Alegerile prezidenţiale din 2020 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Concurenţi electoraliPDSEM

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 6 martie 2005 din partea Partidului Dreptăţii Social-Economice din Moldova

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Alexei Nicolaem. Chişinău1948PDSEM
Doctor în drept, Preşedinte al Partidului Dreptăţii Social-Economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
2Plămădeală Mihailm. Chişinău1945-
Jurist, avocat la Biroul asociat de avocaţi; Chişinău
3Glavan Iulianm. Chişinău1953PDSEM
Doctor în medicină, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
4Cerneavschi Veaceslavor. Străşeni1949PDSEM
Jurist, economist, director general al SA “CAAN”, Străşeni
5Osipov Dumitrum. Chişinău1954PDSEM
Inginer-fizician, consultant principal în Parlamentul Republicii Moldova
6Buciaţchi Pavelm. Bălţi1957-
Inginer-electrician, director al SRL “Vad-Nord”, Bălţi
7Grosu Alexandrum. Chişinău1957-
Jurnalist, director ÎS hotelul “Dacia”, Chişinău
8Pruteanu Vasilem. Chişinău1958PDSEM
Jurist, şef-adjunct de Direcţie MAI, Chişinău
9Nicolaev Anatoliim. Chişinău1959PDSEM
Inginer-electric, manager “Tehoptimed”, Chişinău
10Tcaci Anam. Chişinău1948PDSEM
Regizor, pedagog, Preşedinte a organizaţiei “Femeia Moldovei”
11Stan Samoilm. Chişinău1951PDSEM
Zootehnician, inginer-şef SA “Metal”, Chişinău
12Chibac Gheorghem. Chişinău1943PDSEM
Doctor în drept, şef de catedră la USM
13Marian Nicolaem. Chişinău1955PDSEM
Medic-ginecolog, şef de secţie ginecologie SCMU, Chişinău
14Glavan Nicolaeor. Glodeni1958PDSEM
Jurist, filiala Glodeni SA “Moldtelecom”
15Popov Levm. Chişinău1950PDSEM
Economist, director SRL “Moldcărbune”, Chişinău
16Noroc-Pînzaru Lidiam. Bălţi1942PDSEM
Pedagog, specialist principal în Primăria or. Bălţi
17Pascal Ionm. Chişinău1969PDSEM
Pedagog, contabil SC “Transilma” SRL, Chişinău
18Arnaut Nicolaior. Comrat1960PDSEM
Manager, Preşedinte al COOP, UTA Găgăuzia
19Popescu Marcelm. Chişinău1974PDSEM
Inginer-constructor, constructor la SRL “Astaer-Art”, Chişinău
20Deleu Iuliam. Chişinău1958PDSEM
Avocată, Biroul individual de avocaţi “Iuco-Deleu” Chişinău
21Garaz Dumitruor. Ocniţa1954PDSEM
Economist, reprezentant al filialei Ocniţa MoldBusiness Sind
22Botoşanu Alexandrum. Chişinău1971PDSEM
Sociolog, economist, specialist principal în DRI Primăriei Chişinău
23Pleşca Valentinam. Chişinău1962PDSEM
Economist, jurist SRL “Blues-Pa”, Chişinău
24Bumbu Dumitruor. Străşeni1957PDSEM
Inginer-tehnolog, director SRL “Vin-Select”, Străşeni
25Puşcaş Vasileor. Străşeni1941PDSEM
Medic, specialist principal la serviciul ecologic Străşeni
26Polişciuc Elenam. Chişinău1974PDSEM
Economist, inspector fiscal superior de stat la IFS Chişinău
27Duluţa Petrem. Chişinău1962PDSEM
Jurist, avocat la biroul asociat de avocaţi, Chişinău
28Şisebarov Ludmilar. Ştefan Vodă s. Talmaza1968PDSEM
Filolog, profesor, secretar al Consiliului sătesc Talmaza
29Sedîh Sofiam. Chişinău1958PDSEM
Merceolog, director SA “Dacia-Pi” Chişinău
30Creţu Valentinam. Chişinău1959PDSEM
Pedagog, logoped-profesor la Colegiul pedagogic “A. Mateevici”, Chişinău
31Tofan Ştefanor. Ungheni1962PDSEM
Filolog, jurist, manager SC “Patolan-Grup”, Ungheni
32Drăguţan Mihailor. Străşeni1954PDSEM
