Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Concurenţi electoraliBMD

Platforma electorală a blocului “Moldova Democrată”

|versiune pentru tipar|
Republica Moldova se află într-un moment decisiv al evoluţiei sale. Timp de patru ani, condusă de un regim politic autoritar, ţara a ajuns să fie umilită, izolată şi sărăcită. Moldova nu are astăzi o economie de piaţă funcţională, iar Europa ne consideră o ţară cu o democraţie “bolnavă”. Este momentul să alegem între dezvoltare şi regres, între demnitate şi lipsă de speranţă, între Integrare Europeană şi izolare.

Aceste circumstanţe dictează cerinţe noi faţă de clasa politică, dar şi faţă de întreaga societate, pentru realizarea obiectivului fundamental — evitarea unei crize profunde şi a unei izolări totale, iminentă sub guvernarea partidului retrograd al comuniştilor.

Moldova are nevoie de SCHIMBARE şi MODERNIZARE:

Formarea unui stat democratic autentic e posibilă doar pe un fundament economic trainic. Nu poate fi liber un popor sărac şi flămînd, preocupat numai de supravieţuirea sa fizică. Blocul MOLDOVA DEMOCRATĂ proclamă drept obiectiv principal al politicilor sale economice eradicarea sărăciei, asigurarea unui nivel decent de trai tuturor cetăţenilor şi a unei orientări stabile spre bunăstare, dezvoltare durabilă.

Blocul MOLDOVA DEMOCRATĂ dispune de programe concrete orientate spre soluţionarea problemelor ţării şi integrarea ei în Uniunea Europeană.

Mai întîi — cetăţeanul!

Orice reformă, orice investiţie va urmări obiectivul nostru primordial — bunăstarea cetăţeanului! În acest scop, Blocul MOLDOVA DEMOCRATĂ:

Familia — adresa politicilor sociale!

Sănătatea morală a societăţii şi capacitatea unei naţiuni de a convieţui într-o lume modernă depind de trăinicia familiei. Politicile sociale ale Blocului MOLDOVA DEMOCRATĂ vor fi îndreptate prioritar spre protejarea familiei. În acest scop, Blocul MOLDOVA DEMOCRATĂ:

Comunităţi moderne într-un stat prosper!

Puterea unui stat rezidă în nivelul de dezvoltare a localităţilor sale. Republica Moldova are şansa să devină un stat dezvoltat numai revigorînd infrastructura acestora la nivelul standardelor europene. În acest scop, Blocul MOLDOVA DEMOCRATĂ:

Un viitor pentru Moldova!

Blocul MOLDOVA DEMOCRATĂ porneşte de la postulatul că statul este doar un instrument pentru realizarea intereselor societăţii şi ale cetăţeanului, ale familiei şi comunităţii. Pentru a orienta activitatea administraţiei publice centrale şi locale în această direcţie, Blocul MOLDOVA DEMOCRATĂ:

Oferta electorală a Blocului MOLDOVA DEMOCRATĂ va constitui baza Programului de guvernare, care este axat pe următoarele PRINCIPII FUNDAMENTALE:

  1. Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
  2. Obiectivul strategic al Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană şi în structurile euroatlantice, precum şi edificarea unui parteneriat durabil cu SUA.
  3. Republica Moldova constată că structurile Comunităţii Statelor Independente şi-au demonstrat ineficienţa şi îşi va retrage calitatea de membru al CSI, pledînd pentru relaţii bilaterale profunde şi reciproc avantajoase cu Rusia, Ucraina şi alte state din spaţiul ex-sovietic.
  4. Republica Moldova consideră drept ilegală prezenţa armatelor străine pe teritoriul său şi cere retragerea imediată, necondiţionată şi completă a acestora şi a arsenalelor lor militare.
  5. Republica Moldova îşi asigură, în baza Declaraţiei de Independenţă, unitatea poporului şi armonia relaţiilor interetnice, prin integrarea cetăţenilor de altă origine etnică în societatea moldovenească, conform criteriilor de la Copenhaga.
  6. Statul încurajează solidaritatea socială şi asigură un nivel de viaţă decent fiecărui cetăţean, prin plăţi compensatorii, la nivelul bugetului minim de consum.
  7. Republica Moldova asigură respectarea principiilor economiei de piaţă funcţionale, care să garanteze creşterea bunăstării cetăţenilor.
  8. Statul asigură funcţionarea optimă a instituţiilor democratice şi independenţa reală a justiţiei.
  9. Sectorul public este depolitizat, funcţionarii publici sînt angajaţi pe bază de concurs şi contribuie la sporirea rolului structurilor administrative centrale şi locale în îmbunătăţirea mediului de afaceri şi ridicarea eficienţei economiei.
  10. Actul de guvernare este transparent, consecvent şi asigură continuitatea în atingerea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova.

Garanţiile realizării acestei oferte sînt:

INTEGRAREA EUROPEANĂ este posibilă doar cu O NOUĂ GUVERNARE!

VIITORUL APARŢINE MOLDOVEI DEMOCRATE!

ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ!