Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliBeAB

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 din partea Blocului electoral “Alianţa Braghiş”

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Braghiş Dumitrumun. Chişinău1957-
inginer-energetician, Prim-ministru al Republicii Moldova
2Guţu Lidiamun. Chişinău1954-
economist, viceprim-ministru al Republicii Moldova
3Zidu Dumitrumun. Chişinău1932PSM
pedagog, preşedinte al organizaţiei veteranilor din Republica Moldova
4Gudumac Evamun. Chişinău1941-
medic pediatru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, şef de catedră chirurgie, anestezie, reanimare pediatrică, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
5Malachi Nicolais. Volintiri, jud. Tighina1952-
mecanic-agronom, preşedintele Consiliului judeţean Tighina
6Cosarciuc Valeriumun. Chişinău1955-
economist, viceprim-ministru al Republicii Moldova
7Sidorov Mihailmun. Chişinău1946-
jurist, avocat parlamentar
8Cociorvă Vladimircom. Brăviceni, jud. Orhei1958PDSF
zootehnician, primarul comunei Brăviceni, judeţul Orhei
9Mrug Vitaliemun. Bălţi1956MPSN
inginer-constructor, director general, SA “Magistrala”
10Culiuc Leonidmun. Chişinău1950-
profesor universitar, doctor habilitat, director al Institutului Fizicii Aplicate al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
11Guţu Ionmun. Chişinău1943PDSF
economist, doctor habilitat în economie, vicepreşedinte al Consiliului BCA “Unibanc”
12Morei Ionmun. Chişinău1955UCM
deputat în Parlamentul Republicii Moldova
13Plămădeală Mihailmun. Chişinău1945-
jurist, copreşedinte coordonator, organizaţia obştească “Republica”
14Camerzan Mihailmun. Chişinău1952-
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
15Sima Gheorghemun. Chişinău1952UM
pedagog, neangajat în cîmpul muncii
16Pleşca Valeriumun. Chişinău1958MFN
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
17Untu Ionmun. Chişinău1954-
inginer, director al Cancelariei de Stat
18Morev Victormun. Bălţi1944PSM
inginer, primarul municipiului Bălţi
19Oleinic Alexandrmun. Chişinău1959PDSF
inginer-mecanic, director general al Agenţiei naţionale pentru atragerea investiţiilor
20Petrache Mihailmun. Chişinău1958UCM
jurist, consilierul principal al Preşedintelui Republicii Moldova
21Deatovschi Nicolaimun. Chişinău1957PDSF
inginer-electromecanic, preşedinte, SA “Pulsar”
22Bulgari Valeriumun. Chişinău1956UCM
agronom, director-coordonator al Centrului pentru business-ul privat
23Bolboceanu Iuriemun. Chişinău1959PDSF
economist, doctor în economie, directorul general al Departamentului Control Financiar şi Revizie pe lângă Ministerul Finanţelor
24Popovici Iacovmun. Chişinău1939UCM
fizician-matematic, şeful aparatului Preşedintelui Republicii Moldova
25Burca Elenamun. Chişinău1953UCM
inginer-tehnolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
26Miculeţ Larisamun. Chişinău1957-
jurist, şef de secţie la Procuratura Generală
27Surdu Nicolaemun. Chişinău1954PDSF
inginer-tehnolog, director general, SA “SNM”
28Nicolaev Anatoliimun. Chişinău1959-
inginer-electric, director, firma “Nicolius-Energ”
29Cimpoieş Dumitrumun. Chişinău1948PDSF
inginer-mecanic, director al Centrului de acreditare şi atestare al Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie
30Jeleapov Simionmun. Chişinău1953-
inginer-constructor, jurist, preşedinte al Consiliului “Agroindvest”
31Luncari Alexandruor. Drochia, jud. Soroca1956PDSF
economist, şef al Direcţiei generale teritoriale Soroca a Departamentului Control Financiar şi Revizie
32Duca Gheorghemun. Chişinău1952-
Chimist, preşedinte al comisiei cultură, ştiinţă, învăţămînt a Parlamentului Republicii Moldova
33Dubrovschi Anatoliemun. Chişinău1953UCM
pedagog, doctor în istorie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
