Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009

Tezele programelor electorale ale concurenţilor repartizate pe domenii prioritare

|versiune pentru tipar|
Extrase din programele electorale ale concurenţilor electorali la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 analizate şi repartizate de către Asociaţia ADEPT pe şase domenii prioritare: politici economice; politici sociale; salarii, pensii, burse; reglementarea diferendului transnistrean; atitudinea faţă de UE; atitudinea faţă de CSI. Tezele sunt prezentate la finele campaniei electorale după ce toţi concurenţii şi-au făcut publice programele electorale.

Politici economice

Partidul Social Democrat
 • aplicarea unui program anti-criză;
 • reducerea importurilor prin majorarea temporară a taxelor vamale la mărfurile care se produc şi în Republica Moldova;
 • scoaterea barierelor şi lichidarea monopolurilor la exportul producţiei agricole autohtone;
 • admiterea la achiziţiile publice doar a întreprinderilor autohtone;
 • iniţierea negocierilor cu UE, Rusia, SUA, China, Japonia privind acordarea întreprinderilor moldoveneşti a unor credite tehnice şi financiare, garantate de stat, în condiţii preferenţiale;
 • stoparea procesului de privatizare a întreprinderilor naţionale şi a patrimoniului public şi adoptarea unui nou model de dezvoltare a ţării;
 • consolidarea rolului statului în economie cu trecerea la investiţii active în propria economie;
 • simplificarea sistemului de gestionare a Taxei pe Valoarea Adăugată;
 • anularea Taxei pe Valoarea Adăugată la importul de utilaje şi echipamente şi renunţarea la colectarea în avans a TVA;
 • asigurarea restituirii urgente a TVA exportatorilor;
 • majorarea accizelor la importul şi producerea băuturilor alcoolice tari în scopul stimulării realizării producţiei vinicole autohtone;
 • majorarea semnificativă a accizelor şi taxelor vamale de import la produsele de lux, tutun;
 • crearea Companiei de Stat pentru creditarea populaţiei în scopul procurării de locuinţe;
 • crearea unui mecanism de facilitare a agenţilor economici pentru prevenirea lichidării locurilor de muncă şi crearea a noi locuri de muncă, inclusiv prin facilităţi fiscale;
 • identificarea ramurilor şi întreprinderilor prioritare cu scopul acordării susţinerii directe financiare din partea statului;
 • iniţierea de către guvern, оn regim de urgenţă şi în numele statului, a unui program de proiecte investiţionale, care ar putea atrage sursele băneşti, venite de la cetăţenii noştri aflaţi la muncă peste hotare, în crearea întreprinderilor populare cu garantarea plăţii dividendelor la nivelul procentului depunerilor bancare;
 • adresarea către UE, SUA, Rusia, Japonia şi China pentru a acorda R. Moldova a unui credit de 1mlrd de dolari în scopul susţinerii producătorilor agricoli şi a întreprinderilor industriale;
 • garantarea integrală (100%) a depozitelor populaţiei în băncile comerciale;
 • activizarea rolului statului în domeniul pieţei financiare şi a hârtiilor de valoare, pentru a contracara încercările de speculaţie a cursului monedei naţionale şi cele îndreptate împotriva activelor statului;
 • orientarea investiţiilor de stat pentru modernizarea centralelor termoelectrice, cu scopul de a reduce de 2,5 ori consumul de gaze, de a reduce pierderile la sistemele de încălzire şi de aprovizionare cu apă fierbinte;
 • orientarea investiţiilor de stat şi internaţionale pentru construcţia de drumuri naţionale şi regionale moderne;
 • construirea centrelor de logistică în localităţile de graniţă pentru asigurarea transportului tranzitar internaţional al fluxurilor de mărfuri;
 • crearea unei Companii naţionale pentru locuinţe, cu scopul păstrării şi dezvoltării ramurii de construcţii şi de producere a materialelor de construcţie;
 • dezvoltarea sectorului de comunicaţii electronice şi tehnologii informaţionale, cu o pondere înaltă a valorii adăugate în produsul final, cu un grad înalt de aplicare a realizărilor ştiinţifice şi a forţei de muncă calificate;
 • introducerea creditării preferenţiale şi de lungă durată pentru producătorii agricoli, inclusive pentru micşorarea riscurilor, irigare, dezvoltarea comerţului agricol, dezvoltarea infrastructurii agricole;
 • subvenţionarea la 100% a sumei calculate ca dobвndă la credite, oferite cu scopul de a fi investite în agricultură;
 • adoptarea de către Guvern a hotărârii privind plata minimală de 1500 de lei la hectar pentru protecţia drepturilor deţinătorilor de cote şi subvenţionarea producătorilor agricoli în mărime de 500 de lei pentru fiecare hectar prelucrat, în scopul asigurării unei utilizări eficiente a pământului;
 • atragerea investiţiilor anuale în sumă de 1 miliard de lei în scopul dezvoltării infrastructurii de producere, transportării şi comercializării producţiei agricole;
 • introducerea impozitului unic, cu o administrare simplă;
 • aplicarea, pentru оntreprinderile mici, a unui sistem de evidenţă contabilă simplificată, prin utilizarea unui singur formular;
 • adoptarea unei hotărâri privind efectuarea dărilor de seamă o singură dată pe an;
 • simplificarea accesului la resursele financiare şi microcreditare din fiecare raion;
 • crearea Fondului de Stat pentru Dezvoltare în scopul atragerii directe a economiilor cetăţenilor, inclusiv a celora care muncesc peste hotare, în proiecte prioritare.
Partidul Liberal
 • creşterea volumului de investiţii străine prin generarea interesului economic sporit faţă de R. Moldova şi prin crearea climatului investiţional adecvat aşteptărilor investitorilor străini, asigurându-li-se o activitate economică liberă şi transparentă;
 • acordarea subvenţiilor fiscale persoanelor fizice prin excluderea din venitul impozabil a investiţiilor de durată, precum: cheltuielile destinate achiziţionării tehnicii de calcul, asigurărilor pe viaţă (personală şi a membrilor de familie), dobânzile achitate pentru creditul imobiliar, cheltuielile destinate achitării taxelor de studii superioare şi postuniversitare;
 • subvenţionarea agriculturii în proporţie de 30% pentru un hectar cultivat;
 • subvenţionarea cu 800 de lei de la bugetul de stat şi acordarea anuală a unui bonus de 30 l motorină pentru un hectar cultivat;
 • subvenţionarea producţiei zootehnice;
 • reducerea cotelor TVA şi a taxelor vamale în cazul importului de utilaje tehnologice performante, introducerea în lista livrărilor scutite de TVA a pesticidelor şi îngrăşămintelor;
 • diversificarea facilităţilor fiscale pentru stimularea gospodăriilor ţărăneşti.
Alianţa “Moldova Noastră”
 • dublarea Produsului Intern Brut per locuitor în perioada 2009–2013 printr-o creştere economică accelerată, de 12–15% anual;
 • atragerea unor investiţii străine directe de până la 1,2–1,6 miliarde dolari anual;
 • crearea condiţiilor pentru ca cetăţenii aflaţi la muncă peste hotare să poată investi banii câştigaţi acasă, în afaceri proprii, scutindu-i de orice plăţi iniţiale către stat;
 • crearea a 350 de mii de locuri noi de muncă;
 • ceşterea Fondului de subvenţionarea a agriculturii până la cota de 1 miliard de lei anual către anul 2010;
 • alocarea către ţărani a unei subvenţii de 300 de lei pentru fiecare hectar de teren arabil, utilizat pentru obţinerea producţiei agricole;
 • acordarea a câte 8 mii de euro pentru fiecare afacere nouă, deschisă de tineri în mediul rural, pe baza unor concursuri de proiecte;
 • inflaţie ce nu va depăşi 5–7% anual;
 • anularea TVA la importul echipamentului şi utilajului tehnologic destinat producerii;
 • modificarea politicii fiscale astfel ca ea să faciliteze întreprinderile mici şi mijlocii;
 • venitul persoanelor fizice se va impozita prin aplicarea cotei unice de 7%;
 • dezvoltarea infrastructurii necesare mediului de afaceri;
 • aplicarea unui program naţional de dezvoltare a infrastructurii la sate: asigurarea fiecărei localităţi cu gazoduct intern, apeduct, canalizare şi renovarea drumurilor.
Partidul Popular Creştin Democrat
 • creşterea PIB-ului cu 7% anual;
 • reforma bancară, care va duce la liberalizarea pieţei bancare şi atragerea unor mari bănci europene pe piaţa moldovenească, astfel încât să fie create condiţii bune de creditare pentru domenii strategice de activitate, pentru dezvoltarea întreprinderilor de producţie mici şi mijlocii;
 • atragerea fondurilor europene;
 • crearea a cel puţin 270 de mii de locuri noi de muncă prin realizarea unor proiecte de infrastructură;
 • majorarea de 3 ori a subvenţiilor în agricultură;
 • acordarea unei subvenţii de 50% pentru preţul motorinei;
 • facilităţi fiscale pentru întreprinderile care angajează tineri;
 • reducerea cu 15% a impozitului funciar, în cazul achitării în expresie bănească;
 • reducerea cu 25% a impozitului pe venit pentru cadrele didactice şi medicii care lucrează în mediul rural;
 • neimpozitarea venitului reinvestit în producţie şi formare profesională;
 • implementarea unui program privind măsuri de menţinere a preţurilor, inclusiv reducerea TVA cu 10% pentru produsele alimentare de bază;
 • eliminarea taxelor vamale pentru importul unor categorii de produse menite să asigure dezvoltarea: calculatoare, tehnică, maşini agricole, utilaj, inclusiv medical etc.;
 • construcţia Magistralei Prut-European pe ruta Giurgiuleşti (Cahul) — Criva (Briceni), proiectul mai include construcţia podului peste râul Ciuhur în zona lacului de acumulare la Costeşti, pecum şi construcţia ulterioară a încă 3 poduri peste râul Prut;
 • reabilitarea reţelei de drumuri naţionale şi locale (circa 4000 de km);
 • promovarea proiectului Comisiei Europene, denumit “Şina a treia”, începând cu segmentul de cale ferată Chişinău-Iaşi şi Galaţi-Giurgiuleşti;
 • extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în 400 de localităţi;
 • elaborarea unei strategii naţionale de reabilitare termică a blocurilor, implicarea firmelor private care să finanţeze un astfel de proiect în schimbul mansardării blocurilor.
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • dublarea bugetului de stat;
 • creşterea bugetului până la nivelul ce ar permite statului să devină un investitor, administrator, concurent şi partener eficient;
 • majorarea de şase ori a volumului de investiţii în economia Moldovei, inclusiv prin intensificarea atragerii de capital în sectoarele economiei orientate spre export;
 • realizarea stimulentelor pentru modernizarea economică şi culturală a centrelor raionale, în special prin continuarea politicii de creare a unor parcuri industriale şi tehnologice;
 • atragerea capitalului autohton şi a celui străin pentru dezvoltarea regională;
 • valorificarea proiectelor comune ale euroregiunilor, menite să accelereze dezvoltarea industrială;
 • în următorii patru ani, în Moldova urmează să fie reconstruită reţeaua de drumuri, să fie electrificate căile ferate, continuată gazificarea integrală a ţării, să fie continuată realizarea programului naţional de asigurare a populaţiei cu apă potabilă de calitate;
 • atragerea activă în Moldova a proiectelor europene ce vizează dezvoltarea infrastructurii.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • crearea unui mediu de afaceri prietenos şi a unui climat investiţional favorabil;
 • demonopolizarea activităţilor economice şi limitarea intervenţiilor statului în economie;
 • asigurarea inviolabilităţii proprietăţii ca factor al creşterii economice şi al libertăţii personale;
 • crearea condiţiilor favorabile pentru direcţionarea banilor trimişi acasă de concetăţenii care muncesc peste hotare în sectoarele de producere şi servicii;
 • reducerea numărului instituţiilor de control;
 • susţinerea tinerilor antreprenori în lansarea şi dezvoltarea propriilor afaceri şi scutirea acestora de la plata impozitelor în primii 3 ani de activitate;
 • stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • crearea a 200000 locuri noi de muncă;
 • reducerea fiscalităţii generale şi micşorarea TVA la 18%;
 • protecţia liberei concurenţe şi a drepturilor consumatorilor;
 • aderarea la proiectul Nabucco şi la alte proiecte energetice din regiune;
 • dublarea fondului pentru susţinerea producătorilor agricoli şi stabilirea subvenţiei de 500 lei la hectar, începând cu anul 2009;
 • stimularea creditului ipotecar şi a creditării pe termen lung în agricultură;
 • diminuarea fiscalităţii, inclusiv scutirea de plata TVA a importului de maşini şi utilaje agricole, material semincer, fertilizanţi etc. care nu se produc în ţară şi reducerea termenelor de restituire a TVA la export;
 • reabilitarea până în 2013 a 500 km de drumuri principale rutiere prin atragerea fondurilor europene şi ale altor donatori şi alocarea din bugetul de stat a minim 500 mln. lei anual;
 • crearea condiţiilor necesare pentru direcţionarea investiţiilor în construcţia coridoarelor de transport internaţionale moderne;
 • modernizarea şi extinderea reţelei de căi ferate şi a parcului de trenuri;
 • reabilitarea porţiunii de cale ferată Chişinău-Ungheni, Chişinău-Bălţi-Otaci şi racordarea porţiunii Chişinău-Ungheni la ecartamentul european;
 • diversificarea rutelor aeriene şi demonopolizarea pieţei serviciilor de zbor pentru reducerea preţurilor de călătorie.
Partidul Democrat din Moldova
 • creşterea atractivităţii R. Moldova pentru investitorii străini;
 • simplificarea procedurii de procurare a activelor imobile (clădiri, construcţii, terenuri de pământ;
 • crearea parcurilor industriale şi de inovaţii tehnologice;
 • diminuarea numărului şomerilor cu 50%;
 • acoperirea parţială de către stat a costurilor pentru procurarea utilajului de producţie, maşinilor şi tractoarelor agricole procurate în leasing;
 • retrocedarea valorii TVA şi a accizelor pentru combustibil în sectorul agrar;
 • subvenţionarea din partea Statului până la 70% din valoarea dobânzilor la credite pentru agricultură;
 • simplificarea sistemului de evidenţă fiscală a întreprinderilor;
 • scutirea de TVA şi taxe vamale a importului utilajelor de producţie;
 • protejarea pieţii interne prin aplicarea unui sistem flexibil de taxe vamale;
 • reducerea TVA la 15%;
 • eliminarea pe un termen de 3–4 ani a controalelor şi impozitelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii din zona rurală;
 • cota zero a TVA la comercializarea producţiei agricole;
 • impozit unic în agricultură calculate per hectar;
 • reducerea presiunii fiscale prin optimizarea contribuţiilor sociale;
 • micşorarea cotelor impozitului pe venit pentru persoanele fizice până la 12%.
Uniunea Centristă din Moldova
 • naţionalizarea întreprinderilor rentabile;
 • liberalizarea sistemului economic naţional, inclusiv a sistemului bancar naţional;
 • legalizarea veniturilor obţinute de cetăţenii care lucrează peste hotare, stimulînd investirea acestor surse în proiecte investiţionale sau depozitarea lor în sistemul bancar naţional;
 • eliberarea de impozite, pe un termen de 5 ani, pentru cei care vor face investiţii în sectorul real al economiei naţionale, inclusiv în mediul rural;
 • susţinerea activă a acţiunilor de export, în baza unor eficiente mecanisme legislative şi fiscale;
 • ajustarea nivelului TVA naţional la nivelul TVA din ţările vecine şi a principalilor parteneri comerciali;
 • stoparea privatizărilor dubioase a întreprinderilor de stat rentabile;
 • crearea a cîte 100 de mii de noi locuri de muncă anual;
 • majorarea de 3–4 ori a subvenţiilor în agricultură;
 • prelungirea termenului de neimpozitare a dobînzilor din depozite, pînă în anul 2020;
 • acordarea parcurilor tehnologice şi tehnoparcurilor dreptul de a importa fără aplicarea taxei vamale şi de a le elibera de plata impozitelor pe un termen de 10 ani;
 • realizarea programului “Cumpăra mărfuri moldoveneşti” prin diminuarea ratei procentuale la creditele pentru modernizarea întreprinderilor moldoveneşti, restabilirea comenzii de stat pentru producătorii naţionali şi elaborarea legii cu privire la protejarea producătorului naţional;
 • realizarea programului naţional “Revoluţia verde” de relansare a sectorului agricol prin acordare de vacanţe fiscale pe un temren de 5 ani întreprinderilor agricole şi fermierilor, demararea unei linii de creditare de lungă durată, nu mai puţin de cinci ani, cu rata dobînzii de 3–5%;
 • instituirea impozitului pe obiecte de lux: aur, pietre preţioase, automobile, case de lux etc.;
 • modernizarea accelerată şi eficientă a infrastructurii Republicii Moldova reprezintă un scop strategic al UCM; a construi (moderniza) anual nu mai puţin de 300 km drumuri naţionale şi nu mai puţin de 500 km drumuri de importanţă locală;
 • modernizarea/dezvoltarea terminalului de la Giurgiuleşti, inclusiv a portului de mărfuri/pasageri, construirea unei uzine de prelucrare a petrolului;
 • modernizarea aeroporturilor Chişinău, Mărculeşti, Bălţi, Cahul;
 • conectarea Moldovei la proiectele regionale de construire a magistralelor strategice, coridoarelor de transport;
 • participarea de comun cu RAO EES, Gazprom şi alte companii ruse la modernizarea infrastructurii electrice şi de transportare a gazului în scopul măririi capacităţilor de export şi tranzit a Republicii Moldova;
 • dezvoltarea şi modernizarea reţelei de telecomunicaţii;
 • realizarea programelor de economisire a resurselor energetice şi naturale;
 • implementarea informatizării şi dezvoltarea activităţii economice în baza tehnologiilor noi şi sistemului comerţului electronic.
Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană”
 • creşterea PIB-ului cu minimum 10–12% anual;
 • triplarea exporturilor până în 2013;
 • liberalizarea pieţei agricole;
 • investirea banilor câştigaţi peste hotare;
 • atragerea unor investiţii private de 1,5 miliarde euro în sistemul energetic;
 • crearea a 25 de mii de locuri de muncă noi în fiecare an;
 • introducerea cotei unice de 12% şi scutirea întreprinderilor de impozit în primii cinci ani de la creare;
 • diminuarea TVA;
 • anularea TVA la importul de utilaje pentru producatori şi la materia primă pentru producţia destinată exportului;
 • atragerea a 400 milioane de euro anual, din fondurile comunitare, pentru infrastructura locală.
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită”
 • scutirea de impozite a întreprinderilor mici pentru 3 ani şi reducerea impozitelor cu 50% pentru următorii 2 ani;
 • protecţia businessul-ui mic de influenţele corupţiei şi ale lumii interlope;
 • introducerea unui impozit unic şi simplu aplicabil pentru întreprinderile mici;
 • elaborarea şi implementarea contabilizării simplificate, crearea unui formular unic de raportare o dată pe an;
 • lărgirea considerabilă a spectrului de activităţi aplicabile unui singur patent;
 • crearea unor condiţii favorabile pentru orientarea business-ului mic spre însuşirea ultimilor tehnologii şi producerea unor servicii sau produse de cea mai înaltă calitate tehnologică;
 • echivalarea investiţiilor în economia autohtonă a cetăţenilor ce lucrează peste hotare, cu investiţiile străine;
 • eliberarea de impozitare pe parcursul unui an, a agenţilor economici ce se află la оnceput de activitate şi lucrează în sectorul de producere a economiei;
 • crearea locurilor şi condiţiilor de muncă pentru cetăţenii Moldovei;
 • introducerea controlului regulat din partea Guvernului asupra formării preţurilor;
 • reglementarea preţurilor la produsele şi articolele de primă necessitate;
 • micşorarea impozitelor pentru biznessul mic şi mediu până la 10%, creând în acest fel condiţii pentru dezvoltarea lui şi mărind incasările bugetare.
Partidul Conservator
 • asigurarea unui mediu de afaceri echilibrat, competitiv şi predictibil;
 • proiecte investiţionale de anvergură, publice şi în parteneriat public-privat, pe termen mediu şi lung (de infrastructură, în energetică), care să fie garantate de stat;
 • instituirea unui Fond special în valoare de 5% din PIB pentru sprijinirea şi garantarea creditelor preferenţiale pentru ÎMM;
 • majorarea esenşială a subvenţiilor pentru producţie şi asigurarea accesului nerestricţionat şi nepreferenţial la fondurile de subvenţionare;
 • subvenţii de 500 lei la ha de pământ cultivat, 30% din preţul motorinei, 30% din preţul de achiziţie a utilajelor agricole, tractoarelor şi echipamentelor de irigaţie;
 • facilităţi pentru fermierii care produc alimente ecologice;
 • reducerea poverii fiscale;
 • aplicarea cotei unice de 11% impozit pe venit;
 • aplicarea unui sistem fiscal atractiv pentru investitorii privaţi străini şi autohtoni ce vor investi în sectorul real al economiei prin scutire fiscală pentru toate tipurile de capital investit, pentru o perioadă de 5 ani;
 • anularea colectării în avans a TVA la importul de utilaje şi echipamente;
 • stabilirea unei cote a contribuţiilor de asigurări sociale plătite de angajator în mărime de 22%;
 • reducerea TVA până la 15% la unele produse reglementate, care să sprijine măsurile antiinflaţioniste;
 • creşterea capacitatii de colectare a impozitelor şi taxelor;
 • unificarea sistemului de evidenţă electronică fiscală;
 • extinderea reţelelor de apă şi canalizare în toate satele;
 • reabilitarea drumurilor locale, amenajarea de drumuri agricole.
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova
 • elaborarea unui cadru legal adecvat de atragerea investiţiilor autohtone şi străine în economia naţională;
 • crearea a 100000 de locuri de muncă, preponderent la sate prin crearea întreprinderilor mici, mijlocii şi a filialelor întreprinderilor mari;
 • constituirea unei Bănci Agricole pentru acordarea de credite cu o dobândă anuală de 5–6% pentru deţinătorii de întreprinderi mici şi mijlocii pe un termen de 10–25 ani.
Uniunea Muncii “Patria-Родина”
 • mărirea fondului pentru susţinerea producătorilor agricoli şi stabilirea subvenţiei de 600 lei la hectar pentru anul 2009;
 • accesul producătorilor la credite bancare cu procent redus şi pe termen lung;
 • reducerea impozitelor fiscale pentru întreprinderile private până la 15%;
 • micşorarea impozitelor pentru producători agricoli, inclusiv scutirea de plata TVA a importului de maşini şi utilaje agricole, material semincier, îngrăşăminte minerale şi altele, care nu se produc în RM;
 • alocarea resurselor financiare din bugetul de Stat pentru reconstrucţia drumurilor principale din RM;
 • modernizarea parcului de trenuri şi extinderea reţelei de căi ferate;
 • diversificarea rutelor aeriene.
Partidul Republican din Moldova
 • aplicarea planificării în economia ţării;
 • consolidarea terenurilor agricole.

