Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Concurenţi electoraliPPCD

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 din partea Partidului Popular Creştin Democrat

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Roşca Iuriemun. Chişinău1961PPCD
jurnalist, preşedintele Partidului Popular Creştin Democrat, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova
2Vaculovschi Ghenadiemun. Chişinău1981PPCD
jurist, preşedintele Asociaţiei Juriştilor Creştin Democraţi, consultant superior, Fracţiunea parlamentară a PPCD
3Cubreacov Vladmun. Chişinău1965PPCD
jurnalist, vicepreşedintele Partidului Popular Creştin Democrat, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Fracţiunii parlamentare a PPCD
4Ciuru Igormun. Bălţi1981PPCD
jurist, vicepreşedintele filialei municipale Bălţi a PPCD
5Secăreanu Ştefanmun. Chişinău1959PPCD
jurnalist, vicepreşedintele Partidului Popular Creştin Democrat, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Comisiei parlamentare pentru Drepturile Omului
6Ciobanu Victorcom. Pîrliţa, r-nul Ungheni1984PPCD
economist, preşedintele Organizaţiei de Tineret “Noua Generaţie”, a PPCD, manager, Cartelul Ţărănesc “Sfîntul Gheorghe”, mun. Chişinău
7Adauge Mihailmun. Chişinău1958PPCD
istoric, secretar general adjunct al Partidului Popular Creştin Democrat, consilier al vicepreşedintelui Parlamentului RM
8Stîrcea Eugeniamun. Chişinău1959PPCD
pedagog, vicepreşedintele filialei municipale Chişinău a PPCD, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, secretarul Comisiei parlamentare pentru Drepturile Omului
9Şerpul Valentinamun. Chişinău1959PPCD
pedagog, vicepreşedintele Organizaţiei Profesorilor Creştin Democraţi, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedintele Comisiei parlamentare pentru Protecţie Socială, Sănătate şi Familie
10Beril Valeriuor. Ştefan Vodă1952PPCD
inginer, preşedintele raionului Ştefan Vodă, preşedintele filialei raionale Ştefan Vodă a PPCD
11Babuc Monicamun. Chişinău1964PPCD
istoric, preşedintele Societăţii Doamnelor Creştin Democrate, consilier al vicepreşedintelui Parlamentului RM
12Ţurcanu Dinuor. Căuşeni1980PPCD
jurist, vicepreşedintele Asociaţiei Juriştilor Creştin Democraţi, consultant juridic, Cartelul Ţărănesc “Sfîntul Gheorghe”, mun. Chişinău
13Corduneanu Alexandrumun. Chişinău1953PPCD
inginer-electrician, preşedintele filialei municipale Chişinău a PPCD
14Chesari Svetlanamun. Chişinău1974PPCD
jurist, consultant principal, Comisia parlamentară pentru Drepturile Omului
15Grosu Dragoşcom. Şuri, r-nul Drochia1982PPCD
jurist, consultant juridic Cartelul Ţărănesc “Sfîntul Gheorghe”, mun. Chişinău
16Petre Violetaor. Ungheni1970PPCD
pedagog, vicepreşedintele filialei raionale Ungheni a PPCD, coordonator, Centrul regional de resurse pentru tineri, or. Ungheni
17Boişteanu Sergiuor. Drochia1981PPCD
licenţiat în ştiinţe politice, secretarul filialei municipale Bălţi a PPCD, consultant juridic, Cartelul Ţărănesc “Sfîntul Gheorghe”, mun. Chişinău
18Rabei Sergiumun. Chişinău1985PPCD
economist, secretarul filialei municipale Chişinău a PPCD, director, SRL “Novara Invest”, mun. Chişinău
19Stavinschi Liubaor. Rezina1961PPCD
pedagog, viceprimarul oraşului Rezina, preşedintele filialei raionale Rezina a PPCD,
20Ţurcanu Denisor. Rîşcani1982PPCD
inginer, preşedintele filialei raionale Rîşcani a PPCD, preşedinte, Asociaţia obştească “Generaţia viitorului”, or. Rîşcani
21Dohot Daniels. Horeşti, r-nul Ialoveni1980PPCD
inginer, vicepreşedintele filialei municipale Chişinău a PPCD, coordonator pentru relaţii cu publicul, Cartelul Ţărănesc “Sfîntul Gheorghe”, mun. Chişinău
22Capbătut Alexeior. Anenii Noi1978PPCD
jurist, preşedintele filialei raionale Anenii Noi a PPCD, şef, secţia juridică, SRL “PRIM-FACTOR”, or. Anenii Noi
23Cotruţă Călinmun. Chişinău1980PPCD
jurist, jurist, spitalul clinic municipal de copii “V. Ignatenco”, secretarul filialei municipale Chişinău a PPCD
24Ungureanu Ninaor. Orhei1985PPCD
pedagog, vicepreşedintele Organizaţiei de Tineret “Noua Generaţie” a PPCD, referent, Cartelul Ţărănesc “Sfîntul Gheorghe”, mun. Chişinău
25Buşilă Raducom. Truşeni, mun. Chişinău1979PPCD
jurist, preşedintele filialei comunale Truşeni a PPCD
26Duminica Ioncom. Ciocîlteni, r-nul Orhei1971PPCD
politolog, dr. în politologie, preşedintele Asociaţiei Romilor Creştin Democraţi, cercetător ştiinţific, coordonator, Grupul “Etnologia romilor”, Academia de Ştiinţe a Moldovei
27Ceclu Lilianaor. Cahul1980PPCD
inginer-tehnolog, operator flux tehnologic, SA “Cahul Pan”, or. Cahul
28Gabura Ionmun. Chişinău1962PPCD
inginer, vicepreşedintele filialei municipale Chişinău a PPCD, director, SRL “Grand-lift”, mun. Chişinău
29Ţurcanu Igoror. Edineţ1969PPCD
jurist, preşedintele filialei raionale Edineţ a PPCD, avocat, biroul individual de avocaţi “Igor Ţurcanu”, or. Edineţ
30Guţu Simionmun. Bălţi1960PPCD
pedagog, preşedintele filialei municipale Bălţi a PPCD, profesor, şcoala profesională nr. 4, mun. Bălţi
31Roman Vasileor. Orhei1957PPCD
jurnalist, preşedintele filialei raionale Orhei a PPCD, redactor-şef, publicaţia “Plaiul Orheian”, or. Orhei
32Chiţan Vasilecom. Copăceni, r-nul Sîngerei1960PPCD
manager, secretarul filialei raionale Sîngerei a PPCD, director, ÎI “Axinia Chiţan”, com. Copăceni, r-nul Sîngerei
33Moscalu Tudoror. Drochia1959PPCD
agronom, preşedintele filialei raionale Drochia a PPCD, şef-adjunct, Direcţia raională de supraveghere fitosanitară şi control semincer Drochia
34Stratulat Nicolaeor. Străşeni1941PPCD
pedagog, preşedintele filialei raionale Străşeni a PPCD
35Ţurcanu Ameliaor. Floreşti1963PPCD
medic, preşedintele filialei raionale Floreşti a PPCD
36Tătaru Anatols. Crihana Veche, r-nul Cahul1972PPCD
medic, director, SRL “Tătaru Textil”, mun. Chişinău
37Ciobanu Vasileor. Leova1949PPCD
pedagog, preşedintele filialei raionale Leova a PPCD, profesor, Liceul Teoretic “Constantin Spătaru”, or. Leova
38Roşca Nicolaes. Pîrliţa, r-nul Făleşti1958PPCD
inginer constructor, preşedintele filialei raionale Făleşti a PPCD, director, ÎI “Roşca NIGRI”, s. Pîrliţa, r-nul Făleşti
39Turtureanu Ecaterinas. Buşila, r-nul Ungheni1970PPCD
inginer cadastral, vicepreşedintele filialei raionale Ungheni a PPCD, direcor, Asociaţia de economii şi împrumut “Buşila”, s. Buşila, r-nul Ungheni
40Pleşca Tudoror. Şoldăneşti1960PPCD
energetician, dispecer, SA “Red Nord”, filiala Şoldăneşti
41Polimaru Liliacom. Cania, r-nul Cantemir1970PPCD
pedagog, preşedintele filialei raionale Cantemir a PPCD
42Grijuc Petruor. Glodeni1956PPCD
jurist, preşedintele filialei raionale Glodeni a PPCD, director, SRL “Gripin-Com”, s. Cobani, r-nul Glodeni
43Bătrînac Iuliamun. Chişinău1969PPCD
pedagog, specialist principal, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, Consiliul municipal Chişinău
44Bîtcă Vioricamun. Chişinău1963PPCD
pedagog, director, Liceul Teoretic “C. Negruzzi”, mun. Chişinău
45Ciubotaru Andreior. Călăraşi1963PPCD
pedagog, director, Direcţia generală învăţământ, tineret şi sport, Consiliul raional Călăraşi
46Federiuc Victoriamun. Chişinău1982PPCD
farmacist, administrator, SRL “Laguardia” ÎCS, mun. Chişinău
47Noroc Iuriecom. Făleştii Noi, r-nul Făleşti1972PPCD
strungar, secretarul filialei raionale Făleşti a PPCD
48Rudenco Eduards. Cotiujeni, r-nul Briceni1969PPCD
pedagog, preşedintele filialei raionale Briceni a PPCD
49Gheţivu Tudoror. Cahul1956PPCD
jurist, şef, secţia asistenţă socială şi protecţia familiei, Consiliul raional Cahul
50Guşilă Iliemun. Chişinău1954PPCD
medic, preşedintele filialei raionale Căuşeni a PPCD, medic, IMSP spitalul raional Căuşeni
51Staviţa Anatolieor. Soroca1949PPCD
inginer, preşedintele filialei raionale Soroca a PPCD, director, SA “SOR-Etalon”, or. Soroca
52Tonu Galinas. Bardar, r-nul Ialoveni1966PPCD
pedagog, director, grădiniţa de copii “Licurici”, s. Bardar, r-nul Ialoveni
53Nastas Vasilemun. Chişinău1948PPCD
inginer, inginer, SRL “Agromondial”, mun. Chişinău
54Cebotari Vasilecom. Şuri, r-nul Drochia1963PPCD
medic, vicepreşedintele filialei raionale Drochia a PPCD, medic, IMSP spitalul raional Drochia
55Mariniuc Alexandruor. Nisporeni1984PPCD
student, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
56Codreanu Dorinmun. Chişinău1989PPCD
student, Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
57Bandalac Valentinmun. Chişinău1953PPCD
inginer, expert, Cartelul Ţărănesc “Sfîntul Gheorghe”, mun. Chişinău
58Şipcalov Irinas. Chetroşica Nouă, r-nul Edineţ1988PPCD
studentă, Universitatea “Ştefan cel Mare”, or.Suceava, România
59Salagor Cezaror. Rîşcani1985PPCD
licenţiat în relaţii internaţionale, referent superior, Fracţiunea parlamentară a PPCD
60Tentiuc Grigores. Măgdăceşti, r-nul Criuleni1988PPCD
student, Universitatea Tehnică din Moldova, mun. Chişinău
61Moglan Sergiumun. Chişinău1964PPCD
inginer, vicepreşedintele Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr. 54/219 COOP, mun. Chişinău
62Andronache Mariaor. Ungheni1985PPCD
licenţiată în politologie, consilier, Direcţia Relaţii Externe a PPCD
63Sobeţchi Aurelmun. Chişinău1959PPCD
inginer, director, Întreprinderea municipală pentru servicii locative sectorul Ciocana, mun. Chişinău
64Rusanovschi Iuliancom. Viişoara, r-nul Glodeni1987PPCD
student, Universtitatea Liberă Internaţională din Moldova, preşedintele Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Republica Moldova
65Moldovanu Vasileor. Sîngera, mun. Chişinău1955PPCD
maistru, SA “UNIC”, mun.Chişinău
66Onofrei Mihailmun. Chişinău1984PPCD
jurist, administrator, ÎI “Onofrei Mihail”, mun.Chişinău
67Popa Liliancom Băcioi, mun. Chişinău1966PPCD
tehnician-constructor, şef, SSA, ÎS “Aeroportul Internaţional Chişinău”, mun. Chişinău
68Gologan Vasilecom. Băcioi, mun. Chişinău1973PPCD
pedagog, antrenor, Liceul Teoretic “Grigore Vieru”, comuna Băcioi, mun. Chişinău
69Miron Viorelcom Tohatin. mun. Chişinău1980PPCD
economist, contabil, SA “Renabs”, mun. Chişinău
70Tozlovanu Sorinor. Ialoveni1982PPCD
manager, secretarul filialei raionale Ialoveni a PPCD, manager, SRL “Verser Plus”, mun. Chişinău
71Tulgara Victormun. Chişinău1957PPCD
medic, medic, spitalul “Sfînta Treime”, mun. Chişinău
72Brădescu Ghenadieor. Orhei1978PPCD
economist, vicepreşedintele filialei raionale Orhei a PPCD, specialist, Centrul regional Orhei, SA “Corporaţia de Finanţare Rurală”, or. Orhei
73Petrenco Irinas. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă1956PPCD
pedagog, profesor, liceu, s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă
74Carcea Galinas. Lopatnic, r-nul Edineţ1968PPCD
învăţător, educator, grădiniţa de copii “Rândunica”, s. Lopatnic, r-nul Edineţ
75Zastavneţchi Adelacom. Izvoare, r-nul Floreşti1969PPCD
pedagog, vicepreşedintele filialei raionale Floreşti a PPCD
76Gâlcă Viorels. Mereşeuca, r-nul Ocniţa1974PPCD
