Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Documente CEC

Regulamentul privind statutul observatorilor

|versiune pentru tipar|
APROBAT prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 590 din 30 decembrie 2004

I. Dispoziţii generale

1. Statutul observatorilor este determinat de Codul electoral, de prezentul Regulament şi de alte acte normative în vigoare.

2. În activitatea lor, observatorii se călăuzesc de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, ale prezentului Regulament, de alte acte normative în domeniu, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

3. Observatorii sunt persoane autorizate să asiste la toate operaţiunile electorale, inclusiv în ziua alegerilor.

4. Observatorii pot fi:

II. Acreditarea observatorilor

5. Cererea privind acreditarea se depune de către partea ce înaintează persoanele pentru acreditare în calitate de observatori:

6. Organul electoral în termen de 3 zile, dar nu mai tîrziu de ziua imediat anterioară alegerilor adoptă o hotărîre prin care acreditează sau se respinge candidatura propusă pentru a monitoriza alegerile. În cazul respingerii candidaturii înaintate, organul electoral este obligat să aducă la cunoştinţa părţii ce a înaintat candidatura motivele deciziei sale.

7. Observatorilor, după acreditare, li se eliberează de către organul care i-a acreditat ecusoane conform modelului stabilit de către Comisia Electorală Centrală, pe care le poartă la piept în partea stîngă. Observatorilor internaţionali ecusoanele li se eliberează de către Comisia Electorală Centrală.

8. Exercitarea atribuţiilor de observator începe din momentul acreditării şi expiră după ziua în care rezultatele finale ale alegerilor sunt confirmate de către organele competente.

III. Drepturile observatorilor

9. Observatorii au dreptul:

IV. Obligaţiile observatorilor

10. Observatorii sunt obligaţi:

V. Garanţiile de realizare a atribuţiilor de observator

11. Pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor sale, observatorii sunt asiguraţi material şi financiar de către părţile ce i-au înaintat pentru acreditare sau din cont propriu.

12. Observatorii internaţionali sunt protejaţi pe întreaga perioadă pentru care sunt acreditaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

VI. Responsabilitatea observatorilor

13. În cazul nerespectării de către observator a normelor electorale în vigoare, organul ce a acreditat observatorul are dreptul să anuleze acreditarea. În locul acestuia, partea ce a înaintat observatorul poate cere acreditarea unui alt observator, dar nu mai tîrziu de data pentru care sunt fixate alegerile.

14. În cazul în care observatorii se fac vinovaţi în ziua votării de încălcarea normelor electorale, ei sunt îndepărtaţi din localul secţiei de votare la indicaţia preşedintelui organului electoral.