Politici sociale

Partidul Social Democrat
 • crearea a 100 de mii de locuri de muncă pe an;
 • majorarea salariului minim al pedagogilor şi al lucrătorilor din ştiinţă până la nivelul salariului mediu pe economie — 3000 de lei, iar către anul 2012 — până la 7000 de lei;
 • acordarea Premiului Matern, în mărime de 20 000 de lei, la naşterea celui de-al doilea şi al următorului copil;
 • majorarea, de 5 ori, a indemnizaţiilor lunare pentru оngrijirea copiilor — până la 2000 lei;
 • majorarea de la 200 la 600 lei a alocaţiilor acordate mamelor singure;
 • acordarea salariului al 13-lea mamelor singure, care lucrează, pentru copiii de vârstă şcolară (până la 16 ani) pentru compensarea cheltuielilor la procurarea rechizitelor şcolare;
 • majorarea alocaţiilor de recalificare pentru părinţii ce revin din concediile de îngrijire a copiilor;
 • scutirea familiilor cu 4 şi mai mulţi copii de plata tuturor impozitelor;
 • majorarea de 3 ori a indemnizaţiilor pentru întreţinerea copiilor invalizi, precum şi pentru întreţinerea părinţilor invalizi;
 • compensarea cu 50% a creşterii preţurilor pentru persoanele cu venituri mai mici decât minimuul de existenţă;
 • asigurarea fiecărei localităţi cu instituţii preşcolare dotate cu locuri necesare pentru toţi copiii de vârstă preşcolară;
 • restabilirea a câte 100 de instituţii preşcolare anual;
 • asigurarea cu locuinţe şi ajutor social a familiilor tinere cu doi şi mai mulţi copii;
 • asigurarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, a plăţii, în mod automat, integral şi neîntârziat, a compensaţiilor nominative pentru încălzire, adresate păturilor socialmente vulnerabile;
 • adaptarea sistemului şi a calităţii învăţământului mediu şi superior la standardele europene;
 • conferirea statutului de funcţionar public lucrătorilor din domeniul educaţiei;
 • majorarea salariului minim al pedagogilor şi al lucrătorilor din ştiinţă până la nivelul salariului mediu pe economie — 3000 de lei, iar către anul 2012 — până la 7000 de lei;
 • aplicarea sistemului comenzii de stat pentru instituţiile de învăţământ superior în scopul satisfacerii necesităţilor reale de cadre ale statului;
 • majorarea numărului de locuri bugetare оn universităţi anual cu 2500;
 • asigurarea obţinerii unei profesii în perioada ultimilor doi ani de studii în şcoala medie etc.
 • iniţierea Programului naţional “Locuinţă accesibilă”, în cadrul căruia vor fi construite anual pвnă la 1000 de locuinţe pentru familiile tinere;
 • includerea tuturor serviciilor medicale obligatorii în poliţa de asigurare medicală cu scopul de a permite tuturor accesul la ele;
 • crearea, în instituţiile medicale, a funcţiei de avocat-consultant, care să protejeze şi să consulte pacienţii din contul CNAM;
 • restabilirea sistemului de controale medicale anuale obligatorii şi gratuite pentru cetăţeni;
 • asigurarea localităţilor rurale cu personal medical şi puncte farmaceutice;
 • instituirea unui control strict al calităţii serviciilor medicale şi al preţurilor medicamentelor;
 • majorarea pachetului de servicii medicale prestate cetăţenilor ţării fără plată;
 • acordarea de către stat a compensaţiilor pentru stat pensionari, veterani şi invalizi, în volum total, pentru cele mai necesare medicamente;
 • crearea Fondului de Stat abilitat cu sarcina de a atrage investiţii străine şi autohtone pentru înzestrarea cu utilaj medical modern a tuturor instituţiilor medicale, în special, raionale;
 • crearea unui sistem informaţional viabil, fapt ce ar permite medicului să acorde mai multă atenţie pacientului şi acordarea asistenţei medicale calitative în orice localitate a ţării;
 • stimularea activă a asigurărilor medicale private de alternativă.
Partidul Liberal
 • stabilirea pensiei de invaliditate de gr. I 1500 de lei;
 • stabilirea indemnizaţiei de şomaj 1500 de lei;
 • acordarea de alocaţie unică pentru naşterea primului, al doilea, al treilea şi următorilor copii în cuantum de, respectiv, 5000 de lei, 10 000 de lei, 15 000 de lei;
 • stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în cuantum de 50% din venitul mediu din ultimele 6 luni, dar nu mai puţin de 50% din salariul mediu pe economie;
 • încurajarea implicării tinerilor în viaţa publică, inclusiv în politică, şi promovarea lor în funcţii executive;
 • aplicarea unor programe de informare şi consultanţă pentru tineri;
 • înlesnirea accesului tineretului la surse de creditare a învăţământului cu rambursarea după absolvire într-un termen şi la o dobândă avantajoase;
 • lansarea unui program de construcţie a locuinţelor pentru tinerii lipsiţi de posibilităţi financiare;
 • aplicarea unui sistem de creditare pentru tinerii, în special din mediul rural, care vor să înceapă o afacere şi încurajarea lor prin scutirea de impozite pe termen de 3 ani de la оnceputul activităţii;
 • construirea noilor cămine;
 • studiile medii gimnaziale urmează a fi obligatorii, iar studiile preuniversitare (liceale şi profesionale) şi cele universitare trebuie sa fie accesibile tuturor cetăţenilor Republicii Moldova;
 • ridicarea statutului social al profesorului;
 • alocarea de la bugetul de stat pentru întreţinerea învăţământului a minim 10% din PIB;
 • adoptarea unui nou Cod al Educaţiei;
 • învăţământ gratuit asigurat de stat;
 • reformarea complexă a sistemului educaţional şi înnoirea curricumului;
 • garantarea autonomiei universitare;
 • reformarea sistemului medical, acordându-se o atenţie specială ridicării calităţii serviciilor medicale în comune şi sate şi asigurării depline cu medici de familie;
 • alocările bugetare pentru sănătate până la 7% din PIB;
 • descentralizarea sistemului de sănătate;
 • stimularea serviciilor medicale private;
 • adoptarea Planului republican de Resurse Umane în domeniul medical;
 • înfiinţarea oficiilor pentru promovarea şi protecţia drepturilor pacienţilor şi ale lucrătorilor medicali.
Alianţa “Moldova Noastră”
 • lansarea programului naţional “case pentru tinerele familii” care va acorda la naşterea primului copil dreptul de a închiria în condiţii avantajoase pe termen de până la 10 ani locuinţe, construite de stat din veniturile obţinute în cadrul licitaţiilor funciare;
 • indemnizaţii oferite în rate până la absolvirea gimnaziului de până la 5000 euro;
 • cel puţin 2/3 din locurile în instituţiile superioare publice de învăţământ vor fi asigurate de la bugetul de stat;
 • adoptarea unui nou Cod al Educaţiei în deplină concordanţă cu standardele europene, care ar crea condiţii pentru a forma resurse umane competitive la scară internaţională;
 • sporirea finanţării bugetare a învăţământului, de la 8% până la cel puţin 10% din PIB;
 • elaborarea unui nou Curriculum Naţional care ar asigura în învăţământul preuniversitar trecerea treptată de la principiul academic la cel de pregătire a elevului pentru viaţă;
 • sporirea esenţială a contribuţiei Bugetului de Stat la fondul pentru asigurările obligatorii în medicină;
 • garantarea accesului liber şi gratuit al populaţiei la toate etapele de acordare a asistenţei medicale;
 • investirea a 600 milioane lei anual în repararea, modernizarea şi dotarea instituţiilor medicosanitare publice, la nivelul standardelor europene.
Partidul Popular Creştin Democrat
 • sprijinirea asociativităţii tinerilor prin crearea cadrului organizaţional care să promoveze integrarea tinerilor în structurile administrative;
