Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 2009

|versiune pentru tipar|

Noi, reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, candidaţilor independenţi pe de o parte şi reprezentanţii mass-media pe de altă parte, în conformitate cu art. 22 din Codul Electoral, conştienţi de importanţa alegerilor pentru constituirea unei societăţi democratice, interesaţi de desfăşurarea procesului electoral într-un mod democratic, ghidaţi de necesitatea depăşirii climatului de neîncredere între partide, hotărîţi să consolidăm garanţiile pentru desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte, în procesul de desfăşurare şi reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 2009 am convenit asupra următoarelor:

Art. 1. Obiectul de reglementare

Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale, denumit în continuare Cod, reglementează normele de conduită între partide, alte organizaţii social-politice, candidaţii independenţi şi reprezentanţii mass-media implicaţi în procesul desfăşurării şi reflectării campaniei electorale.

Art. 2. Semnatarii

În sensul prezentului Cod, noţiunea de “semnatar” include:

 1. concurenţii electorali: partide, organizaţii social-politice şi candidaţi independenţi, care au semnat prezentul Cod;
 2. reprezentanţii mijloacelor de informare în masă care au semnat prezentul Cod;
 3. alţi subiecţi implicaţi direct sau indirect în campania electorală şi care au semnat prezentul Cod.

Art. 3. Obiective

Obiectivele prezentului Cod urmăresc să asigure:

 1. desfăşurarea unei campanii electorale corecte, în condiţii de concurenţă egală;
 2. informarea obiectivă a alegătorilor asupra proceselor electorale;
 3. libera participare politică în campania electorală;
 4. respectarea demnităţii participanţilor în campania electorală;
 5. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între semnatari în campania electorală.

Art. 4. Principii generale

Fiecare semnatar în campania electorală se va baza pe următoarele principii:

 1. respectarea normelor legislaţiei electorale şi prevederilor prezentului Cod;
 2. informarea în mod corect şi obiectiv a alegătorilor despre semnatari şi platformele lor politice;
 3. respectarea dreptului alegătorilor de a participa la vot în baza propriilor convingeri şi a informaţiei obţinute;
 4. evitarea intimidărilor şi obstrucţiei actului de exprimare liberă a votului;
 5. evitarea coruperii prin orice metode şi sub orice formă a alegătorilor.

Art. 5. Implementarea prevederilor prezentului Cod

Fiecare semnatar va lua măsuri necesare pentru:

 1. informarea şi convingerea membrilor, persoanelor de încredere şi susţinătorilor să nu admită încălcarea prezentului Cod;
 2. neadmiterea eventualelor abuzuri legate de invocarea neînteimeiată sau falsă a violării prezentului Cod de către opozanţi;
 3. asigurarea respectării integrale a prezentului Cod şi a legislaţiei în vigoare.

Art. 6. Desfăşurarea campaniei electorale

 1. Fiecare semnatar va respecta:
  1. drepturile, libertăţile şi demnitatea altor semnatari la campania electorală şi ale alegătorilor;
  2. libertatea presei, inclusiv dreptul de a monitoriza alegerile;
  3. drepturile şi libertăţile observatorilor acreditaţi.
 2. Fiecare semnatar nu va:
  1. crea obstacole jurnaliştilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
  2. obstrucţiona campaniile electorale desfăşurate de alţi semnatari;
  3. publica materiale false, defăimătoare la adresa altor semnatari;
  4. împiedica alţi semnatari să difuzeze sau să afişeze materiale de agitaţie electorală în locurile permise;
  5. deteriora sau nimici materialele de agitaţie electorală ale altor semnatari;
  6. împiedica alţi semnatari să desfăşoare întruniri sau manifestaţii cu caracter electoral;
  7. împiedica cetăţenii să participe la întrunirile sau manifestaţiile altor semnatari;
  8. desfăşura agitaţie electorală în localurile de culte religioase şi în instituţiile de învăţămînt în timpul orelor de curs;
  9. oferi bani, bunuri sau alte avantaje patrimoniale cetăţenilor în timpul campaniei electorale în scopul de a-i determina să voteze sau să nu voteze un anumit concurent electoral, sau să se abţină de la votare, să-şi înainteze sau să-şi retragă candidatura;
  10. induce în eroare alegătorii, insuflîndu-le că secretul votării nu va fi păstrat, iar alegerile vor fi falsificate;
  11. admite implicarea directă sau indirectă în agitaţia electorală a cultelor religioase;
  12. admite implicarea autorităţilor şi resurselor administrative ale organizaţiilor şi instituţiilor publice sau private pentru a influenţa opţiunile alegătorilor şi intenţiilor de participare contrar voinţei acestora;
  13. admite acţiuni de imixtiune în activitatea organelor electorale.

Art. 7. Conlucrarea

Fiecare semnatar va conlucra cu:

 1. persoanele oficiale ale organelor electorale pentru a asigura:
  • investigarea cazurilor referitoare la violarea legislaţiei electorale;
  • decurgerea procesului votării fără incidente;
  • libertatea alegătorilor în vederea realizării dreptului de a participa la alegeri;
 2. observatorii acreditaţi pentru crearea unui mediu favorabil controlului legalităţii procedurilor electorale;
 3. semnatarii întru întreprinderea măsurilor de păstrare a secretului votării şi asigurarea integrităţii procesului electoral.

Art. 8. Rezultatele alegerilor

Fiecare semnatar va accepta rezultatele alegerilor sau le va contesta în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Art. 9. Monitorizarea

 1. Monitorizarea respectării prezentului Cod va fi efectuată de către semnatari.
 2. În cazul în care semnatarii vor încălca prezentul Cod, Comisia Electorală Centrală, la sesizarea a cel puţin ¼ din semnatari va convoca în dezbateri reprezentanţii semnatarilor şi mass-media. Comisia Electorală Centrală va da publicităţii încălcările comise de către semnatar pentru dezaprobarea comportamentului deviator.

Art. 10. Intrarea în vigoare

 1. Prezentul Cod se semnează de către părţi la Comisia Electorală Centrală, unde urmează a fi depozitat şi păstrat originalul acestuia.
 2. Normele de conduită prevăzute de prezentul Cod constituie o obligaţie morală pentru semnatarii implicaţi în campania electorală.
 3. Prezentul Cod intră în vigoare pentru fiecare semnatar din momentul semnării lui şi este valabil pînă în ziua în care rezultatele finale ale alegerilor vor fi confirmate de către organele competente.