Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Documente CEC

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2005

|versiune pentru tipar|
APROBAT prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.571 din 28 decembrie 2004

Nr. d/oTermenul de realizareReferinţeAcţiuneaExecutorul
124.12.2004Cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilorStabilirea datei alegerilor Parlamentului (art. 76(2)) Publicarea hotărîrii Parlamentului în Monitorul Oficial. Începerea perioadei electorale.Hotărîrea Parlamentului RM № 444 din 24.12.2004
224.12.2004Îndată după adoptarea hotărîrii Parlamentului privind stabilirea datei alegerilorAdoptarea hotărîrii CEC cu privire la degrevarea unor membri ai CEC de la locul de muncă permanent (art. 21 (1))CEC
3Pînă la 27.12.2004În termen de 2 zile de la începrerea perioadei de desemnare a candidaţilorInformarea publicului despre locul şi timpul primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor (art. 44 (2))CEC
4De la 27.12.2004cel tîrziu cu 30 zile înainte de ziua alegerilorDepunerea documentelor pentru înregistrarea candidaţilor (art. 42,43,44,46,48)Partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi
5 Concomitent cu depunerea documentelor pentru înregistrarea candidaţilorPrezentarea simbolului partidului, organizaţiei social-politice, candidatului independent (art. 48 (2))Partidele, organizaţiile social-politice, candidaţii independenţi
628.12.2004Îndată după adoptarea hotărîrii Parlamentului privind stabilirea datei alegerilorAprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral pentru alegerile Parlamentului RM (art. 26(1))CEC
7Pînă la 28.12.2004 Tipărirea listelor de subscripăţie în susţinerea candidaţilor independenţi (art. 42)CEC
8Pînă la 29.12.2004Îndată după adoptarea hotărîrii Parlamentului privind stabilirea datei alegerilorPublicarea listei partidelor şi a altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegeri în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei (art. 26 (d))CEC
9Pînă la 06.01.2005Îndată după adoptarea hotărîrii ParlamentuluiAprobarea devizului de cheltuieli pentru efectuarea alegerilor (art. art. 24, 35 (1))CEC
106.01.2005Către începutul înregistrării candidaţilorAdoptarea “Concepţiei privind reflectarea companiei electorale de către mijloacele de informare în masă şi repartizarea timpului de antenă la Compania «Teleradio-Moldova»” şi spaţiul în ziarele finanţate de la buget (art. 46 (1), 35 (7)CEC
11 În termen de 5 zile de la data înregistrării concurenţilor electoraliOferirea spaţiului de afişaj electoral art. 47 (13)Autorităţile administraţiei publice locale, consiliile electorale, CEC
12Pînă la 7.01.2005 Adoptarea hotărîrii cu privire la modelele listelor electorale pentru alegerile Parlamentului RM (art. 39)CEC
13Pînă la 9.01.2005În decurs de 15 zile de la începutul perioadei electoraleÎnregistrarea la CEC a blocurilor electorale pentru participarea la alegerile parlamentare, constituite pînă la începerea perioadei electorale şi prezentarea semnului sau simbolului art. 41 (2 b))Partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, CEC
14 În decurs de 15 zile de la data constituirii blocurilorÎnregistrarea la CEC a blocurilor electorale, formate pe baza deciziilor adoptate conform statutelor (regulamentelor) partidelor şi altor organizaţii social-politice ce le-au constituit şi prezentarea semnului sau simbolului electoral (art. 41 (2b))Partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, CEC
15 În termen de 3 zile de la depunerea documentelor de către concurenţi electoraliConfirmarea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali în componenţa CEC (art. 15 (2))CEC
16Pînă la 10.01.2005Cu cel puţin 55 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea circumscripţiilor electorale (art. 27 (1))CEC
17Pînă la 12.01.2005Cu cel puţin 54 de zile înainte de ziua alegerilorDepunerea candidaturilor la CEC pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II art. 27 (2,4)Consiliile raionale şi municipale, U.T.A. Gagauzia, CEC
18Pînă la 12.01.2005După constituirea circumscripţiilor electoraleAprobarea modelelor de legitimaţii pentru membrii consiliilor electorale de circumscripţie, reprezentanţii concurenţilor electorali în consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare (art. 15, 27)CEC
19Pînă la 12.01.2005Către începutul înregistrării concurenţilor electoraliAprobarea modelelor de legitimaţii pentru candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul RM şi persoanelor de încredere (art.44 (5))CEC
20Pînă la 12.01.2005Către începutul înregistrării candidaţilorStabilirea numărului persoanelor de încredere pentru concurenţii electorali (art. 45 (1))CEC
21 După înregistrarea candidaţilorSelectarea persoanelor de încredere şi prezentarea lor la CEC pentru înregistrare (art. 45 (2))Partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi CEC
22 În decurs de 5 zile de la data prezentăriiÎnregistrarea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali (art. 45 (3))CEC
23 În termen de 3 zile după înregistrareEliberarea legitimaţiilor persoanelor de încredere înregistrate (art. 45 (2))CEC
24 În termen de 3 zile de la depunerea documentelor în consiliul electoral de circumscripţieConfirmarea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie (art. 15 (2))Consiliile electorale de circumscripţ., CEC
25Pînă la 15.01.2005Cu cel puţin 50 zile înainte de ziua alegerilorConstituirea consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II (art. 27 (2))CEC
26 În decurs de 3 zile de la data constituirii consiliilorAlegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului electoral de circumscripţie de nivelul II (art. 27 (5))Consiliul electoral de nivelul II, membrii CEC
27 În termen de 4 zile de la data constituirii consiliilorAducerea la cunoştinţă publică a componenţei şi sediul consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II (art. 27 (6))Consiliul electoral de nivelul II, membrii CEC
28Pînă la 17.01.2005În termen de 3 zile de la propunerile consiliilor electoraleAprobarea statului de personal al aparatului de lucru al consiliilor electorale de circumscripţie la propunerea acestora (art. 27 (8))CEC
29Pînă la 17.01.2005Cu cel puţin 50 zile înainte de ziua alegerilorAdoptarea hotărîrii CEC cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de serviciu şi termenul acestor degrevări (art. 32 (4))CEC Membrii CEC
30Pînă la 18.01.2005După alegerea conducerii consiliilor electorale de circumscripţieAdoptarea hotărîrii CEC privind degrevarea membrilor consiliilor electorale de circumscripţieCEC
31Pînă la 19.01.2005 Organizarea seminarului republican privind problemele alegerilor parlamentare cu participarea conducătorilor consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II şi reprezentanţilor administraţiei publice localeCEC
32Pînă la 19.01.2005 Adoptarea hotărîrii privind stabilirea cuantumului creditelor pentru concurenţii electorali (art.37 (1))CEC
33 Imediat după înregistrareDesemnarea mandatarilor financiari, înregistrarea lor la Ministerul Finanţelor (art. 37(2))Partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi CEC
34Pînă la 19.01.2005 Stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurenţilor (art. 38 (2))CEC
35 După înregistrarea concurenţilor electoraliConcurenţii electorali deschid la bancă conturi speciale “Fond electoral” şi prezintă la CEC o dată în săptămînă rapoarte financiare care să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei (art. 38 (2), (8), (9))Concurenţii electorali, băncile, consiliile electorale de circumscripţ., CEC
36Pînă la 24.01.2005În termen de o lună după începutul perioadei electoraleDeclararea în presă a mijloacelor financiare, a altor forme de susţinere materială a activităţii concurenţilor electorali la alegeri (art. 38 (1a))Persoanele fizice şi juridice care finanţează direct şi indirect campania electorală a concurenţilor electorali, CEC
