Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliMpOD

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 din partea Mişcării “Pentru Ordine şi Dreptate”

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Untilă Veaceslavmun. Chişinău1956-
jurist, doctor în drept, secretar naţional TRACECA, mun. Chişinău
2Colesnic Iuriemun. Chişinău1955MpOD
scriitor, directorul editurii “Museum”, mun. Chişinău
3Botnaru Tudormun. Chişinău1935-
pedagog, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, general de divizie în rezervă, mun. Chişinău
4Bodiştean Valentins. Fundul Galbenei, jud. Lăpuşna1959MpOD
arhitect, director general, “Valiex-Chimp”, mun. Chişinău
5Gorincioi Gheorghemun. Chişinău1954MpOD
medic-epidemiolog, director executiv ASC, mun. Chişinău
6Belostecinic Gheorghemun. Chişinău1960MpOD
economist, profesor universitar, doctor habilitat în economie, ASEM, mun. Chişinău
7Carp Simionmun. Chişinău1962-
jurist, prorector, şef al Statului Major al Academiei de Poliţie, mun. Chişinău
8Enciu Valeriumun. Chişinău1956MpOD
medic-veterinar, şef de catedră, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
9Cuvşinov Ionmun. Chişinău1959MpOD
Medic, doctor în ştiinţe medicale, vicedirector al Centrului de medicină legală, mun. Chişinău
10Gribincea Nicolaemun. Chişinău1953MpOD
jurist, director al SRL “Demnos”, mun. Chişinău
11Gârbu Nicolaemun. Chişinău1962-
jurist, şef-adjunct al Direcţiei poliţiei de frontieră, MAI, mun. Chişinău
12Cuzneţov Larisamun. Chişinău1951MpOD
pedagog, doctor în pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
13Gorbuli Ionmun. Chişinău1956MpOD
pedagog, vicedirector general al DRNFL, mun. Chişinău
14Caracaş Vladimircom. Lăpuşna, jud. Lăpuşna1959MpOD
agronom, inspector AMTAI, comuna Oneşti, jud. Lăpuşna
15Bîrlădeanu Gheorghemun. Chişinău1955MpOD
zooinginer, director al SA “Avicola-Nord”, or. Făleşti, jud. Bălţi
16Galbura Gheorghemun. Chişinău1961MpOD
pedagog, secretar al Consiliului Coordonator AO “Liga ofiţerilor din Moldova” , mun. Chişinău
17Cimbir Vasilemun. Chişinău1955MpOD
inginer-mecanic, vice-preşedinte al Companiei Industriale şi de Construcţii, mun. Chişinău
18Creţu Chirilmun. Chişinău1946MpOD
jurist, prodecan, Universitatea de Criminologie, colonel în rezervă, mun. Chişinău
19Teleman Veaceslavmun. Chişinău1961MpOD
inginer, şeful Secţiei construcţii şi mecanizare, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor
20Daukşte Lidiamun. Chişinău1953MpOD
jurist, Rectorul Universităţii de Studii Umanistice, mun. Chişinău
21Barbăneagră Vsevolodmun. Chişinău1953-
politolog, vicepreşedinte al Federaţiei Generale a Sindicatelor din Moldova, mun. Chişinău
22Muntean Mihailmun. Chişinău1943MpOD
artist, solist la Opera Naţională, profesor universitar, Universitatea de Stat a Artelor
23Smolniţchi Leonidmun. Chişinău1959-
pedagog, comentator politic TVM, mun. Chişinău
24Gamurar Antonmun. Chişinău1950MpOD
jurist, general de brigadă în rezervă, mun. Chişinău
25Gherasim Raisamun. Orhei1959MpOD
Pedagog, director al gimnasiului “M. Eminescu”, mun. Orhei
26Furtună Dorianmun. Chişinău1978MpOD
licenţiat în biologie, doctorand la Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
27Bobuţac Leonidmun. Chişinău1960MpOD
merceolog, temporar neangajat în câmpul muncii
28Cimbriciuc Alexandrumun. Soroca1968MpOD
jurist, director al “Ciam Pu” SRL, preşedintele filialei ASC Soroca