 • acordarea de burse sociale pentru copiii/tinerii de la sate care provin din familii cu venituri salariale medii, începând din clasa I şi până la terminarea studiilor, bursa socială acoperind cheltuielile de masă, rechizite şi cazare, necesare tânărului pentru o lună de studii;
 • înfiinţarea a 4 noi centre universitare la Orhei, Edineţ, Ungheni şi Soroca;
 • extinderea programului de alimentaţie a copilului până la clasa a IX-a;
 • reînfiinţarea unei Agenţii Naţionale a Locuinţei care să se preocupe de construirea de locuinţe sociale pentru tineri;
 • deschiderea unei linii de creditare pentru construcţia ipotecară de locuinţe, prin distribuirea gratuită a terenurilor;
 • acordarea de facilităţi în obţinerea de credite pentru tinerii care doresc să îşi achiziţioneze o locuinţă;
 • sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu specializările obţinute pentru a stopa exodul forţei de muncă tinere şi specializate din ţară;
 • subvenţionarea dobânzii pe o perioadă de 12 luni, în cazul creditelor pentru achiziţia de bunuri de folosinţă îndelungată procurate în primul an de căsnicie;
 • acordarea unei maşini de spălat auromată pentru fiecare familie la naşterea copilului;
 • lansarea unui program naţional de reparaţie a tuturor şcolilor, grădiniţelor de copii, a centrelor de sănătate şi a caselor de cultură.
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • afirmarea învăţământului în calitate de prioritate principală în următorii patru ani;
 • până în 2013 învăţământul de stat trebuie să fie gratuit în totalitate;
 • atragerea activă în Moldova a proiectelor europene ce vizează dezvoltarea învăţământului şi protecţiei sociale;
 • consolidarea sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii prin implementarea standardelor internaţionale;
 • îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale preventive şi specializate;
 • dezvoltarea calitativă a sistemului de servicii medicale necesare cetăţenilor şi garantarea protecţiei maternităţii, a copiilor şi a persoanelor în etate;
 • înlăturarea consecventă a tuturor obstacolelor pentru integrarea în societate a persoanelor cu disabilităţi.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • majorarea, până în anul 2012, a indemnizaţiei unice la naşterea copilului, până la 10000 lei şi a indemnizaţiei lunare de îngrijire a copilului, până la 1300 lei;
 • integrarea în şcoală şi în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi;
 • tratarea educaţiei drept prioritate naţională cu alocarea a minimum 8% din PIB pentru sistemul de învăţământ; consolidarea centrelor de cercetare în universităţi;
 • crearea “conturilor educaţionale”, prin care fiecare cetăţean ar putea să-şi asigure educaţia;
 • majorarea salariilor în învăţământ în conformitate cu salariul mediu pe economie şi atingerea nivelului de 7000 lei lunar până în anul 2013;
 • implementarea programului de stat privind asigurarea cu cadre a instituţiilor educaţionale din mediul rural;
 • acordarea înlesnirilor fiscale pentru contractele de studii;
 • extinderea serviciilor medicale gratuite acordate în baza poliţei de asigurare;
 • asigurarea fiecărei localităţi cu medici de familie;
 • triplarea până în 2012 a salariilor lucrătorilor medicali;
 • asigurarea cu cadre specializate şi dotarea instituţiilor medicale cu echipamente şi tehnologii moderne.
Partidul Democrat din Moldova
 • stabilirea unor indemnizaţii unice la naşterea primului copil de 2500 de lei, la naşterea celui de-al doilea copil — de 5000 de lei, iar pentru fiecare următor copil — de 7500 de lei;
 • modernizarea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti şi controlul strict asupra costurilor de cazare;
 • stabilirea unei reduceri de 25% la transportul interurban şi instituirea cantinelor studenţeşti cu program prelungit;
 • acordarea unui sprijin financiar de 5 mii de lei din partea statului pentru tinerii care întemeiază o familie;
 • acordarea de granturi de până la 100000 de lei pentru sprijinirea iniţiativelor tinerilor întreprinzători;
 • creditarea preferenţială a întreprinzătorilor tineri;
 • scutirea de impozitul pe venit pe o perioadă de 3 ani la înfiinţarea primei afaceri;
 • crearea condiţiilor normale de studii şi echiparea instituţiilor de învăţământ cu inventar necesar trebuie să fie prioritatea zero a Ministerului Educaţiei;
 • finanţarea sistemului de învăţământ cu cel puţin 8% din PIB;
 • adoptarea Legii privind Statutul Cadrului Didactic cu indicarea explicită că salariul cadrului didactic nu poate fi mai jos decât salariul mediu pe economie;
 • garantarea autonomiei instituţiilor de învăţământ;
 • modernizarea infrastructurii învăţământului;
 • modernizarea sistemului de sănătate;
 • propagarea şi cultivarea unui mod sănătos de viaţă, lupta consecventă cu fumatul şi alcoolismul;
 • orientarea asistenţei medicale de la o politică de tratament către o politică de promovare a sănătăţii şi de prevenire a maladiilor;
 • crearea unor condiţii care să-i permită fiecărui posesor de Poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală să fie liber оn alegerea medicului la care se adresează;
 • modernizarea şi dotarea instituţiilor medico-sanitare;
 • reducerea cu 50% a costului Poliţei de asigurare pentru persoanele cu vârstă de până la 30 de ani.
Uniunea Centristă din Moldova
 • majorarea “capitalului matern”: pentru primul copil — pînă la 10000 lei, pentru cel de-al doilea — pînă la 20000 de lei, pentru cel de-al treilea copil — pînă la 30000 de lei;
 • asigurarea tuturor familiilor tinere cu locuinţe la preturi rezonabile;
 • asigurarea absolvenţilor şcolilor, colegiilor, instituţiilor de învăţămînt superior cu “primul” loc de muncă;
 • construirea a nu mai puţin de 5 mii locuinţe sociale anual, din contul statului şi darea lor în arendă tinerilor specialişti la preţuri preferenţiale, cu transmiterea ulterioară a acestora celor care au activat 10 ani;
 • realizarea programelor de stat cu privire la dezvoltarea satului moldovenesc — “Creşe şi grădiniţe de copii la sate”, “Studii competitive pentru elevii din mediul rural”, “Medicina de calitate la sate”, “Apă curată pentru sate”, “Noi locuri de muncă la sate”, “Produse agricole ecologice”;
 • realizarea programului “Unei scoli moderne — o dotare tehnico-materială modernă”;
 • instituirea unui mecanism la nivel de stat cu referire la identificarea si susţinerea copiilor talentaţi;
 • crearea Fondului Naţional “Dezvoltarea educaţiei”;
 • transformarea instituţiilor de învăţămînt superior în adevărate Centre ştiinţifice;
 • formarea unei noi structuri ministeriale — “Educaţie şi Ştiinţa”, care ar intermedia formarea comenzilor şi elaborarea proiectelor sociale şi de stat, ulterior propunîndu-le pe baza de concurs centrelor ştiinţifice din ţară;
 • crearea în mod sistemic a parcurilor tehnologice, tehnoparcuri, centre inovaţionale şi de engineering, business-incubatoare;
 • stimularea fondării unor dotate structuri de ştiinţă şi producţie corporative;
 • garantarea de către stat a asigurărilor medicale pentru şomeri şi persoanele rămase temporar fără serviciu;
 • asigurarea medicală urmează a fi procurată anual de către întreprindere pentru cetăţenii care lucrează;
 • restabilirea punctelor medicale şi spitalelor de circumscripţie;
 • implementarea unui sistem lucrativ şi eficient de compensări, precum şi obţinerea medicamentelor gratis: în primul rînd, de către persoanele pentru care medicamentele sunt indispensabile (bolnavii oncologic, cardiacii, bolnavii de diabet zaharat, pensionarii, veteranii etc.);
