Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009

Votarea peste hotarele Republicii Moldova

Important: Conform Codului electoral (alin.(7) art.39), la începutul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Cu 7 zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor electorale încetează.

Prevederile legale despre votarea peste hotare

Constituţia Republicii Moldova

Art.38. Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales

(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege.

(3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii.

Art.39. Dreptul la administrare

(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor.

(2) Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie publică.

Codul electoral

Articolul 2. Principiile participării la alegeri

(3) Cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază în afara ţării beneficiază de drepturi electorale depline în condiţiile prezentului cod. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sînt obligate să creeze condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale.

Articolul 29. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare

(13) În misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se aleg preşedintele şi secretarul biroului electoral al secţiei de votare, iar în cazul în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare au mai puţin de 3 lucrători, votarea se efectuează prin poştă diplomatică, buletinele de vot fiind expediate la adresa Comisiei Electorale Centrale nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

(14) În scopul asigurării şi realizării dreptului electoral, Comisia Electorală Centrală este în drept să constituie secţii de votare şi birouri electorale ale secţiilor de votare şi în alte cazuri.

Articolul 39. Listele electorale

(7) În secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc pe baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective. La începutul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Cu 7 zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor electorale încetează. Listele actualizate se trimit de îndată Comisiei Electorale Centrale.

Articolul 49. Pregătirea buletinelor de vot

(3) Buletinele de vot tipărite se păstrează la consiliul electoral de circumscripţie şi se remit, în ajunul alegerilor, biroului electoral al secţiei de votare în baza unui act de predare. Birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală le expediază buletinele de vot cu cel puţin 3 zile înainte de ziua alegerilor, reieşind din numărul de alegători înscrişi în listele electorale actualizate, cu un supliment de cel mult 5 la sută.

Articolul 50. Timpul şi locul votării

Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor.

Adresele misiunilor diplomatice ale RM acreditate în străinătate


Adresele misiunilor diplomatice ale RM acreditate în străinătate


Republica Austria
OSCE, Agentiile specializate ale ONU

E.S. Dl Victor POSTOLACHI
Republica Austria
1030 Vienna Löwengasse 47/1
(+431) 961 10 30; 961 10 27
fax: 961 10 30 34
vienna@moldmission.at


Republica Azerbaidjan

E.S. Dl Ion ROBU
Republica Azerbaidjan
Baku AZ 1073 Pr. Husein Djavid, cart. 520, bl. 12
(+99412) 510 15 38
fax: 497 52 52
baku@mfa.md, emb.moldova.baky@azdata.net


Republica Belarus

E.S. Dl Ion FILIMON
Republica Belarus
Minsk
str. Belorusskaia, 2
(+37517) 289–14–41
fax: 289–11–47, 289–15–89
minsk@mfa.md


Regatul Belgiei
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos, NATO

E.S. Dl Victor GAICIUC
Regatul Belgiei
1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 57
(+322) 626 00 80
fax: 732 96 60
bruxelles@mfa.md


Reprezentanţa RM pe lângă Comunităţile Europene

E.S. Dra Daniela CUJBĂ
Regatul Belgiei
Avenue Franklin Roosevelt, 55, 1050, Bruxelles
(+322) 74 00 660
fax: 74 00 669
mission.bru@mfa.md


Republica Bulgaria
Republica Macedonia, Republica Albania

E.S. Dl Veaceslav MADAN
Republica Bulgaria
1142 Sofia str. G.S. Rakovski, 152
(+3592) 935 60 11
fax: 980 64 75
sofia@mfa.md


Republica Cehă

E.S. Dl Valerian CRISTEA
Republica Cehă
Praga, str. Juarezova nr. 14
(+ 420) 233 32 37 62
fax: (+420) 233 32 37 65
praga@mfa.md


Republica Populară Chineză

E.S. Dl Iacob TIMCIUC
Republica Populară Chineză
100600 Beijing, Ta Yuan Office Building 2. 9. 1
(+8610) 65.32.54.94
fax: 65.32.53.79
beijing@mfa.md


Republica Elenă (Grecia)

E.S. Dl Ion URSU
Republica Elenă
Nea Filofei, 11524, Atena
str. G. Bacu 20
(+30210) 699 03 72
(+30210) 699 03 71
atena@mfa.md, ermhr@otenet.gr


Republica Estonia

E.S. Dl Veaceslav DOBÎNDĂ
Republica Estonia
Tallinn, str. Tatari 20, oficiile 9–10
(+372) 64 20 203
fax: 64 20 204
tallinn@mfa.md


Republica Franceză
Regatul Spaniei, UNESCO, Uniunea Latină, Consiliul Permanent al Francofoniei

E.S. Dna Victoria IFTODI
Republica Franceză
Paris, 1 Rue de Sfax, 16 arrondissement
(+331) 406 711 20
fax: 406 711 23
paris@mfa.md, ambassadeur.moldavie@wanadoo.fr


Reprezentanţa permanentă a RM pe lîngă Consiliul Europei

Dna Eugenia KISTRUGA
Franţa
67000 Strasbourg, 16 allee Spach
(+33388) 36 55 64
fax: 36 48 96
strasbourg@mfa.md, moldova.rpce@noos.fr


Republica Federală Germania
Regatul Danemarcei

E.S. Dl Igor CORMAN
Republica Federală Germania
10439 Berlin, Gotlandstrasse, 16
(+4930) 446 529 70
fax: 446 529 72
berlin@mfa.md, office@botschaft-moldau.de