inginer, preşedintele filialei raionale Ocniţa a PPCD
77Onuţă Gheorghes. Chircani, r-nul Cahul1968PPCD
licenţiat în drept, contabil, Asociaţia de economii şi împrumut “Cucoreanca”, com. Cucoara, r-nul Cahul
78Dubăsaru Victoriamun. Chişinău1986PPCD
istoric, laborant superior, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
79Beleuţă Mariaor. Leova1948PPCD
pedagog, specialist principal, Direcţia generală învăţământ, tineret şi sport, Cosiliul raional Leova
80Hotnogu Vitalieor. Cahul1988PPCD
student, Universitatea de Stat “B. P. Haşdeu”, or. Cahul, vicepreşedintele Organizaţiei de Tineret “Noua Generaţie” a PPCD, or. Cahul
81Procop Nataliamun. Chişinău1983PPCD
doctorand, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei
82Mocanu Alionaor. Teleneşti1977PPCD
manager, dr. în ştiinţe agricole, manager, SRL “Agrodor-Succes”, mun. Chişinău
83Repida Alexandrmun. Chişinău1986PPCD
economist, coordonator de proiecte, Institutul pentru Dezvoltare Regională şi Administrativă Durabilă, mun. Chişinău
84Mihai Nataliaor. Codru, mun. Chişinău1988PPCD
studentă, Universitatea de Stat din Moldova, secretar general al Organizaţiei de Tineret “Noua Generaţie” a PPCD, mun. Chişinău
85Ţărnă Adrianor. Glodeni1972PPCD
inginer, secretarul filialei raionale Glodeni a PPCD
86Ciubaciuc Liudmilas. Tomai, r-nul Leova1989PPCD
studentă, Universitatea de Stat din Moldova, preşedintele Organizaţiei de Tineret “Noua Generaţie” a PPCD, mun. Chişinău
87Moroi Nataliaor. Soroca1967PPCD
merceolog, secretarul filialei raionale Soroca a PPCD
88Coţofană Margaretas. Corbu, r-nul Donduşeni1989PPCD
studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
89Decuseară Tatianacom. Băcioi, mun. Chişinău1985PPCD
licenţiată în relaţii internaţionale, specialist principal, Direcţia administraţie publică locală, primăria municipiului Chişinău
90Grosu Luciancom. Bahmut, r-nul Călăraşi1984PPCD
inginer, administrator, SRL “Remlanax”, mun. Chişinău
91Ciorba Marianamun. Chişinău1986PPCD
economist, masterand, Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
92Bortnic Deniss. Bulboaca, r-nul Anenii Noi1984PPCD
inginer, manager SRL “Icatex-PRO”, or. Anenii Noi, preşedintele Organizaţiei de Tineret “Noua Generaţie” a PPCD, or. Anenii Noi
93Ştefăniţă Anastasiaor. Leova1988PPCD
studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
94Bordian Andreior. Rezina1983PPCD
teolog, preşedintele Organizaţiei de Tineret “Noua Generaţie” a PPCD or. Rezina
95Roşca Oxanamun. Chişinău1988PPCD
studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
96Salagor Octavianor. Rîşcani1980PPCD
licenţiat în asistenţă socială, şef, secţia asistenţă socială şi protecţia familiei, Consiliul raional Rîşcani
97Lapteacru Alinas. Corneşti, r-nul Ungheni1986PPCD
psiholog, consilier, Departamentul Relaţii Internaţionale a PPCD
98Jizdan Andreicom. Geamăna, r-nul Anenii Noi1956PPCD
inginer cadastral, primărie, comuna Geamăna, r-nul Anenii Noi
99Zaicenco Nataliaor. Anenii Noi1980PPCD
jurist, jurist, Inspectoratul Ecologic de Stat, or. Anenii Noi
100Banari Andreis. Antoneşti, r-nul Ştefan Vodă1982PPCD
jurist, jurist, Biserica Creştină Evanghelistă-Baptistă “Sfînta Treime”, mun.Chişinău
101Jeverdan Vasilemun. Chişinău1969PPCD
medic veterinar, şef, Clinica veterinară, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, mun. Chişinău
102Raţă Olgamun. Chişinău1988PPCD
studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun.Chişinău
103Bîrladeanu Alionas. Bujor, r-nul Hînceşti1988PPCD
studentă, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, mun.Chişinău