Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliBeAJE

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 din partea Blocului electoral “Alianţa Juriştilor şi Economiştilor”

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Barbălat Pavelmun. Chişinău1935-
jurist, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
2Barbăneagră Alexeimun. Chişinău1945-
avocat, doctor în drept, directorul Centrului de Drept, conferenţiar la ULIM
3Sedleţchi Iuriemun. Chişinău1952-
jurist, doctor în drept, decan al facultăţii de drept, Universitatea de Stat din Moldova
4Avornic Gheorghemun. Chişinău1963-
jurist, doctor în drept, decan al Academiei de Drept
5Zubco Valeriumun. Chişinău1965NPNM
jurist, doctor în drept, lector superior, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
6Lipciu Ionmun. Chişinău1959PDCM
jurnalist, politolog, doctor în politologie, preşedintele Partidului Demnităţii Civice din Moldova
7Prisăcaru Ionmun. Chişinău1957-
economist, director pentru probleme economice-financiare, SA “Tutun CTC”, director general al Companiei de Audit “Exinf-Service” SRL
8Paterău Valeriuor. Glodeni, jud. Bălţi1948-
jurist, preşedintele Judecătoriei de sector Glodeni
9Topală Iuriemun. Chişinău1965NPNM
inginer-economist, vicepreşedinte al Noului Partid Naţional Moldovenesc, director economic, SRL “Pomul”
10Iutiş Alexeimun. Chişinău1962-
economist, jurist, preşedinte al APLP 54/167, mun. Chişinău
11Sajin Ghenadiemun. Chişinău1970NPNM
inginer, jurist, vicepreşedinte al Noului Partid Naţional Moldovenesc, director SRL “Arbitru”
12Volcinschi Victormun. Chişinău1933-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
13Rusu Mihaicomun. Ruseştii-Noi, jud. Chişinău1967NPNM
merceolog, combinatul ştiinţific de producţie “Nivel”, mun. Chişinău
14Creţu Vasilemun. Chişinău1951-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
15Cojuhari Alexandrumun. Chişinău1935-
jurist, doctor habilitat în drept, profesor, Universitatea de Stat din Moldova
16Dolghi Nicolaes. Şercani jud. Orhei1954PDCM
economist-finansist, preşedinte, cooperativa agricolă, s. Şercani, jud. Orhei
17Dănălachi Eugens. Tochile-Răducani, jud. Lăpuşna1941PDCM
agronom, preşedinte, cooperativa agricolă, comun. Tochile-Răducani, jud. Lăpuşna
18Gorelco Nicolaior. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia1955-
jurist, doctor în drept, preşedinte al Judecătoriei de sector Vulcăneşti
19Căpăţînă Domnicamun. Chişinău1956NPNM
chimist, student, USUM
20Băieşu Aurelmun. Chişinău1964-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
21Roman Dumitrumun. Chişinău1965-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
22Chibac Gheorghemun. Chişinău1943-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
23Ţurcanu Ions. Tîrnova, jud. Edineţ1960PDCM
specialist în domeniul administraţiei publice, primarul comunei Tîrnova, jud. Edineţ
24Canţer Valeriumun. Chişinău1955-
fizician, doctor habilitat în fizică, academician coordonator, ASM
25Bodiul Tatianamun. Chişinău1957-
economist, doctor în economie, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
26Sadovei Nicolaemun. Chişinău1963-
jurist, doctor în drept, lector superior, Universitatea de Stat din Moldova
27Aramă Elenamun. Chişinău1949-
jurist, doctor habilitat în drept, profesor, Universitatea de Stat din Moldova
28Boţan Feodormun. Chişinău1936-
inginer, director general al firmei “RADU”
29Gribincea-Duca Aureliamun. Chişinău1961-
economist, doctor în economie, lector superior, Universitatea de Stat din Moldova
30Ghelici Feodormun. Chişinău1958-
pedagog, director general, SRL “Vetuga-Zemif”
31Doroş Simionmun. Chişinău1929-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