37 În decurs de 24 de ore de la data depunerii sumelor băneşti la contul concurentului electoralInformarea CEC despre sumele băneşti virate pe contul concurentului electoral (art.38(3))Băncile, mandatarii financiari, CEC
38Pînă la 30.01.2005Cu cel puţin 35 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea secţiilor de votare (art.29 (2), (3))Primăriile, consiliile electorale de circumscripţ., CEC
39Pînă la 09.02.2005Cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilorDepunerea candidaturilor la consiliile electorale de circumscripţie pentru constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. 29 (10,11))Consiliile locale, consiliile electorale de circumscripţ., CEC
40Pînă la 09.02.2005În termen de 5 zile de la data primirii listelorVerificarea listelor de subscipţie şi informarea asupra rezultatului verificării (art.42,43 (1,2), 78 (1))CEC
41Pînă la 11.02.2005În decurs de 7 zile de la data primirii actelor enumărate în art.44 (1)Înregistrarea candidaţilor desemnaţi pentru alegerile parlamentare (art. 44 (3))CEC
42 În termen de 3 zile de la data înregistrăriiEliberarea legitimaţiilor candidaţilor înregistraţi (art. 44(5))CEC
43 După înregistrarea candidaţilorPublicarea listei candidaţilor şi a hotărîii privind înregistrarea candidaţilor independenţi sau a listei de candidaţi (art. 44 (6,7))CEC
44Pînă la 14.02.2005Cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. 29 (10))Consiliile electorale de circumscripţ., CEC
45Pînă la 16.02.2005În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votareAlegerea preşedintelui, vicepreşedentelui şi secretarului biroului, comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri consiliului electoral de circumscripţie (art.29 12))Birourile electorale ale secţiilor de votare, consiliile electorale de circumscipţ., CEC
46 În termen de 3 zile de la desemnarea în biroul electoral al secţiei de votareConfirmarea membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali în componenţa biroului electoral al secţiei de votare (art. 15 (2))Birourile electorale ale secţiilor de votare, consiliile electorale de circumscipţ., CEC
47Pînă la 16.02.2005Cu cel puţin 18 zile înainte de ziua alegerilorAdoptarea hotărîrilor consiliilor electorale de circumscipţie privind degrevarea de atribuţiile de serviciu a unor membri ai birourilor electorale (art. 32 (4))Consiliile electorale de circumscripţ., CEC
48Pînă la 17.02.2005 Adoptarea hotărîrii cu privire la modelul şi textul buletinului de vot (art. 48 (1))CEC
49Pînă la 16.02.2005 Adoptarea hotărîrii cu privire la formularele proceselor-verbale privind rezultatele votării, rapoartelor, formularelor pentru numărarea voturilor, certificatului pentru drept de vot (art.58, 59, 39 (7))CEC
50Pînă la 15 — 23.02.2005 Seminare cu participarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare (după un grafic special)Consiliile electorale de circumscipţ., CEC
51Pînă la 01.03.2005Cu 10 zile înainte de ziua alegerilorÎntocmirea listelor electorale, verificarea lor la domiciliu, afişarea în localurile secţiilor de votare (art. 39 (1), art.40)Primăriile, birourile electorale ale secţiilor de votare, consiliile electorale, CEC
52Pînă la 01.03.2005Cel tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilorAducerea la cunoştinţă publică a timpului şi locului votării (art.50)Birourile electorale ale secţiilor de votare, CEC
53Pînă la 01.03.2005 Acreditarea observatorilor din partea asociaţiilor obşteşti din Republica Moldova la consiliile electorale de circumscripţie (art. 63 (4))CEC
54Pînă la 03.03.2005Cel tîrziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilorTipărirea buletinelor de vot (art. 49 (2))CEC
55La 03.03.2005Cel tîrziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilorExpedierea buletinelor de vot consiliilor electorale de circumscripţie (art. 49)CEC
565.03. 2005 Buletinele de vot tipărite se remit în ajunul alegerilor biroului electoral al secţiei de votare în baza unui act de predare (art. 49 (3))Cosiliile electorale de circumscripţ., CEC
