Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009

|versiune pentru tipar|

1. Prezenta Instrucţiune reglementează procedura de renumărare a buletinelor de vot de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009.

2. Prezenta Instrucţiune se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor la procedura de renumărare. Membrilor biroului electoral vizat aceasta se aduce la cunoştinţă contra semnătură. Participanţi la procedura de renumărare se consideră reprezentanţii concurenţilor electorali şi observatorii acreditaţi de organele electorale respective, în limitele stabilite de Codul electoral.

3. În ziua stabilită pentru renumărarea buletinelor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare însoţit de cel puţin doi membri, precum şi membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali în organele electorale şi observatorilor acreditaţi, la solicitarea acestora, însoţiţi de paza poliţiei se prezintă la judecătorie pentru a lua cutiile (sacii) cu documente electorale. Primirea acestora va fi consemnată într-un act de predare-recepţionare, semnat de preşedintele judecătoriei şi preşedintele consiliului electoral de circumscripţie. Preşedintele consiliului electoral, la rîndul său, va preda cutiile (sacii) cu documente electorale preşedintelui biroului electoral prin act de predare-recepţionare.

4. În cazul mun. Chişinău, în ziua stabilită pentru renumărarea buletinelor de vot, preşedintele însoţit de cel puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare vor primi cutiile (sacii) cu documente electorale de la preturile de sector, unde documentele respective vor fi depozitate în ajun. Birourile electorale ale secţiilor de votare ale suburbiilor mun. Chişinău vor recepţiona cutiile (sacii) cu documente electorale de la judecătoria sectorului Centru.

5. Pînă la deschiderea cutiilor (sacilor), membrii biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, verifică integritatea sigiliilor aplicate pe cutii (saci). În cazul în care sigiliile sînt deteriorate, se va întocmi un proces-verbal în acest sens, care se va anexa la procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor.

6. După verificarea sigiliilor de pe cutii (saci), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului electoral şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschide cutiile (sacii).

7. Procesul de renumărare a buletinelor are loc în felul următor: se pun toate cutiile (sacii) cu documentele electorale la vedere; se deschide cîte o cutie (sac) şi se renumără buletinele de vot. Astfel, un membru al biroului electoral al secţiei de votare ia fiecare buletin, îl ridică în aşa fel ca cei ce asistă la numărarea voturilor să-l poată vedea şi îl demonstrează pe faţă. Buletinul contabilizat se aşează aparte în faţa fanionului/plăcuţei cu denumirea concurentului electoral pentru care s-a dat votul în cauză.

8. Ordinea de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate se stabileşte de biroul electoral al secţiei de votare.

9. După finalizarea procesului de renumărare a buletinelor de vot, cutia (sacul) se închide, se sigilează şi se transmite către instanţa de judecată prin intermediul consiliului electoral de circumscripţie, în cazul mun. Chişinău se transmite la pretura de sector membrului consiliului electoral de circumscripţie Chişinău.

10. Rezultatele procesului de renumărare a voturilor se înscriu într-un act, conform modelului aprobat de Comisia Electorală Centrală.

11. În baza actului menţionat, biroul electoral întocmeşte un proces-verbal al rezultatelor renumărării voturilor.

12. În procesul renumărării buletinelor de vot, se verifică şi numărul alegătorilor din listele electorale, inclusiv cele suplimentare.

13. Prezenta Instrucţiune, cu semnăturile participanţilor cărora aceasta le-a fost adusă la cunoştinţă, împreună cu actul menţionat la punctul 10, se anexează la procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor şi se transmite consiliului electoral de circumscripţie.

14. Consiliul electoral de circumscripţie, în baza actelor şi proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, va întocmi un proces-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor şi un act privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot pe care le va prezenta Comisiei Electorale Centrale.

15. În cazul în care nu va putea fi convocată majoritatea membrilor biroului electoral, numărul necesar de membri va fi asigurat din rezerva consiliilor locale, iar în cazul mun. Chişinău a preturilor de sector, confirmaţi prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie respectiv.

16. Copiile proceselor-verbale şi actelor de renumărare se eliberează la solicitare reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor acreditaţi de organele electorale respective.

17. Buletinele de vot din secţiile de votare din afara ţării vor fi renumărate de către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău în prezenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali, observatorilor acreditaţi şi reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene..

18. Consiliile electorale de circumscripţie, la solicitarea concurenţilor electorali, vor acredita suplimentar observatori din partea acestora, cu respectarea condiţiilor art.63 alin.(1) din Codul electoral.