Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPFD

Program electoral al Partidului Forţelor Democratice

|versiune pentru tipar|

I. Asigurarea securităţii sociale prin creştere economică

P.F.D. va întreprinde acţiuni concrete pentru a organiza societatea şi economia astfel încît să producă mai multă bogăţie şi să asigure, pe acest temei, o creştere substanţială a nivelului de trai pentru toate categoriile sociale, pentru cei mulţi care suportă “costurile tranziţiei”. Ideea de justiţie socială domină motivat acţiunea noastră politică.

Adoptînd o viziune pragmatică, deschisă spre economia reală şi spre nevoile resimţite în modul cel mai direct de către cetăţeni, P.F.D. îşi propune creşterea reală şi durabilă a economiei ca mijloc de combatere a sărăciei şi de îmbunătăţire semnificativă a nivelului de trai al cetăţenilor. Creşterea economică durabilă va fi realizată prin modernizarea industriei, agriculturii, infrastructurii şi serviciilor. Educaţia, învăţămîntul, cercetarea şi cultura reprezintă vectori importanţi ai strategiei noastre de dezvoltare.

P.F.D. va întreprinde acţiuni pentru:

II. Supremaţia legii în stat şi lupta eficientă împotriva crimei organizate şi a corupţiei

Luînd în considerare faptul că în ultimii ani drepturile fundamentale ale cetăţenilor sînt ignorate sau încălcate frecvent de către autorităţile Statului, că sărăcirea continuă a populaţiei a dus la creşterea numărului de crime comise, că sistemul existent favorizează corupţia la toate nivelurile, iar combaterea acestor fenomene a fost doar simulată de către cei ce deţin puterea reală în stat, P.F.D. va întreprinde acţiuni pentru:

III. Consolidarea democraţiei şi a reformelor

P.F.D. se pronunţă pentru reformarea vieţii politice care să consolideze democraţia, să sporească transparenţa şi responsabilitatea instituţiilor publice faţă de cetăţean.

P.F.D. va întreprinde acţiuni pentru:

IV. Integrarea europeană

P.F.D. consideră că aderarea la Uniunea Europeană (U.E.) trebuie să fie obiectivul strategic prioritar al R.Moldova. Integrarea europeană oferă un cadru favorabil pentru asigurarea prosperităţii, securităţii şi a stabilităţii statului şi a cetăţenilor săi; facilitează transformarea R.Moldova într-un stat modern, cu o economie modernă şi eficientă şi cu instituţii democratice stabile; asigură circulaţia liberă a mărfurilor, a capitalurilor, a seviciilor şi a cetăţenilor R.Moldova în ţările comunitare. Cetăţenii R.Moldova vor beneficia de un tratament social în conformitate cu standardele comunitare.

P.F.D. va opta în continuare pentru:

P.F.D. se prununţă pentru: