Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Concurenţi electoraliPPCD

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 6 martie 2005 din partea Partidului Popular Creştin Democrat

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Roşca Iuriemun. Chişinău1961PPCD
Jurnalist, preşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
2Chiriac Adrianamun. Chişinău1965PPCD
Traducător (limba spaniolă), jurnalist, director comunicare şi relaţii externe în cadrul “RE mun. Chişinău” SA
3Secăreanu Ştefanmun. Chişinău1959PPCD
Jurnalist, vicepreşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
4Leahu (Aramă) Angelamun. Chişinău1963-
Jurnalist, şef Departament Cultură, Redacţia revistei Capitala
5Cubreacov Vladmun. Chişinău1965PPCD
Jurnalist, vicepreşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
6Jalbă Zoiaor. Orhei1957PPCD
Profesor de istorie, director adjunct al Gimnaziului “Mihail Eminescu” din oraşul Orhei
7Neagu Ionmun. Chişinău1953PPCD
Inginer-hidrotehnician, secretar General al Partidului Popular Creştin Democrat
8Cuşnir Valentinaor. Călăraşi1954PPCD
Inginer-tehnolog, şef de secţie la ÎM “Călăraşi Divin” SA, or. Călăraşi
9Susarenco Gheorghemun. Chişinău1956-
Jurist, viceprimar al municipiului Chişinău
10Şerpul Valentinamun. Chişinău1959PPCD
Profesor, magistru în management educaţional, neangajată
11Varta Ionmun. Chişinău1958PPCD
Doctor în istorie, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şeful Direcţiei “Istorie Modernă”
12Stârcea Eugeniamun. Chişinău1959PPCD
Învăţătoare, neangajată
13Nagacevschi Vitaliemun. Chişinău1965-
Jurist, avocat, preşedinte al Organizaţiei Neguvernamentale “Juriştii pentru Drepturile Omului”, mun. Chişinău
14Stavinschi Liubas. Saharna Nouă, r. Rezina1961PPCD
Profesor de istorie şi metodist în domeniul muncii educative, redactor stilizator la Publicaţia Periodică Flux SRL, mun. Chişinău
15Adauge Mihailmun. Chişinău1958PPCD
Istoric, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cercetător ştiinţific superior
16Petre Violetaor. Ungheni1970PPCD
Profesor de imba română, şef de departament la Casa Limbii Române, filiala Ungheni
17Tinică Alexandruor. Şoldăneşti1962PPCD
Medic-chirurg, Spitalul raional Şoldăneşti
18Strătilă Valentinas. Abaclia, r. Basarabeasca1961PPCD
Profesor de matematică şi informatică, director al Liceului Teoretic din satul Abaclia, raionul Basarabeasca
19Corduneanu Alexandrumun. Chişinău1953PPCD
Inginer electronist, Asociaţia “Răsăritul Românesc”, director programe
20Babuc Monicamun. Chişinău1964PPCD
Istoric, Filiala nr 1 Chişinău a Băncii de Economii, şef serviciu personal
21Gîrlă Eugeniumun. Chişinău1953PPCD
Economist, matematician, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
22Roşcovan Mihaimun. Chişinău1957PPCD
economist, doctor în economie, director al Institutului de Cercetări şi Consultanţă în Management “Business Consulting Institute”
23Buzdugan Viorelmun. Chişinău1971PPCD
Jurist,director general al Tipografiei “Prag III”, mun. Chişinău
24Groza Andreimun. Chişinău1957-
jurist, şef al catedrei Drept civil şi procedură civilă a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
25Beril Valeriuor. Ştefan Vodă1952PPCD
Inginer constructor, SRL “Bercut”, or. Ştefan Vodă
26Susarenco Tamaraor. Cahul1959PPCD
Jurist, profesor, preşedinte al Unuiunii Teritoriale Raionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie “Agroindsind”
27Bîrlădeanu Nicolaeor. Căuşeni1956PPCD
Profesor, preşedinte SRL “Lucid-Com” din oraşul Căuşeni
28Ciobanu Vasileor. Leova1949PPCD
Pedagog, profesor de chimie la Liceul Teoretic “C. Spătaru” din oraşul Leova
29Gherman Petruor. Sângerei1947PPCD
Profesor de istorie, director al Şcolii medii nr 2 “Anton Crihan”, or. Sângerei
30Ciuru Igormun. Bălţi1981PPCD
Jurist, neangajat
31Vaculovschi Ghenadiemun. Chişinău1981PPCD
Jurist, neangajat
