Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPFD

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 din partea Partidului Forţelor Democratice

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Matei Valeriumun. Chişinău1959PFD
istoric, scriitor, preşedintele Partidului Forţelor Democratice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
2Moşanu Alexandrumun. Chişinău1932PFD
istoric, doctor habilitat în ştiinţe istorice, membru de onoare al Academiei Române, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
3Dabija Nicolaemun. Chişinău1948PFD
filolog, scriitor, redactor-şef al ziarului “Literatura şi Arta”, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
4Bejan Anamun. Soroca1948PFD
filolog, prefect al judeţului Soroca
5Botgros Nicolaemun. Chişinău1953-
dirijor de orchestră, director artistic al orchestrei “Lăutarii”
6Moraru Valeriumun. Chişinău1959PFD
pedagog, doctor în ştiinţe pedagogice, antreprenor
7Păduraru Ionmun. Chişinău1961PFD
jurist, avocat la Uniunea Avocaţilor din Moldova
8Stratulat Olegmun. Chişinău1957PFD
economist, doctor în economie, profesor la ULIM
9Reniţă Alecumun. Chişinău1954-
jurnalist, Preşedinte al Mişcării Ecologiste din Moldova, redactor-şef al revistei “Natura”
10Gologan Grigoriicom. Mileştii Mici, jud. Chişinău1943PFD
inginer, director, sovhozul-fabrică “Moldova”
11Răzlog Ionmun. Orhei1947PFD
medic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
12Roşca Elenaor. Ştefan-Vodă, jud. Tighina1946PFD
medic, director al Direcţiei sănătate, judeţul Tighina
13Şalaru Gheorgheor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1961PFD
istoric, subprefect al judeţului Lăpuşna
14Alexei Mihaimun. Chişinău1961PFD
jurist, lector, Institutul de Ştiinţe Reale, USM
15Vieru Borismun. Chişinău1957-
jurnalist, director al AP “Flux”
16Şleahtiţchi Mihaimun. Bălţi1956PFD
pedagog, doctor în ştiinţe psihologice, profesor, Universitatea Pedagogică de Stat “Alecu Russo”, mun. Bălţi
17Tolmaciov Pavelmun. Chişinău1936PFD
pedagog, doctor în pedagogie, rectorul Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport
18Ţăruş Didinamun. Chişinău1951PFD
matematician, doctor în economie, consultant, Fracţiunea parlamentară a PFD
19Arsen Nicolaemun. Cahul1949PFD
inginer cadastral, director al Staţiei de Sud pentru proiectări şi prospecţiuni chimice
20Tănase Ionmun. Chişinău1950-
inginer-mecanic, temporar neangajat în cîmpul muncii
21Ciobanu Svetlanamun. Ungheni1953PFD
pedagog, şeful Direcţiei audienţă, petiţii şi secretariat, Prefectura Ungheni
22Conea Dorianmun. Chişinău1972PFD
inginer, director general, Departamentul Activităţi Editoriale, Poligrafie şi Aprovizionare cu Cărţi, Ministerul Culturii
23Pârlog Eugeniumun. Chişinău1941PFD
filolog, director al Palatului de Cultură al Feroviarilor
24Secrieru Eliseimun. Chişinău1954-
jurist, avocat la sectorul Centru, mun. Chişinău
25Şoimaru Vasilemun. Chişinău1949PFD
economist, doctor în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
26Munteanu Ionmun. Chişinău1970PFD
economist, doctor în economie, cercetător ştiinţific, Centrul analizei economice şi reforme structurale
27Vinitinschi Valeriucom. Zăbriceni, jud. Edineţ1958PFD
pedagog, director al gimnaziului din com. Zăbriceni, jud. Edineţ
28Ciloci Rafaelmun. Chişinău1971PFD
inginer, doctor în economie, lector superior, UTM
29Clima Vladislavmun. Chişinău1975PFD
jurist, avocat definitiv, specialist principal al secţiei juridice a Ministerului Apărării
30Gherman Diomidmun. Chişinău1928-
medic-neurolog, profesor, Institutul de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
31Rapcea Mihaimun. Chişinău1954PFD
