Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010DeclaraţiiPCRM

Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar| PCRM, 14 decembrie 2010

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova condamnă acţiunile autorităţilor statului de a ascunde gravele încălcări care au avut loc la scrutinul electoral din 28 noiembrie 2010 şi împiedicarea prin orice mijloace posibile aflarea adevărului.

PCRM vine să reitereze faptul că alegerile parlamentare din 28 noiembrie curent s-au desfăşurat într-o atmosferă foarte tensionată, precedată de numeroase încălcări ale legislaţiei electorale, încălcări care, în majoritatea cazurilor nu au putut fi constatate dat fiind complicitatea tuturor organelor responsabile de asigurarea securităţii şi legalităţii acestui proces, începînd de la organele electorale şi terminînd cu organele afacerilor interne.

Aceste organe au ignorat în totalitate atribuţiile lor de bază, fapt ce a dus la multiplele fraude electorale: liste electorale de proastă calitate, votare multiplă, cumpărarea şi intimidarea alegătorilor, agitaţie ilegală, obstrucţionarea reprezentanţilor şi observatorilor concurenţilor electorali, numărarea neglijentă a buletinelor de vot, întocmirea greşită a proceselor verbale etc.

Curtea Constituţională a constatat gravele erori la totalizarea rezultatelor votării şi a admis cererea PCRM de renumărare a voturilor dispunînd, în acest sens, inlcusiv şi verificarea intergrală a tuturor listelor electorale. De remarcat că verificarea listelor este un proces complex care constă nu doar din numărarea semnăturilor pentru stabilirea numărului de alegători care au participat la votare. Verificarea înseamnă şi contrapunerea datelor din aceste liste pe întreaga ţară pentru a stabili şi a identifica eventualele cazuri de votare multiplă.

Cu părere de rău, Comisia Electorală Centrală a ignorat decizia Curţii Constituţionale şi a respins solicitarea PCRM de a permite verificarea şi copierea listelor electorale pentru a depista una din cele mai grave fraude electorale — votarea multiplă. Totodată, CEC-ul refuză neîntemeiat verificarea şi altor date importante din procesul electoral (certificate cu drept de vot, declaraţiile studenţilor, cererile pentru urna mobilă etc.)

Toate aceste fapte denotă că Comisia Electorală Centrală intenţionează să ascundă cele mai grave fraude electorale, în special votarea multiplă care este o infracţiune. Prin astfel de metode CEC-ul practic se face complice şi contribuie la aceste încălcări.

PCRM intenţionează doar să verifice cazurile de votare multiplă care urmează apoi a fi sesizate organelor procuraturii pentru luarea măsurilor de rigoare conform legii.

În acest context, PCRM insistă în faţa Comisiei Electorale Centrale să nu pună piedici procesului de verficare minuţioasă a listelor electorale pe întreaga ţară şi să nu ascundă gravele fraude care pot fi depistate în urma acestei verificări.

În cazul în care, organele electorale vor continua să împiedice reprezentanţii şi observatorii PCRM de a verifica listele electorale atunci întregul proces de renumărare va fi periclitat şi nu va avea nici un efect. În acest caz toate consecinţele pentru fraudele electorale ascunse vor rămîne exclusiv pe seama organelor electorale şi în special a Comisiei Electorale Centrale.

Comitetul Central al PCRM
Sursa: www.pcrm.md