Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001DeclaraţiiPPCD

Noi am dorit şi dorim o guvernare cu mîinile curate

|versiune pentru tipar| PPCD, 23 ianuarie 2001
Mesajul dlui Iurie Roşca la început de campanie electorală

Iubiţi prieteni,

Sunt fericit că ne aflăm astăzi împreună. Este un moment festiv, un moment înălţător pentru noi toţi. Este încă un prilej potrivit ca să ne unim cu toţii într-o singură inimă. O inimă plină de dragoste pentru oameni şi de compasiune pentru necazurile lor, o inimă în care încap, deopotrivă, şi bucuriile, şi durerile semenilor noştri.

Nimeni şi niciodată nu ne va putea lua această dragoste, pentru că ea este mai tare decît orice manifestare de ură sau de rea-credinţă.

Ne lansăm în acest moment într-o bătălie electorală de o importanţă crucială. În numai o lună şi cîteva zile cuvîntul nostru trebuie să ajungă la inimile tuturor compatrioţilor noştri. Este o misiune grea, dar nu imposibilă, deoarece de-a lungul acestor ani am fost mereu printre oameni, le-am apărat interesele călcate în picioare de guvernanţii comunişti şi corupţi.

Să arătăm tuturor voinţa noastră de a schimba radical mersul lucrurilor în Republica Moldova.

Iar schimbarea nu o pot face cei din vechea gardă de partid, nomenclatura sovietică şi “de tranziţie”. Schimbarea nu poate veni nici de la elementele corupte sau de la “hoţii în lege”, cum le-ar spune generalul Alexei. Şi oare cine nu ştie că stagnarea economică şi dezastrul social sunt urmarea incompetenţei şi lăcomiei celor care s-au aflat la putere în toţi aceşti ani?

Cei care îşi spun cu mîndrie “clasă politică” s-au împărţit într-o puzderie de partide doar pentru a zăpăci lumea. Unii îşi zic comunişti, alţii pretind că ar fi democraţi. Pînă ajung în Parlament. Dar, odată ajunşi în sînul Puterii, aceştia uită de divergenţele ideologice şi vînează doar profitul personal.

Iată de ce Partidul Popular Creştin Democrat nu doreşte să facă prietenie cu această protipendadă. Nu vrem să împărţim nelegiuiţii în “hoţii lor” şi “hoţii noştri”. Anume acest “algoritm” l-am respins noi. Reforma şi integrarea în Europa nu pot fi făcute nici de comunişti, nici de fripturiştii care îşi zic democraţi. Am dorit şi dorim o guvernare cu mîinile curate. Am dorit şi dorim ca în funcţii de răspundere să vină cei cu frică de Dumnezeu şi cu ruşine de oameni. Ei sunt absoluta majoritate în sînul poporului nostru. Şi anume ei sunt chemaţi astăzi să înlăture de la putere această minoritate care a uzurpat toată puterea în stat.

Nu putem intra în mileniul trei cu fruntea sus, avîndu-i drept conducători pe discipolii lui Brejnev şi Bodiul. Suntem hotărîţi să relansăm economia naţională prin eliberarea ei din mrejele mafiotice, adică prin suprimarea economiei subterane şi prin atragerea investiţiilor străine. Majorînd considerabil resursele bugetare, vom finanţa cu totul altfel păturile socialmente vulnerabile, vom acorda educaţiei şi medicinei cîte 7% din Produsul Intern Brut, preocupîndu-ne deopotrivă de problemele tineretului, ale femeilor şi ale celor vîrstnici.

Fraţilor, să nu ne mai tînguim de neunirea partidelor de dreapta. Să ne îngrijim de unirea forţelor de dreapta. Iar forţele de dreapta, naţionale şi democratice, forţele proocidentale şi anticomuniste sunt unite în sînul organizaţiilor de profil ale profesorilor, medicilor, ţăranilor, femeilor, tineretului, organizaţii create sub auspiciile Partidului Popular Creştin Democrat Noi suntem cei care avem datoria să-i convingem pe concetăţenii noştri că unirea forţelor de dreapta o putem face doar împreună, votînd masiv pentru un partid cu adevărat puternic, format din oameni oneşti şi competenţi, cu inimă mare.

Dragii mei, noi suntem conştienţi de pericolul comunist care ameninţă Republica Moldova. Noi chemăm toată lumea să iasă la alegeri, să respingă bolşevicii şi neocomuniştii ascunşi după felurite denumiri mincinoase. Noi îndemnăm alegătorii să nu-şi piardă voturile pentru partidele mici care nu vor trece pragul de şase la sută.

Fraţilor, suntem căliţi în luptele politice purtate de-a lungul anilor. Pentru următoarele treizeci şi cinci de zile anunţăm mobilizarea generală a tuturor celor care îşi iubesc neamul şi doresc să-i croiască o viaţă demna. Nu vom avea nici o clipă de răgaz şi ne vom atinge ţinta.

Cu inimile pline de dragoste creştinească, cu gîndul la Crucea lui Ştefan cel Mare şi Sfînt, vom, trece peste toate piedicile din calea noastră.

Să spunem din adîncurile inimilor noastre “Doamne ajută!”.

Sus inima!

/Ţara, Nr. 6, 23 ianuarie 2001/