Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliMpOD

Direcţiile principale ale programului preelectoral al Mişcării social-politice “Pentru Ordine şi Dreptate”

|versiune pentru tipar|

1. Ce doreşte poporul în viaţa social-politică?

Stabilitate, concordie socială, muncă solidară în toate ramurile puterii, delimitare strictă a prerogativelor structurilor puterii la nivelul statului, la nivelul judeţului, la nivelul municipiului, primăriei.

Ce va întreprinde Mişcarea Social-Politică “Pentru Ordine şi Dreptate” în cazul victoriei la alegeri?

Va delimita cu claritate funcţiile Preşedintelui, Parlamentului şi Guvernului, ca să excludă imediat amestecul, paralelismul şi dublarea în exercitarea funcţiilor. Va introduce de urgenţă în legislaţie modificări în vederea reglementării funcţiilor şi drepturilor ramurilor puterii la nivelul judeţului, sectorului, primăriei în scopul de a delimita cu stricteţe drepturile şi obligaţiunile lor.

2. Ce vor oamenii în domeniul apărării drepturilor lor, inclusiv dreptul la viaţă, în sfera luptei contra corupţiei şi crimei organizate?

Instaurarea fără compromis a ordinii în ţară, lupta necruţătoare a tuturor organelor de drept contra corupţiei, banditismului, contrabandei, criminalităţii organizate.

Ce va întreprinde Mişcarea Social-Politică “Pentru Ordine şi Dreptate” în cazul că va ieşi învingătoare la alegeri?

3. Ce vor oamenii în vîrstă, invalizii şi pensionarii?

Vor o asigurare garantată cu pensii, bătrîneţe liniştită, respect pentru meritele lor.

Ce va întreprinde Mişcarea Social-Politică “Pentru Ordine şi Dreptate” în caz că va învinge la alegeri?

4. Ce vor grupurile de populaţie socialmente vulnerabile?

Vor protecţie socială, un minimum de venit ce le-ar asigura o viaţă demnă, i-ar apăra împotriva sărăciei.

Ce va întreprinde Mişcarea Social-Politică “Pentru Ordine şi Dreptate” în caz de victorie la alegeri?

5. Ce vrea tineretul?

Să capete studii demne de sec. XXI, să aibă un serviciu interesant şi garantat, locuinţă separată şi confortabilă, să se odihnească şi să-şi petreacă timpul liber comod şi raţional.

Ce va întreprinde Mişcarea Social-Politică “Pentru Ordine şi Dreptate” în caz că va ieşi învingătoare la alegeri?

6. Ce vor oamenii în sfera sporirii veniturilor şi salariilor?

Să primească salariu şi beneficii, care să le asigure un nivel decent de viaţă, să aibă locuri de muncă în corespundere cu studiile şi calificarea lor, să nu le fie frică de ziua de mîine.

Ce va întreprinde Mişcarea Social-Politică “Pentru Ordine şi Dreptate” dacă va obţine victorie la alegeri?

7. Ce vor întreprinzătorii noştri?

Să plătească impozite ce le-ar permite să facă un business civilizat şi transparent. Statul să-i protejeze de impozite ilicite, de abuzul funcţionarilor, de racket, să le garanteze prioritatea mărfurilor autohtone pe piaţa internă, stabilitatea legilor şi actelor normative corespunzătoare.

Cum va proceda Mişcarea Social-Politică “Pentru Ordine şi Dreptate” dacă va birui la alegeri?

8. Ce vor fermierii şi ţăranii noştri, lucrătorii din complexul agroindustrial?

Ca procesul de împroprietărire cu pămînt să nu se soldeze cu pierderea totală a dreptului lor de proprietate asupra tehnicii şi mecanismelor pentru lucrarea pămîntului, ca tuturor tipurilor de gospodari să li se asigure condiţii egale de existenţă, ca statul s garanteze comercializarea producţiei obţinute de ei ta preţuri echitabile, ca oamenii pămîntului să ştie cu 5–10 ani înainte ce să cultive şi în ce cantităţi.

Ce va întreprinde Mişcarea Social-Politică “Pentru Ordine şi Dreptate” în caz că va ieşi învingătoare la alegeri?

9. Ce vor reprezentanţii minorităţilor naţionale din Moldova?

Să se simtă cetăţeni ai R. Moldova, să aibă drepturi egale cu naţiunea băştinaşă în ce priveşte obţinerea studiilor, o reprezentanţă echitabilă în organele puterii, să li se garanteze dezvoltarea limbii şi culturii lor.

Cum va proceda Mişcarea Social-politică “Pentru Ordine şi Dreptate”, dacă va ieşi victorioasă la alegeri?