Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005DeclaraţiiBMD

Adresare a Biroului Permanent al Partidului “Alianţa «Moldova Noastră»”

|versiune pentru tipar| BMD, 3 aprilie 2005
În şedinţa din 28 martie curent, Consiliul Politic Central al Partidului “ALIANŢA «MOLDOVA NOASTRĂ»” a decis susţinerea acţiunilor de protest sub formă de pichetare a Parlamentului Republicii Moldova în data de 4 aprilie, manifestaţie organizată de Uniunea Veteranilor Războiului de Apărare a Independenţei şi Integrităţii Republicii Moldova şi autorizată de Primăria mun. Chişinău prin Dispoziţia Primarului General al capitalei.

CPC a dat curs, astfel, doleanţelor membrilor şi simpatizanţilor partidului de a-şi exprima dezacordul faţă de intenţia unor deputaţi, rupţi prin corupţie politică de la Blocul “Moldova Democrată”, de a da legitimitate procesului de alegere a unui candidat comunist în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. La 2 martie, însă, Procurorul mun. Chişinău a emis un Recurs prin care sistează Dispoziţia Primarului General privind autorizarea întrunirii din 4–6 aprilie.

Întrunit în şedinţă, duminică, 3 aprilie, Biroul Permanent al Partidului “ALIANŢA «MOLDOVA NOASTRĂ»”:

  1. califică drept ilegal şi lipsit de suport juridic Recursul Procurorului municipiului Chişinău din 02.04.05, prin care se suspendă Dispoziţia Primarului General cu privire la autorizarea desfăşurării unei întruniri în mun. Chişinău în zilele de 4–6 aprilie 2005;
  2. apreciază declaraţiile despre intenţiile de destabilizare a situaţiei, lansate de conducătorii organelor de menţinere a ordinii publice şi tirajate de mass-media controlată de putere, drept speculaţii politice menite să instaureze o stare de frică în societate;
  3. califică drept ineficiente şi iresponsabile acţiunile organelor de drept ale statului, care s-au limitat în a constata existenţa unor focare de instabilitate şi nu au întreprins măsurile legale pentru asigurarea ordinii publice şi a drepturilor cetăţenilor ţării de a manifesta paşnic, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, precum şi Constituţia Republicii Moldova.

În acelaşi timp,
Luînd act de Recursul Procurorului Municipiului Chişinău, prin care se suspendă Dispoziţia Primarului General din 31 martie 2005;
Nedorind de a crea condiţii pentru provocarea de către actualul regim a unor situaţii de destabilizare socială; Considerînd securitatea personală a membrilor şi simpatizanţilor partidului superioară realizării unor obiective politice,

Biroul Permanent al Partidului “ALIANŢA «MOLDOVA NOASTRĂ»” se adresează membrilor şi simpatizanţilor partidului de a renunţa la participarea la manifestaţiile de protest programate pentru 4 aprilie curent.

Totodată, Partidul “ALIANŢA «MOLDOVA NOASTRĂ»” îşi rezervă dreptul constituţional de a manifesta pe viitor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, împotriva intenţiilor de uzurpare, prin metode de şantaj şi corupere politică, a puterii în stat de către partidul comuniştilor majoritar şi de liderul acestuia, preşedintele în exerciţiul Vladimir Voronin.