Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010DeclaraţiiPLDM

Probe şi dovezi care dovedesc minciuna comunistă

|versiune pentru tipar| PLDM, 3 noiembrie 2010 | 

Campania electorală a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova este bazată exclusiv pe minciună şi dezinformare. Comuniştii au minţit tot timpul — şi atunci când au fost la guvernare, şi acum când sunt în opoziţie. Astfel, ei demonstrează că le sunt străine procedeele democratice de luptă electorală şi că nu pot face faţă unei concurenţe cinstite. PCRM tot timpul a avut o campanie electorală bazată exclusiv pe minciună şi dezinformare, actuala campanie nefiind o excepţie.

Regresul în reîntregirea ţării

Comuniştii au promis: Întărirea suveranităţii şi statalităţii Republicii Moldova, restabilirea integrităţii ei teritoriale.

Rezultatul a fost: Scindarea societăţii, regres în procesul de reglementare transnistreană, subminarea perspectivelor de consolidare a suveranităţii şi statalităţii Republicii Moldova.

O ruinare comunistă şi consecventă

Comuniştii au promis: Realizarea unui curs economic, cu ajutorul căruia va fi readusă treptat la viaţă economia noastră, fiecare om va avea posibilitatea să muncească şi să-şi întreţină familia, să înveţe sau să aibă o bătrâneţe asigurată material.

Rezultatul a fost: Ruinarea economiei ţării. Moldova a ajuns cea mai săracă ţară din Europa şi, la momentul preluării puterii de către forţele democratice, era în pragul falimentului. Pensiile stabilite de comunişti nu au acoperit nici minimul de existenţă, locurile de muncă s-au redus (cu 180 300 numai în primii patru ani de guvernare, iar în următorii patru ani — cu alte 134 300), populaţia aptă de muncă a emigrat masiv peste hotare, numărul cetăţenilor ce muncesc în alte ţări ajungând, potrivit unor date, la 1 milion.

Monopolizarea mediului de afaceri şi ruinarea cetăţenilor

Comuniştii au promis: Curmarea cu toată hotărîâea a jefuirii republicii şi a corupţiei.

Rezultatul a fost: Crearea unui sistem de funcţionari, judecători, procurori corupţi, care a facilitat concentrarea puterii şi a business-ului în mâinile unui grup îngust de persoane din anturajul preşedintelui Vladimir Voronin.

Segregarea societăţii

Comuniştii au promis: Restabilirea puterii poporului, a dreptăţii sociale şi a înţelegerii interetnice în societate.

Rezultatul a fost: Cetăţeanul a fost înlăturat de la administrarea treburilor publice; implicarea omului simplu în procesul decizional a scăzut dramatic, la fel ca şi controlul civic asupra puterii; discrepanţa dintre bogaţi şi săraci s-a aprofundat; relaţiile interetnice au fost acutizate în mod artificial cu scopul de a obţine dividende politice.

Privatizări preferenţiale şi ilegale

Comuniştii au promis: Să asigure egalitatea in drepturi a tuturor formelor de proprietate. Să apere proprietatea dobândită în mod legitim şi veniturile legitime. Prin perfecţionarea legislaţiei fiscale şi prin alte măsuri, să sprijine pe toate căile producătorul autohton de mărfuri, precum şi antreprenoriatul particular, mai ales in sferele business-ului mic şi mijlociu, ale comerţului şi serviciilor prestate populaţiei.

Rezultatul a fost: Prigonirea investitorilor privaţi şi naţionalizarea afacerilor lor (cazul “Farmaco”, hotelul “Dacia”, “Air Moldova” etc.). Modificările la legislaţia fiscală au vizat sau promovarea intereselor anumitor agenţi economici (scutiri de datorii ale diferitor întreprinderi, amnistia fiscală, amnistia capitalurilor etc.) sau nu au dat nici un efect economic (cota 0 la impozitul pe venitul reinvestit). Business-ul mic şi mijlociu a fost practic distrus (amplele acţiuni de protest ale deţinătorilor de patente).