34Boeşteanu Constantinmun. Chişinău1962-
jurist, specialist principal la Ministerul Afacerilor Interne
35Ciobanu Igormun. Chişinău1966-
jurist, doctor în drept, prodecan al facultăţii de drept, Universitatea de Stat din Moldova
36Şeptelici Tudoror. Nisporeni, jud. Ungheni1951PDSF
inginer-constructor, director al SA “Codreanca”, or. Nisporeni
37Ivanov Dumitrumun. Chişinău1946-
pedagog, preşedintele Comitetului republican al sindicatelor din învăţămînt
38Cladco Sergheimun. Chişinău1950-
pedagog, prefectul judeţului Ungheni
39Dercaci Alexandrmun. Chişinău1950PSM
fizician, şef al secţiei statistică municipală, mun. Chişinău
40Muntean Valeriumun. Chişinău1951PDSF
inginer-mecanic, prefectul municipiului Chişinău
41Reniţă Valeriumun. Chişinău1959MFN
pedagog, primarul satului Suruceni, jud. Chişinău
42Taran Sergheimun. Chişinău1959MPSN
inginer, director general executiv al Uniunii transportatorilor
43Banari Ivanmun. Bălţi1955PDSF
inginer-mecanic, director, Camera de Comerţ şi Industrie, filiala din mun. Bălţi
44Cibotaru Andreis. Ciulucani, jud. Orhei1954UM
pedagog, şef al Departamentului Organizare al Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova
45Martîniuc Mirceamun. Soroca1948PDSF
economist, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Soroca
46Cazacu Nicolaecom. Corbu, jud. Edineţ1940MPSN
inginer, director, SA “Baza de transport auto-9”, or. Donduşeni, jud. Edineţ
47Bucun Nicolaemun. Chişinău1944UCM
medic-psiholog, doctor habilitat în psihologie, prim-viceministru al Educaţiei şi Ştiinţei
48Lupăcescu Pavelcom. Sîngereii Noi, jud.Bălţi1958UCM
zooinginer, perfectul judeţului Bălţi
49Movilă Oxanaor. Glodeni, jud. Bălţi1950UCM
pedagog, şef, Oficiul stării civile, or. Glodeni
50Eftodii Borismun. Chişinău1949PDSF
inginer-mecanic, preşedinte al Consiliului municipal Chişinău al Partidului Democraţiei Sociale “Furnica”
51Tabără Mihailor. Nisporeni, jud. Ungheni1950UCM
pedagog, director general adjunct al Direcţiei generale judeţene pentru învăţămînt, tineret şi sport
52Gherman Petruor. Ialoveni, jud. Chişinău1950PDSF
inginer-mecanic, secretar executiv al Consiliului republican al Partidului Democraţiei Sociale “Furnica”
53Tcaci Anamun. Chişinău1948UCM
regizor, pedagog-psiholog, director, SRL “Brodeza”
54Rusu Ionmun. Chişinău1953PDSF
inginer-constructor, viceministru al Industriei şi Energeticii
55Stoianova Atanasiamun. Chişinău1956-
pedagog, director general al Departamentului Relaţii Naţionale şi Funcţonarea Limbilor
56Marin Vasilemun. Hînceşti, jud. Lăpuşna1955PDSF
economist, şef al Direcţiei generale economie şi reforme a Consiliului judeţean Lăpuşna
57Sedîh Sofiamun. Hînceşti, jud. Lăpuşna1958-
merceolog, preşedinte al biroului executiv “Hîncoop”
58Iasinschii Feodormun. Chişinău1948-
economist, prefectul judeţului Chişinău
59Smutin Alexandrumun. Cahul1957PDSF
agronom, doctor în agricultură, director, SRL “Savit-Sim”, mun. Cahul
60Miteva Valentinamun. Taraclia1955UCM
pedagog, subprefectul judeţului Taraclia
61Afanasiu Sergiumun. Chişinău1974MFN
inginer-mecanic, director, editura “Abeceluş”
62Draguţan Vasilemun. Chişinău1955MPSN
inginer, director general, SA “Termotransauto”
63Grigorev Leonidmun. Chişinău1957-
director general al fabricii de drojdii, mun. Chişinău
64Palaria Dumitrumun. Chişinău1950-
pedagog, director, întreprinderea mixtă “Roscom”
65Covaş Ionor. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia1949-
medic, director, Centrul medicilor de familie
66Bodrug Ionmun. Chişinău1950PDSF
profesor, doctor în istorie, secretar ştiinţific al secţiei ştiinţe socioumane a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, director al Institutului de Cercetări Interetnice
67Cocier Victormun. Edineţ1940UCM
pedagog, director, filiala Edineţ, SA “Moldtelecom”
68Nesterenco Constantinmun. Soroca1966PDSF