 • acordarea pentru persoane social vulnerabile şi pentru familiile cu mulţi copii a posibilităţii achitării în rate a costului poliţei de asigurare medicală;
 • acordarea fără plata a poliţelor medicale tuturor participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, precum si veteranilor răniţi în acţiunile de luptă;
 • reînnoirea anuală cu 25% a parcului auto din cadrul serviciului medical de urgenţă;
 • efectuarea reparaţiei capitale şi reutilarea tuturor spitalelor şi maternităţilor atît în localităţile urbane, cît şi în cele rurale;
 • formarea Consiliului de Supraveghere şi Control;
 • realizarea programului “Statul — nănaşul întregului popor” (stimularea materială a familiilor tinere la nuntă din partea statului în vederea iniţierii vieţii familiale).
Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană”
 • restituirea anuală a un miliard de lei TVA la procurarea de locuinţe noi;
 • alocarea de investiţii prioritare pentru instituţiile prestatoare de servicii medicale (spitale, ambulatorii, medici de familie), asigurând standardele de calitate şi efecte directe asupra sănătăţii populaţiei;
 • promovarea de politici de încurajare a creşterii demografice, reducând riscurile pentru tinerele familii, asistând mesele gratuite pentru copiii în şcoli (lapte şi corn), mese asigurate pentru bătrânii singurateci, ajutoare financiare familiilor tinere;
 • cheltuielile pentru educaţie ar trebui să crească de la 7–8% din PIB în prezent până la 10% în perioada de lansare a modelului descentralizării educaţiei, urmând să descrească ulterior, pe termen mediu, până la 7%;
 • înnoirea conţinuturilor curriculare şi a traseelor educaţionale;
 • garantarea autonomiei universitare;
 • garantarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate de înaltă calitate;
 • reducerea costurilor pentru serviciile medicale.
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită”
 • achitarea compensaţiilor lunare populaţiei sărace, pensionarilor, mamelor singure şi familiilor cu mulţi copii, în dependenţă de rata inflaţiei şi creşterea preţurilor în ţară;
 • revizuirea legislaţiei privind pensia pentru femei, care au educat mai mult de 3 copii, în vederea reducerii cenzului de vârstă pentru pensionare de la 55 ani;
 • lichidarea completă a fenomenului de abandon al copiilor;
 • elaborarea şi realizarea programului de stat “Familia tânără”, care presupune crearea unui sistem de creditare preferenţială a familiei tinere pentru soluţionarea problemei locuinţei, educaţiei copiilor, dezvoltarea afacerilor de familie;
 • elaborarea unui program specializat de stat pentru a-i interesa pe tineri de viaţa în Moldova;
 • elaborarea Pactului Naţional al ocupării tineretului;
 • asigurarea garantată cu servicii a tinerilor specialişti;
 • garantarea de către stat a educaţiei gratuite;
 • majorarea salariilor lucrătorilor sferei învăţământului, medicinei şi culturii până la nivelul celor mai remunerate funcţii în republică;
 • diferenţierea sistemului de plată pentru instruire, reieşind din venitul familiilor copiilor instruiţi;
 • asigurarea copiilor nevoiaşi din şcoli şi licee cu alimentare calorică caldă de 2 ori pe zi din contul defalcărilor bugetare;
 • depolitizarea conducerii sistemului de оnvăţământ şi retragerea ei de sub influenţa partidelor;
 • asigurarea asistenţei medicale gratuite.
Partidul Conservator
 • implimentarea unui sistem de burse stimulative la nivelul salariului minim pe economie, finanţate din bugetul de stat, de care vor beneficia tinerii cu situaţie familială şi materială precară, cât şi cei ce vor obţine rezultate meritorii în activitatea şcolară şi universitară;
 • acordarea a 13% din PIB pentru învăţământ;
 • investiţii masive în învăţământul preşcolar pentru ca toţi copii să aibă acces la gradiniţe şi creşe;
 • modernizarea instituţiilor de învăţământ din mediul rural;
 • asigurarea accesului la calulator, Internet şi bibliotecă pentru fiecare elev;
 • asigurarea condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea educaţiei şi învăţământului în limbile minorităţilor naţionale;
 • revizuirea programului şcolar astfel ca să genereze abilitati-cheie, care să permită integrarea rapidă pe piaţa muncii;
 • eradicarea corupţiei şi violenţei din licee;
 • lansarea unor programe guvernamentale naţionale: “Programul de învăţare intensivă a limbilor străine”, “Programul educaţiei fizice”; “Programul educaţiei artistice”; “Învăţămîntul în era electronicii”; “Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă a elevului”;
 • alocarea, anual, a cel puţin 7% din PIB pentru sănătate, în vederea majorării salariilor personalului medical, reparării şi dotării spitalelor, construcţiei de noi instituţii medicale;
 • stimularea salarială atragătoare şi condiţii optime de exercitare a profesiei pentru personalul medical;
 • reforma sistemului de asigurare medicală şi încurajarea investiţiilor private, autohtone şi străine,în sănătate;
 • reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice de furnizare a serviciilor medicale. reducerea TVA la produsele medicamentoase;
 • dezvoltarea activităţii de prevenţie şi promovarea unui mod sănătos de viaţă;
 • implimentarea unui Program Naţional de investiţii în sănătate.
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova
 • 35% din locurile de muncă în organizaţiile de stat obligatoriu să fie ocupate de tineri.
Uniunea Muncii “Patria-Родина”
 • elaborarea şi implementarea din contul Statului a programului de construcţie a apartamentelor pentru familiile tinere şi a locuinţelor sociale;
 • alocarea integrală a resurselor financiare pentru toate instituţiile de învăţământ şi de ştiinţă de Stat;
 • accesul pedagogilor tineri la credite bancare cu procent redus şi pe termen lung;
 • crearea fondului extrabugetar de susţinere a pedagogilor şi a oamenilor de ştiinţă;
 • implementarea unui program de Stat de computerizare a întregului sistem de instruire din RM;
 • deschiderea contabilităţilor în cadrul instituțiilor liceale şi gimnaziale de instruire;
 • alocarea integrală a resurselor financiare pentru toate instituţiile medicale de Stat;
 • asigurarea instituţiilor medicale de Stat cu utilaj modern specializat;
 • extinderea serviciilor medicale gratuite în baza poliţei de asigurare din contul Statului.
Partidul Republican din Moldova
 • construirea căminurilor sociale pentru familii social vulnerabile;
 • construirea locuinţelor în baza creditelor ipotecare eliberate pe termen de 25 de ani cu o dobîndă prielnică;
 • deschiderea cantinelor cu alimentare gratuită a famiilor social vulnerabile;
 • alimentarea gratuită a copiilor în grădiniţe şi în şcoli (clasele primare);
 • fondarea spitalelor sociale;
 • demonopolizarea asigurărilor medicale, prin crearea unor centre de asigurări medicale autonome în Chişinău, Comrat, Cahul, Bălţi, Vulcăneşti, Sîngerei, Soroca, Edineţ;
 • crearea asociaţiilor staţionar policlinice;
 • asigurarea cu asistenţă medicală stomatologică terapeutică şi protetică gratuită pentru categoriile de persoane socialmente vulnerabile;
 • asigurarea cu medicamente gratuite a pacienţilor social vulnerabili;
 • protejarea mamelor şi copiilor, prin majorarea considerabilă a plăţilor de stat pentru naşterea copilului;
 • micşorarea tarifelor la serviciile comunale, inclusiv la energia electrică;
 • lichidarea Termocomului ca agent economic;
 • protejarea socială a persoanelor care activează peste hotarele ţării.

