Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Concurenţi electoraliBePR

Teze din programul electoral “Renaşterea ţării” a blocului “Patria-Родина”

|versiune pentru tipar|

Aderarea Republicii Moldova la SEU

Drepturile depline de a se afla în alianţa economică cu Federaţia Rusă, Ucraina, Belarusi şi Kazahstan va permite Moldovei, sprijinindu-se pe potenţialul economic total al ţărilor membre ale SEU, să-şi modernizeze industria şi agricultura, să creeze noi locuri de muncă şi, nu în ultimul rînd, să rezolve problema comercializării produselor moldoveneşti. Datorită prosperării economiei se va ridica semnificativ şi nivelul de trai al populaţiei. Participarea Moldovei la SEU va permite legalizarea şederii emigranţilor moldoveni aflaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse şi Ucrainei şi va crea premise politice, economice şi sociale pentru unificarea ţării.

Unificarea teritorială a Moldovei

Noi considerăm că primul pas spre unificare trebuie să fie recunoaşterea dreptului la autodeterminare al populaţiei din Transnistria în componenţa Moldovei. De asemenea, pledăm pentru recunoaşterea drepturilor cetăţenilor transnistreni la proprietate aflată pe teritoriul ei şi funcţionarea liberă în regiunea a trei limbi oficiale: româna, rusa şi ucraineana. În conformitatea cu planul de unificare a Moldovei, noi propunem să se aplice “Memorandumul Kozak”, care modificat în măsură necesară, să fie propus spre votare într-un referendum naţional.

Recunoaşterea internaţională a statului neutru în cazul Republicii Moldova

Noi pledăm pentru recunoaşterea de către ONU a statutului neutru în cazul Republicii Moldova precum şi pentru neaderarea Moldovei la diferite blocuri militare.

Învăţămîntul gratuit

Noi pledăm pentru păstrarea şi răspîndirea gratis a învăţămîntului mediu şi superior, precum şi pentru dreptul la studii în limba maternă.

Servicii medicale accesibile

Noi pledăm pentru restabilirea serviciilor medicale gratuite. Astfel, propunem anularea impozitului pe pentru cele mai principale medicamente şi introducerea unui plafon maxim a majorării comerciale, care ar permite micşorarea preţurilor, făcîndu-le accesibile pentru oricare grup social de oameni.

Lichidarea postului de preşedinte a statului

Noi pledăm pentru efectuarea unei reforme politice şi anume — lichidarea postului de preşedinte a statului — şi predarea puterii executive depline Guvernului Moldovei, care va fi format de majoritatea parlamentară, creată din partide politice şi blocuri care au trecut pragul electoral în parlament.

Lupta cu corupţia şi criminalitatea

Noi pledăm pentru măsuri definitive, îndreptate spre epurarea organelor de conducere, a instituţiilor juridice, procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne şi celorlalte structuri ale puterii de oamenii care s-au compromis cît s-au aflat în posturile respective, de asemenea pledăm pentru combaterea “relaţiilor de cumetrism” şi de “acoperire” şi propunem în schimb reînnoirea acestora cu specialişti noi, cinstiţi şi cu o pregătire profesională superioară. Astfel, în ţară trebuie creat un sistem unic pentru a controla activităţile conducerii şi ale organelor de drept.