32Dogot Daniels. Horeşti, r. Ialoveni1980PPCD
Inginer electromecanic, şef Serviciu Pază la Tipografia “Prag III”, mun. Chişinău
33Duminica Ions. Ciocâlteni r. Orhei1971PPCD
Cercetător ştiinţific, şeful Secţiei Istoria şi Cultura Romilor din Republica Moldova, Institutul de Cercetări Interetnice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
34Ţurcanu Denisor. Râşcani1982PPCD
Inginer licenţiat în Transporturi, neangajat
35Bujor Olegmun. Chişinău1954PPCD
Profesor de fizică, director şi cofondator al Editurii “Epigraf SRL”, mun. Chişinău
36Filipov Marias. Aluatu, r. Taraclia1958PPCD
Inginer-economist, secretar al Primăriei Aluatu, raionul Taraclia
37Chilat Valentins. Baraboi, r. Ocniţa1959PPCD
Profesor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
38Grebenşcikov Victormun. Chişinău1954PPCD
Filolog, Academia de Studii Economice din Moldova, şef serviciu relaţii externe şi specializarea cadrelor
39Manoli Eugenor .Teleneşti1956PPCD
Medic igienist, Centrul de Medicină Preventivă Teleneşti
40Sava Veras. Sofia r. Hânceşti1960PPCD
Asistentă medicală de profil general, Oficiul Medicului de Familie din s. Sofia , r. Hânceşti
41Gangan Vasileor. Hânceşti1951PPCD
Inginer energetician, director al Întreprinderii Individuale “Feodora”, or. Hânceşti
42Rusnac Angelas. Cotiujeni r. Briceni1965PPCD
Invăţătoare, Şcoala medie Cotiujeni, raionul Briceni
43Pavlenco Silvias. Tigheci, r. Leova1981PPCD
Profesoară de geografie şi biologie, şomeră
44Vasilache Anamun. Chişinău1970PPCD
Jurist, pedagog, neangajată
45Suhalitca Eugeniaor. Donduşeni1980PPCD
Profesoară de geografie şi limba franceză, Liceul “Al. Mateevici” din oraşul Donduşeni
46Curtescu Tamaramun. Chişinău1959PPCD
Profesor, specialist principal la Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport din mun. Chişinău
47Purice Natalias. Şolcani, r. Soroca1960PPCD
Medic de familie, Oficiul Medicilor de Familie Şolcani, raionul Soroca
48Cornogolub Marianaor. Străşeni1962PPCD
Profesor, Şcoala nr 1, mun. Chişinău
49Caramelea Nicolaeor. .Străşeni1944PPCD
Jurist, neangajat
50Robu Elenaor. Nisporeni1944PPCD
Profesor de matematici, director adjunct al Gimnaziului nr.2 Vărzăreşti, raionul Nisporeni
51Gurduza Ions.Albineţul Vechi, r. Făleşti1947PPCD
Defectolog, director al Scolii-internat Albineţul Vechi, raionul Făleşti
52Odainâi Eugeniaor. Străşeni1950PPCD
Profesor de matimatică, Gimnaziul “Mihai Viteazul”, oraşul Străşeni
53Sochircă Gretaor. Floreşti1948PPCD
Profesor de limba engleză, pensionară
54Ciumac Irinas. Pepeni r. Sângerei1963PPCD
Profesor educaţia tehnologică, Liceul Teoretic “Agapie”, din s. Pepeni, r. Sângerei
55Guţu Simionmun. Bălţi1960PPCD
Profesor, Şcoala Polivalentă nr 4 din or.Bălţi
56Iaşcinschi Ndejdamun. Chişinău1961PPCD
Manager-economist, neangajată
57Grigoraşenco Ions. Holercani, r. Dubăsari1953PPCD
Agronom pentru protecţia plantelor, inginer cadastral, Primăria Holercani, raionul Dubăsari
58Mocanu Ştefanamun. Chişinău1954PPCD
Profesor de fizică şi matematică, specialist principal la Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului, sectorul Ciocana, mun. Chişinău
59Butuc Ionor. Cantemir1950PPCD
Medic, şef al Substaţiei Zonale Asistenţă Medicală Urgentă Cantemir
60Racu Aureliamun. Chişinău1943PPCD
Doctor in pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Catedra Psihopedagogie specială şi asistenţă socială
61Barduc Raisas. Iargara, r. Leova1958PPCD
Profesoară, director adjunct al Liceului Teoretic din or. Iargara, raionul Leova
62Musteaţă Anamun. Chişinău1942PPCD
Doctor în medicină, conferenţiar la Catedra obstetrică-ginecologie, Universitatea de Medicină şi Farmaceutică “ Nicolae Testimiţanu”
63Vasilache Ignator. Cimişlia1953PPCD
Jurnalist, filolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
64Coşneanu Valentinaor. Orhei1958PPCD
Medic de familie, Centrul Medicilor de Familie din oraşul Orhei