29Marcu Ionmun. Ungheni1954MpOD
inginer-constructor, şeful gărzii, mun. Ungheni
30Coşuleanu Nicolaemun. Chişinău1942MpOD
pedagog, şef de catedră ISPRÎ, lector superior, mun. Chişinău
31Nedranco Pavelmun. Chişinău1930MpOD
inginer, pensionar, doctor habilitat, profesor universitar, mun. Chişinău
32Petrica Nicolaemun. Chişinău1944-
general de brigadă în rezervă, vicepreşedinte al blocului militaro-patriotic “Patria Moldova”
33Atanasov Aureliamun. Cahul1973MpOD
Pedagog, vicerectorul Universităţii Real-Umaniste mun. Cahul
34Ismailov Mehmanmun. Chişinău1961MpOD
inginer, preşedinte al Comunităţii azerilor “ARAZ”, mun. Chişinău
35Delegeanu Gheorgheor. Călăraşi, jud. Ungheni1945MpOD
jurist, pensionar MAI, or. Călăraşi, jud. Ungheni
36Carp Ionmun. Chişinău1963MpOD
pedagog, doctor în ştiinţe pedagogice, decan la Institutul de Cultură Fizică, mun. Chişinău
37Buga Vladislavmun. Bălţi1951MpOD
pedagog, preşedintele ASC, jud. Bălţi
38Capsîzu Valeriumun. Chişinău1957MpOD
Economist, doctor în economie, locţiitorul şefului de direcţie a Departamentului Privatizării, mun. Chişinău
39Ţurcan Petrumun. Chişinău1953MpOD
jurist, avocat, Uniunea Avocaţilor, mun. Chişinău
40Ganenco Alexandrumun. Chişinău1942-
jurist, colonel în rezervă, mun. Chişinău
41Cibotaru Viorelmun. Chişinău1958MpOD
jurnalist, doctor în filologie, coordonator de programe la Institutul de Politici Publice, mun. Chişinău
42Balan Mihaimun. Chişinău1958MpOD
jurist, rector al Institutului de Sociologie Internaţională Moldo-Italian, mun. Chişinău
43Savin Anatolmun. Chişinău1948MpOD
biolog, doctor în ştiinţe, colaborator ştiinţific, Academia de Ştiinţe a Moldovei
44Bâta Nicolaecom. Lăpuşna, jud. Lăpuşna1946MpOD
pedagog, primarul comunei Lăpuşna, jud. Lăpuşna
45Diug Eugenmun. Chişinău1947MpOD
medic, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, şeful catedrei Tehnologia Medicamentelor, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, mun. Chişinău
46Samoilenco Tudormun. Chişinău1954-
militar, vicepreşedinte al Ligii Veteranilor Forţelor Armate din Republica Moldova, colonel, consilier de stat de gr.I, mun. Chişinău
47Spinei Anatolmun. Chişinău1944-
medic-militar, fondator al “Ligii Ofiţerilor din Moldova”, colonel în rezervă, mun. Chişinău
48Muraveţchi Nicolaemun. Hânceşti, jud. Lăpuşna1947MpOD
inginer-mecanic, director al BCA Banca Socială, mun. Hânceşti
49Lisu Petrumun. Orhei1953-
jurist, director al Oficiului forţelor de muncădin jud. Orhei
50Cojocaru Constantinmun. Orhei1948MpOD
inginer, prim-vicedirector SRL “Orhei-Gaz”, mun. Orhei
51Ţurcan Victormun. Bălţi1953MpOD
pedagog, directorul întreprinderii individuale “Ţurcan SVA”, mun. Bălţi
52Cozma Alexeimun. Bălţi1970MpOD
contabil, contabil-şef, SRL “Agro-bloc”, mun. Bălţi
53Vicol Nelumun. Chişinău1952MpOD
filolog-lingvist, prorector, Universitatea de Stat din mun. Cahul
54Gheorghiu Ivanmun. Chişinău1976-
jurist, şeful Clubului sportiv “Dacii”, Magistru în drept, Maestru în sport de categorie internaţională, campion european la king-boxing, mun. Chişinău
55Mereacre Constantincom. Costeşti, jud. Chişinău1965MpOD
inginer-electrician, primarul comunei Costeşti, jud. Chişinău
56Maximciuc Vladimirmun. Chişinău1952MpOD
inginer-constructor, director al SRL “Lavis-Nord”, mun. Chişinău
57Pogonii Veaceslavmun. Chişinău1954-
jurist, director al SRL “Gvardiola”, mun. Chişinău
58Mereuţă Nicolaemun. Chişinău1969MpOD
