Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliPSDM

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 25 februarie 2001 din partea Partidului Social Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Nantoi Oazumun. Chişinău1948PSDM
inginer, preşedintele PSDM, coordonator de program la Institutul de Politici Publice
2Bîrsanu Ionor. Sîngerei, jud. Bălţi1952PSDM
inginer-mecanic, inginer-şef la Inspectoratul tehnic din Sîngerei, consilier în Consiliul judeţean Bălţi
3Opincă Valeriumun. Chişinău1960PSDM
istoric, colaborator ştiinţific superior la Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor în istorie, vicepreşedinte al PSDM
4Reabcinschii Veaceslavmun. Chişinău1963PSDM
inginer, directorul Teatrului “Eugene Ionescu”, vicepreşedinte al PSDM
5Caterinciuc Andreicom. Sîngereii Noi, jud. Bălţi1952-
inginer, director, SRL “Konoss”, com. Sîngereii Noi
6Popuşoi Vladimirmun. Orhei1951PSDM
inginer-constructor, viceprimar, mun. Orhei
7Filip Iuriemun. Chişinău1959PSDM
economist, lector la Universitatea Liberă Internaţională, doctor în economie, prim-vicepreşedinte al PSDM
8Morari Ludmilamun. Chişinău1952PSDM
inginer, preşedinte, Uniunea Social Democrată a Femeilor din Moldova, Partidul Social Democrat din Moldova
9Vîrtosu Ions. Truşeni, mun. Chişinău1958PSDM
tehnolog, antreprenor, preşedinte al filialei judeţene Chişinău a PSDM
10Neamţu Ninamun. Ungheni1954PSDM
pedagog, profesoară de matematică la liceul teoretic “M. Eminescu”, mun. Ungheni
11Vlas Ioncom. Bieşti, jud. Orhei1964PSDM
pedagog, director, şcoala medie de cultură generală, com. Bieşti, jud. Orhei
12Leahu Anatolieor. Drochia, jud. Soroca1953PSDM
inginer-electrician, prim-vicepreşedinte al Uniunii teritoriale Soroca a sindicatelor din agricultură
13Popovici Sergiumun. Bălţi, jud. Bălţi1957PSDM
tehnic-electrician, şef, hotelul militar S.E.S.L., mun. Bălţi
14Chilinciuc Alexeis. Morenii Vechi, jud. Ungheni1955PSDM
agronom, doctor în agricultură, director, gospodăria ţărănească “Chilinciuc Ion”, s. Morenii Vechi
15Pelin Nicolaemun. Chişinău1950PSDM
inginer-constructor, rectorul Universităţii de Ştiinţe Aplicative din Moldova
16Tuluş Petrumun. Taraclia1950PSDM
şofer, conducător auto, baza de transport auto-23, preşedinte al filialei judeţene Taraclia, PSDM
17Cernei Alexeis. Tîrnova, jud. Edineţ1964PSDM
pedagog, profesor de matematică şi fizică la sanatoriul pentru copii “Tîrnova”
18Harbuz Ions. Rădoaia, jud. Bălţi1943PSDM
inginer-constructor, primarul satului Rădoaia, jud. Bălţi
19Panuş Olegs. Tătăreşti, jud Chişinău1961PSDM
jurist, primarul comunei Bucovăţ, jud. Chişinău
20Capcelea Mihaior. Cimişlia, jud. Lăpuşna1962PSDM
medic-chirurg, spitalul sectorului Cimişlia, jud. Lăpuşna
21Bohanastiuc Victoriamun. Chişinău1938PSDM
inginer, profesor universitar la catedra de automatică, Universitatea Tehnică a Moldovei
22Caraman Sergheimun. Orhei1964PSDM
istoric, specialist principal, Direcţia generală administraţie publică a Consiliului judeţean Orhei, preşedinte al filialei judeţene Orhei, PSDM