575.03.2005 la ora 10.00 Transmiterea la CEC a informaţiei privind constituirea secţiilor de votare şi numărul alegătorilorConsiliile electorale de circumscripţ
586 MARTIEZIUA ALEGERILORVotarea se efectuează de la 7.00 pînă la 21.00 (art.50) 
59La ora 7.15 Transmiterea la consiliile electorale de circumscripţie a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul alegătorilorBirourile electorale ale secţiilor de votare
60La ora 7.30 Transmiterea la CEC a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul alegătorilorConsiliile electorale de circumscripţ
61La orele 9.30, 12.30, 15.30, 18.30 Transmiterea consiliilor electorale de circumscripţie a informaţiei privind desfăşurarea votăriiBirourile electorale ale secţiilor de votare
62La orele 9.45, 12.45, 15.45, 18.45 Transmiterea la CEC a informaţiilor privind mersul votării prin poşta electronicăConsiliile electorale de circumscripţ
63Sistematic pe parcursul zilei Informarea publicului privind mersul votăriiCEC
64După încheierea votării şi numărarea voturilor Înmînarea proceselor-verbale ale birourilor electorale privind rezultatele votării reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor din partea ONGBirourile electorale ale secţiilor de votare
65Nu mai tîrziu de 18 ore după închiderea secţiilor de votare Predarea tuturor documentelor electorale la consiliile electorale de circumscripţie (art.58)Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare
66La 8.03.2005În termen de 48 ore după închiderea secţiilor de votarePrezentarea la CEC a proceselor-verbale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie şi a tuturor documentelor electorale (art. 59 (4))Consiliile electorale de circumscripţ., CEC
67Pînă la 12.03.2005În termen de 5 zile după încheierea alegerilorPrezentarea la CEC a raportului asupra gestionării mijloacelor financiare (art. 35 (3))Consiliile electorale de circumscripţ., CEC
68Pînă la 12.03.2005În termen de 5 zile după alegeriTotalizarea voturilor pe ţară şi întocmirea procesului-verbal (art. 60 (1))CEC
69La 14.03.2005 Prezentarea rezultatelor totalizării voturilor pe ţară Curţii Constituţionale pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor (art.60 (3))CEC
70La 20.03.2005În termen de 2 săptămîni după alegeriDacă alegerile au fost declarate nevalabile sau nule, se organizează votarea repetată (art. 93 (1))CEC
71Pînă la 24.03.2005În termen de 10 zile după primirea actelor de la CECConfirmarea legalităţii alegerilor Parlamentului Republicii Moldova, validarea mandatelor deputaţilor aleşi (art.89 (2))Curtea Constituţională, CEC
72 În termen de 2 zile după confirmarea legalităţii alegerilorTransmiterea procesului-verbal cu privire la rezultatele alegerilor şi avizul Curţii Constituţionale Parlamentului şi o copie a actelor menţionate CEC (art. 90 (1))Curtea Constituţională, CEC
73 În timp de 24 ore de la primirea actelor de la Curtea ConstutuţionalăPublicarea rezultatelor finale ale alegerilor (art. 90 (2))CEC
74 În termen de 2 zile după confirmarea legalităţii alegerilorEliberarea legitimaţiilor deputaţilor aleşi (art. 89 (3))CEC
75Pînă la 06.05.2005În termen de 2 luni după încheierea votăriiRestituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenţii electorali care au obţinut mai puţin de şase la sută din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară, inclusiv candidaţii independenţi care nu au fost aleşi (art.37 (4))Concurenţii electorali
76Pînă la 07.07.2005În termen de 4 luni de la data încheierii votăriiRestituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenţii electorali, care au obţinut mai mult de şase la sută din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară, precum şi candidaţii independenţi aleşi (art. 37 (4))Concurenţii electorali
77 După primirea avizului Curţii de ConturiPrezentarea în Parlament a raportului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate împreună cu avizul Curţii de Conturi (art. 35 (3))CEC