Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009DeclaraţiiPDM

PCRM îşi face publicitate electorală pe bani publici

|versiune pentru tipar| PDM, 14 februarie 2009

Partidul Comuniştilor, în complicitate cu Compania “Teleradio Moldova”, îşi face publicitate din bani publici, se declară într-o contestare a Partidului Democrat din Moldova, expediată Comisiei Electorale Centrale, pe 13 februarie.

Conform pct.1 al Dispoziţiei Primarului general al mun.Chişinău, nr.11-d din 19 ianuarie 2009, IPNA Compania “Teleradio Moldova” este autorizată să organizeze şi să desfăşoare o “întrunire sub formă de concert consacrat «Zilei îndrăgostiţilor», pe data de 13.02.2009 şi 14.02.2009, între orele 19.00 şi 23.00, în Piaţa Marii Adunări Naţionale”. În acelaşi timp, concurentul electoral PCRM, prin intermediul organizaţiei sale de tineret, “Uniunea Tineretului Comunist din Moldova” (UTCM), distribuie în rîndul orăşenilor fluturaşi (foi volante) prin care anunţă locuitorii capitalei despre organizarea de către numitul UTCM, împreună cu formaţiile ExNN, Delfin, Zdob şi Zdub, precum şi cu interpretul Laurenţiu Duţă, a unui concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale, ce va avea loc la 14 februarie 2009, începînd cu orele 18.00. Aceleaşi tipărituri conţin o formă voalată a îndemnului de a vota în favoarea PCRM — în cuprinsul său este afişată imaginea unei tinere, pe maioul căreia este imprimat cuvîntul “Votez”, litera “e” din conţinutul căruia este redat sub forma unei seceri şi a ciocanului încrucişate, acestea din urmă fiind un element al simbolului electoral al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM). Totodată, trebuie remarcată lipsa pe cuprinsul respectivei foi a vreunei informaţii referitoare la tipografia, nr.comenzii, tirajul etc., condiţie obligatorie impusă de Codul electoral, art.47 alin.(5). Acest lucru ne face să presupunem că respectivul material electoral a fost comandat înaintea începerii perioadei electorale şi înaintea înregistrării PCRM în calitate de concurent electoral, cînd acesta încă nu avea deschis contul bancar special “Fond electoral”. Altminteri, putem constata încălcarea de către PCRM a art.38 alin.(6) al Codului electoral.

Acest concert a fost programat cu mult timp înaintea începerii perioadei electorale, adică la începutul lunii ianuarie, de vreme ce autorizaţia a fost emisă în data de 19 ianuarie. Doar că l-a organizat şi, respectiv, va suporta cheltuielile IPNA Compania “Teleradio Moldova”, instituţie care gestionează bani publici. Beneficiar, însă, va fi un concurent electoral — PCRM. Acest şiretlic nu înseamnă altceva decît utilizarea “resursei administrative”, dată fiind postura de partid de guvernămînt a respectivului concurent electoral. Întrucît art.38 alin.(5) lit.b) al Codului electoral interzice expres finanţarea campaniei electorale a vreunui concurent de către organizaţii finanţate de la stat, considerăm că IPNA Compania “Teleradio Moldova” a acţionat în complicitate cu PCRM la utilizarea banilor publici în scopul promovării concurentului electoral respectiv.

În susţinerea acestei ipoteze este şi faptul că la Primăria mun.Chişinău, secţia Social-umanitară şi relaţii interetnice, nu a fost depusă nici un fel de înştiinţare sau cerere de autorizare din partea “UCTM” pentru evenimentul anunţat. Avînd în vedere cele expuse şi anume, faptul că evenimentul se va desfăşura în favoarea PCRM, cu utilizarea banilor nedeclaraţi de către acesta din urmă, considerăm că respectivul concurent este pasibil de excluderea din cursa electorală.

Serviciul de presă al PDM