Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPPCD

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 din partea Partidului Popular Creştin Democrat

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Roşca Iuriemun. Chişinău1961PPCD
jurnalist, preşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
2Alexei Nicolaemun. Chişinău1948-
jurist, doctor în drept, şef al Departamentului Combaterii Crimei Organizate şi Corupţiei (temporar suspendat)
3Cubreacov Vladmun. Chişinău1965PPCD
jurnalist, vicepreşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
4Chilat Valentins. Bârnova, jud. Edineţ1959PPCD
pedagog, preşedinte al filialei judeţene Edineţ a Partidului Popular Creştin Democrat
5Prisacari Viorelmun. Chişinău1946-
epidemiolog, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, prorector în probleme de ştiinţă al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
6Gîrlă Eugeniumun. Chişinău1953PPCD
informatician, economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
7Paterău Rioritamun. Bălţi1962PPCD
pedagog, şefă de catedră la colegiul de muzică şi pedagogie din mun. Bălţi
8Secăreanu Ştefanmun. Chişinău1959PPCD
jurnalist, director al publicaţiei periodice “Ţara”, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
9Glavan Iulianmun. Chişinău1953PPCD
neurochirurg, doctor în medicină, asistent la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
10Conişescu Andreimun. Chişinău1952PPCD
economist, consultant în Comisia parlamentară pentru economie, industrie şi privatizare
11Zubcu Efimmun. Soroca1943PPCD
merceolog, preşedinte al filialei judeţene Soroca a Partidului Popular Creştin Democrat, vicepreşedinte al societăţii pe acţiuni “Concordia-Soroca”
12Roşcovan Mihaimun. Chişinău1957PPCD
economist, doctor în economie, director al Institutului de Cercetări şi Consultanţă în Management “Business Consulting Institute”
13Ciobanu Mirceamun. Chişinău1956PPCD
pedagog, director editorial la întreprinderea editorial-poligrafică “Ştiinţa”
14Vasilache Ignator. Cimişlia, jud. Lăpuşna1953PPCD
filolog, jurnalist, preşedinte al filialei judeţene Lăpuşna a Partidului Popular Creştin Democrat, director al publicaţiei periodice “Gazeta de Sud”
15Cerneavschi Veaceslavor. Străşeni, jud. Chişinău1949-
jurist şi economist, director general al SA “Compania de inchiriere a activelor neutilizate”
16Lazăr Alexandrucom. Manta, jud. Cahul1959PPCD
economist, preşedinte al filialei judeţene Cahul a Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
17Osipov Dumitrumun. Chişinău1954PPCD
inginer-fizician, preşedinte al filialei municipale Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
18Buzdugan Viorelmun. Chişinău1971PPCD
jurist, preşedinte al organizaţiei de tineret “Noua Generaţie” a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier juridic al Partidului Popular Creştin Democrat
19Ciubotaru Bogdanmun. Chişinău1973PPCD
jurist, master în drept, consilier juridic al publicaţiei periodice “Ţara”
20Tinică Alexandruor. Şoldăneşti, jud. Orhei1962PPCD
medic, chirurg la spitalul de sector, or. Şoldăneşti
21Arsene-Herescu Larisamun. Soroca1947PPCD
medic, spitalul judeţean, mun. Soroca
22Romanciuc Petrucom. Scumpia, jud. Bălţi1959PPCD
mecanic, fermier
23Tonu Valentinamun. Hânceşti, jud. Lăpuşna1964PPCD
pedagog, director al liceului teoretic “Mihail Sadoveanu”, mun. Hânceşti
24Mămăligă Ionmun. Chişinău1957PPCD
jurnalist, preşedinte al Asociaţiei transportatorilor privaţi
25Stratulat Nicolaeor. Străşeni, jud. Chişinău1941PPCD
pedagog, gimnaziul internat din Străşeni
26Mocanu Ştefanamun. Chişinău1954PPCD
pedagog, Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului a sectorului Ciocana
27Zbârciog Valeriumun. Chişinău1948PPCD
inginer-economist, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar interimar la Academia de Studii Economice din Moldova
28Balaur Nicolaemun. Chişinău1939PPCD
biolog, doctor habilitat în biologie, conferenţiar, şef de laborator la Institutul de Fiziologie a Plantelor, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
29Rusu Lilianamun. Edineţ1947PPCD
pedagog, inspector la Direcţia Generală judeţeană de Învăţământ, Tineret şi Sport, mun. Edineţ
30Ciuvaga Victormun. Soroca1971PPCD
fizician, director al liceului teoretic “Constantin Stere” din mun. Soroca
31Buruiană Mariamun. Ungheni1959PPCD
pedagog, director educativ al liceului teoretic “Gheorghe Asachi”, mun. Ungheni
32Găluşcă Ionor. Leova, jud. Lăpuşna1949PPCD
pedagog, liceul teoretic din com. Cărpineni, jud. Lăpuşna
33Croitoru Ionor. Durleşti, mun. Chişinău1951PPCD
matematician, şef al Departamentului relaţii cu publicul al Partidului Popular Creştin Democrat
34Racu Aureliamun. Chişinău1943PPCD
pedagog, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
35Petelcă Grigoreor. Râşcani, jud. Bălţi1951PPCD
profesor de muzică, director al şcolii de muzică pentru copii din or. Râşcani
36Iancu Mihaimun. Chişinău1935PPCD
pedagog, pensionar
37Adauge Mihailmun. Chişinău1958PPCD
istoric, director al complexului editorial “Civitas” SRL
38Turculeţ Ghermanor. Floreşti, jud. Soroca1954PPCD
electrician, neangajat în cîmpul muncii
39Socolic Eugeniamun. Chişinău1941PPCD
pedagog, specialist coordonator la Departamentul Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport, mun. Chişinău
40Arseni Alexandrumun. Chişinău1952PPCD
jurist, doctor în drept, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova
41Ciobanu Vasileor. Leova, jud. Lăpuşna1949PPCD
pedagog, profesor, liceul teoretic, or. Leova
42Postică Anatols. Ursoaia, jud. Tighina1952PPCD
contabil, şef al Agenţiei teritoriale Tighina a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
43Butuc Ionor. Cantemir, jud. Cahul1950PPCD
medic, şef al substaţiei asistenţă medicală urgentă din or. Cantemir
44Ţurcan Andreior. Donduşeni, jud. Edineţ1957PPCD
jurist, primar al comunei Baraboi, jud. Edineţ
45Spânu Nicolaes. Chişcăreni, jud. Bălţi1955PPCD
pedagog, director al şcolii medii din com. Chişcăreni
46Manole Tudoror. Făleşti, jud. Bălţi1949PPCD
inginer pentru construcţii, şef de şantier la ÎCM-2 din or. Făleşti
47Stavinschi Liubas. Saharna Nouă, jud. Orhei1961PPCD
pedagog, director adjunct al gimnaziului din s. Saharna Nouă
48Grigoraşenco Ioncom. Holercani, jud. Chişinău1953PPCD
agronom, fermier
49Cernobai Mariamun.Căuşeni, jud. Tighina1954PPCD
pedagog, liceul teoretic “Alexei Mateevici” din mun. Căuşeni
50Sali Veramun. Chişinău1963PPCD
biolog, laboratorul biochimic al Spitalului clinic republican
51Fulea Feodoramun. Cahul1960PPCD
pedagog, lector superior la Universitatea de Stat din Cahul
52Beleuţă Marinmun. Chişinău1938PPCD
istoric, preşedinte al Cartelului ţărănesc “Sfântul Gheorghe”
53Poiată Petrumun. Chişinău1961PPCD
jurist, preşedinte al filialei judeţene Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat
54Bârcă Veronicamun. Chişinău1959PPCD
pedagog, director adjunct al şcolii polivalente nr. 2 din mun. Chişinău
55Petre Violetamun. Ungheni1970PPCD
pedagog, şef, Departamentul Casei Limbii Române, filiala Ungheni
56Machedon Marias. Larga Veche, jud. Cahul1956PPCD
psiholog, vicepreşedinte al filialei judeţene Cahul a Partidului Popular Creştin Democrat
57Railean Eduards. Cişmea, com. Pelivan, jud. Orhei1973PPCD
jurist, şef, secţia personal, Direcţia Generală judeţeană de învăţământ, tineret şi sport Orhei
58Caraianu Eugeniamun. Chişinău1954PPCD
pedagog, director al şcolii primare nr. 90 din mun. Chişinău
59Secrieru Iliemun. Chişinău1950PPCD
sudor electric, SA “Apă-Canal” din mun. Chişinău
60Chiper Veracom. Palanca, jud. Tighina1955PPCD
pedagog, director adjunct al şcolii medii din com. Palanca
61Gherman Petruor. Sângerei, jud. Bălţi1947PPCD
pedagog, director al şcolii medii nr. 2 din or. Sângerei
62Şestovschi Mihaimun. Chişinău1947PPCD
medic-stomatolog, şef, secţia organizatorică-metodică la Policlinica stomatologică republicană
63Vasilov Victorcom. Şirăuţi, jud. Edineţ1968PPCD
economist, fermier
64Soltan Vladimiror. Anenii Noi, jud. Chişinău1957PPCD
medic-stomatolog, spitalul de sector, or. Anenii Noi
65Rusu Alexandrumun. Chişinău1949PPCD
fizician, doctor în fizică şi matematică, conferenţiar la Universitatea Tehnică a Moldovei
66Potîngă Andreior. Cimişlia, jud. Lăpuşna1948PPCD
inginer, director al întreprinderii individuale “Mercurius-Potîngă”, or. Cimişlia
67Tulgăra Victormun. Chişinău1957PPCD
medic, spitalul municipal nr. 4 din mun. Chişinău
68Varnic Veronicamun. Chişinău1947PPCD
pedagog, şcoala medie nr. 23 din mun. Chişinău