agronom, doctor în ştiinţe agricole, director general al ICŞSTP
32Negru Tudormun. Chişinău1937PFD
jurist, doctor în drept, şef de catedră, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
33Păiuş Anaor. Căinari, jud. Tighina1958PFD
felcer, ambulatorul din or. Căinari
34Hanganu Lidiamun. Chişinău1949PFD
medic, şef adjunct al Direcţiei sanitare a jud. Chişinău
35Strătan Olgamun. Chişinău1950PFD
economist, SA “Zorile”
36Josu Ninamun. Chişinău1953PFD
literator, scriitor, redactor la săptămînalul “Literatura şi Arta”
37Muşinschi Arcadieor. Rezina, jud. Orhei1950PFD
inginer, inginer principal, Uzina de ciment, or. Rezina, jud. Orhei
38Viziru Eudochiamun. Ungheni1953PFD
economist, şef al Direcţiei economico-financiare, Consiliul municipal Ungheni
39Ianachevici Ionmun. Bălţi1951PFD
medic-farmacist, director al SRL Farmacia “Mondus”, mun. Bălţi
40Rusu Valeriuor. Rezina, jud. Orhei1955-
inginer, inginer-coordonator, SA “Ciment-La Farge”, or. Rezina, jud. Orhei
41Zgardan Vasilemun. Chişinău1950-
inginer-mecanic, jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii
42Olaru Constantinor. Floreşti, jud. Soroca1950PFD
medic, şeful Direcţiei sănătate, Consiliul judeţean Soroca
43Gremalschi Anatolmun. Chişinău1951PFD
inginer, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, director al IPP
44Manole Grigoreor. Sîngerei, jud. Bălţi1961PFD
istoric, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
45Antoci Mariacom.Cepeleuţi, jud. Edineţ1963PFD
conducător artistic, director al Căminului cultural din com. Cepeleuţi, jud. Edineţ
46Pârlog Veaceslavmun. Chişinău1975PFD
economist, manager-şef al ÎS “Cartea-Chişinău”
47Hadârcă Grigoreor. Sîngerei. jud. Bălţi1948-
pedagog, agrochimist OT Sîngerei, jud. Bălţi
48Covaş Valeriumun. Orhei1960PFD
jurist, avocat licenţiat
49Graur Leonidor. Leova, jud. Lăpuşna1954PFD
medic-legist, şef CEML
50Carp Iuriemun. Chişinău1969PFD
filolog, director adjunct al LIRPS
51Captari Victormun. Chişinău1954PFD
jurist, avocat licenţiat
52Ionesii Ionor. Făleşti, jud. Bălţi1950PFD
medic, şef adjunct al spitalului din or. Făleşti, jud. Bălţi
53Ştirbate Petrumun. Orhei1960PFD
medic, doctor în medicină, director al Centrului de perinatologie, jud. Orhei
54Iepure Filipcom. Cosăuţi, jud. Soroca1948PFD
pedagog, primarul comunei Cosăuţi, jud. Soroca
55Matei Aureliamun. Chişinău1961PFD
pedagog, director adjunct, Liceul de educaţie fizică şi sport
56Ţurcan Ionor. Ştefan-Vodă, jud. Tighina1960PFD
pedagog-jurist, şef al secţiei Protecţia mediului, Consiliul judeţean Tighina
57Cherdivară Mirceaor. Rîşcani, jud. Bălţi1964PFD
istoric, directorul Şcolii tehnice profesionale, or. Rîşcani, jud. Bălţi
58Borş Ionmun. Chişinău1968PFD
economist, doctor în economie, expert principal la Banca Naţională a Moldovei
59Pintilei Gheorghecom. Văleni, jud. Cahul1958PFD
agronom, Preşedinte al AGŢ din com. Văleni, jud. Cahul
60Donică Iovmun. Orhei1949PFD
agronom, doctor în ştiinţe agricole, şef de laborator, Institutul Naţional de Zootehnie
61Mutruc Victormun. Soroca1962PFD
medic-veterinar, specialist principal, Prefectura jud. Soroca
62Marina Vasilemun. Chişinău1947PFD
inginer, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, şef de catedră la UTM
63Iliev Mihaicom. Copanca, jud. Tighina1963PFD
inginer-mecanic, preşedintele cooperativei de consum, com. Copanca, jud. Tighina
64Chirilenco Larisacom. Cazangic, jud. Lăpuşna1951PFD
filolog, primarul comunei Cazangic, jud. Lăpuşna
65Manea Iliecom. Rubleniţa, jud. Soroca1958PFD
zooinginer, temporar neangajat în cîmpul muncii
66Machedon Vladimirmun. Orhei1951PFD
matematician, economist, doctor în ştiinţe matematice, directorul Companiei “Internet Provider”
