Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2005Concurenţi electoraliPSDM

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 6 martie 2005 din partea Partidului Social Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Muşuc Ionmun. Chişinău1951PSDM
inginer-economist, preşedinte al Partidului Social Democrat din Moldova
2Nantoi Oazumun. Chişinău1948PSDM
inginer, preşedinte al Consiliului Naţional al PSDM
3Roşcovanu Eugenmun. Chişinău1951PSDM
jurnalist, magistru in economie, preşedinte al Asociaţiei Micului Business
4Tatar Ghenadiemun. Chişinău1960PSDM
jurist, preşedinte al Ligii avocaţilor din Moldova
5Ciobanu Victormun. Chişinău1960PSDM
economist, preşedinte al Centrului de Cercetări şi Elaborări economice
6Handrabura Lorettamun. Chişinău1970PSDM
filolog, doctor în ştiinţe, conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
7Muşuc Eduardmun. Chişinău1975PSDM
economist, preşedinte al Institutului Strategiei Naţionale din Moldova
8Caraman Sergheior. Orhei1964PSDM
istoric, magistru în administraţia publică, preşedinte al filialei Orhei PSDM
9Bîrsanu Ionor. Sîngerei1952PSDM
inginer-mecanic, şef al Inspectoratului de Stat “Intehagro”, r-ul Sîngerei
10Cazanir Vitaliimun. Chişinău1954PSDM
jurist, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti pentru Apărarea Drepturilor Omului “Demnitatea”
11Rotari Mariaor. Teleneşti1954PSDM
economist, preşedinte al cooperativei raionale de consum Teleneşti
12Mazur Sergheimun. Bălţi1958PSDM
inginer-constructor, reeltor la “AMT-Sistem” SRL, mun. Bălţi
13Vlas Ioncom. Bieşti, r-ul Orhei1964PSDM
pedagog, primar al comunei Bieşti, r-ul Orhei
14Paşcan Ştefanor. Căuşeni1955PSDM
agronom, şef-adjunct al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Căuşeni
15Rotaru Vladimirs. Clişova,r-ul Orhei1959PSDM
inginer-mecanic, director general al S.A. “Hidroconstructor”, or. Orhei
16Panuş Elenaor. Străşeni1964PSDM
filolog, magistru în Management Politic, redactor al ziarului “Socius”, mun. Chişinău
17Caterinciuc Andreicom. Sîngereii Noi, r-ul Sîngerei1952PSDM
agronom, director al SRL “Colos”, or. Sîngerei
18Didur Evgheniimun. Chişinău1954PSDM
economist, director executiv al Centrului de Cercetări şi Elaborări Economice, mun. Chişinău
19Constandoglo Nicolaemun. Chişinău1952PSDM
inginer, director al “Renacom” SRL, mun. Chişinău
20Corjan Elenamun. Chişinău1979PSDM
filolog, traducător la ÎM “Telemedia Group” SA, mun. Chişinău
21Covaliov Arcadieor. Sîngerei1965PSDM
medic, preşedinte al Asociaţiei Naţionale pentru Sănătatea Familiei “Castitas”
22Ţîrdea Bogdanmun. Chişinău1974PSDM
istoric, comunicare şi relaţii cu publicul, lector la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
23Schiţco Valeriimun. Chişinău1953PSDM
inginer-electronist, director al tipografiei AŞM, mun. Chilinău
24Lupulciuc Igormun. Chişinău1976PSDM
economist, director general “MEGADAT.COM” SRL, mun. Chişinău
25Zavedei Ioncom. Cocieri, r-ul Dubăsari1980PSDM
militar, locotenent în rezervă
26Zlotea Maias. Mereni, r-ul Anenii Noi1965PSDM
pedagog, director adjunct al Liceului teoretic Mereni
27Neagu Ioncom. Manta, r-ul Cahul1959PSDM
inginer-mecanic, director executiv al AEIC “Traian-Paşcani”, s. Mereni
28Breahnă Vasileor. Hînceşti1953PSDM
agronom, director al S.A. “Unita”, or. Hînceşti
29Opinca Ionor. Ungheni1957PSDM
inginer, director executiv al S.A. “Hotelul Daciaun”, or. Ungheni
30Cuşnir Ludmilaor. Drochia1960PSDM
pedagog, conducător muzical la grădiniţa de copii nr.8, or. Drochia
31Arteni Vasileor. Nisporeni1953PSDM
agronom, director al S.A. “Melifeni”, or. Nisporeni
32Spînu Nicolaemun. Bălţi1963PSDM