Inginer-mecanic, director ÎI “Mig-Drăguţanu”, Străşeni
33Ciochina Dumitrum. Chişinău1958PDSEM
Jurist, neangajat
34Drogoman Petrur. Străşeni s. Micăuţi1965PDSEM
Pedagog, profesor şi director-adjunct la şcoala din s. Micăuţi
35Olărescu Vadimm. Chişinău1975PDSEM
Inginer cadastral, inginer de cadastru la Primăria Chişinău
36Ciubotaru Iacobm. Chişinău1962PDSEM
Arhitect, director IM GFD-4, Chişinău
37Oprea Eleonoram. Chişinău1963-
Merceolog, inspector de stat la Departamentul “Moldova-Standard”, Chişinău
38Dumbravă Petruor. Orhei1939PDSEM
Inginer-mecanic, pensionar
39Găluşca Inam. Chişinău1977PDSEM
Finansist în aviaţie, agent-vînzări la “Voiaj International” Chişinău
40Bondarciuc Igorm. Chişinău1972PDSEM
Manager, director SRL “Igoldo”, Chişinău
41Cheptene Vioricar. Străşeni1969PDSEM
Profesoară de fizică, profesoară de fizică la şcoala nr.1 din Străşeni
42Grecu Ludmilaor. Ungheni1952PDSEM
Pedagog, Şefa de grădiniţă în or. Ungheni
43Covaş Ionor. Vulcăneşti1949PDSEM
Pediatru, Managerul medicilor de familie din or. Vulcăneşti
44Ostarcov Andreim. Chişinău1963PDSEM
Jurist, neangajat
45Osipov Ludmilam. Chişinău1962PDSEM
Pedagog, profesor la Colegiul Politehnic din m. Chişinău
46Orlovschi Fiodorm. Chişinău1956PDSEM
Jurist, şef de secţie EOA CCCEC, Chişinău
47Dabija Ionm. Bălţi1954PDSEM
Medic, şef de secţie la spitalul clinic psihiatric, or. Bălţi
48Vlas Ion Lucaor. Ştefan Vodă1948PDSEM
Medic, medic-epidemiolog la CMP “Ştefan-Vodă”
49Vîntu Leonidm. Chişinău1959PDSEM
Inginer-electrotehnic, neangajat
50Vomişescu Aureliam. Chişinău1971PDSEM
Profesor de istorie, specialist principal la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
51Hanganu Valerium. Chişinău1964PDSEM
Inginer-arhitect, manager SRL “Alcos-Grup”, or. Hînceşti
52Ieşanu Petrum. Chişinău1952PDSEM
Inginer-mecanic, director întreprindere individuală “Petru Ieşeanu”, Chişinău
53Lupaşco Tatianam. Chişinău1976PDSEM
Contabil, jurist, meangajată
54Deli Mihailor. Comrat1961PDSEM
Economist, director de întreprindere individuală “Traciuk-Vikrom”, or. Ceadîr-Lunga
55Popovici Mihailm. Chişinău1981PDSEM
Matematician, doctorand la catedra matematică aplicată, USM
56Musteaţă Lidiar. Edineţ1958PDSEM
Filolog, jurist, specialist principal în probleme resurse umane la Direcţia de învăţămînt Edineţ
57Munteanu Dumitrur. Anenii-Noi1949PDSEM
Inginer-mecanic, director SRL “Roris-Viniakum”, Anenii Noi
58Ganea Mihailm. Chişinău1944PDSEM
Doctor în medicină, conferenţiar Catedra de neurologie a USMF “N. Testemiţanu”
59Darie Ludmilam. Chişinău1960PDSEM
Filolog, profesoară de limbă română la Colegiul Politehnic din Chişinău
60Babalici Arcadiim. Chişinău1975PDSEM
Inginer, inginer-electrician SRL “Lascaut-Prim”, Chişinău
61Barbă Tudorm. Chişinău1955PDSEM
Jurist, avocat la Biroul individual de avocaţi “T. Barbă”, Chişinău
62Popescu Ionm. Chişinău1952PDSEM
Jurist, inginer-inspector tehnic la SA “Apă-Canal” Chişinău
63Coptileţ Ionm. Chişinău1960PDSEM
Merceolog, director CC Expo, Chişinău
64Chircu Ionor. Străşeni1962PDSEM
Jurist, manager SRL “Pitorium”, Străşeni
65Tcaciuc Anatoliim. Chişinău1954PDSEM
Inginer-electric, neangajat
66Florea Ionm. Chişinău1955PDSEM
Politolog, director de întreprindere individuală “IV Florea”, Chişinău
67Zaharia Tudoror. Orhei1960PDSEM
