Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Codul electoral al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 216 din 17.09.2010

Decret privind dizolvarea Parlamentului Nr. 563-V din 28.09.2010

Decizia CC privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile din 28 noiembrie 2010 Nr. 5 din 10.12.2010

Legea privind partidele politice cu modificările introduse prin Legea Nr. 81 din 07.05.2010

Legea cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri” în redacţia Legii Nr. 101-XVI din 15.05.2008

Legea despre statutul deputatului în Parlament cu modificările introduse prin Legea Nr. 90-XVIII din 04.12.2009

Codul contravenţional (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 216 din 17.09.2010

Codul penal al Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 216 din 17.09.2010

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004