Salarii, pensii, burse

Partidul Social Democrat
 • stabilirea imediată a salariului minim oficial, inclusiv pentru bugetari, la 1500 de lei, iar către anul 2012 — majorarea până la nivelul coşului minim de consum, însă nu mai puţin de 2500 de lei;
 • majorarea, în decurs de un an, a salariului mediu, inclusiv pentru bugetari, până la 4000 de lei, iar către anul 2012 — până la 10000 de lei;
 • majorarea pensiei minime până la nivelul minimului de existenţă, dar nu mai puţin de 1500 de lei;
 • majorarea pensiei medii până la nivelul coşului minim de consum, dar nu mai puţin de 2500 de lei, cu o indexare ulterioară, corelată la inflaţie, la salariul mediu şi la creşterea preţurilor la serviciile sociale;
 • majorarea burselor studenţeşti până la 1000 de lei, iar în perspectivă — până la nivelul minimului de existenţă.
Partidul Liberal
 • stabilirea salariului minim garantat în cuantum de 2000 de lei şi menţinerea permanentă a salariului minim garantat cu 25 procente mai mare decât valoarea minimului de existenţă;
 • stabilirea pensiei de vârstă minime 1500 de lei;
 • introducerea fondurilor de pensii private;
 • burse minim 50 de euro.
Alianţa “Moldova Noastră”
 • salarii de 500 de euro şi pensii de 175 de euro până în 2013.
Partidul Popular Creştin Democrat
 • salariu mediu de 5700 de lei până în 2013.
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • majorarea salariului mediu pe economie până la un nivel ce ar depăşi de trei ori minimumul de existenţă, dar care nu ar fi mai mic de 500 de euro;
 • majorarea pensiei medii până la un nivel ce ar depăşi nivelul minim de existenţă.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • creşterea salariului mediu lunar la 7000 lei până în 2013;
 • stabilirea pensiei minime de 1300 lei.
Partidul Democrat din Moldova
 • salariul mediu de 7000 lei;
 • pensii de cel puţin 2500 lei în 2012;
 • creşterea burselor studenţeşti până la valoarea coşului minim de consum.
Uniunea Centristă din Moldova
 • salarii şi pensii minime nu mai mici decît coşul minim de consum;
 • salarii pînă la 700 de euro;
 • pensii pînă la 300 de euro;
 • burse care să acopere minimul de existenţă.
Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană”
 • majorarea salariului în mediu cu 30% anula, astfel ca până în 2013 să fie 500 euro;
 • pensie medie de 200 euro până în 2013 şi de 80 de euro după primul an de guvernare;
 • majorarea burselor pentru studenţi la nivel de 1/3 din salariul mediu pe ţară, cea ce va constitui în primul an de Guvernare a MAE 70 de Euro.
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită”
 • stabilirea unui nivel reglabil al burselor şi pensiilor care să se încadreze în minimul de existenţă;
 • fixarea unor salarii demne oamenilor muncii;
 • majorarea salariilor lucrătorilor bugetari până la nivelul coşului de consum.
Partidul Conservator
 • majorarea pensiilor, astfel încît pensia medie să ajungă la 5000 lei pînă în 2012;
 • creşterea salariului mediu pe economie la 10000 lei până în 2012;
 • introducerea unei pensii minime garantate, astfel ca nicio pensie să nu fie mai mică de 3000 lei;
 • majorarea pensiei pentru invaliditate de gr.1 şi invalizii din copilărie până la nivelul salariului mediu pe economie;
 • burse pentru studenţi la nivelul salariului minim pe economie.
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova
 • creşterea până în 2013 a salariilor medicilor, profesorilor şi tuturor categoriilor de bugetari cu 50% anual;
 • creşterea anuală a pensiilor cu 30%.
Uniunea Muncii “Patria-Родина”
 • salariul minim pentru toţi lucrătorii din sfera bugetară — 5000 lei;
 • indexarea salariului în dependenţă de creşterea preţurilor;
 • stabilirea pensiei minime de 2000 lei şi indexarea acesteia în dependenţă de creşterea preţurilor.
Partidul Republican din Moldova
 • salariul minim a bugetarilor va acoperi coşul minim de consum;
 • va fi revizuită metodologia stabilirii pensiilor astfel încît pensia să nu fie mai mică decît 1400 de lei;
 • burse nu mai puţin de 600 lei pe lună.

Reglementarea diferendului transnistrean

Partidul Social Democrat
 • restabilirea dialogului politic şi social între Chişinău şi Tiraspol prin implicarea în acest dialog a societăţii civile de pe ambele maluri;
 • elaborarea şi adoptarea programului economic de dezvoltare a Republicii Moldova (inclusiv regiunea transnistreană), care va include reintegrarea economică, crearea spaţiului economic şi financiar unic;
 • desfăşurarea unei activitatăţi comune pentru dezvoltarea democraţiei atât pe malul stâng, cât şi pe malul drept al Nistrului;
 • obţinerea reintegrării umanitare prin crearea spaţiului unic educaţional, cultural şi informaţional;
 • obţinerea reintegrării juridice prin crearea spaţiului juridic comun şi apropierea sistemelor de drept;
 • obţinerea reintegrării politice prin apropierea elitelor politice, unificarea partidelor politice şi crearea unui sistem electoral unic.
Partidul Liberal
 • eliminarea prezenţei militare ruse, ca precondiţie pentru reglementara transnistreană;
 • atragerea cetăţenilor din regiunea transnistreană prin dezvoltare economică, crearea condiţiilor pentru creşterea nivelului de trai al populatiei, apropierea de Uniunea Europeană, siguranţa şi perspectiva zilei de mâine;
 • schimbarea statutului de observatori ai UE şi SUA în membri cu drepturi depline ai formatului de negocieri “5+2”;
 • încheierea unui parteneriat cu Ucraina privind reglementarea transnistreană;
 • demilitarizarea regiunii şi organizarea unor alegeri libere şi corecte etc.
Alianţa “Moldova Noastră”
 • reintregirea raioanelor de est în spaţiul juridic, politic şi economic al Republicii Moldova.
Partidul Popular Creştin Democrat
 • soluţionarea paşnică a diferendului transnistrean în conformitate cu interesul naţional al Republicii Moldova şi respectarea cu stricteţe a Legii privind principiile de bază ale rezolvării diferendului transnistrean, adoptată la 22 iulie 2005;
 • continuarea negocierilor privind soluţionarea diferendului în formatul 5+2;
 • înlocuirea prezenţei ilegale a militarilor ruşi cu un mecanism internaţional de observatori civili;
 • promovarea cu consecvenţă a strategiei celor 3D: democratizarea, demilitarizarea şi decriminalizarea Transnistriei;
 • implementarea unui program amplu şi complex de integrare a persoanelor juridice şi fizice din Transnistria în viaţa social-economică a Republicii Moldova: agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, studenţi, organizaţii de tineret, oameni de ştiinţă, instituţii culturale etc., precum şi un program de acţiuni de diplomaţie populară;
 • anularea oricăror restricţii şi impedimente de circulaţie între localităţile de pe cele două maluri ale Nistrului.
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • soluţionarea problemei transnistrene pe principiul integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi acordarea Transnistriei unui statut juridic garantat;
 • acordarea susţinerii sociale populaţiei din Transnistria, integrarea ei în spaţiul valorilor democratice comune ale Republicii Moldova;
 • demilitarizarea întregului teritoriu.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • retragerea necondiţionată şi completă a trupelor ruse din Republica Moldova;
 • transformarea misiunii militare tripartite de menţinere a păcii în una internaţională civilă;
 • implicarea Uniunii Europene şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite în administrarea raioanelor de est până la soluţionarea definitivă a diferendului transnistrean;
 • reintegrarea regiunii din stоnga Nistrului în spaţiul constituţional, economic, politic, social şi cultural al ţării, având la bază Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la principiile de bază ale reglementării conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova.
Partidul Democrat din Moldova
 • pentru reglementarea transnistreană este necesară sporirea atractivităţii Republicii Moldova reîntregite pentru populaţia din stânga Nistrului şi marginalizarea oponenţilor agresivi ai integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
 • iniţierea unui dialog sincer şi deschis cu populaţia din stânga Nistrului pentru a demonta stereotipurile negative şi fobiile moştenite din trecut;
 • elaborarea unui Program sectorial şi etapizat în timp de integrare a locuitorilor din stânga Nistrului în spaţiul informaţional, social, economic, politic şi juridic al Republicii Moldova;
 • lansareal, cu suportul UE, SUA şi al Ucrainei, a unui program amplu de restabilire a structurilor statului pe întreg teritoriu al Republicii Moldova şi de reabilitare post-conflict a statului reоntregit;
 • realizarea unui program de adaptare socială pentru reprezentanţii structurilor de forţă din Transnistria şi va fi oferit un suport financiar celor care vor dori să plece benevol din zona de Est a Republicii Moldova. Realizarea acestor acţiuni vor lipsi de sens factorul militar, inclusiv prezenţa militară străină pe teritoriul Republicii Moldova.
Uniunea Centristă din Moldova
 • reglementarea în baza unor principii acceptate de ambele părţi (integritatea teritorială, democratizarea RM, neutralitatea, demilitarizarea, relaţiile între centru şi regiuni în baza principiului subsidiarităţii);
 • unificarea în cinci etape: Elaborarea de comun acord a principiilor de unificare a ţării. 1. semnarea Convenţiei despre soluţionarea paşnică a problemei în baza principiilor convenite. 2. elaborarea şi realizarea programelor şi proiectelor de reintegrare economică şi umanitară; 3. elaborarea şi discutarea amplă a proiectului de unificare a Moldovei; 4. expunerea tezelor de bază ale documentului unui referendum cu participarea tuturor cetăţenilor Moldovei, inclusiv a celor care locuiesc în Transnistria; 5. organizarea alegerilor generale în organele puterii de stat.
Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană”
 • mobilizarea opiniei publice europene şi internaţionale contra centrelor decizionale, responsabile de tergiversarea retragerii armatelor ruse din Transnistria şi de sprijinul financiar-economic, militar şi diplomatic acordat regimului separatist de la Tiraspol. Vom cere despăgubiri Federaţiei Ruse pentru imixtiunea militară din 1992, sprijinirea separatismului şi provocarea de pagube materiale şi umane uriaşe statului independent R.Moldova. Problema transnistreană se va rezolva dacă R. Moldova va reuşi să devină un stat prosper, cu viitor european şi atractiv pentru cetăţenii de pe malul stâng al Nistrului. În acelaşi timp, R. Moldova nu poate fi victima sau ostaticul problemei transnistrene în ce priveşte aderarea la NATO şi la UE.
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită”