Istoric, profesor de istorie, şcoala nr.2 din or. Orhei
68Cogut Vadimm. Chişinău1949PDSEM
Inginer-telecomunicaţii, neangajat
69Vatavu Procopiior. Făleşti1948PDSEM
Zooinginer, directorul magazinului “Bucuria”, Făleşti
70Băcioi Valeriur. Dubăsari s. Doroţcaia1968PDSEM
Agronom, director al cooperativei agricole s. Doroţcaia
71Rotaru Vladimiror. Basarabeasca1955PDSEM
Automecanic, inginer-mecanic la Depoul locomotive staţia Basarabeasca
72Grecu Liliam. Chişinău1976PDSEM
Medic, catedra de psihiatrie a USMF “N. Testemiţanu”, Chişinău
73Chirvas Olegm. Chişinău1964PDSEM
Jurist, neangajat
74Raşcu Efrosiniam. Chişinău1953PDSEM
Pedagog fizică-matematică, specialist marketing “Moldcom”, Chişinău
75Panici Tudoror. Soroca1952PDSEM
Inginer-mecanic, director la asociaţia de brînzeturi, Soroca
76Tabără Leonidm. Chişinău1950PDSEM
Istoric, conferenţiar universitar la USM
77Bulgar Simionor. Ialoveni1936PDSEM
Pedagog de fizică şi matematică, director adjunct al Liceului “Petre Ştefanucă” din Ialoveni
78Cornei Gheorghem. Chişinău1950PDSEM
Inginer-mecanic, inginer-audit la SA “Apă-Canal”, Chişinău
79Foca Victorm. Chişinău1954PDSEM
Inginer-mecanic, şef de secţie la ÎM “Vismos” SA, Chişinău
80Halipli Vladimiror. Criuleni1953PDSEM
Medic-chirurg, chirurg la spitalul din or. Criuleni
81Lipcanu Arcadiem. Chişinău1960PDSEM
Medic-epidemiolog, director întreprindere individuală, Chişinău
82Vlas Ion Ionr. Ungheni1962PDSEM
Jurist, neangajat
83Vîntu Constantinr. Anenii-Noi1960PDSEM
Energetician, maistru la filiala “Aneni-Gaz”, Anenii-Noi
84Andronachi Nicolaem. Chişinău1951PDSEM
Jurist, director SRL “Anlares-Prim”, Chişinău
85Pascal Liliam. Chişinău1973PDSEM
Jurist, director la SC “Transilma” SRL, Chişinău
86Purice Borisr. Soroca1951PDSEM
Medic, pensionar
87Şemencov Valeriim. Chişinău1978PDSEM
Medic, rezident medicină de urgenţă USMF “N. Testemiţanu”, Chişinău
88Bîrdan Vadimor. Ungheni1975PDSEM
Medic, medic la salvarea din or. Ungheni
89Vîntu Veronicam. Chişinău1957PDSEM
Psiholog, psiholog-logoped la Centrul de reabilitare din m. Chişinău
90Cernit Rodicam. Chişinău1974PDSEM
Economist, profesor la ASEM, Chişinău
91Mihalcian Vitaliem. Chişinău1975PDSEM
Medic-rezident la USMF “N. Testemiţanu”
92Lisnic Doram. Bălţi1956PDSEM
Pedagog, profesor la Colegiul Politehnic din Bălţi
93Mihailov Ionm. Chişinău1949PDSEM
Inginer-constructor, şef-adjunct al Uzinei “Topaz” din m. Chişinău
94Stratulat Elenam. Chişinău1974PDSEM
Jurist, inspector la IS “Registru”, m. Chişinău
95Avasiloae Grigoreor. Călăraşi1952PDSEM
Inginer-constructor, şef de secţie la Direcţia comunală, or. Călăraşi
96Nedealcov Mariam. Chişinău1960PDSEM
Geograf, cercetător ştiinţific, coordonator, Academia de Ştiinţe din Moldova
97Pogovici Ludmilam. Chişinău1982PDSEM
Inginer-constructor, inginer-constructor în SRL “Vaptos” din Chişinău
98Pînzari Oxanam. Chişinău1981PDSEM
Studentă la UTM, Chişinău
99Rudico Andreim. Chişinău1976PDSEM
Medic, secundar Clinic endoscopie chirurgicală USMF “N. Testemiţanu”, Chişinău
100Leanca Sergium. Chişinău1983PDSEM
Student la USM, Chişinău
101Mardari Gheorghem. Chişinău1944PDSEM
Economist, pensionar
102Cocieru Silviam. Chişinău1981PDSEM
Studentă la USM, Chişinău
103Tcaci Victoror. Străşeni1951PDSEM
Economist, locţiitor de director la SA “CAAN” din Străşeni