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

Dl Iulian GRIGORIŢĂ
Germania
60433 Francfurt pe Main, Adelheidstrasse, 8
(+4969) 52 78 08
fax: 53 10 07
frankfurt@mfa.md, office@konsulat-moldova.de


Statul Israel
Republica Cipru

E.S. Dna Larisa MICULEŢ
Statul Israel
64045, Tel-Aviv
str. Rembrandt, 38
(+9723) 523 10 00
fax:523 20 00, 523 30 00
tel-aviv@mfa.md, moldova@barak.net.il


Republica Italiană
Republica Malta, FAO, FIDA

E.S. Dl Gheorghe RUSNAC
Republica Italiană
00185 Roma, Via Montebello, 8
(+3906) 474 02 10
fax: 478 244 00, 478 810 92
roma@mfa.md

Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna

Dl Gheorghe MUNTEANU
Italia
Str. Antonio Canova 30/32, BO 40138 Bologna
(+39) 051 53 81 66
fax: 051 602 24 13
bologna@mfa.md


Republica Letonia

E.S. Dl Eduard MELNIC
Repubica Letonia
LV-1050, Riga, Bastejas, bulvari nr. 14
(+372) 6 735 91 60
fax 6 735 91 65
riga@mfa.md


Republica Lituania

E.S. Dl Ion CIORNÎI
Republica Lituania
Vilnius, LT08102, str. Miglos Gatve, 61A
(+370) 52 60 79 14 (16)
fax 52 60 79 15
vilnius@mfa.md


Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Irlanda, OIM

E.S. Dna Natalia SOLCAN
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
London W42ST Chiswick, Calea Edensor
(+4420) 899 568 18
fax: 899 569 27
londra@mfa.md


Republica Polonă

E.S. Dl Boris GĂMURARI
Republica Polonă
02–710 Warszawa, ul. Imielinska 1
(+4822) 646 20 99
fax: 646 20 99
embassy@moldova.pl


Republica Portugheză

E.S. Dl Mihail CAMERZAN
Republica Portugheză
1400–188 Lisabona, str. Goncalo Velho Cabral, 30–31a
(+351) 213 009 064
fax 213 009 067
lisabona@mfa.md


România
Muntenegru, Republica Serbia

E.S. Dna Lidia GUŢU
România
Bucureşti, Aleea Alexandru, 40
(+4021) 230 04 74; 230 07 32
fax 230 77 90
bucuresti@mfa.md

Secţia consulară

România
762432 Bucureşti, Bulevardul Eroilor nr. 8, sector 5
(+4 021) 410 98 27
fax 410 98 26
consulat.bucuresti@mfa.md


Federaţia Rusă
Republica Kazahstan, Republica Armenia

E.S. Dl Andrei NEGUŢA
Federaţia Rusă
Moscova, str. Kuzneţkii Most, 18
(+7095) 624 53 53; 540 17 73
fax: 624 95 90
moscova@mfa.md


SUA
Canada, Statele Unite Mexicane, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional

E.S. Dl Nicolae CHIRTOACĂ
Statele Unite ale Americii
2101 S Street N.W. Washington, DC 20008
(+1202) 667 11 30; 667 11 31/ 37
fax: 667 12 04
washington@mfa.md


Reprezentanţa permanentă a RM pe lîngă Oficiul ONU

E.S. Dl Alexandru CUJBA
SUA
35 East 29th Str., New-York, NY, 10016
(+1212) 447 18 67
fax: 447 40 67
new-york@mfa.md, unmoldova@aol.com


Regatul Suediei
Republica Finlanda, Regatul Norvegiei

E.S. Dna Natalia GHERMAN
Regatul Suediei
11432 Stockholm, str. Engelbrektsgatan, nr. 10
(+468) 411 40 64
fax: 411 40 74
stockholm@mfa.md


Republica Turcia
Emiratele Arabe Unite, Statul Kuwait, Republica Arabă Egipt, Sultanatul Oman, Republica Liban, Regatul Arab Saudit, Statul Qatar, OCEMN

Republica Turcia
Ankara, Kaptanpaşa soc., 49
(+90312) 446 55 27
fax: 446 58 16
ankara@mfa.md

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

Consul general Dl Sergiu GONCEARENCO
Turcia
Istanbul, Beyoglu, Gumussluyu, str. Inonu nr. 43, Ongan Apt. of. 6
(+90212) 251 72 64
fax: 251 72 84
istanbul@mfa.md


Ucraina

E.S. Dl Nicolae GUMENÎI
Ucraina
Kiev, str. Ivana Mazepy nr. 6
(+38044) 280 77 21 (22)
fax: 280 77 22
kiev@mfa.md

Consulatul Republicii Moldova la Odessa

Consul Dl Cristain MAMEI
Ucraina
Odessa, str. Posmitnogo, 2/2
(+380) 487 85 67 15 (16)
482 33 38 96
odessa@mfa.md


Republica Ungară
Republica Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Sfântul Scaun, Comisia Dunării

E.S. Dl Valeriu BOBUŢAC
Republica Ungară
H-1024, Budapest, Ady Endre u.16
(+361) 336 34 50
fax: 209 11 95
budapesta@mfa.md


Confederaţia Elveţiană
Reprezentanţa permanentă a RM pe lîngă Oficiul ONU la Geneva

E.S. Dna Tatiana LAPICUS
Confedeaţia Elveţiană
1209 Geneva, 28 Chemin du Petit Saconnex
(+4122) 733 91 03
fax: 733 91 04
geneva@mfa.md

Sursa: www.mfa.md