Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009DeclaraţiiPSD

Lansarea în cadrul Forului Naţional al PSD a ofertei electorale a Partidului Social Democrat

|versiune pentru tipar| PSD, 15 februarie 2009

La 15 februarie 2009, în incinta Palatului Naţional al republicii, s-a desfăşurat Forul Naţional al PSD, în cadrul căruia a fost lansată Oferta electorală a PSD “MOLDOVĂ PUTERNICĂ — ECONOMIE PUTERNICĂ — VIAŢĂ MAI BUNĂ!” şi a fost prezentată Echipa electorală a PSD — ECHIPA RENOVĂRII.

La lucrările Forului au participat peste 2000 de delegaţi din partea a peste 700 de organizaţii primare de partid, ei reprezentându-i pe acei peste 20 de mii de membri ai PSD.

Chestiunea de bază discutată de către delegaţii Forului a fost Lansarea Ofertei electorale a Partidului Social Democrat “MOLDOVĂ PUTERNICĂ — ECONOMIE PUTERNICĂ — VIAŢĂ MAI BUNĂ!”, care stabileşte angajamentele partidului în faţa alegătorilor pentru soluţionarea problemelor de bază cu care se confruntă societatea moldovenească.

A fost menţionat faptul că Oferta electorală este elaborată în baza documentelor programatice ale PSD, precum şi ca rezultat al unui dialog multilateral susţinut în cadrul partidului şi cu societatea civilă. Ea ţine cont de propunerile membrilor de partid, ale experţilor şi cetăţenilor Republicii Moldova şi stabileşte că Partidul Social Democrat este dispus să lupte pentru obţinerea majorităţii mandatelor în Parlament şi formarea unui guvern social-democrat, fapt care va permite transpunerea în viaţă a Programului PSD “MOLDOVĂ PUTERNICĂ — ECONOMIE PUTERNICĂ — VIAŢĂ MAI BUNĂ!”.

Înaltul For a fost deschis de Dumitru Braghiş, Preşedintele PSD. În alocuţiunea sa, Liderul social-democraţilor moldoveni a dat o apreciere critică situaţiei social-economice, politice, culturale şi spirituale pe care o traversează astăzi Republica Moldova. “Două mari probleme stau astăzi în faţa ţării — corupţia şi lipsa locurilor de muncă. Toate statisticile şi toate rapoartele triumfaliste nu mai au nici un rost, atunci când vedem ce dimensiuni a atins corupţia, atunci când trecem în revistă locurile de muncă reale care au mai rămas în Moldova” a subliniat Dumitru Braghiş. Constatând faptul că şi la noi, ca şi în majoritatea statelor lumii, modelul de economie liberală bazat pe principiile individualismului, a statului minim şi al economiei de piaţă libere şi-a arătat întreaga inconsistenţă şi imperfecţiune, Preşedintele PSD a ţinut să menţioneze că “ţările puternic dezvoltate, chiar şi cele cu vechi tradiţii liberale, se dezic de acest model, optând pentru economia de dezvoltare social orientată. Şi, dacă chiar şi în ţările bogate guvernele depun eforturi colosale pentru a-şi apăra cetăţenii de efectele crizei, ce trebuie să facem noi, Republica Moldova, ţara care are cea mai săracă şi cea mai neajutorată populaţie din Europa? Răspunsul poate fi doar unul: partidul care va veni la guvernare va trebui să reaşeze întreaga construcţie de stat pe baza solidă a principiilor de dezvoltare durabilă. O asemenea bază o putem oferi doar noi — social democraţii. Iată de ce suntem în drept să afirmăm că viitoarea guvernare, prin ideologia ei, indiferent de cine o va exercita, va fi social-democrată. Iată de ce tot mai multe partide de la noi, intrate în cursa electorală, declară solemn că împărtăşesc idei, viziuni şi abordări social-democrate, că doresc să edifice statul social. Acest fapt ne bucură. Însă, de la vorbe la fapte, calea e lungă. În afară de declaraţii, oponenţii noştri nu dispun de un program concret, care să le permită ca să edifice statul social de care avem nevoie. Un aşa Program are numai Partidul Social Democrat. Suntem gata să-l aplicăm în regim de urgenţă, în cazul când electoratul ne va încredinţa guvernarea. La rândul nostru, vom desfăşura o campanie electorală activă şi vom convinge alegătorii că Oferta PSD este expresia aspiraţiilor poporului moldovenesc, că apărarea şi promovarea interesului naţional în condiţiile crizei financiar-economice mondiale este scopul suprem şi principiul de bază al activităţii noastre” — a menţionat liderul PSD.

