Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Concurenţi electoraliPRM

Platforma electorală a Partidului Republican din Moldova

|versiune pentru tipar|
Partidul Republican din Moldova în esenţa sa este menit să reprezinte interesele poporului Moldovei în ţară şi pe arena internaţională.

Partidul Republican din Moldova se pronunţă pentru:

 1. O Moldovă integră cu acordarea Transnistriei autonomiei;
 2. Susţinerea relaţiilor social economice, culturale în primul rînd cu România, ţările Europei, SUA, China şi altele;
 3. Păstrarea relaţiilor tradiţionale cu ţările Comunităţii Statelor Independente: Rusia, Ucraina, Belarus şi altele;
 4. O politică internă şi externă echilibrată, chibzuită, îndelungată cu ignorarea extremismului politic şi de altă origine;
 5. O politică economică cu program de perspectivă pentru crearea locurilor de muncă cu salarii destoinice;
 6. O luptă eficientă şi nu declarativă cu corupţia, crima organizată şi traficul de fiinţe umane;
 7. Ca limba moldovenească (română) să se păstreze ca limbă de stat, iar cea rusă să fie de comunicare între naţionalităţile Moldovei;
 8. Permanenta mărire şi indexare a salariilor, pensiilor, burselor;
 9. Restituirea corectă a bonurilor de privatizare şi a depunerilor bancare devalorizate anterior;
 10. Demilitarizarea ţării. Moldova-i un stat neutru, slab dezvoltat şi economic nu poate întreţine o armată modernă;
 11. Ca statul să fie responsabil de sănătatea poporului — asistenţa medicală să fie gratuită şi garantată de stat;
 12. Implementarea tehnologiei moderne în agricultura ţării cu promovarea producătorului autohton pe piaţa internaţională;
 13. O religie independentă de stat şi de şcoală;
 14. Ca elevii şi studenţii să se ocupe pîna la pranz în institutiile de învatamant 5 zile pe saptamînă.