32Nicorean Andreimun. Chişinău1973NPNM
inginer-economist, Asociaţia de locatari nr.25, mun. Chişinău
33Dolea Igormun. Chişinău1962-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
34Romandaş Nicolaemun. Chişinău1950-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
35Cuşnir Valeriior. Ocniţa, jud. Edineţ1952PDCM
inginer-mecanic, director, cooperativa “Ceramica”, or. Ocniţa
36Brînză Sergiumun. Chişinău1966-
jurist, doctor în drept, lector, Universitatea de Stat din Moldova
37Moraru Victormun. Chişinău1950-
jurist, doctor în drept, prodecan, Universitatea de Stat din Moldova
38Negru Andreimun. Chişinău1971-
jurist, doctor în drept, lector, Universitatea de Stat din Moldova
39Sîrbu Ionmun. Chişinău1948-
filozof, doctor habilitat în filozofie, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
40Vrabie Vitaliemun. Chişinău1961-
jurist, inginer, prodecan, Academia de Drept
41Leaşco Iuries. Doroţcaia, jud. Chişinău1970NPNM
specialist în domeniul administrării publice, specialist principal în relaţii internaţionale, Consiliul judeţean Chişinău
42Constantinescu Elenamun. Chişinău1965-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
43Pelin Marias. Cojuşna, jud. Chişinău1951-
jurist, conferenţiar, Institutul de Management şi Dezvoltare Rurală
44Maimescu Savacom. Cărpineni, jud. Lăpuşna1957-
jurist, doctor în drept, prim şef adjunct, vama Leuşeni
45Mocanu Victormun. Chişinău1976NPNM
jurist, lector, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova
46Cazacov Igormun. Chişinău1967NPNM
jurist-economist, director general, PSP “Auto Mar”, mun. Chişinău
47Vlas Gheorghemun. Chişinău1972NPNM
jurist, lector, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova
48Negru Borismun. Chişinău1951-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Sat din Moldova
49Ţapu Grigoremun. Chişinău1952-
psiholog, doctor în psihologie, conferenţiar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
50Lavric Vladimirmun. Chişinău1932-
jurist, doctor în drept, profesor, Universitatea de Stat din Moldova
51Căpăţînă Ionmun. Chişinău1970-
jurist, director, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Dreptului, lector, Universitatea de Stat din Moldova
52Negară Vioricamun. Chişinău1971-
jurist, doctor în drept, lector , Universitatea de Stat din Moldova
53Chiriac Sergiumun. Chişinău1977NPNM
jurist, lector, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova
54Druţă Severinc. Ţibirica, jud. Ungheni1968-
agronom, director adjunct, SRL “Pomul”, or. Călăraşi, jud. Ungheni
55Jalbă Marcelamun. Chişinău1978-
jurist, masterant, Institutul Internaţional de Management
56Costaş Ruslanmun. Chişinău1978-
jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova
57Blănaru Dragoşmun. Chişinău1968-
filolog, jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova
58Cauş-Marsejnîi Carolinamun. Chişinău1977-
jurist, SRL “Soluziona”, mun. Chişinău
59Vasiliev Ilieor. Ştefan Vodă, jud. Tighina1960PDCM
medic, şef de secţie, spitalul or. Ştefan Vodă, jud. Tighina
60Ursu Victormun. Chişinău1964-
jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova
61Caruţa Liudmilaor. Hânceşti, jud. Lăpuşna1955-
economist, sef adjunct, Inspectoratul Fiscal de Stat, jud. Lăpuşna
62Găină Elenas. Ţaul, jud. Edineţ1943PDCM
pedagog, directorul şcolii medii, s. Ţaul, jud. Edineţ
63Creţu Ionmun. Chişinău1975-
jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova
64Terenti Ilies. Molovata, jud. Chişinău1955PDCM
medic, medic-şef, s. Molovata
65Luca Igormun. Chişinău1957-
pedagog, lector, Academia de Drept
66Postolachi Marinamun. Chişinău1970-
jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova
