Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPNL

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 din partea Partidului Naţional Liberal

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Rusu Mirceamun. Chişinău1951PNL
inginer electric, preşedinte al Uniunii industriaşilor şi antreprenorilor, doctor în economie, preşedinte al Asociaţiei “Libera iniţiativă”
2Colţa Vasilemun. Hânceşti, jud. Lăpuşna1953PNL
inginer-constructor, primarul municipiului Hânceşti
3Darie Vladimirs. Suruceni, jud. Chişinău1952PNL
pedagog, jurnalist, director al studioului “Catalan”, mun. Chişinău
4Usatîi Savamun. Chişinău1948PNL
inginer-mecanic, director general al Uniunii industriaşilor şi antreprenorilor, mun. Chişinău
5Străisteanu Gheorghes. Ghidighici, mun. Chişinău1954PNL
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
6Ţăranu Anatolmun. Chişinău1951PNL
istoric, director al Centrului de politologie şi istorie politică al Universităţii de Studii Umanistice, mun. Chişinău
7Sobeţchi Anatols. Mihailovca, jud. Lăpuşna1959PNL
inginer-electric, preşedinte, S.A. “Roma”, combinatul de carne din Cimişlia
8Plugaru Anatolmun. Chişinău1951PNL
jurist, ziarist, pedagog, cineast, neangajat în câmpul muncii
9Borşevici Ionmun. Chişinău1929PNL
pedagog, doctor în filozofie, academician, conferenţiar la ULIM, mun. Chişinău
10Milichevici Veaceslavmun. Chişinău1958PNL
jurist, preşedinte al societăţii moldo-americane “Global International Development”, mun. Chişinău
11Năstase Vasilemun. Chişinău1963PNL
ziarist, redactor-şef la “Glasul Naţiunii”, mun. Chişinău
12Duca Eugeniamun. Chişinău1953PNL
pedagog-translator, director al Centrului internaţional de comerţ “CHRIS” SRL, mun. Chişinău
13Cojocaru Andreimun. Chişinău1959PNL
inginer-energetician, specialist principal la Direcţia asigurării inginereşti a Primăriei municipiului Chişinău
14Bulat Alexeimun. Chişinău1963-
inginer, preşedinte al Mişcării Combatanţilor din Republica Moldova, mun. Chişinău
15Pavlicenco Vitaliamun. Chişinău1953PNL
jurnalist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
16Caba Pavelmun. Chişinău1952PNL
inginer-constructor, preşedinte al companiei “Moldconinvest”, mun. Chişinău
17Simon Dumitruor. Criuleni, jud. Chişinău1957PNL
economist, consultant la Programul “Pământ”, or. Criuleni, jud. Chişinău
18Petrenco Anatoliemun. Chişinău1954PNL
istoric, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
19Harea Sergiumun. Chişinău1970PNL
economist, consultant la Camera de Comerţ şi Industrie, mun. Chişinău
20Avornic Anamun. Chişinău1945PNL
pedagog, conferenţiar la Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău
21Bîrlădeanu Nicolaemun. Căuşeni, jud. Tighina1956PNL
pedagog, preşedinte al SRL “Lucid-com”, mun. Căuşeni
22Ilieş Anatolmun. Soroca1954PNL
inginer-constructor, director regional al firmei germane “Reforma-Werc”, mun. Soroca
23Iuri-Apostol Andreimun. Chişinău1948PNL
pedagog, consultant, “Caps CGL” SRL; doctor în ştiinţe fizico-matematice, mun. Chişinău
24Bologan Anamun. Chişinău1946PNL
pedagog, preşedinte al ARF “Atena”, mun. Chişinău
25Mîndîcanu Alamun. Chişinău1954LCDF
economist, doctor în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
26Pleşca Simeonmun. Chişinău1955PNL
jurnalist, director al Agenţiei de presă M.S. “Publicitate”, mun. Chişinău
27Serbov Tudors. Varniţa, jud. Chişinău1947PNL
inginer, primarul satului Varniţa, jud. Chişinău
28Gane Zinaidamun. Chişinău1950PNL
jurnalist, corespondent la revista “Societate, om, sănătate”, mun. Chişinău
29Pasecinic Constantinmun. Chişinău1948PNL
medic, dermatolog-venerolog, manager medical, firma “Star Intermed Inc”, mun. Chişinău
30Rusu Gheorghemun. Chişinău1938PNL