nu se menţionează.

Partidul Conservator

nu se menţionează.

Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova

nu se menţionează.

Uniunea Muncii “Patria-Родина”
 • atribuirea statutului special de autonomie a raioanelor din stânga Nistrului în cadrul teritoriului RM.
Partidul Republican din Moldova
 • Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, acestora urmând să li se garantează dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;
 • reglementarea transnistreană trebuie să se sprijine pe principiul că avem-integritatea poporului Republicii Moldova.

Atitudinea faţă de Uniunea Europeană

Partidul Social Democrat
 • relaţiile de parteneriat strategic cu UE;
 • semnarea unui tratat cu UE privind obţinerea de către RM a statutului de membru asociat;
 • folosirea la maximum a regimului comerţului asimetric cu UE.
Partidul Liberal
 • aderarea la UE este prioritară;
 • semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană până în anul 2010;
 • obţinerea dreptului la liberă circulaţie în UE până în 2010;
 • includerea RM în pachetul Balcanilor de Vest;
 • valorificarea Parteneriatului Estic şi a Sinergiei la Marea Neagră.
Alianţa “Moldova Noastră”
 • aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie Idee Naţională;
 • negocierea şi semnarea Acordului de Asociere să fie până în 2013;
 • participarea activă în Parteneriatul Estic şi Sinergia Mării Negre.
Partidul Popular Creştin Democrat
 • R. Moldova trebuie să adere la UE;
 • anularea regimului de vize pentru moldovenii ce vor călători în UE cel târziu în 2010;
 • eliminarea restricţiilor de pe piaţa muncii din statele UE pentru cetăţenii R. Moldova.
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • un nivel nou de relaţii între Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
 • acces deschis în spaţiul european pentru cetăţenii Moldovei;
 • accesul liber al mărfurilor moldoveneşti pe piaţa europeană comună.
Partidul Liberal Democrat din Moldova
 • obţinerea regimului de călătorie fără vize în Uniunea Europeană până în anul 2011;
 • consolidarea relaţiilor cu statele membre ale UE în vederea sprijinirii procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
Partidul Democrat din Moldova
 • este necesară o apropiere reală între RM şi UE pentru atingerea celor patru libertăţi (circularea liberă a cetăţenilor, capitalului, mărfurilor şi a serviciilor);
 • securitatea naţională a Republicii Moldova poate fi asigurată prin aderarea la UE, inclusiv prin coparticiparea la Politica Europeană de Securitate şi Apărare.
Uniunea Centristă din Moldova
 • este necesară obţinerea statutului de ţară asociată a UE.
Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană”
 • ancorarea în spaţiul euro-atlantic în următorii 4–8 ani;
 • semnarea Acordului de Asociere pînă în 2010;
 • obţinerea libertăţii de călătorie liberă în UE în următorii 2–4 ani.
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită”

nu se menţionează.

Partidul Conservator

nu se menţionează.

Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova
 • R. Moldova trebuie să adere la UE;
 • elaborarea timp de 6 luni a unui program pentru aderare la UE odată cu ţările din Balcani.
Uniunea Muncii “Patria-Родина”

nu se menţionează.

Partidul Republican din Moldova
 • integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană în cel mai scurt timp.

Atitudinea faţă de CSI

Partidul Social Democrat
 • CSI corespunde intereselor naţionale ale R. Moldova
 • participarea în programe internaţionale de schimb de elevi, studenţi şi profesori cu ţările CSI;
 • stimularea de către stat a eforturilor de creare a întreprinderilor orientate spre exportul producţiei în cadrul comerţului liber cu CSI;
 • folosirea la maximum a preşedinţiei actuale a RM în structurile CSI, promovarea unei integrări mai strânse în structurile economice ale CSI;
 • asigurarea la nivel interstatal a deplasării libere a cetăţenilor în ţările CSI.
Partidul Liberal
 • este necesară părăsirea CSI.
Alianţa “Moldova Noastră”

nu se menţionează.

Partidul Popular Creştin Democrat

nu se menţionează.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 • valorificarea potenţialului integraţionist al Comunităţii Statelor Independente;
 • implementarea proiectelor de infrastructură în cadrul CSI, menţinerea parteneriatului în domeniul dezvoltării umanitare şi culturale.
Partidul Liberal Democrat din Moldova

nu se menţionează.

Partidul Democrat din Moldova

nu se menţionează.

Uniunea Centristă din Moldova
 • este necesară aprofundarea colaborării economice şi culturale în cadrul CSI, pentru participarea reală la diverse proiecte de colaborare.
Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană”
 • este necesară părăsirea CSI.
Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită”
 • dezvoltarea relaţiilor cu Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Cazahstan şi alte state din CSI.
Partidul Conservator

nu se menţionează.

Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova

nu se menţionează.

Uniunea Muncii “Patria-Родина”
 • formarea relaţiilor strategice de colaborare politică şi economică prioritare cu ţările CSI, Federaţia Rusă.
Partidul Republican din Moldova

nu se menţionează.