67Sosna Borismun. Chişinău1954-
jurist, doctor in drept, lector superior, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova
68Ursu Octavianmun. Chişinău1974-
jurist, SRL “Soluziona”, mun. Chişinău
69Pilipenco Iuriimun. Chişinău1961PDCM
programator-economist, consultant economic, Partidului Demnităţii Civice din Moldova
70Zamă Vitaliemun. Chişinău1981-
student, Universitatea de Stat din Moldova
71Hariton Eugenmun. Chişinău1969-
economist, director comercial, întreprinderea municipală nr. 24
72Cebotari Vladimirmun. Chişinău1980PDCM
student, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
73Zaporojan Veaceslavmun. Chişinău1962-
jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova, avocat
74Mişcenco Iurieor. Leova, jud. Lăpuşna1962NPNM
pedagog, profesor, şcoala profesională tehnică, or. Leova, jud. Lăpuşna
75Surdu Lidiamun. Chişinău1967NPNM
economist, lector, Academia de Studii Economice din Moldova
76Rusu Nataliamun. Chişinău1965NPNM
economist, director, SRL “Renat Audit”, mun. Chişinău
77Zaplitnîi Adrianmun. Chişinău1976-
jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova
78Martin Danielmun. Chişinău1975-
jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova
79Burlea Galinamun. Chişinău1966-
economist, director executiv, SRL “Asolex-Ghid”, mun. Chişinău
80Teleucă Alexandrmun. Chişinău1936-
jurist, doctor în drept, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova
81Sîrbu Victormun. Chişinău1958NPNM
jurist, consultant juridic, Pretura Buiucani
82Morozov Iuriemun. Chişinău1965NPNM
economist, ÎMGFL-24, mun. Chişinău
83Paciu Sorinmun. Chişinău1978NPNM
economist, doctorand, Academia de Studii Economice, Bucureşti
84Moisei Andreimun. Chişinău1963PDCM
jurist, şef al secţiei juridice, Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale
85Balmuş Olegmun. Chişinău1980PDCM
student, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
86Vîzdoagă Tatianamun. Chişinău1968-
jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova
87Zlotea Igorcom. Mereni, jud. Chişinău1962PDCM
pedagog, profesor, şcoala medie, com. Mereni
88Axiutin Galinaor. Ştefan-Vodă, jud. Tighina1954PDCM
economist, colaborator la filiala companiei britanice “Bridge Corporation LTD” , or. Ştefan Vodă
89Ţurcan Ionmun. Chişinău1973-
jurist, lector, Universitatea de Stat din Moldova
90Cazac Igorimun. Chişinău1963NPNM
jurist, inginer, preşedinte al APLP-54/200, mun. Chişinău
91Macaleţ Igormun. Chişinău1966-
economist-jurist, jurist la Direcţia urmărire şi control a contribuabililor, Inspectoratul Fiscal de Stat, mun. Chişinău
92Procop Svetlanamun. Chişinău1958PDCM
filolog, colaborator ştiinţific, Academia de Ştiinţe din Moldova
93Frumusatii Sergheimun. Chişinău1978NPNM
economist, contabil-şef, Asociaţia de locatari nr.167, mun. Chişinău
94Roşca Eduardmun. Chişinău1974PDCM
pedagog, consilier al Preşedintelui Partidului Demnităţii Civice din Moldova
95Racu Valeriumun. Chişinău1961PDCM
pedagog, coordonator zonal al Partidului Demnităţii Civice din Moldova, sectorul Dubăsari
96Caduc Silviamun. Chişinău1977NPNM
filolog, coordonator zonal la NPNM
97Cocieri Marianamun. Chişinău1969PDCM
manager-finansist, Baroul asociat de avocaţi, mun. Chişinău
98Godorozea Mariamun. Chişinău1958-
economist, întreprinzător
99Bruma Sergiumun. Chişinău1965PDCM
programator, preşedinte al organizaţiei teritoriale, sectorul Botanica, Partidul Demnităţii Civice din Moldova
100Balan Dorelmun. Chişinău1969-
inginer-mecanic, director, SRL “Baldorvaz”, mun. Chişinău
101Velniciuc Viorelmun. Chişinău1975NPNM
jurist, Asociaţia locatarilor nr.25, mun. Chişinău
102Chitic Snejanamun. Chişinău1980-
studentă, Universitatea de Stat din Moldova