67Afanasiev Veaceslavmun. Chişinău1955PFD
agronom, doctor în agricultură, director GNEI
68Balan Claudias. Slobozia, jud. Tighina1949PFD
felcer, primarul satului Slobozia, jud. Tighina
69Habon Vasilemun. Chişinău1944PFD
jurist, ÎSPP “Sudul Energetic”
70Toderaşco Vasilecom. Băcioi, mun. Chişinău1950PFD
inginer-electrician, inginer-şef al CAP “Băcioi”
71Voleanschi Mihaior. Briceni, jud. Edineţ1965PFD
pedagog, inspector AMTAI
72Ciobanu Nicolaecom. Ialpujeni, jud. Lăpuşna1958PFD
pedagog, primarul comunei Ialpujeni, jud. Lăpuşna
73Şerban Grigoremun. Chişinău1957PFD
filolog, colaborator al Departamentului organizatoric al PFD
74Răcilă Gherasimcom. Carabetovca, jud. Lăpuşna1954PFD
pedagog, primarul comunei Carabetovca, jud. Lăpuşna
75Bursuc Valentinmun. Bălţi1961PFD
medic, preşedintele Consiliului de expertiză a vitalităţii, mun. Bălţi
76Jamba Valentinamun. Soroca1949PFD
pedagog, profesoară la Colegiul agricol, mun. Soroca
77Motrescu Grigores. Fundul Galbenei, jud. Lăpuşna1944PFD
filolog, director al şcolii medii, s. Fundul Galbenei, jud. Lăpuşna
78Roşca Ionor. Sîngerei, jud. Bălţi1956PFD
pedagog, specialist principal, Direcţia generală învăţămînt a Consiliului judeţean Bălţi
79Scorpan Vasilemun. Chişinău1954-
biolog-genetician, şef de laborator GCAS Republica Moldova
80Gornea Vasilemun. Chişinău1949PFD
strungar, “Tutun CTC”, mun. Chişinău
81Garaba Vasiles. Sadaclia, jud. Lăpuşna1952PFD
inginer, ţăran împroprietărit, s. Sadaclia, jud. Lăpuşna
82Glavan Victormun. Bălţi1950PFD
pedagog, director al SA “Diana”, mun. Bălţi
83Alexeev Loghinmun. Chişinău1937PFD
pedagog, conferenţiar , Universitatea de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
84Ciocîrlan Gheorghes. Mihailovca, jud. Lăpuşna1947PFD
pedagog, directorul şcolii, s. Mihailovca, jud. Lăpuşna
85Cibotaru Mariacom. Băcioi, mun. Chişinău1947PFD
matematician, directorul şcolii medii nr. 100, com. Băcioi, mun. Chişinău
86Buruiană Axenias. Gura Bîcului, jud. Chişinău1964PFD
pedagog, profesoară, şcoala medie, s. Gura Bîcului, jud. Chişinău
87Chiciuc Constantinmun. Cahul1959PFD
pedagog, directorul Liceului “Ioan Vodă”, mun. Cahul
88Graur Alexeior. Cimişlia, jud. Lăpuşna1951PFD
agronom, întreprinzător particular
89Marin Tatianaor. Ştefan-Vodă, jud. Tighina1963-
filolog, preşedintele OT Ştefan-Vodă, MEM
90Zghibarţă Mariacom. Morozeni, jud. Orhei1952PFD
medic, primarul comunei Morozeni, jud. Orhei
91Angheluţă Ioncom. Mileşti, jud. Ungheni1958PFD
medic-chirurg, primarul comunei Mileşti
92Crăciun Vasilecom. Ghetlova, jud. Orhei1956PFD
inginer cadastral, primarul comunei Ghetlova, jud. Orhei
93Pogorea Dumitrumun. Chişinău1964PFD
inginer-constructor, şef al serviciului ecologic la Inspectoratul Ecologic de Stat
94Suruceanu Svetlanas. Roşcani, jud. Chişinău1959PFD
pedagog, şcoala medie din s. Roşcani, jud. Chişinău
95Guţuţui Veaceslavmun. Chişinău1976PFD
economist, lector-asistent, ULIM
96Mungiu Vasilemun. Chişinău1962-
pictor-restaurator, lector la Universitatea de Stat a Artelor
97Babcineţchi Artiommun. Chişinău1957PFD
economist, director general al SA “Protect-Impex”
98Tarlapan Igormun. Chişinău1957-
inginer-mecanic, şef serviciu “Petrom-Moldova” SA
99Dogotari Anatolcom. Grimăncăuţi, jud. Edineţ1951PFD
agronom, şeful serviciului ecologic de control Rosoşeni
100Patraşco Vasilemun. Chişinău1976PFD
student, anul V, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
101Dolganiuc Valentinmun. Chişinău1957-
jurist, inginer, temporar neangajat în cîmpul muncii
102Cerba Ionmun. Bălţi1948PFD
inginer-electronist, şef al Departamentului organizatoric al PFD-Bălţi
103Ciorbă Dumitrumun. Chişinău1978PFD
student, anul V, Universitatea Tehnică a Moldovei