Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPCRM

Esenţa programului electoral al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
  1. Întărirea suveranităţii şi statalităţii Republicii Moldova, restabilirea integrităţii ei teritoriale.
  2. Realizarea unui curs economic, cu ajutorul căruia va fi readusă treptat la viaţă economia noastră, fiecare om va avea posibilitatea să muncească şi să-şi întreţină familia, să înveţe sau să aibă o bătrîneţe asigurată material.
  3. Curmarea cu toată hotărîrea a jefuirii republicii şi a corupţiei.
  4. Restabilirea puterii poporului, a dreptăţii sociale şi a înţelegerii interetnice în societate.

Pentru îndeplinirea acestui program, comuniştii din Moldova au voinţă politică, au o strategie bine pusă la punct şi clară, au o echipă de specialişti cu experienţă.

În fata alegătorilor din Republica Moldova Partidul Comuniştilor îşi asumă următoarele obligaţii:

De unde vom lua bani?

Iată sursele lor principale:

Realizarea chiar şi numai a acestor măsuri va permite, cel puţin, SĂ MĂRIM DE DOUĂ ORI BUGETUL DE STAT. Vor începe să reînvie industria şi agricultura. Sute de mii de muncitori şi ţărani, de specialişti din oraşe şi sate, de savanţi vor reveni la munca de făurire, asigurînd familiilor lor o viaţă demnă. Vor putea munci normal antreprenorii cinstiţi, salvaţi de la raketul de stat şi criminal. Poporul va scăpa treptat de povara grea a sărăciei. Va creşte capacitatea de cumpărare a populaţiei. Copiii noştri din nou îşi vor căpăta viitorul, iar cei de vîrstă înaintată — bătrîneţea asigurată şi liniştea sufletească.

Noi sîntem siguri:
VIAŢA SE VA ARANJA!

Noi am pornit ca să fim la putere nu de dragul puterii, dar de dragul principalei cauze a comuniştilor — de a sluji poporul truditor. Scopul nostru de program este să unim eforturile tuturor oamenilor cinstiţi şi cu spirit de iniţiativă în numele renaşterii Moldovei noastre scumpe.

Împreună noi vom asigura ordine în ţară, bunăstare în fiecare casă!

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
ianuarie, 2001

/"COMUNISTUL", Nr 1(217), 2001, 12 ianuarie/