Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliBeCD

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 din partea Blocului electoral “Credinţă şi Dreptate”

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Ghimpu Mihaimun. Chişinău1951PR
jurist, şef al baroului asociat de avocaţi “Credo”, mun. Chişinău, preşedinte al Partidului Reformei
2Buga Ionmun. Chişinău1935PNR
pedagog, doctor habilitat în istorie, profesor, Universitatea de Stat din Moldova, preşedinte interimar al PNR
3Glib Nicolaecom. Pepeni, jud. Bălţi1949PR
dirijor coral, solist-vocal, Artist Emerit al Moldovei, primar al comunei Pepeni, judeţul Bălţi
4Cernenco Tudormun. Chişinău1948PR
jurist, firma “Dugat” SRL, mun. Chişinău
5Ilciuc Ionmun. Chişinău1947PNR
medic, doctor habilitat în medicină, conferenţiar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, mun. Chişinău
6Fedico Valeriumun. Chişinău1963PR
pedagog, lector universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, doctorand în geografie umană şi economică, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România
7Buga Olegmun. Cahul1965PR
economist, doctor habilitat în economie, prorector la Universitatea Real Umanistică din Cahul
8Hadârcă Ionmun. Chişinău1949-
filolog, scriitor
9Guţu Dionisiemun. Chişinău1947NR
jurist, avocat, Baroul de Avocaţi, sectorul Centru, mun. Chişinău
10Muntean Eduardmun. Soroca1970PR
pedagog, economist, inspector principal al Inspectoratului Fiscal de Stat, judeţul Soroca
11Mitachi Constantinmun. Hînceşti1951PR
inginer, conducător al “Chiten Iust” S.R.L., mun. Chişinău
12Cojocaru Nicanormun. Chişinău1942-
jurist, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, membru al Executivului Asociaţiei Judecătorilor din Moldova
13Gojeneţchi Ortanţamun. Chişinău1952PNR
agrochimist, doctor în ştiinţe agricole, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Fiziologie a Plantelor, Academia de Ştiinţe din Republica Moldova, mun. Chişinău
14Chirică Lazărmun. Chişinău1961PR
inginer-hidrolog, doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar, Universitatea de Stat din Tiraspol
15Sturza Valentinamun. Chişinău1929PNR
contabil-economist, contabil-şef la “Temelia” PC, mun. Chişinău
16Moşoi Vladimirmun. Chişinău1957PR
agronom, inginer, director la “Continent M” SRL, mun. Chişinău
17Straistă Andreior. Anenii Noi, jud. Chişinău1946PNR
pedagog, director al liceului teoretic, or. Anenii Noi
18Istrati Ionmun. Hânceşti, jud. Lăpuşna1958PR
istoric, jurist, avocat în judeţul Lăpuşna
19Babin Anatolmun. Chişinău1942PNR
inginer-mecanic, şef de sector, inginer mecanic, “Termocom” SA
20Butnaru Valentinamun. Ungheni1947PR
pedagog, director al şcolii “Spiridon Vangheli”, mun. Ungheni
21Roşca Petrumun. Chişinău1932PR
economist, doctor habilitat în ştiinţe economice, şef al catedrei de economie şi relaţii economice internaţionale a ULIM, pensionar
22Scorpan Aseamun. Chişinău1954PNR
actor de teatru şi film, şefa catedrei de artă teatrală, gimnaziul “IL Caragiale”, mun. Chişinău
23Boian Iliemun. Chişinău1955PR
pedagog, doctor în ştiinţe agricole, decan al facultăţii de geografie a Universităţii de Stat din Tiraspol, mun. Chişinău
24Pleşca Condratmun. Chişinău1952PNR
inginer, director administrativ al întreprinderii municipale “Teatrul unui actor”, mun. Chişinău
25Ranga Gheorghemun. Orhei1947PR
avocat, baroul de avocaţi din mun. Orhei
26Grosu Sergiumun. Căuşeni, jud. Tighina1953PR
jurist, consultant în domeniul economic, mun. Căuşeni, judeţul Tighina
27Mazur Ionmun. Chişinău1929PNR
fiziolog, doctor în biologie, pensionar
28Pascal Ionmun. Cahul1949PR
arhitect, şef al Direcţiei arhitectură şi protecţie a Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului, mun. Cahul
29Casiadi Olegmun. Chişinău1968PR
pedagog, doctorand bursier in ştiinţe politice, Universitatea Cluj-Napoca, România
30Macovăz Mihailmun. Ungheni1934PNR
inginer-electrician, pensionar
31Pădure Dumitrucom. Chioselia, jud. Cahul1947PR