inginer-energetician, inspector superior al Inspectoratului Energetic Teritorial Bălţi
33Tihon Mihailor. Orhei1949PSDM
inginer-mecanic, locotenet-colonel în rezervă (MAI)
34Vitanov Alexandrumun. Chişinău1954PSDM
inginer-constructor, magistru evaluator, preşedinte al Consiliului Camerei de Imobil al Republicii Moldova, preşedinte al Asociaţiei Internaţionale Evaluatorii CSI
35Ţurcan Alexandruor. Lipcani, r-nul Briceni1954PSDM
militar, colonel în rezervă
36Sopivnic Veramun. Chişinău1960PSDM
inginer-constructor, preşedinta Filialei Centru a PSDM, mun. Chişinău
37Oncea Olgamun. Chişinău1978PSDM
economist, director al SRL “MEDIA NOUĂ”, mun. Chişinău
38Chetraru Gheorghecom. Bălăşeşti, r-ul Sîngerei1960PSDM
agronom, primar al comunei Bălăşeşti, r-ul Sîngerei
39Şemetiev Vladimirmun. Chişinău1956PSDM
ofiţer al apărării antiaeriene, şeful secţiei securitate şi pază al Fabricii de sticlă din Chişinău
40Şapovalov Alexandruor. Criuleni1963PSDM
inginer, temporar neangajat în cîmpul muncii
41Grozavu Luciaor. Rîşcani1957PSDM
medic, şef al laboratorului Spitalului raional Rîşcani
42Gorceac Ionor. Donduşeni1952PSDM
medic-veterinar, inspector veterinar de stat, r-ul Donduşeni
43Tetiu Valeriuor. Soroca1968PSDM
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii
44Busuioc Victors. Capaclia, r-ul Cantemir1968PSDM
designer, student la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
45Jechiu Ions. Cucioaia, com.Ghiliceni, r-ul Teleneşti1956PSDM
profesor de educaţie fizică, primar al comunei Ghiliceni, r-ul Teleneşti
46Nirca Petrucom. Cocieri, r-ul Dubăsari1964PSDM
agronom, brigadir la SRL “Posedo-Agro” în comuna Cocieri, r-ul Dubăsari
47Boubătrîn Veaceslavor. Glodeni1958PSDM
agronom, director al SRL “Bosvelica”, or. Glodeni
48Crigan Elenaor. Sîngerei1965PSDM
metodist organizator al manifestaţiilor de masă, specialist pe problemele tineret şi sport la Primaria or. Sîngerei
49Ermoliuc Alexandrmun. Chişinău1960PSDM
jurist, director al SRL “VARANTHIM”, mun. Chişinău
50Hudeaev Ludmilamun. Chişinău1959PSDM
istoric, antrenor la Clubul sportiv al Armatei (MA)
51Popovici Sergiumun. Bălţi1957PSDM
inginer, şef al hotelului militar, mun. Bălţi
52Pascalov Stepanmun. Chişinău1954PSDM
jurist, colonel de justiţie în rezervă
53Griceaniuc Vladimirmun. Chişinău1957PSDM
jurist, preşedinte al Asociaţiei Juriştilor Independenţi din Moldova
54Molodilo Vasileor. Căuşeni1958PSDM
istoric, secretar executiv al filialei PSDM, r-ul Căuşeni
55Şoşu Victoriaor. Ungheni1946PSDM
medic, vice-director al Agenţiei Teritoriale de Asigurări Medicale Ungheni
56Scai Raisaor. Hînceşti1960PSDM
inginer, temporar neangajată în cîmpul muncii
57Donică Vladimiror. Rezina1965PSDM
jurist, şef de detaşament al Penitenciarului 17, or. Rezina
58Vieru Grigores. Roşcani, r-ul Anenii Noi1953PSDM
pedagog, primarul satului Roşcani, r-ul Anenii Noi
59Platonov Olegmun. Chişinău1938PSDM
militar, şef de secţie la ÎS “Moldelectrica”
60Melnic Igormun. Bălţi1967PSDM
militar, pensionar
61Marcu Valentincom. Izvoare, r-ul Sîngirei1950PSDM
felcer, director al SRL “Simincezul unic”, r-ul Sîngerei
62Popovici Nicolaeor. Drochia1937PSDM
pedagog, profesor la Liceul “Mihai Eminescu”, or. Drochia
63Jero Victormun. Chişinău1961PSDM
inginer-mecanic, membrul al Consiliului ONG “Centrul Pro Marshall” din Republica Moldova
64Gnatiuc Borismun. Chişinău1935PSDM
pedagog, pensionar
65Şova Vasilecom. Bilicenii Noi, r-ul Sîngerei1944PSDM
pedagog, şef de gospodărie al Întreprinderii de reparaţie a tehnicii de calcul, or. Sîngerei
66Mutruc Mihails. Grigoreşti, com. Alexăndreni, r-ul Sîngerei1959PSDM
agronom, director al SRL “Legast Agro”, r-ul Sîngerei
