Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Concurenţi electoraliDumitru Solomon

Program electoral al candidatului independent Dumitru Solomon

|versiune pentru tipar|
Devenind Deputat în Parlamentul Republicii Moldova voi contribui la rezolvarea următoarelor probleme politice şi economice.

1. Consolidarea şi dezvoltarea Republicii Moldova ca Stat independent. Integrarea în spaţiul economic European, dezvoltarea relaţiilor economice cu toate ţările, cu cele de la Est, şi cu cele de la Vest.

2. Întărirea puterilor legislative, executive şi judiciare, prin introducerea răspunderii personale pentru fiecare individ în parte. Deci răspunderea nu colectivă, dar individuală pentru rezultatele obţinute.

În Legislativ — introducerea modificărilor în Constituţia RM ca fiecare deputat să fie ales în Parlament pe circumscripţia concretă şi să răspundă personal în faţa alegătorilor, dar nu pe lista partidelor, fără răspunderea personală.

În Executiv — în afară de ministru, care este numit de Parlament, toţi ceilalţi lucrători din ministere să fie angajaţi prin contract în bază de concurs pe un termen de 5 ani cu răspunderea personală de sectorul încredinţat.

În Judiciar — numirea sau alegerea în funcţie pe bază de alternativă, cu răspunderea personală pentru cei aleşi, sau cei care au numit în funcţie.

3. Efectuarea modificărilor în Constituţia RM ca Preşedintele ţării sa fie ales de întregul popor şi să ducă răspunderea numai în faţa lui. Lărgirea împuternicirilor Preşedintele ţării ca el să poată lua deciziile necesare pentru dezvoltarea economică a ţării, ca cetăţenii ţării, care l-au ales, să aibă un mod normal de viaţă. Preşedintele ţării trebuie personal să răspundă faţă de situaţia economică creată, şi nu în Parlament, dar în mod public, în faţa celor care l-au ales — cetăţenii ţării.

4. Asigurarea ca, atît Parlamentul, cît şi Preşedintele ţării sa apere interesele cetăţenilor care iau ales, atît interesele economice, juridice, social-culturale, cît şi drepturile şi demnitatea lor. Cetăţenii ţării trebuie să fie permanent în atenţia Parlamentului şi Preşedintelui, dar nu numai atunci cînd ei trebuie să-şi deie voturile pentru a prelua din nou puterea.

5. Dezvoltarea economică naţională la nivel micro şi macro. Susţinerea micului bussines şi ridicarea rolului Statului la rezolvarea problemelor economice la diferite nivele. Privatizarea ramurilor ne rentabile şi atragerea investiţiilor străine pentru redresarea industriei construcţiei de maşini, alimentare, uşoare, redresarea situaţiei în construcţii, transport, comunicaţii şi alte.

6. Asigurarea condiţiilor legislative şi economice pentru dezvoltarea agriculturii. Investirea financiară (eliberarea creditelor) pe termin lung din partea statului printr-un număr mare de microproiecte, orientate concret la necesităţile proprietarilor de pămînt (prelucrarea pămîntului, procurarea maşinilor şi mecanismelor, îngrăşămintelor, seminţelor, recoltarea şi prelucrarea produselor agricole) şi rambursarea creditelor prin achiziţionarea de către stat a produselor agricole la preţurile stabilite.

7. Dezvoltarea şi susţinerea din partea statului a sistemului de învăţămînt, începînd cu instituţiile preşcolare şi terminînd cu instituţiile superioare de învăţămînt. Asigurarea financiară a lucrătorilor sistemului de învăţămînt şi asigurarea cu locuri de muncă a absolvenţilor instituţiilor superioare, cel puţin pentru cei finanţaţi din buget.

8. Susţinerea din partea statului a tineretului, asigurarea condiţiilor normale pentru dezvoltarea sportului, culturii şi a sistemului educaţional. Ridicarea rolului personalităţii omului mai sus decît interesele economice ale statului.

9. Dezvoltarea şi întărirea sistemului financiar-bancar şi monetar al Republicii Moldova. Atragerea investiţiilor străine pentru dezvoltarea economică durabilă a ţării. Implicarea împrumuturilor fondurilor financiare internaţionale la dezvoltarea problemelor ce ţin de dezvoltarea economică în perspectivă, ci nu la rezolvarea celor curente, care nu vor putea da dividende pe viitor. Întărirea puterii valutei naţionale.

10. Susţinerea dezvoltării ştiinţei, finanţarea direcţiilor prioritare ştiinţifice, care vor putea avea un efect economic pentru ţară cît mai recent. Susţinerea lucrătorilor ştiinţifici, ca ei să poată avea un salariu normal şi un mod de viaţă decent.