pedagog, director al gimnaziului “Constantin Stere” din satul Chircani, jud. Cahul, pensionar
32Mînzat Gheorghemun. Chişinău1943PNR
jurist, avocat, biroul individual de avocaţi “Lidia Găină”, or. Criuleni, jud. Chişinău
33Ţîbîrnă Vasileor. Sângerei, jud. Bălţi1949PR
jurist, avocat, biroul individual de asistenţă juridică, or. Sângerei, judeţul Bălţi
34Botnaru Vladimircom. Sudarca, jud. Edineţ1948PR
agronom, lider SRL “Teos-Agro”, com. Sudarca, judeţul Edineţ
35Untura Ionmun. Ungheni1959PR
filolog, neangajat în cîmpul muncii
36Moţîpan Constantinor. Anenii Noi, jud. Chişinău1951PR
jurist, avocat, baroul de avocaţi, or. Anenii Noi
37Lazarev Stelaor. Ştefan-Vodă, jud. Tighina1970PR
filolog, pedagog la şcoala de creaţie din or. Ştefan-Vodă, judeţul Tighina
38Roman Valeriuor. Leova, jud. Lăpuşna1952PR
fizician, matematician, profesor de matematică la gimnaziul din or. Leova, jud. Lăpuşna
39Serbinov Ionmun. Chişinău1937PNR
inginer-constructor, pensionar
40Chebici Larisamun. Bălţi1952PR
pedagog, profesor de biologie şi geografie la şcoala medie generală nr. 20, mun. Bălţi
41Revenco Marcelmun. Chişinău1973PR
pedagog, conferenţiar la Universitatea de Stat din Tiraspol, doctorand la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România
42Bădărău Dionisiemun. Chişinău1928PNR
filolog, profesor de limbă engleză, doctor în filologie, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova
43Celac Ludmilas. Cerniţa, com. Coşerniţa, jud. Soroca1962PR
jurist, pedagog, consultant juridic la Întreprinderea European Drinks Import Export
44Vasilev Boriscom. Sărătenii-Vechi, jud. Orhei1932PNR
pedagog, pensionar
45Siloci Veaceslavmun. Căuşeni, jud. Tighina1961PR
inginer, inspector la Inspectoratul Fiscal de Stat din judeţul Tighina
46Draghici Ghenadiemun. Chişinău1974PR
manager-economist la “Continent” SRL, mun. Chişinău
47Gociu Vasilemun. Chişinău1955PNR
inginer electrician, preşedinte al Asociaţiei Veteranilor de Război, mun. Chişinău
48Bologa Marcelcom. Corlăteni, jud. Bălţi1974PR
pedagog, conferenţiar, Universitatea Pedagogică “Aleco Russo”, mun. Bălţi
49Lozan Raisamun. Chişinău1927PNR
pedagog, pensionară
50Popuşoi Sergiucom. Selemet, jud. Lăpuşna1962PR
biolog, specialist în domeniul agriculturii, director adjunct al “GIRAMOND” SRL
51Năstase Irinamun. Chişinău1937PNR
pedagog, lector superior, Universitatea Agrară, mun. Chişinău
52Codreanu Ruslanmun. Chişinău1979PR
student la facultatea de istorie şi etnopedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” şi la facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova, lider al organizaţiei de tineret “Unirea” a Partidului Reformei
53Baciu Gheorgheor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1940PNR
şofer, pensionar
54Arusoi Ioncom. Selemet, jud. Lăpuşna1962PR
pedagog, neangajat în cîmpul muncii
55Darie Gheorghecom. Ciuciuleni, jud. Lăpuşna1929PNR
pedagog, pensionar
56Lazo Liliamun. Ungheni1962PR
pedagog, logoped la şcoala “Spiridon Vangheli” din mun. Ungheni
57Vahnovan Ruslanor. Ghindeşti, jud. Soroca1972PR
inginer în sisteme electronice, contabil-şef la “Global Service” SRL
58Tătaru Gheorghemun. Chişinău1954PR
jurist, firma “DUGAT” SRL
59Gherman Iulianmun. Chişinău1973PR
merceolog, student, facultatea de contabilitate şi audit la Academia de Studii Economice din Moldova
60Spânu Veaceslavmun. Chişinău1974PR
antrenor de sport, student la facultatea de drept a Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România
61Popa Valeriumun. Chişinău1977PR
jurist, absolvent al facultăţii de drept a Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, avocat stagiar, baroul Sectorului Ciocana, mun. Chişinău
62Ţurcanu Sergiumun. Chişinău1978PNR
masterand la Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti
63Gamureac Iulianmun. Chişinău1980PR
student la facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova, agent de vînzări la “Global Service” SRL
64Şipitca Alexandrumun. Chişinău1947PR
jurist, avocat, baroul asociat de avocaţi “Şipitca”, mun. Chişinău