În luarea sa de cuvânt, Eduard Muşuc, Secretarul General al PSD, a ţinut să sublinieze faptul că “Moldova Puternică, pe care o vor edifica social-democraţii, va fi o ţară neutră, suverană, o ţară care menţine relaţii bune, reciproc avantajoase cu toate ţările lumii. Venind la guvernare, PSD va promova politica de neutralitate permanentă, care una singură poate să asigure ţării noastre avantajul de a dezvolta fructuos relaţiile de parteneriat strategic cu UE şi Rusia, de a obţine o reglementare mai grabnică a problemei transnistrene pentru a reîntregi ţara”. Referindu-se la problema edificării statului de drept, vorbitorul a menţionat că PSD va traduce în viaţă principiul care stabileşte că în PM poporul formează direct organele supreme ale puterii legislative, executive şi judecătoreşti, de supraveghere asupra respectării legislaţiei şi gestionării finanţelor publice, precum şi organul care asigură independenţa şi imparţialitatea mass-media publice, alege separat componenţele executive şi deliberative ale puterii locale.

“Suntem peste 20 de mii de membri de partid, suntem prezenţi în fiecare localitate a ţării, suntem situaţi pe primul loc în buletinul de vot. Suntem strâns uniţi şi fermi în decizia noastră de a prelua guvernarea. Avem totul ce ne trebuie pentru a convinge alegătorii că PSD este unica forţă care poate scoate Moldova din ghearele sărăciei Primul lucru pe care îl vom face venind la guvernare, va fi separarea reală şi colaborarea fructuoasă a puterilor în stat ca o condiţie supremă pentru dezvoltarea ţării. O altă preocupare strategică a noastră va fi lupta cu corupţia. PSD va pune o barieră reală şi puternică în faţa corupţiei. Noi vom garanta instituirea concursurilor deschise pentru ocuparea tuturor funcţiilor de stat. Vom reduce numărul organelor de control şi al documentelor care reglementează activitatea de antreprenoriat. Vom eficientiza activitatea Curţii de Conturi, inclusiv şi prin înăsprirea controlului privind cheltuielile publice. Vom stabili că Centrul pentru lupta cu corupţia şi crimele economice va exercita doar funcţia de luptă cu corupţia în organele puterii centrale şi locale. Vom introduce practica controlului concomitent al declaraţiilor atât pe venit, cât şi pe cheltuieli pentru funcţionarii de stat, deputaţi, miniştri” a menţionat Iurie Bolboceanu, Preşedintele Consiliului Naţional al PSD.

În cuvântul său de salut, adresat participanţilor la For, Ana Harlamenco, Preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei (Gagauz — Yeri), a menţionat faptul că Oferta electorală a PSD este discutată cu un viu interes în autonomie. “Poporul Găgăuziei, în marea lui majoritate, va susţine în acest scrutin electoral Partidul Social Democrat. El este unica forţă politică din Moldova care a elaborat un program realist cu propuneri şi angajamente concrete. Este unica forţă care cunoaşte problemele autonomiei şi care oferă un pachet întreg de acţiuni pentru soluţionarea lor. În Oferta electorală a PSD sunt stipulate măsurile pe care le va întreprinde partidul, atunci când i se va încredinţa guvernarea ţării. Pentru noi, prima, şi cea mai de principiu, este angajamentul PSD de a obţine afirmarea reală a drepturilor şi competenţelor autonomiei UTA Gagauz-Yeri prin realizarea deplină a prevederilor Legii privind statutul juridic special al autonomiei, ajustarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a actelor legislative ale Republicii Moldova şi ale Gagauz-Yeri. La fel de importante sunt şi angajamentele care stipulează că PSD va exclude din practica guvernării implicarea puterii centrale în treburile interne ale autonomiei, va asigura garantat reprezentarea autonomiei în Parlamentul Republicii Moldova prin sistemul de alegere a deputaţilor din partea raioanelor, va asigura garantat reprezentanţa noastră în organele centrale ale administraţiei de stat, precum şi în misiunile diplomatice de peste hotare ale Republicii Moldova. Numai un partid care cu adevărat este preocupat de problemele consolidării şi dezvoltării statului, poate să-şi asume asemenea obligaţiuni” — a conchis Ana Harlamenco.

Prezentând diversele compartimente ale Ofertei electorale, mai mulţi vorbitori, membri ai Consiliului Naţional PSD — Nina Botezatu, preşedintele raionului Făleşti, Gheorghe Ratcoglo, consultant la Agenţia agroindustrială “Moldova-vin”, mun. Comrat, Ruslan Bîrlădeanu, preşedintele Companiei “Locuinţe pentru toţi”, Maia Zlotea, profesor la Liceul din s. Mereni, r-nul Anenii Noi, Victor Şelin, preşedintele Concernului “Unicon Grup”, Oleg Malachi, profesor la Colegiul de medicină din Ungheni, Igor Lupulciuc, viceprimarul general al municipiului Chişinău, au evidenţiat principalele elemente ale ei:

Prin decizia participanţilor la Forul de Lansare a Ofertei electorale a PSD, manifestaţii similare urmează să fie desfăşurate de partid în toate centrele raionale ale ţării.

Sursa: www.psd.md