Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009DeclaraţiiPpNŢ

Comunicat de presă al Partidului Politic “Pentru Neam şi Ţară”

|versiune pentru tipar| PpNŢ, 9 martie 2009
Partidul “Pentru Neam şi Tară” a fost înregistrat la 6 martie 2009 în calitate de concurent electoral şi declară începerea campaniei electorale.

Partidul “Pentru Neam şi Tară” îşi propune: Modernizarea şi dezvoltarea Republicii Moldova cu noi oameni la guvernare, cu o nouă generaţie de politicieni.

Posibilităţi egale pentru o viaţă prospera

Principiile asumate public de PPNŢ sunt legate de următoarele direcţii:

  1. Оmbunătăţirea bunăstării social — economice a societăţii prin relansarea economiei bazate , pe o creştere economică susţinută generatoare de prosperitate şi de locuri de munca, singura măsură să combată in mod real sărăcia şi şomajul.
  2. Sprijinirea şi încurajarea forţelor întreprinzătoare autohtone, promovarea întreprinzătorului la cel mai înalt nivel, crearea condiţiilor optime de reîntoarcere a fiicelor şi feciorilor neamului nostru din străinătate
  3. O politică socială activă, axată pe mobilizarea resurselor întregii societăţi.
  4. Creşterea investiţiilor în om (educaţie, sănătate, cultură) şi informatizarea tuturor laturilor activităţii lui vitale.
  5. Dezvoltarea societăţii civile, susţinerea ONG-urilor care ar fi în stare să acorde asistenţă, servicii, consultanţe şi stabilire contacte pentru întreprinzători.
  6. Promovarea descentralizării şi consolidarea administraţiilor publice locale.
  7. Eficientizare apoliticii externe reeşind din interesele naţionale. Determinarea exactă a intereselor naţionale şi direcţiile concrete de dezvoltare naţională.
  8. Susţinerea integrării Republicii Moldova în structurile europene.
  9. Respingerea extremismului politic, etnic şi religios.
Serviciul de presă al PPNŢ