Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliBeAJE

Program electoral al Blocului electoral “Alianţa Juriştilor şi Economiştilor”

|versiune pentru tipar|

Direcţii prioritare

În domeniul macroeconomic şi al formării bugetului public naţional

Reorientarea şi dezvoltarea industriei naţionale pornind de la următoarele premise prioritare: folosirea resurselor naturale locale, a resurselor umane şi a investiţiilor străine şi autohtone. În ţară există posibilităţi reale pentru dezvoltarea industriei alimentare, farmaceutice, de construcţii, de maşini-unelte, a sistemului energetic şi a infrastructurii economice.

La formarea părţii de venit a bugetului public naţional se va ţine cont de:

Dezvoltarea economico-socială a satului

Deputaţii care vor fi aleşi pe lista “Alianţei Juriştilor şi Economiştilor” vor opta pentru:

În domeniul asistenţei sociale

Pledăm pentru:

În domeniul ocrotirii sănătăţii

Alianţa va urmări:

Reforma juridică
Învăţămîntului

La ora actuală, sistemul de învăţămînt din Republica Moldova trece prin momente foarte grele. A crescut considerabil numărul instituţiilor de învăţămînt, în special al celor superioare, precum şi al liceelor şi colegiilor, însă acest proces nu totdeauna este însoţit de creşterea nivelului de cunoştinţe şi, mai ales, de cuprinderea în învăţămînt a întregului tineret şi a tuturor copiilor de vîrstă şcolară. Devine tot mai puternică tendinţa de a promova învăţămîntul cu plată. În situaţia cînd majoritatea populaţiei trăieşte în sărăcie, o atare tendinţă ameninţă să-i lase fără carte pe cei mai mulţi copii, ceea ce duce la creşterea inegalităţilor şi la acumularea contradicţiilor sociale. Mai ales satul, din acest punct de vedere, se află într-o situaţie foarte gravă.

Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, Blocul Electoral “Alianţa Juriştilor şi Economiştilor” propune realizarea unui program de măsuri, printre care:

Perfecţionarea administraţiei publice locale

Blocul Electoral “Alianţa Juriştilor şi Economiştilor” în sprijinul autorităţilor publice locale vine cu un spectru larg de iniţiative în vederea promovării lor pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei publice locale:

Întinerirea administraţiei de stat

Majoritatea absolută a funcţionarilor publici sînt oameni în vîrstă, unii din ei pensionari, alţii aflaţi în pragul pensionării. În bună parte, ei sînt moştenirea sistemului administrativ sovietic. Tradiţiile în care aceştia au fost pregătiţi şi s-au format nu corespund noilor condiţii istorice şi sarcinilor creării unui stat modern şi social, care aspiră la intrarea în Comunitatea Europeană. De aceea viitorii deputaţi ai “Alianţei Juriştilor şi Economiştilor” vor depune eforturi sporite pentru promovarea în administraţia publică a oamenilor tineri-bineînţeles, cu condiţia ca aceştia să corespundă din toate punctele de vedere acestei chemări.

Sistemul electoral

Astăzi, întreaga Republică Moldova constituie o singură circumscripţie electorală şi alegerile se fac pe liste de partid. În felul acesta, deputaţii aleşi nu poartă răspundere directă în faţa alegătorilor; ei sînt aleşi nu de alegătorii dintr-un anumit loc, ci de întregul electorat. Teoretic, electoratul este îndreptăţit să ceară socoteală tuturor deputaţilor, dar, practic, nu o poate face, pentru că nu-i poate trage la răspundere. De aceea “Alianţa Juriştilor şi Economiştilor” va pleda pentru ca, în paralel cu alegerea deputaţilor pe liste de partid, să aibă loc şi alegerile în circumscripţii teritoriale.

Despre statutul deputaţilor şi al funcţionarului public

Alianţa va cere:

Deputaţii alianţei vor informa populaţia asupra rezultatelor:
Reglementarea angajării cetăţenilor Republicii Moldova la muncă în alte ţări

În ultimii ani a fost înregistrat un puternic reflux al cetăţenilor din Republica Moldova în alte ţări, în special în Rusia, Grecia, Italia, Spania, Portugalia, în căutare de locuri de muncă. Din cauza lipsei reglementărilor corespunzătoare, aceste angajări se fac cu încălcarea drepturilor elementare ale celor angajaţi şi de multe ori sînt însoţite de acte ce încalcă demnitatea umană: maltratări, sechestrări, întemniţări, expulzări. Pentru preîntîmpinarea acestor fenomene deputaţii “Alianţei Juriştilor şi Economiştilor” vor insista asupra încheierii de acorduri ale Guvernului Republicii Moldova cu guvernele altor ţări privind angajarea reciprocă în cîmpul muncii a cetăţenilor părţilor contractante cu condiţia respectării legislaţiei muncii ambelor părţi.

Platforma de mediu

Platforma de mediu a Blocului nostru are ca scop familiarizarea cetăţenilor cu problemele privind protecţia mediului în ţara noastră, raportată la actualele condiţii şi cerinţe de dezvoltare şi integrare în Uniunea Europeană. Protecţia mediului e necesară pentru a ne putea păstra sănătatea, a ocroti valorile naturale şi a le transmite în stare bună generaţiilor viitoare.

Unul din obiectivele principale ale Blocului nostru îl constituie dezvoltarea umană realizată printr-o creştere economică sănătoasă, interdependentă de mediul natural.

Pentru creşterea calităţii vieţii şi realizarea avantajelor competitive ale societăţii se cer promovate următoarele principii pe care Alianţa Juriştilor şi Economiştilor şi le însuşeşte şi le susţine:

În esenţă, pentru a avea un mediu curat şi sănătos, trebuie să păstrăm echilibrul ecologic, să menţinem şi să ameliorăm factorii naturali, să prevenim şi să combatem poluarea şi, nu în ultimul rînd, să dezvoltăm valorile naturale. Fiecare dintre noi trebuie să aibă convingerea că are un rol foarte important în derularea premiselor ce vizează acest domeniu atît de vast şi de important: protecţia mediului.