67Ciumac Mihaimun. Chişinău1961PSDM
economist, temporar neangajat în cîmpul muncii
68Sîrbu Alexandrus. Brăviceni, r-ul Orhei1965PSDM
pedagog, temporar neangajat în cîmpul muncii
69Racoviţă Victormun. Chişinău1957PSDM
inginer, jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii
70Borosanu Filipor. Rîşcani1953PSDM
inginer, vicepreşedinte al Uniunii Teritoriale a Sindicatelor SRL “Agrosind”, r-ul Rîşcani
71Pleşca Inaor. Sîngerei1971PSDM
pedagog, profesor la Liceul “D. Cantemir”, or. Sîngerei
72Munteanu Gheorgheor. Nisporeni1959PSDM
arhitector, maistru la SRL “NiRomRoz”, or. Nisporeni
73Nour Ludmilaor. Rezina1966PSDM
pedagog, educatoare la grădiniţa nr.6, or. Rezina
74Tighinean Alexeimun. Chişinău1976PSDM
jurist, avocat la BAA “Tatar-Akţept”, mun. Chişinău
75Pasicovschi Tatianamun. Chişinău1956PSDM
medic, şef aş secţiei de reanimare COSMC, mun. Chişinău
76Popovici Petruor. Ungheni1940PSDM
militar, pensionar
77Ţurcan Steliancom. Regina Maria, r-ul Soroca1980PSDM
inginer-tehnolog, contabil la Primăria comunei Regina Maria
78Poddubnîi Sergheimun. Chişinău1962PSDM
zootehnician, antreprenor, mun. Chişinău
79Cebotari Nataliaor. Cahul1957PSDM
inginer-tehnolog, economist la SA “Cahul Pan”, or. Cahul
80Melnicenco Svetlanacom. Baimaclia, r-ul Cantemir1967PSDM
zootehnician, întreprinzător, com. Baimaclia, r-ul Cantemir
81Talpă Stelaor. Nisporeni1984PSDM
studentă Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
82Şchiopu Alexandruor. Hînceşti1956PSDM
inginer, temporar neangajată în cîmpul muncii
83Ciuvaga Alexandrus. Sculeni, r-ul Ungheni1953PSDM
istoric, profesor la Liceul teoretic din s. Sculeni, r-ul Ungheni
84Postolachi Vladimirmun. Chişinău1958PSDM
jurist, director al SRL “Socinev”, mun. Chişinău
85Mocanu Mihails. Opaci, r-ul Căuşeni1964PSDM
inginer-mecanic, primarul satului Opaci, r-ul Căuşeni
86Grosu Zinaidaor. Cantemir1970PSDM
soră medicală, temporar neangajată în cîmpul muncii
87Mihalaş Aureliamun. Chişinău1971PSDM
pedagog, director al ÎI “Mihalaş Aurelia”, mun. Chişinău
88Sîrbuleţ Ionor. Sîngerei1961PSDM
preşedinte al Societăţii raionale “Cernobîl”, or. Sîngerei
89Arseni Vasilisaor. Cantemir1982PSDM
studentă, Universitatea de Stat “I.Hajdeu”, or. Cahul
90Perju Nicolaeor. Căuşeni1957PSDM
inginer, şef al Inspecţiei energetice teritoriale Căuşeni
91Colibaba Nicolaimun. Chişinău1958PSDM
istoric, temporar neangajat în cîmpul muncii
92Tarantai Vladimirmun. Chişinău1951PSDM
inginer-mecanic, director general al SA “IRTC”, mun. Chişinău
93Bivol Valeriumun. Chişinău1956PSDM
fizician, vice-director al Centrului de Optoelectronicăa AŞM
94Scurtu Ionmun. Chişinău1956PSDM
felcer, felcer de gardă la Spitalul salvării, mun. Chişinău
95Şevciuc Valerimun. Chişinău1952PSDM
militar, colonel în rezervă
96Tuluşniuc Nicolaemun. Chişinău1953PSDM
tehnician-constructor, director al SRL “Cristina Tur”
97Ceban Valeriuor. Glodeni1958PSDM
lăcătuş, director executiv al SA “Glodeni- Reparaţie”, or. Glodeni
98Chiriac Ghenadiemun. Chişinău1956PSDM
medic, medic specialist al Spitalului Militar al Ministerului Apărării
99Bondar Zinaidamun. Chişinău1957PSDM
inginer-mecanic, şefa Secţiei Cadre la “Pielart” SA, mun. Chişinău
100Cărbune Vladimirmun. Chişinău1955PSDM
inginer-constructor, manager al proiectului investiţional, mun. Chişinău
101Bujor Corneliamun. Chişinău1979PSDM
filologă, lector la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
102Garabadjiu Eugeniimun. Chişinău1956PSDM
jurist, locotenent colonel în rezervă (MAI)
103Balan Anamun. Chişinău1979PSDM
filologă, profesoară de limbă şi literatură română/franceză, Gimnaziul “Lucian Blaga”, mun. Chişinău