Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliMihail Kulev

Tezele fundamentale din program al candidatului independent Mihail Kulev

|versiune pentru tipar|

Legalitate, Învăţămînt, Bunăstare!

Tuturor Cetăţenilor — egalitate în faţa legii; dreptul la studii, la muncă, la o viaţă demnă şi lipsită de pericole; transparenţa instituţiilor de putere si finanţe a Statului; crearea mecanismelor de înlăturare a corupţiei; alegerile în Parlament pe circumscripţii.

Pedagogilor şi educatorilor — sporirea prestigiului profesiei de pedagog; micşorarea sarcinii didactice săptămânale; înzestrarea tehnică si computerizată; posibilitatea de a activa creativ; ridicarea calificării si colaborarea cu colegii din străinătate.

Copiilor, elevilor, tineretului — programul de educaţie, dezvoltare, obţinerea studiilor generale, computerizate, lingvistice şi profesionale; ocrotirea sănătăţii si psihicului a copiilor, elevilor, tineretului în cazurile influentei negative; posibilitatea studierii în afara hotarelor tării; susţinerea învăţămîntului pentru copiii din familiile numeroase.

Lucrătorilor ştiinţifici — programul special de cercetări fundamentale si aplicate; stagierii în centrele ştiinţifice de peste hotare; dezvoltarea si colaborarea ştiinţei academice şi universitare.

Pentru medici — constituirea si dezvoltarea medicini prin asigurare; menţinerea minimului necesar pentru serviciile medicale gratuite.

Muncitorilor, funcţionarilor, specialiştilor — susţinerea industriei; programul angajării în cîmpul muncii; crearea noilor locuri de muncă; prestigiul profesiei; posibilitatea avansării în funcţie.

Ţăranilor — programul de susţinere şi dezvoltare a gospodăriei rurale şi localităţilor săteşti; precum si lichidare a secetei de la Sudul Republicii Moldova.

Pensionarilor şi invalizilor — achitarea la timp a pensiilor, crearea fondurilor de pensii, tratarea gratuită a invalizilor şi oamenilor bătrîni, un trai decent.

Oamenilor de afaceri — privilegii de crearea a întreprinderilor de producţie si a locurilor de muncă; susţinerea antreprenoriatului mic şi mijlociu: reducerea si simplificarea calculării impozitelor; apărarea de despotismul birocrat.

Mamelor care au 2 şi mai mulţi copii săptămîna de muncă de 30 de ore.