Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPCRM

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Voronin Vladimirmun. Chişinău1941PCRM
inginer-economist, politolog, jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prim-secretar al CC al PCRM
2Neguţa Andreimun. Chişinău1952PCRM
pedagog, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar al CC al PCRM
3Vancea Iliemun. Chişinău1949PCRM
pedagog, Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei
4Mişin Vadimmun. Chişinău1945PCRM
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
5Todoroglo Dmitriimun. Chişinău1944PCRM
agronom-savant, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
6Iovv Vasilemun. Chişinău1942PCRM
inginer-tehnolog, politolog, doctor în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
7Calin Ivanmun. Chişinău1935PCRM
agronom-savant, politolog, diplomat, doctor în ştiinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
8Ostapciuc Eugeniamun. Soroca1947PCRM
inginer-tehnolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
9Ţurcan Vladimirmun. Chişinău1954-
jurist, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
10Stoicov Iurieor. Călăraşi, jud. Ungheni1955PCRM
inginer-mecanic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
11Stepaniuc Victorcom. Costeşti, jud. Chişinău1958PCRM
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
12Mantorov Olegs. Unguri, jud. Edineţ1947PCRM
pedagog, primarul comunei Calaraşovca, jud. Edineţ
13Prijmireanu Dumitrumun. Chişinău1951PCRM
pedagog, economist-organizator, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
14Magaleas Iulianmun. Chişinău1942PCRM
pedagog, politolog, preşedintele Companiei de Stat “Teleradio Moldova”
15Jdanov Alexandrumun. Chişinău1932PCRM
agronom-savant, doctor în ştiinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
16Cristea Valerianmun. Chişinău1950PCRM
inginer energetician, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
17Tkaciuk Marcmun. Chişinău1966-
pedagog, doctor în ştiinţe istorice, rector al Şcolii antropologice superioare din Republica Moldova
18Bondarciuc Nicolaemun. Chişinău1941PCRM
inginer-electrician, viceprimar general al mun. Chişinău
19Pentelei Vasilemun. Chişinău1947-
agronom-economist, preşedintele Curţii de Conturi al Republicii Moldova
20Borgula Ludmilamun. Chişinău1940PCRM
inginer-tehnolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar al CC al PCRM
21Miron Antonmun. Chişinău1941PCRM
agronom-savant, vicepreşedintele Consiliului judeţean Chişinău
22Smochin Afanasiemun. Chişinău1945-
inginer-mecanic auto, Ministrul Transporturilor şi Comunicaţiilor
23Ciobanu Victormun. Chişinău1956-
economist, doctor în sociologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
24Filimon Ivancom. Năpădeni, jud. Ungheni1955PCRM
agronom-savant, temporar neangajat în cîmpul muncii
25Anton Gheorgheor. Străşeni, jud. Chişinău1937PCRM
zootehnician-savant, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
26Tabunşcic Gheorghe Dmitriimun. Chişinău1939-
agronom-savant, doctor în filozofie, consultant la ACB “Banca Socială”
27Hotniciuc Borismun. Bălţi1941PCRM
economist, şef al Direcţiei administrative al procedurii de reorganizare şi lichidare la combinatul de mobilă din mun. Bălţi
28Novic Victoriamun. Chişinău1952PCRM
tehnician-tehnolog, economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
29Cojuhari Borismun. Chişinău1944PCRM
specialist în finanţe şi credit, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
30Timciuc Iacovmun. Chişinău1954PCRM
inginer-electronist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
31Chiţul Mihailmun. Chişinău1937PCRM
jurist, vicepreşedinte al Societăţii orăşeneşti de veterani a municipiului Chişinău
32Necoară Tatianamun. Chişinău1978PCRM
psiholog-manager, prim-secretar al CC al UTCM din Republica Moldova
33Doronin Vladimirmun. Chişinău1941PCRM
inginer-mecanic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar al CC al PCRM
34Postoico Mariamun. Chişinău1950PCRM
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
35Eriomin Iuriemun. Chişinău1949PCRM
inginer-tehnolog, consultant superior al fracţiunii PCRM în aparatul Parlamentului Republicii Moldova