23Mohorea Efimmun. Bălţi1940PSDM
inginer, profesor universitar, doctor habilitat, Universitatea Pedagogică de Stat “A. Russo”, mun. Bălţi
24Mihailov Valentinmun. Chişinău1942PSDM
inginer, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
25Şevciuc Dumitruor. Donduşeni, jud. Edineţ1933PSDM
pedagog, pensionar, preşedinte al filialei judeţene Edineţ, PSDM
26Popovici Nicolaeor. Drochia, jud. Soroca1937PSDM
pedagog, profesor la liceul teoretic “Mihai Eminescu”, or. Drochia, preşedinte al filialei judeţene Soroca, PSDM
27Palii Olegmun. Chişinău1970PSDM
jurist, avocat la Uniunea Avocaţilor din Moldova
28Ţurcan Alexeimun. Chişinău1946PSDM
inginer, director, SRL “Electro-KIP-montaj”, mun. Chişinău
29Şarapov Victormun. Chişinău1975PSDM
inginer, director, SRL “Vidolan”, mun. Chişinău
30Fratea Vasilecom. Vatici, jud. Orhei1951PSDM
agronom, ţăran liber, com. Vatici, jud. Orhei
31Marin Galinamun. Chişinău1954PSDM
medic, cardiolog la spitalul de urgenţă, mun. Chişinău
32Alovaţchi Ivanmun. Taraclia1952PSDM
economist la ZAL “Taraclia”
33Scoropat Dumitruor. Sîngerei, jud. Bălţi1960-
economist, şef, post vamal Sîngerei, Vama Bălţi
34Găină Anatolmun. Chişinău1960PSDM
matematician, director, SRL “Confluenţa”, mun. Chişinău
35Grecu Vladimirmun. Chişinău1959PSDM
inginer-constructor, preşedintele Mişcării Refugiaţilor Transnistreni
36Gherman Alexeior. Sîngerei, jud. Bălţi1944PSDM
pedagog, profesor de biologie şi chimie, şeful Oficiului forţei de muncă, or. Sîngerei
37Beleaev Ludmilamun. Chişinău1952PSDM
muzicolog, pedagog, şcoala medie nr. 85, mun. Chişinău
38Bodrug Ionmun. Bălţi1977PSDM
jurist, director de distribuţie la ÎM “Minarco Internaţional” SRL, mun. Bălţi
39Pistrinciuc Vadimmun. Chişinău1981PSDM
student la Universitatea de Stat din Moldova
40Lupacescu Iuriemun. Orhei1965PSDM
medic-generalist, policlinica municipală Orhei
41Topalov Igoror. Cimişlia, jud. Lăpuşna1961PSDM
medic, şeful secţiei de chirurgie, spitalul de sector Cimişlia
42Starii Mihais. Mîndîc, jud. Edineţ1961PSDM
contabil, preşedinte, organizaţia umanitară “Olimp”, or. Donduşeni, jud. Edineţ
43Grecu Simionmun. Orhei1964PSDM
specialist principal Direcţia judeţeană cultură, mun. Orhei
44Esinenco Elenamun. Chişinău1966PSDM
fizician, statistician la Universitatea de Arte din Moldova
45Galagan Victoror. Sîngerei, jud. Bălţi1962PSDM
medic, şef al secţiei de reanimare, spitalul sectorului Sîngerei
46Gospodari Victoror. Rîşcani, jud. Bălţi1960PSDM
ţăran împroprietărit, or. Rîşcani
47Macari Vasilemun. Chişinău1974PSDM
pilot, dispecer la firma “Moldavian Airlines”, mun. Chişinău
48Urecheanu Gheorghemun. Orhei1958-
agronom, şef adjunct la secţia de evidenţă a transportului, jud. Orhei
49Mazur Janamun. Chişinău1963PSDM
economist, economist principal la Departamentul Analize Statistice şi Sociologice din Republica Moldova
50Mutruc Mihailcom. Alexandreni, jud. Bălţi1959PSDM
agronom, inginer-funciar, primăria comunei Alexandreni, jud. Bălţi
51Trubceac Sergiumun. Orhei1965PSDM
istoric, antrenor la şcoala sportivă din municipiul Orhei
