndu-se astfel capăt vrajbei şi discordiilor promovate în rîndurile forţelor democratice de grupări obscure, de aventurieri de meserie, să curme oarba neunire ce le-a lăsat teren liber pentru avansare grupărilor nostalgice procomuniste şi proimperialiste. Aflîndu-ne, în aceşti ultimi 10 ani, în opoziţie reală faţă de cei ce au guvernat şi guvernează în continuare în R. Moldova, noi înţelegem doleanţele şi aşteptările exprimate de majoritatea dintre Dvs.: necesitatea asigurării unui nivel de trai decent, bazat pe economie modernă de piaţă, competitivă; garantarea proprietăţii private a fiecărui cetăţean şi asigurarea unei libere afirmări a fiecăruia; impunerea singurei căi posibile de dezvoltare a societăţii, care ar asigura viitorul — democraţia, societatea civilă şi integrarea europeană. Este calea pe care au parcurs-o şi o parcurg cu succes ţările din fostul lagăr socialist: Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, în bună parte — România, precum şi cele trei republici ex-sovietice, cele trei state baltice — Lituania, Letonia şi Estonia, în care nivelul de trai este deja mult mai înalt decît pe timpul comunismului. Exemplul lor trebuie să-l urmăm consecvent şi cu demnitate. E unica soluţie pentru a depăşi mizeria materială şi spirituală, umilinţa şi disperarea care macină societatea noastră.

Pe parcursul acestor ani am fost întotdeauna nu alături, ci împreună cu Dvs. V-am înţeles durerile şi necazurile şi am încercat să vă ajutăm ca să obţineţi drepturile de proprietari asupra terenurilor agricole şi a bunurilor ce vi se cuvin pentru ani de muncă, asupra valorilor spirituale pe care le-aţi creat. Şi în actuala situaţie grea, cînd clanurile mafiote şi corupte, care stăpînesc pîrghiile economico-financiare, mijloacele de informare publică, prin intermediul cărora vă dezinformează, sporindu-vă neîncrederea în personalităţile neamului nostru, înmulţindu-vă durerile şi adîncindu-vă deznădejdea, noi venim în faţa domniilor voastre pentru a vă propune o opţiune sigură de viitor mai demn pentru fiecare cetăţean al acestui stat.

Considerăm, sîntem convinşi — că securitatea socială a tuturor cetăţenilor poate fi garantată doar prin creşterea economică, prin crearea de către Stat a condiţiilor ca fiecare cetăţean să poată dispune nestingherit de proprietatea sa şi să aibă condiţii de dezvoltare liberă; — că reformele economice trebuie promovate în interesul cetăţenilor şi nu a grupărilor mafiote; — că Statul de drept, societatea civilă trebuie fortificate pentru a se asigura supremaţia legii; — că lupta cu crima organizată şi corupţia trebuie să fie reală, consecventă şi principială (şi nu doar să se facă jocul de-a lupta cu corupţia şi crima organizată), în aceste acţiuni fiind antrenate, toate structurile statului, responsabile de asigurarea securităţii cetăţenilor; — că integrarea europeană se face nu prin vorbe (atît de des rostite de către actualii înalţi demnitari, de stat), ci prin fapte şi acţiuni menite să sporească încrederea comunităţii, europene faţă de R.Moldova.

Iată de ce, fiind adepţii unei campanii electorale şi civilizate, Vă propunem să votaţi viitorul, şi nu trecutul, să votaţi forţele politice care vin cu propuneri reale de depăşire a crizei multidimensionale din societate şi nu grupările care s-au lansat în campania electorală înarmate doar cu uneltele minciunii şi denigrării, fiindcă cei care-i murdăresc pe toţi de-a valma, de fapt, nici nu sînt capabili de altceva.

E ora deşteptării, stimaţi concetăţeni! Noi credem că Dvs., uniţi în cuget şi simţire, veţi da mînă cu mînă şi veţi şti, în sfîrşit, să alegeţi grîul de neghină, să deosebiţi lumina de întuneric şi, ascultîndu-vă inima, să votaţi conştient, cu mintea lucidă, trează, pentru un prezent ferit de mizerie şi durere, pentru un viitor mai sigur şi mai demn al copiilor şi nepoţilor Dvs.

Vă îndemnăm să votaţi pentru candidaţii P.F.D.!

/Mesagerul, Nr. 8–9, 22.02.2001/