Delapidarea Statului

Comuniştii au promis: Să ridice rolul şi însemnătatea proprietăţii de stat în ramurile economiei naţionale importante din punct de vedere strategic.

Rezultatul a fost: Proprietatea de stat a fost administrată mai prost ca oricând — la momentul preluării puterii, actualul Guvern a constatat că dividendele aferente cotei de participare a statului în diferite societăţi pe acţiuni pot vira la buget maximum 70 mln. lei, iar defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat — 60 mln. lei. Sume mizere, dacă luăm în calcul potenţialul real al întreprinderilor de stat sau în care statul este acţionar. Pe durata guvernării comuniste, importante întreprinderi de stat au fost aduse intenţionat în pragul falimentului sau în cazul lor au fost intenţionat reduşi principalii indicatori pentru a putea fi privatizate la preţuri de nimic (cazul hotelului “Codru”).

Criza sistemului social a ajuns la limită

Comuniştii au promis: Să formeze un sistem de garanţii sociale reale, care să le asigure cetăţenilor o viaţă demnă.

Rezultatul a fost: Sistemul de garanţii sociale comunist s-a dovedit a fi unul falimentar. De ajutor beneficiau zeci de mii de oameni care nu aveau nevoie de el (simpatizanţi şi membri ai PCRM în teritoriu). Toţi primeau câte puţin — şi cei care aveau nevoie, şi cei care nu aveau nevoie de ajutor social. Falimentul sistemului a ieşit în evidenţă în special înainte de plecarea comuniştilor de la guvernare — pentru a doua jumătate a anului 2009 nici nu au fost prevăzute în buget sume pentru achitarea compensaţiilor sociale, iar pentru plata pensiilor şi salariilor nu erau bani.

Creşterea preţurilor sub guvernarea comunistă

Comuniştii au promis: Să introducă un control strict asupra preţurilor la resursele energetice, la serviciile comunale, la principalele produse alimentare, la mărfurile de primă necesitate si la medicamente.

Rezultatul a fost: Preţul la pâinea din făină de grâu calitate superioară (kg) a crescut de la 4,99 lei până la 7,82 lei; la pâinea de făină de grâu calitatea I — de la 4,58 lei la 6,41 lei; la carnea de bovine, categoria I — de la 20,08 lei la 59 lei; la carnea de porcine, categoria I — de la 23,65 lei la 69,27 lei; la carnea de pui — de la 22,62 lei la 36,5 lei; la lapte (litru) — de la 4,18 lei la 7,5 lei; la unt (kg) — de la 38,38 lei la 57,57 lei; la zahăr — de la 7,43 lei la 9,5 lei; la ulei vegetal — de la 11,88 lei la 14,21 lei; la cartofi — de la 6,93 lei la 9,84 lei; la roşii — de la 13,56 lei la 16,87 lei; la confecţii/pantaloni — de 201,31 lei la 370,5 lei; la încălţăminte/pantofi — de la 350,6 lei la 516,35 lei; tona de ciment — de la 723 lei la 1490,59 lei; la combustibil/petrol — de la 5,72 lei la 10,39 lei; la energie electrică/1kw/h — de la 0,68 bani la 1,13 bani etc.

Izolarea Republicii Moldova

Comuniştii au promis: În politica externă, să obţină consolidarea suveranităţii Republicii Moldova şi ridicarea autorităţii ei internaţionale, dezvoltarea relaţiilor reciproc avantajoase cu toate ţările lumii, întâi de toate, cu statele CSI. Să examineze chestiunea cu privire la aderarea Moldovei la Uniunea Rusiei şi Belarusiei.