52Bednîi Sergiuor. Ialoveni, jud. Chişinău1974PSDM
electrician, student la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
53Apreutesei Valentinmun. Orhei1953PSDM
inginer-electrician, director, SA “Elcom”, mun. Orhei
54Moraru Maiaor. Drochia, jud. Soroca1969PSDM
inginer-constructor, specialist principal la Asistenţa socială Drochia
55Pasincovschii Emilmun. Chişinău1948PSDM
inginer-metalurg, şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
56Bînzari Ionor. Sîngerei, jud. Bălţi1949PSDM
tehnolog, şef de secţie, fabrica de vinuri, or. Sîngerei
57Vrînceanu Ruslanor. Floreşti, jud. Soroca1974PSDM
manager-economist, vicepreşedinte al Uniunii Social Democrate a Tineretului, Partidul Social Democrat din Moldova
58Beresteanu Anatolieor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1962PSDM
anesteziolog, spitalul de sector, or. Cimişlia
59Chicu Ionmun. Chişinău1959PSDM
inginer, director, SRL “CAR-VET”, mun. Chişinău
60Bahov Alexandrucom. Pohrebeni, jud. Orhei1953PSDM
pedagog, profesor de limbă şi literatură rusă, şcoala medie, com. Pohrebeni, jud. Orhei
61Medvedi Olgamun. Chişinău1950PSDM
bibliotecar, şef de oficiu la biblioteca de arte “M. V. Lomonosov”
62Gherţa Valeriumun. Orhei1957PSDM
inginer, inginer la SA “ORHEI-VIT”
63Carpineanu Mariamun. Chişinău1969PSDM
informatician-economist, Direcţia generală statistică socială a Republicii Moldova
64Pirojanschi Nicolaimun. Orhei1963PSDM
medic, medic-internist, spitalul judeţean Orhei
65Cazacu Vadimor. Rîşcani, jud. Bălţi1961PSDM
controlor la SA “RED-NORD”, filiala Rîşcani
66Rusu Grigoremun. Orhei1973PSDM
pedagog, director economic adjunct la spitalul judeţean Orhei
67Palic Marianamun. Chişinău1978PSDM
manager-economist, SRL “Nefis”, mun. Chişinău
68Busuioc Gheorghemun. Orhei1951PSDM
mecanic, şef, secţia de pază, SA “Tirex-Petrol”, filiala Orhei
69Belous Eleonoraor. Rîşcani, jud. Bălţi1960PSDM
moaşă la spitalul sectorului Rîşcani, jud. Bălţi
70Vibronovschi Borismun. Orhei1959PSDM
economist, manager la staţia de deservire tehnică, mun. Orhei
71Olog Lilaor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1965PSDM
pedagog, director educativ al liceului teoretic, or. Cimişlia
72Ciorbă Nicolaes. Peresecina, jud. Orhei1946PSDM
fermier, s. Peresecina
73Luca Oxanamun. Chişinău1972PSDM
pedagog, profesor de limbă şi literatură română la liceul teoretic “Gh. Asachi”
74Galeru Ludmilaor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1960PSDM
felcer, spitalul de sector Cimişlia
75Drandar Mihailmun. Orhei1945PSDM
agrochimist, agrometeorolog la Serviciul hidrometeo Orhei
76Palic Gheorghemun. Chişinău1981PSDM
student la Universitatea Tehnică a Moldovei
77Florea Stanislavmun. Bălţi1952PSDM
medic superior la internatul psiho-neurologic, mun. Bălţi
78Tabarcea Leonidor. Sîngerei, jud. Bălţi1966PSDM
ţăran liber, or. Sîngerei
79Spătaru Victoror. Rîşcani, jud. Bălţi1945PSDM
pedagog, profesor de limbă şi literatură română la şcoala medie nr.1 din or. Rîşcani
80Malai Tudormun. Orhei1941PSDM
neangajat în cîmpul muncii