medic, director al Centrului sănătate publică şi management, mun. Chişinău
31Mistreţ Mihailmun. Chişinău1950PNL
inginer-constructor, primarul comunei Oneşti, jud. Chişinău
32Gudumac Ionor. Leova, jud. Lăpuşna1961PNL
inginer-tehnolog-vinificator, inginer-şef al S.A “Leovin”, or. Leova
33Cebotaru Victoror. Anenii-Noi, jud. Chişinău1952PNL
medic, vicedirector, Direcţia Generală sănătate a judeţului Chişinău
34Chisaru Mihailor. Sîngerei, jud. Bălţi1951PNL
economist, specialist principal, Agenţia teritorială Bălţi pentru privatizare, or. Sângerei
35Cerescu Leonidmun. Chişinău1948PNL
inginer-constructor, director general, “Monolit” S.A., mun. Chişinău
36Furdui Vasileor. Şoldăneşti, jud. Orhei1949PNL
jurist, şef al Direcţiei juridice a Consiliului judeţean Orhei
37Puiu Ştefanor. Durleşti, jud. Chişinău1953PNL
inginer energetician, inginer-şef al Reţelelor electrice Străşeni, mun. Chişinău
38Anton Andreimun. Orhei1955PNL
pedagog, director al întreprinderii individuale “A. Anton”, mun. Orhei
39Cozma Vitaliemun. Ungheni1959PNL
inginer-mecanic, director SRL “Coxmavit”, s. Sculeni, jud. Ungheni
40Boghean Ions. Crihana Veche, jud. Cahul1956PNL
medic, nefrolog-urolog la Spitalul judeţean Cahul
41Beţişor Ioncom. Cuhneşti, jud. Bălţi1954PNL
inginer-constructor, primar al com. Cuhneşti
42Mărgineanu Ionmun. Chişinău1941PNL
pedagog, conferenţiar la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
43Boziac Nicolaecom. Cotul Morii, jud. Lăpuşna1953PNL
inginer, primar al comunei Cotul Morii
44Toderaşcu Mihaimun. Chişinău1951PNL
pedagog, compozitor la Uniunea Compozitorilor, mun. Chişinău
45Mura Ludmilamun. Bălţi1953PNL
filolog, neangajat în câmpul muncii
46Gherghiligiu Anatolmun. Bălţi1957PNL
medic, medic-şef adjunct al Spitalului municipal Bălţi
47Carmanschi Nicolaeor. Străşeni, jud. Chişinău1946PNL
pedagog, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Chişinău
48Gherman Olgas. Verejeni, jud. Orhei1956PNL
pedagog, primarul satului Verejeni, jud. Orhei
49Moroşanu Victoror. Drochia, jud. Soroca1948PNL
inginer-economist, director al firmei “Victor”, or. Drochia, jud. Soroca
50Chircă Sergiumun. Chişinău1934PNL
economist, academician, conferenţiar la ASEM
51Balica Pavels. Batîr, jud. Lăpuşna1955PNL
inginer-mecanic, primarul satului Batîr
52Nica Vladimiror. Criuleni, jud. Chişinău1949PNL
jurnalist, director-manager al S.A. “Crio”, or. Criuleni
53Calistru Vioricamun. Chişinău1959PNL
medic, medic-terapeut la policlinica nr.11, mun. Chişinău
54Gheorghiţa Valerius. Cobani, jud. Bălţi1960PNL
pedagog, primarul satului Cobani
55Lungu Valeriuor. Nisporeni, jud. Ungheni1954PNL
inginer, specialist, relaţii cu publicul, primăria oraşului Nisporeni
56Golban Tudoror. Drochia, jud. Soroca1959PNL
economist-politolog, director al firmei “Romina-Impex” SRL, or. Drochia
57Carazanu Eudochiamun. Chişinău1962PNL
jurist, preşedinte al Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate, mun. Chişinău
58Bodişteanu Valentins. Fundul Galbenei, jud. Lăşpuşna1947PNL
pedagog, primar al satului Fundul Galbenei
59Bulibaş Mariamun. Chişinău1960PNL
merceolog, inspector la Direcţia asistenţă socială, sec. Botanica, mun. Chişinău
60Gavriliuc Vicuţamun. Chişinău1957PNL
pedagog, director al grădiniţei de copii nr. 20, mun. Bălţi
61Barcari Victoror. Sîngerei, jud. Bălţi1952PNL
inginer-electromecanic, director al combinatului de panificaţie, or. Sângerei
62Anton Ionmun. Cahul1949PNL
pedagog, conferenţiar la Universitatea de Stat din Cahul
63Ciobanu Valerianmun. Edineţ1955PNL
pedagog, director al ÎI V. “Ciobanu”, mun. Edineţ
64Vîşcu Vasilemun. Chişinău1940-
economist, consultant la “SAVE-INVEST”, mun. Chişinău
65Hîrştioagă Constantinmun. Chişinău1955-