36Stîngaci Anatoliicom. Trinca, jud. Edineţ1953PCRM
zooinginer, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
37Zlacevschi Victormun. Chişinău1944PCRM
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
38Gavriliuc Nataliamun. Chişinău1950PCRM
pedagog, director al Casei lucrătorilor din învăţămînt
39Andruşceac Victormun. Chişinău1934PCRM
pedagog, doctor în ştiinţe istorice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
40Cîlcic Ivanmun. Comrat, UTA Găgăuzia1951PCRM
inginer-economist, şeful Direcţiei Statisticii din mun. Comrat, UTA Găgăuzia
41Panfilov Vladimirmun. Chişinău1956PCRM
inginer-constructor, director adjunct al SA “Luiza-Farm”
42Rusu Mihailmun. Chişinău1941PCRM
tehnolog în coacerea pîinii, agronom, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
43Grec Ivanmun. Chişinău1939-
bibliotecar şi bibliograf, doctor în ştiinţe istori-ce, colaborator ştiinţific principal la Institutul interetnic al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
44Dragan Valentinor. Briceni,jud. Edineţ1952PCRM
inginer-mecanic, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
45Chetraru Iosifor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1945PCRM
zootehnician, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
46Pamujac Nicolaemun. Chişinău1948-
agronom, doctor habilitat în ştiinţe agrare, profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
47Palamarciuc Piotrmun. Chişinău1947PCRM
economist-organizator teatral, director general al SA “Cortina”, mun. Chişinău
48Dragomir Vladimiror. Ştefan Vodă, jud. Tighina1944PCRM
pedagog, director general al Direcţiei generale judeţene pentru învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului judeţean Tighina
49Todua Djumberor. Şoldăneşti, jud. Orhei1937PCRM
inginer-miner, directorul uzinei de beton armat din or. Şoldăneşti, jud. Orhei
50Gorodenschi Grigoreor. Făleşti, jud. Bălţi1941PCRM
jurist, primarul oraşului Făleşti, jud. Bălţi
51Pismac Ivanmun. Chişinău1930PCRM
pedagog, prim-secretar al comitetului teritorial de partid, sect. Buiucani, mun. Chişinău
52Zabunov Iuriemun. Chişinău1947PCRM
inginer-mecanic, şef de birou, SA “Tracom”
53Semeniuc Ivans. Corjova, jud. Chişinău1945PCRM
agronom, director SRL “Corjoveanca”
54Rusu Vasilemun. Chişinău1952-
jurist, membru al Uniunii avocaţilor din Republica Moldova, mun. Chişinău
55Iuzvenco Vladimirmun. Chişinău1950-
inginer al căilor de comunicaţii, adjunct al şefului aparatului de revizori pentru securitatea traficului
56Ivanov Alexeimun. Orhei1952PCRM
economist, politolog, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat, jud. Orhei
57Mandaji Afanasiior. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia1942PCRM
zootehnician-savant, preşedintele SA “Avicola-Vulcăneşti”
58Ciugureanu Alexandrumun. Chişinău1948-
jurist, director general al Asociaţiei Naţionale a producătorilor de marfă din Republica Moldova
59Eremciuc Vladimiror. Ocniţa, jud. Edineţ1951PCRM
doctor-sanitar, primarul oraşului Ocniţa, jud. Edineţ
60Zara Nicolaemun. Chişinău1943-
jurist, avocat la Uniunea avocaţilor din mun. Chişinău
61Şpac Ionor. Nisporeni, jud. Ungheni1952PCRM
agronom, politolog, temporar neangajat în cîmpul muncii
62Silivestru Petrucom. Cotiujenii Mari, jud. Soroca1947PCRM
agronom, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
63Tabunşcic Gheorghe Haralampiemun. Căuşeni, jud. Tighina1942PCRM
ziarist, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Tighina
64Calmaţui Valeriumun. Ungheni1950PCRM
inginer-electrician, şeful reţelei electrice din mun. Ungheni
65Baldovici Antoninaor. Leova, jud. Lăpuşna1937PCRM
bibliotecară, prim-secretar al comitetului teritorial de partid, sect. Leova
66Martîniuc Spiridonor. Sîngerei, jud. Bălţi1950PCRM
electrician şi mecanizator în agricultură, director general la IM “ROUA-Univers”
67Ursu Ionmun. Chişinău1945PCRM
jurist, şofer la Curtea de Conturi din Republica Moldova
68Cicinov Iuriemun. Chişinău1942-
agronom al gospodăriei forestiere, preşedintele prezidiului Asociaţiei republicane a vînătorilor şi pescarilor
69Agachi Efimmun. Soroca1942PCRM
inginer-constructor, preşedintele Consiliului judeţean Sorocad
70Morii Olegmun. Chişinău1939PCRM
agronom-savant, preşedintele Asociaţiei Naţionale a producătorilor “Alimpromagro” din Republica Moldova
71Morarenco Raisamun. Chişinău1945PCRM
pedagog, prim-secretar al comitetului teritorial al PCRM, sect. Centru, mun. Chişinău
72Burca Valerior. Criuleni, jud. Chişinău1954PCRM
tehnician-constructor, intendent la şcoala profesională polivalentă, or. Criuleni, jud. Chişinău
73Ştepa Borisor. Glodeni, jud. Bălţi1949PCRM
pedagog, şeful Direcţiei serviciilor publice desconcentrate în teritoriu a prefecturii judeţului Bălţi
74Mostovoi Vladislavor. Drochia, jud. Soroca1936PCRM
inginer-electrician, energetician, şef al SA “Agroreparaţie”, or. Drochia, jud. Soroca
75Borgan Serafimaor. Rezina, jud. Orhei1942PCRM
zooinginer, politolog, prim-secretar al comitetului teritorial al PCRM, or. Rezina, jud. Orhei
76Anton Mirceaor. Anenii Noi, jud. Chişinău1942PCRM
tehnician-planificator, viceprimarul oraşului Anenii Noi, jud. Chişinău
77Dragan Semionmun. Chişinău1953PCRM
inginer-constructor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
78Doga Valeriumun. Chişinău1950PCRM
agronom, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor, şeful catedrei marketing şi finanţe, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
79Podolean Marinamun. Chişinău1963-
actriţă, Teatrul muzical şi de estradă, Teatrul dramatic rus “A.P.Cehov”
80Andronic Mihailor. Hînceşti, jud. Lăpuşna1952PCRM
inginer-electrician, prim-secretar al comitetului teritorial al PCRM, mun. Hînceşti
81Sadcovscaia Clavdiamun. Bălţi1955PCRM
tehnician-tehnolog, secretar al comitetului municipal al PCRM, mun. Bălţi
82Carapirea Dmitriis. Cazaclia, UTA Găgăuzia1962PCRM
tehnolog în producţia de vinuri, primarul satului Cazaclia, UTA Găgăuzia
83Popa Gheorgheor. Cantemir, jud. Cahul1956PCRM
inginer-economist, şef al Inspectoratului Fiscal de Stat, or. Cantemir, jud. Cahul
84Cicanci Mariaor. Căinari, jud. Tighina1955PCRM
contabil, şef al filialei oficiului poştal Căinari, jud. Tighina
85Batîr Leonidor. Rîşcani, jud. Bălţi1941PCRM
zootehnician, directorul filialei SA “Protectimpex”, jud. Bălţi
86Ursul Alaor. Teleneşti, jud. Orhei1961PCRM
tehnician-tehnolog, psiholog, prim-secretar al comitetului teritorial al PCRM, sect. Teleneşti, jud. Orhei
87Moiseev Ionor. Basarabeasca, jud. Lăpuşna1949PCRM
agronom, viceprimarul oraşului Basarabeasca, jud. Lăpuşna
88Jitari Victoror. Donduşeni, jud. Edineţ1943PCRM
inginer-electrician, directorul şcolii profesionale polivalente din com. Corbu, jud. Edineţ
89Paruş Ionmun. Chişinău1941PCRM
medic curant, doctor în ştiinţe medicale, docent la catedra de chirurgie generală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
90Poleanschi Mihailmun. Chişinău1980PCRM
student, şcoala superioară de antropologie, mun. Chişinău
91Nuriev Farmanmun. Chişinău1935PCRM
inginer-electrician, director al firmei “Grand-Nuri”
92Porubin Petrumun. Dubăsari1952PCRM
inginer-mecanic, specialist-consultant, Direcţia agricolă a Consiliului judeţean Chişinău
93Vieru Victormun. Chişinău1949-
jurist, Uniunea avocaţilor din mun. Chişinău
94Panico Mihais.Octeab-riscoie, com. Vascăuţi, jud. Soroca1941PCRM
politolog, prim-secretar al comitetului teritorial al PCRM, sect. Camenca
95Rusnac Sergheimun. Chişinău1961PCRM
inginer, director al SRL “Aurelia-Brno”
96Ţiperman Victormun. Chişinău1950PCRM
inginer-economist, director general al SRL “Metrompaş”
97Boico Mihaimun. Chişinău1959-
fizician, doctor în ştiinţe fizico-matematice, director al SA “Mitra-Grup”
98Bannicov Alexandrmun. Chişinău1962PCRM
inginer pe sisteme tehnice, ofiţer cu studii superioare, director general al SRL “Tina”
99Colţov Vadimmun. Chişinău1967-
jurist, şeful biroului de avocaţi “Colţov-Mîra” mun. Chişinău
100Şmatova Ludmilamun. Chişinău1951PCRM
economist, inginer-constructor, şef al secţiei de organizare a muncii şi salarii, vicedirector al secţiei de economie, SA “Macon”
101Nicolaev Andreimun. Chişinău1953PCRM
inginer-electrician, inginer-coordonator al grupului de deservire tehnică a Centrului de Calcul SA “Moldtelecom”
102Levaşov Iuriimun. Chişinău1946PCRM
şef adjunct al Direcţiei, filiala SA “Taxi-metrica”