teatrolog, redactor-coordonator NIT, mun. Chişinău
59Railean Valentinmun. Chişinău1949MpOD
economist, rector al Institutului Internaţional de Management, doctor în economie, conferenţiar universitar, mun. Chişinău
60Negruţa Ludmilamun. Chişinău1962MpOD
economist, director financiar SA “Tracom”, mun. Chişinău
61Laşcu Mihailmun. Chişinău1959MpOD
jurist, doctor în drept, preşedinte al Universităţii de Criminologie, mun. Chişinău
62Grab Victormun. Chişinău1948MpOD
inginer-mecanic, conferenţiar, şeful catedrei militare a Academiei Internaţionale de Cinematografie, mun. Chişinău
63Puşcaşu Ecaterinamun. Ungheni1952MpOD
inginer-tehnolog, director general al SA “Corun”, mun. Ungheni
64Muraveţchi Veaceslavmun. Hânceşti, jud. Lăpuşna1978MpOD
tehnolog vinificator, inginer-tehnolog, SRL “LIOM-GRI”, MOLDEXPO, mun. Chişinătehnolog
65Buftea Vitaliimun. Bălţi1954MpOD
medic, şeful secţiei urologie, spitalul judeţean, mun. Bălţi
66Hâncu Tudormun. Ungheni1965-
jurist, comisar adjunct CPT Ungheni
67Raru Ioncom.Andru-şul de Jos, jud. Cahul1949MpOD
pedagog, director al gimnaziului “G. Coşbuc”, com. Andruşul de Jos, jud. Cahul
68Miron Andreicom.Andruşul de Sus, jud. Cahul1952MpOD
pedagog, profesor de desen liniar şi arte plastice, com. Andruşul de Sus, jud. Cahul
69Maslovschi Bronislavor. Sângerei, jud. Bălţi1941MpOD
inginer-mecanic, pensionar, or. Sângerei, jud. Bălţi
70Triboi Olegmun. Chişinău1967MpOD
mecanic auto, invalid de război (Afganistan, Transnistria), mun. Chişinău
71Grigoriev Veramun. Chişinău1937MpOD
actriţă, Artistăemerităa Republicii Moldova, conferenţiar universitar, pensionară, mun. Chişinău
72Guţu Valentinmun. Chişinău1954MpOD
jurist, avocat, membru al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, mun. Chişinău
73Luca Valerius. Lunga, jud. Soroca1953MpOD
aviator, directorul firmei “Aviachim”, mun. Chişinău
74Lapşin Valeriumun. Chişinău1958MpOD
inginer-constructor, director al SRL “Liom-Securitate”, mun. Chişinău
75Rusnac Mihaimun. Soroca1957MpOD
Ziarist, director al Reprezentanţei Universităţii de Criminologie, jud. Soroca
76Trofimov Ecaterinamun. Soroca1948MpOD
medic, medic-şef al Spitalului judeţean Soroca
77Gârbu Mihails. Izvoare, jud. Soroca1969MpOD
pedagog, inspector la Agenţia ecologică, s. Izvoare, jud. Soroca
78Nastas Ions. Hristici, com. Ocolina, jud. Soroca1937MpOD
inginer, preşedintele Organizaţiei judeţene FNFM, s. Hristici, com. Ocolina, jud. Soroca
79Prisacaru Emils. Egoreni, jud. Soroca1939MpOD
medic-veterinar, manager la Centrul de extensiune agrară, s. Egoreni, jud. Soroca
80Grădinaru Iuriecom. Căinarii Vechi, jud. Soroca1952MpOD
contabil, primarul comunei Căinarii Vechi, jud. Soroca
81Borş Anastasiamun. Soroca1971MpOD
contabil, inspector la Inspectoratul Fiscal Soroca
82Volosatâi Borismun. Chişinău1956MpOD
pedagog, directorul Liceului “Gh. Asachi”, mun. Chişinău
83Hasan Mihaimun. Chişinău1960MpOD
jurnalist, director comercial al CE “Presa”, mun. Chişinău
84Albu Ionmun. Edineţ1952MpOD
inginer-mecanic, director SA Baza de transport auto nr. 12, mun. Edineţ
85Zănoagă Grigoremun. Soroca1951MpOD
lucrător în domeniul culturii, şef al serviciului pază, firma “Calmo”, mun. Soroca
86Volimbovschii Anatolmun. Chişinău1954MpOD
arhitect, directorul firmei “ARHIBAS”, mun. Chişinău
87Buga Galinamun. Bălţi1952MpOD
agronom, şef al inspectoratului de stat pentru carantina fito-sanitară, mun. Bălţi