inginer-pedagog, doctor în pedagogie, director, colegiul tehnic agricol, mun. Soroca
69Chisili Mihailmun. Chişinău1950PSM
agronom, doctor habilitat, colaborator ştiinţific la Institutul Viei şi Vinului
70Iaroszewski Edwardmun. Chişinău1955MPSN
merceolog, preşedinte, Societatea polonezilor din Republica Moldova
71Jechiu Gheorghemun. Căuşeni1948UM
economist, director, filiala Căuşeni a Băncii de Economii a Moldovei
72Vacarciuc Vadimmun. Bălţi1972MFN
pedagog, antrenor la şcoala sportivă de rezerve olimpice
73Scalnîi Vitaliemun. Chişinău1939MPSN
pedagog, preşedinte, Consiliul naţional de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt
74Zagrudnîi Liudmilamun.Bălţi1948-
inginer, manager executiv la SA “Flautex”
75Carabadjac Constantinmun. Hînceşti, jud. Lăpuşna1934PSM
inginer, director, SRL “Ameliorator-23”, mun. Hînceşti
76Onei Alexandrumun. Chişinău1948PDSF
inginer-constructor, vicepreşedinte, concernul “Inmacom”
77Nicula Constantins. Dolna, com. Micleuşeni, jud. Chişinău1956UM
pedagog, director de gimnaziu, s. Dolna
78Caloev Simionor. Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găgăuzia1953MPSN
inginer-mecanic, director, SA “ATB-24”
79Bahnarel Ionmun. Chişinău1953-
medic, doctor în medicină, viceministru al Sănătăţii
80Atamanenco Andreimun. Chişinău1956PDSF
agronom, director, SRL “Euroflora-com”, mun. Orhei
81Gulla Iuriemun. Chişinău1953-
inginer-mecanic, director al Colegiului de limbi străine şi business internaţional
82Mustea Gheorghemun. Chişinău1951-
compozitor, rector al Universităţii de Stat a Artelor
83Zara Aurelmun. Bălţi1948PDSF
inginer-economist, director, filiala Bălţi a BC “Moldova-Agroindbanc” SA
84Chilicevscaia Evgheniamun. Ungheni1955PSM
tehnic-poligrafist, secretar al organizaţiei judeţene Ungheni a PSM
85Constantinov Nicolaimun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia1950PDSF
manager, şef, Direcţia “Poşta Moldovei”, U.T.A. Găgăuzia
86Gorbatîi Valentinor. Drochia1948UM
pedagog, director, şcoala sportivă, or. Drochia
87Andrieş Petrumun. Soroca1933-
inginer, pensionar
88Gurduza Alexandrumun. Chişinău1950UM
inginer, director tehnic la Institutul Muncii al Federaţiei Generale a Sindicatelor din Republica Moldova
89Con Iacobmun. Soroca1951-
economist-contabil, preşedinte, SRL “Soro-meteor”
90Horjan Olegmun. Chişinău1952PSM
inginer-hidrotehnic, decan, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
91Scorpan Raisacom. Ştefănescu, jud. Soroca1948-
pedagog, director general adjunct, Direcţia generală judeţeană pentru învăţămînt, tineret şi sport, mun. Soroca
92Cebotarencu Ludmilaor. Şoldăneşti, jud. Orhei1958UCM
medic, director, spitalul de sector, or. Şoldăneşti
93Berghi Feodosiemun. Căuşeni, jud. Tighina1956PDSF
regizor de teatru, şef al direcţiei cultură a Consiliului judeţean Tighina
94Babii Victoror. Anenii Noi, jud. Chişinău1947PSM
agronom, vicepreşedinte al Asociaţiei de consum
95Alerguş Petruor. Făleşti, jud. Bălţi1948UM
pedagog, profesor de matematică la liceul teoretic “M. Eminescu”, or. Făleşti
96Botezatu Valentincom. Vişniovca, jud. Cahul1958-
pedagog, director, şcoala de meserii nr. 15, or. Cantemir
97Balan Vasilecom. Teleşeu, jud. Orhei1950MFN
pedagog, primarul comunei Teleşeu
98Apostol Ludmilamun. Bălţi1958PSM
Director, Compania de asigurări “Carat”, filiala Bălţi
99Catev Alexandruor. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia1954-
pedagog, preşedinte al organizaţiei obşteşti de dezvoltare a pluralismului şi colaborării
100Bociarnicova Valentinas. Ferapontievca, U.T.A. Găgăuzia1949PSM
profesor, primarul comunei Ferapontievca
101Cotorobai Pavelor. Ştefan Vodă, jud. Tighina1951UM
medic igienist, Centrul de medicină preventivă din Ştefan Vodă, filiala nr. 1 a Centrului de medicină preventivă din jud. Tighina