65Bogatu Vasileor. Drochia1956PPCD
Pedagog, neangajat
66Cocieru Galinamun. Chişinău1948PPCD
Medic de familie, Centrul Medicilor de Familie nr 3, sectorul Botanica, mun. Chişinău
67Nastas Vasilemun. Chişinău1948PPCD
Inginer-mecanic, Piaţa “Agro-Mondial”, inginer pentru tehnica securităţii şi protecţia muncii, mun. Chişinău
68Varnic Veronicamun. Chişinău1947PPCD
Profesoară, defectolog-logoped, Gimanziul nr 23, mun. Chişinău
69Lungu Petruor. Anenii Noi1957PPCD
Profesor, şef de catedră la Liceul Teoretic “Hyperion”, or. Anenii Noi
70Galer Ninas. Camenca, r. Glodeni1956PPCD
Profesor de matematică, Gimnaziul din satul Camenca, raionul Glodeni
71Ţurcanu Andreior. Donduşeni1957PPCD
Jurist, primar al satului Baraboi, raionul Donduşeni
72Barbacaru Efimiamun. Chişinău1964PPCD
Profesor de limba română, Liceul Teoretic “Ginta latină”, mun. Chişinău
73Popov Victors. Cârnăţeni,r. Căuşeni1982PPCD
Asistent medical, student Politologie USM, neangajat
74Dolgoter Alamun. Chişinău1963PPCD
Profesor de limba franceză, Liceul “Gheorghe Asachi”, mun. Chişinău
75Efros Ştefans. Drăsliceni, r. Criuleni1942PPCD
Profesor de educaţie fizică şi sport, Liceul Teoretic din satul Măgdăceşti, raionul Criuleni
76Bâtcă Vioricamun. Chişinău1963PPCD
Învăţător, director al Şolii medii nr 70
77Lungu Sergius. Gălăşeni, r. Râşcani1976PPCD
Jurist, neangajat
78Cordun Tamaramun. Chişinău1958PPCD
Profesor de matematică, Colegiul Industrial şi de Construcţii, mun. Chişinău
79Gheţivu Tudoror. Cahul,1956PPCD
Tehnician mecanic, şef al ÎI “Ghiocel-Gheţivu”
80Borş Olgas. Căşla, r. Teleneşti1966PPCD
Profesoară, primar al satului Câşla, raionul Teleneşti
81Amoaşii Ilieor. Orhei1953PPCD
Medic, medic-şef adjunct al Spitalului raional Orhei
82Mihalache Corinaor. Cahul1968PPCD
Medic coordonator la Centrul Medicilor de Familie Cahul
83Gorin Tudormun. Chişinău1952PPCD
Inginer constructor, inginer constructor la “Tâmplarul” SA, mun.Chişinău
84Mahu Veramun. Chişinău1948PPCD
Profesoară de limba româna, Liceul “Iulia Haşdeu”, mun. Chişinău
85Postolache Dumitruor. Hânceşti1945PPCD
Medic ORL, Spitalul raional Hânceşti
86Ermicioi Elenamun. Chişinău1957PPCD
Profesor, bibliotecar la Liceul “Hyperion” din or. Durleşti, mun. Chişinău
87Stratulat Nicolaeor .Străşeni1941PPCD
Profesor de matematică şi fizică, pensionar
88Cuşnir Victoriamun. Chişinău1982PPCD
Studentă la Universitatea de Medicină şi Farmaceutică “Nicolae Testimiţanu”
89Iancu Mihailor. Nisporeni1935PPCD
Pedagog, pensionar
90Clapatiuc Eugenias. Cuşmirca r. Şoldăneşti1985PPCD
Jurist-economist, controlor-casier, merceolog, ÎI “Sfeclă Liviu-Stron”
91Roman Vasileor. Orhei1957PPCD
Jurnalist, neangajat
92Zagoreanu Mariaor. Străşeni1959PPCD
Profesor, director al Grădiniţei din s. Negreşti, raionul Străşeni
93Lisnic Petruor. Rezina1949PPCD
Inginer mecanic, inginer la Inspectoratul Energetic de Stat din or. Rezina
94Sidor Silviamun. Chişinău1975PPCD
Contabil-audit, contabil al IMGFL-7
95Şeremet Nicolaeor. Cahul1955PPCD
Medic de familie, Centrul Medicilor de Familie Cahul
96Bejenaru Claudias. Neculăeuca, r. Orhei1964PPCD
Moaşă, primar al satului Neculăeuca, raionul Orhei
97Nastas Nicolaeor. Cahul1955PPCD
Inginer-economist, administrator al SC “NAVI-Gabi” SRL, or. Cahul
98Sîngereanu Raisaor. Soroca1948PPCD
pedagog, profesoară de limba şi literatura romînă la Colegiul de Arte, or. Soroca
99Salagor Davidor. Râşcani1951PPCD
Învăţător la şcoala medie din or. Râşcani
100Corobcean Claudiaor. Orhei1958PPCD
Profesor de istorie şi drept, învăţător la Gimnaziul “Mihail Eminescu” din oraşul Orhei
101Troşcin Galinaor. Nisporeni1983PPCD
Profesor, Gimnaziul din oraşul Nisporeni
102Ciobanu Ioanamun. Chişinău1954PPCD
Hidroameliorator, contabil la Publicaţia Periodică Flux SRL
103Buţ Ludmilamun. Chişinău1970PPCD
Contabil, contabil-şef al Publicaţiei Periodice Flux SRL