inginer-economist, director al “Uni-Imobil” SRL, mun. Chişinău
66Botea Mihaicom. Mileştii Mici, jud. Chişinău1946PNL
pedagog, neangajat în câmpul muncii
67Lungu Dumitrus. Borogani, jud. Lăpuşna1957PNL
agronom, director adjunct al SRL “Agro-Borogani”
68Proca Ions. Coloniţa, mun. Chişinău1945PNL
jurnalist, redactor la ziarul “Glasul Naţiunii”, mun. Chişinău
69Nani Constantinmun. Chişinău1963PNL
pedagog, antrenor la Centrul republican de turism, mun. Chişinău
70Donica Ionmun. Hînceşti,1946PNL
inginer-mecanic, manager la SRL “Energangrup”, mun. Hânceşti
71Botnari Mihaicom. Satul Nou, jud. Lăpuşna1951PNL
inginer, tehnician-mecanic în comuna Satul Nou
72Madan Ionmun. Chişinău1948PNL
inginer, şef de serviciu la S.A. “Moldtelecom”, mun. Chişinău
73Frumosu Elenaor. Criuleni, jud. Chişinău1968LCDF
pedagog, specialist principal în domeniul patrimoniului, Direcţia cultură, Consiliul judeţean Chişinău
74Sergentu Alacom. Recea, jud. Bălţi1952LCDF
pedagog, profesoară, şcoala medie, com. Recea, jud. Bălţi
75Moraru Andreicom. Bobeica, jud. Lăpuşna1948PNL
pedagog, primarul comunei Bobeica, jud. Lăpuşna
76Codreanu Ionor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1958PNL
inginer cadastral, inginer funciar la Primăria or. Cimişlia
77Vintilă Iuriecom. Cărpineni, jud. Lăpuşna1966PNL
agronom, primarul comunei Cărpineni, jud. Lăpuşna
78Ţîra Sergiumun. Orhei1963PNL
arhitect, consilier, Consiliul judeţean Orhei
79Suveică Tudormun. Chişinău1936PNL
pedagog, conferenţiar la Universitatea Cooperativ-Comercială din Moldova
80Benu Aureliumun. Chişinău1951PNL
pedagog, profesor la colegiul naţional de comerţ din Chişinău
81Velicinschii Gheorghemun. Hînceşti, jud. Lăpuşna1935PNL
pedagog, profesor, şcoala medie, s. Rusca, com. Lăpuşna
82Matei Valentinamun. Chişinău1943PNL
pedagog, inspector la serviciul personal al colegiului de transporturi, mun. Chişinău
83Tănase Iuriemun. Soroca1964PNL
jurist, lider al ţăranilor împroprietăriţi, com. Ocolina, jud. Soroca
84Ceban Vasilemun. Chişinău1954PNL
pedagog, lector superior la Universitatea de Stat din Moldova
85Crudu Nicolaeor. Durleşti, mun. Chişinău1954PNL
jurnalist, antreprenor la ÎI “Diana Crudu”, mun. Chişinău
86Abram Valentinamun. Chişinău1948LCDF
economist, administrator-şef, magazinul “UNIC”, mun. Chişinău
87Holban Marcelmun. Chişinău1967PNL
medic-veterinar, cercetător ştiinţific, Academia de Ştiinţe a Moldovei
88Chişlaru Mariamun. Orhei1957LCDF
pedagog, profesoară, liceul teoretic “Onisifor Ghibu”, mun. Orhei
89Sănduţă Gheorgheor. Ialoveni, jud. Chişinău1958PNL
economist, contabil la S.A. “Termocom”, or. Ialoveni
90Crigan Valeriuor. Sângerei, jud. Bălţi1958PNL
jurnalist, neangajat în câmpul muncii
91Cibotaru Tatianamun. Hânceşti, jud. Lăpuşna1966LCDF
medic, medic-oftalmolog la Centrul Sănătate, jud. Lăpuşna
92Tiron Mirceamun. Chişinău1948PNL
inginer-hidrotehnic, specialist principal la Primăria mun. Chişinău
93Popşoi Ioncom. Cocieri, jud. Chişinău1943PNL
pedagog, director, şcoala medie moldovenească, or. Dubăsari
94Praporşcic Ninamun. Ungheni1949-
economist, şef de secţie la Inspectoratul Fiscal de Stat din mun. Ungheni
95Ciumac Svetlanamun. Chişinău1965PNL
economist, şef de secţie la Inspectoratul fiscal, sectorul Botanica, mun. Chişinău
96Popa Grigoreor. Căinari, jud. Tighina1953PNL
inginer-constructor, director manager, S.A. “Drumuri Căinari”, or. Căinari
97Gherman Varvaramun. Chişinău1944PNL
pedagog, conferenţiar la Universitatea Pedagogică din Tiraspol, mun. Chişinău
98Harabajiu Vladimirmun. Chişinău1962PNL
inginer, specialist-coordonator, S.A. “Moldtelecom”, mun. Chişinău
99Popov Luciamun. Chişinău1962LCDF
medic, lector asistent, catedra boli interne, ULIM, mun. Chişinău