Rezultatul a fost: Pe durata guvernării comuniste, Republica Moldova a ajuns un stat izolat în plan extern; relaţiile cu Rusia şi cu ţările vecine au fost serios afectate, cu România ajungând în genere în stare de ostilitate avansată; politica externă a fost una incoerentă şi oscilantă şi a depins de mofturile liderului comuniştilor sau de interesele de moment ale partidului aflat la guvernare.

Eşecul comuniştilor la capitolul Salarii şi Pensii

Comuniştii au promis:

În 2001 — dublarea salariului din sectorul bugetar în următorii patru ani, iar în 2005 — triplarea acestuia pînă în anul 2009.

Triplarea mărimii pensiilor din 2005 pînă în 2009;

Realizarea programului naţional “Satul moldovenesc” şi a Strategiei de creştere economică şi de reducere a sărăciei.

Realizarea Programului de redresare economică a regiunilor ţării.

Circulaţia liberă, fără vize, a cetăţenilor Moldovei în ţările Europei, protecţia juridică şi socială sigură a compatrioţilor noştri aflaţi peste hotare.

Crearea unei astfel de societăţi în care libertatea persoanei şi libertatea opţiunii vor fi asigurate de bunăstare şi prosperitate.

Rezultatul a fost:

În anul 2001, salariul real a constituit circa 372 lei. În anul 2005 am avut un salariul real de 658 lei, iar în anul 2009, acesta a constituit 1277 lei. Conform promisiunilor comuniste, în anul 2009 salariul nominal în sectorul bugetar trebuia să constituie în medie 5 120 lei. Datele statistice arată însă un salariu nominal de 2406,5 lei.

În 2005 mărimea medie a pensiei pe republică a constituit 383,17 lei, iar în 2009 — 775,54 lei.

Programul “Satul moldovenesc” şi Strategia de creştere economică şi de reducere a sărăciei au falimentat, cea mai mare parte a populaţiei rămânând la limita sărăciei extreme.

Nici o regiunea, nici un raion al ţării nu are capacitatea de a fi la autogestiune, cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi. Comunişti au distrus însăşi conceptul de autonomie locală prin autonomie financiară.

Procesul de liberalizare a regimului de vize şi de asigurare a protecţiei sociale şi juridice a cetăţenilor noştri peste hotare a fost demarat de actuala guvernare. Comuniştii nu au întreprins nici o acţiune în acest sens.

Libertatea persoanei şi libertatea exprimării au fost două principii, două drepturi fundamentale total compromise pe durata guvernării comuniste. Pentru libera exprimare a opiniei, cetăţenii au fost persecutaţi, intimidaţi şi chiar maltrataţi, toate aceste manifestări culminând cu tragicele evenimente de după şapte aprilie, care au făcut de râs ţara noastră în întreaga lume.

Concluzii

Comuniştii au decis să facă din minciună strategia lor de campanie pentru că nu au ce contrapune rezultatelor Guvernului Filat. Ei au adus ţara în pragul falimentului, Guvernul Filat a asigurat ieşirea din criză şi o creştere economică reală; ei au compromis ideea integrării europene, Guvernul Filat a adus ţara mai aproape ca oricând de Europa; ei au distrus relaţiile cu vecinii şi cu ţările cu care Moldova îşi doresc parteneriate strategice, Guvernul Filat a asigurat revenirea acestor relaţii la normalitate; ei au compromis democraţia, Guvernul Filat a asigurat buna funcţionare a instituţiilor şi proceselor democratice; ei au adus Moldova la statutul de cea mai săracă ţară din Europa, Guvernul Filat a înregistrat importante succese în plan social, în lupta cu sărăcia şi corupţia etc.

Comuniştii nu numai că nu au rezultate, pe fonul rezultatelor Guvernului Filat, dar nici programe viabile pentru dezvoltarea ţării. De acea, unica lor alternativă este minciuna. Dar, cetăţenii Republicii Moldova sunt suficienţi de maturi pentru a nu se lăsa manipulaţi şi vor da verdictul meritat comuniştilor la data de 28 noiembrie.

Serviciul de presă al PLDM