69Bardier Vasilecom. Corjeuţi, jud. Edineţ1949PPCD
pedagog, director adjunct al gimnaziului, com. Corjeuţi, jud. Edineţ
70Ivanesi Mariamun. Chişinău1948PPCD
inginer-programator, centrul de calcul al Universităţii de Stat din Moldova
71Nogai Ionmun. Chişinău1959PPCD
medic, manager la Centrul medical de familie
72Potoroacă Mihaior. Ialoveni, jud. Chişinău1964PPCD
jurist, coordonator de program la Societatea pentru refugiaţi
73Godiac Ludmilaor. Ştefan-Vodă, jud. Tighina1955PPCD
pedagog, liceul teoretic “Ştefan-Vodă”
74Hasnaş Constantincom. Cuhneşti, jud. Bălţi1955PPCD
pedagog, liceul teoretic, com. Cuhneşti, jud. Bălţi
75Prigoci Mariacom. Ordăşei, jud. Orhei1948PPCD
pedagog, şcoala medie, com. Ordăşei, jud. Orhei
76Ceban Olgaor. Ialoveni, jud. Chişinău1950PPCD
pedagog, preşedinte al Comisiei medico-pedagogice a Direcţiei Generale judeţene învăţământ, tineret şi sport, mun. Chişinău
77Ivas Nicolaeor. Călăraşi, jud. Ungheni1955PPCD
medic igienist, filiala nr. 1 Călăraşi a Centrului judeţean de medicină preventivă şi igienă
78Zgherea Vasilecom. Văleni, jud. Cahul1949PPCD
pedagog, primar al comunei Văleni, jud. Cahul
79Nastas Vasilemun. Chişinău1948PPCD
mecanic auto, neangajat în cîmpul muncii
80Popescu Ioncom. Budeşti, mun. Chişinău1957PPCD
medic-stomatolog, Centrul de sănătate Budeşti
81Ghincolov Serafimcom. Ciucur-Mingir, jud. Lăpuşna1956PPCD
pedagog, specialist principal metodist la Direcţia Generală judeţeană învăţământ, tineret şi sport, com. Lăpuşna
82Macarie Efimor. Teleneşti, jud. Orhei1950PPCD
inginer-mecanic, Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură, or. Teleneşti
83Stîrcea Eugeniamun. Chişinău1959PPCD
pedagog, inspector în Departamentul Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport, mun. Chişinău
84Cuşnir Valentinaor. Călăraşi, jud. Ungheni1954PPCD
vinificator, tehnolog principal la SA “Călăraşi Divin”
85Corduneanu Alexandrumun. Chişinău1953PPCD
inginer-electronist, scriitor, preşedinte al Asociaţiei producătorilor şi prelucrătorilor de plante medicinale
86Cojocaru Iuriecom. Baimaclia, jud. Tighina1964PPCD
inginer-mecanic, pedagog, primar al comunei Baimaclia, jud. Tighina
87Rotar Iuliamun. Chişinău1963PPCD
pedagog, director al grădiniţei de copii nr. 30 din mun. Chişinău
88Nagara Anamun. Chişinău1930PPCD
pedagog, metodist superior la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
89Rusu Nicolaeor. ştefan Vodă, jud. Tighina1955PPCD
medic-igienist, viceprimar al oraşului Ştefan Vodă
90Pascaru Zinaidacom. Chetrosu, jud. Soroca1952PPCD
pedagog, director adjunct al gimnaziului nr. 2 din s. Chetrosu, jud. Soroca
91Creangă Sergiucom. Goteşti, jud. Cahul1959PPCD
tehnician-mecanic, vicepreşedinte al filialei judeţene Cahul a Partidului Popular Creştin Democrat
92Ghilaşcu Ioncom. Cotiujenii Mari, jud. Soroca1944PPCD
pedagog, primar al comunei Cotiujenii Mari, jud. Soroca
93Ioniţă Constantincom. Sireţi, jud. Chişinău1965PPCD
istoric, director adjunct al Fondului Republican pentru susţinerea socială a populaţiei
94Rudco Andreimun. Chişinău1976PPCD
medic, medic-rezident la Spitalul clinic republican
95Bojinov Mihailor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1950PPCD
medic-veterinar, întreprinderea individuală “M. Bojinov”, or. Cimişlia
96Boboc Petrus. Hagichioi, com. Albota de Jos, jud. Taraclia1970PPCD
marinar-motorist, conducător al gospodăriei ţărăneşti “Petrică Boboc”, s. Hagichioi
97Sîrbu Mariaor. Nisporeni, jud. Ungheni1957PPCD
tehnician în comunicaţii poştale, şef al oficiului poştal, or. Nisporeni
98Pretula Sergheimun. Orhei1948PPCD
economist, SA “Basarabia”, mun. Orhei
99Postevca Marcelcom. Malcoci, jud. Chişinău1965PPCD
medic-veterinar, conferenţiar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
100Jeverdan Vasilecom. Rădeni, jud. Ungheni1969PPCD
medic-veterinar, şef al clinicii veterinare a Universităţii Agrare de Stat din Moldova
101Roşca Grigorecom. Săseni, jud. Orhei1976PPCD
medic, medic-rezident la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
102Babii Iuriecom. Cotova, jud. Soroca1973PPCD
pedagog, reporter la publicaţia periodică “Ţara”
103Belei Igormun. Chişinău1976PPCD
student la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”