Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010DeclaraţiiVictor Stepaniuc

Declaraţia candidatului independent, Victor Stepaniuc

|versiune pentru tipar| Victor Stepaniuc, 9 noiembrie 2010

În ultimii ani forţele politico-ideologice antimoldoveneşti susţinute din exterior, depun eforturi energice pentru lichidarea Republicii Moldova ca stat.

În cadrul evenimentelor din 7 aprilie grupări unioniste pan-româneşti au participat la vandalizarea clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei, au pîngărit simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Organele de drept, care au investigat evenimentele din 7 aprilie, nu au determinat infractorii, care au sfarîmat stema de stat a Republicii Moldova şi au făcut inscripţii unioniste “Basarabia — pămînt românesc”, “Trăiască România Mare” în sălile Parlamentului Republicii Moldova — stat suveran şi independent.

În campania electorală actuală chemările la unirea cu România, adică la lichidarea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova sînt propagate deschis şi oficial de Partidul Naţional Liberal.

În calitate de cetăţean al Republicii Moldova consider, că această situaţie contravine Constituţiei şi legislaţiei în vigoare.

În calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, mă adresez tuturor organelor constituţionale ale statului să pună capăt acţiunilor de subminare a suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova, promovate de Partidul Naţional Liberal şi forţele unioniste pan-româneşti din Republica Moldova.

Solicit Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale să întreprindă măsuri urgente în conformitate cu art. 3 al Legii despre partidele politice pentru contracararea activităţilor antistatale ale acestui partid. Legea privind partidele politice în art.3 al. l indică: “sînt interzise partidele politice, care prin statutul, programul şi/sau activitatea lor militează împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale a ţării…”

Solicit Preşedintelui-interimar al Republicii Moldova, care conform art.73 al.2 al Constituţiei “reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării”, să întreprindă acţiuni concrete pentru stoparea proceselor care atentează la suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova. Şi anume, să ceară Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, Comisiei Electorale Centrale să elimine ilegalităţile comise de concurentul electoral — Partidul Naţional Liberal, activitatea căruia vine în contradicţie cu art.32 al Constituţiei, care stipulează că: “sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului” şi a art.41 al Constituţiei care prevede, că “partidele şi alte organizaţii social-politice care prin scopurile ori activitatea lor militează împotriva… suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova sînt anticonstituţionale”.

Mă adresez tuturor forţelor politice, tuturor concurenţilor electorali să ia atitudine civică contra escaladării propagandei şi acţiunilor forţelor unioniste pan-româneşti în viaţa politică a Republicii Moldova, care atentează la suveranitatea şi independenţa ţării noastre, tensionează relaţiile interetnice şi afectează procesul reglementării problemei transnistrene, alimentînd ideologico-politic forţele separatiste din stînga Nistrului.