65Boţan Elenacom. Ruseştii-Noi, mun. Chişinău1953PNR
pedagog, merceolog la Universitatea de Ştiinţe Sociale şi la Casa de creaţie a copiilor, mun. Chişinău
66Mucuţa Nicolaes. Hlina, com. Coteala, jud. Edineţ1937PNR
pedagog, pensionar
67Jigău Radumun. Chişinău1976PR
absolvent al facultăţii de drept a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România, jurist la Agenţia de Stat pentru protecţia proprietăţii industriale, mun. Chişinău
68Dodu Grigoreor. Cupcini, jud. Edineţ1931PNR
pedagog, pensionar
69Catană Ionmun. Chişinău1949PNR
dirijor de orchestră, CEE “Lăstărel”, mun. Chişinău
70Rodideal Vasileor. Călăraşi, jud. Ungheni1955PR
agronom, neangajat în cîmpul muncii
71Duca Niconor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1946PNR
specialist în probleme financiare, şef al secţiei control fiscal, Oficiul fiscal, mun. Lăpuşna
72Frunză Anastasiacom. Văscăuţi, jud. Soroca1934PNR
agronom, pensionară
73Vrînceanu Vasiles. Hojîneşti, jud. Ungheni1951PR
pedagog, inginer-agronom, neangajat în cîmpul muncii
74Crudu Ions. Coloniţa, mun. Chişinău1952PNR
filolog, consilier IFPS
75Burlacov Alexandruor. Străşeni, jud. Chişinău1914PNR
inginer-agronom, pensionar
76Chiorescu Gheorghecom. Scumpia, jud. Bălţi1972PR
student la facultatea de geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol
77Albu Elizavetaor. Drochia, jud. Soroca1933PNR
contabilă, pensionară
78Iovu Anacom. Bardar, jud. Chişinău1947PNR
pedagog, educator la grădiniţa “Licurici”, com. Bardar, jud. Chişinău
79Ţurcanu Vitaliemun. Bălţi1974PR
filolog, specialist în limbă şi literatură franceză şi engleză, student la Academia de Studii Economice la facultatea de marketing, operator al telefoniei mobile VOXTEL SA
80Hacina Andreimun. Orhei1924PNR
agronom, pensionar
81Bodolica Mariaor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1949PNR
inginer-economist, şefă a secţiei de deservire a contribuabililor, Oficiul fiscal, or. Cimişlia, jud. Lăpuşna
82Ciochină Iuriemun. Orhei1961PR
şofer la “Continent M” SRL, mun. Chişinău
83Ambros Lucias. Grimăncăuţi, jud. Edineţ1938PNR
pedagog, pensionară
84Şişcanu Vladimiror. Nisporeni, jud. Ungheni1933PNR
tehnician-rentghenolog, pensionar
85Saca Feodoscom. Mileştii Mici, jud. Chişinău1970PR
agronom, director al Gospodăriei ţărăneşti “Saca”
86Mîrza Vasilecom. Ivancea, jud. Orhei1932PNR
inginer-mecanic, pensionar
87Melniciuc Anisiaor. Briceni, jud. Edineţ1931PNR
bibliotecară, pensionară
88Dumitraş Ludmilas. Cerniţa, com. Coşerniţa, jud. Soroca1980PR
absolventă a colegiului naţional de comerţ din mun. Chişinău, studentă la facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova
89Curciuc Nicolaeor.Sângerei, jud Bălţi1937PNR
inginer-mecanic, pensionar
90Nujnoi Mstislavmun. Chişinău1951PNR
inginer-energetician, şef-adjunct la sectorul de servicii şi reparaţii, “Termocom” SA
91Corcodel Lilianacom.Budeşti, mun. Chişinău1978PR
jurnalist, colaborator la TVM, departamentul “Tineret”
92Caraşca Alamun. Chişinău1928PNR
pedagog, pensionar
93Stoicov Dumitrumun. Ungheni1979PR
student la colegiul de transporturi din mun. Chişinău, inginer-manager pentru exploatarea automobilelor
94Untu Lidiamun. Chişinău1937PNR
filolog, actriţă, teatrul “Licurici”
95Ştefăniţă Ionmun. Chişinău1980PR
student la facultatea de istorie şi etnopedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”
96Iaşcencu Vitaliecom. Coşerniţa, jud. Soroca1979PNR
student la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
97Gore Sergiumun. Chişinău1971PR
inginer, director ÎI “Geo-Design-Gore”, mun. Chişinău
98Malanciuc Ionmun. Chişinău1951PNR
jurist, baroul de avocaţi de pe lîngă Universitatea de Stat din Moldova
99Iaconi Nelianmun. Chişinău1978PR
student la facultatea de istorie şi etnopedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, ghid la Muzeul Armatei Naţionale, mun. Chişinău
100Timoşco Ghenadiemun. Chişinău1979PR
student la facultatea de istorie şi etnopedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”