Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014DeclaraţiiPCRM

Sesizare PCRM la CEC: Liste de candidaţi înaintate de către partidele politice şi un bloc electoral în care la mai multe persoane nu este identificată aparteneţa politică

|versiune pentru tipar| PCRM, 9 octombrie 2014
Către:
Comisia Electorală Centrală
(domnilor Iurie Ciocan, Ştefan Urîtu, Andrei Volentir, Vadim Moţarschi, Eduard Raducan, Alexandru Simionov, Vasile Gafton, Vitalie Modrîngă şi doamnei Svetlana Guţu)

Prin prezenta, Vă comunicăm că urmare examinării listelor candidaţlor înaintate de către partidele politice şi un bloc electoral la funcţia de deputat în Parlament la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, am constatat că în cazul a 109 de persoane apartenenţa politică nu este identificată, iar în cazul unei persoane este menţionată calitatea de membru al altui partid, decît cel care a depus actele pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală. De exemplu:

  1. Partidul Forţa Poporului — 2 persoane;
  2. Partidul Liberal Democrat din Moldova — 1 persoană;
  3. Partidul Comunist Reformator din Moldova — 1 persoană;
  4. Partidul Naţional Liberal — 11 persoane;
  5. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova — 1 persoană (cu menţionarea formaţiunii politice — Moldova Unită);
  6. Blocul electoral “Alegerea Moldovei — Uniunea Vamală” — 11 persoane;
  7. Partidul Patria — 83 persoane.

În viziunea noastră această situaţie duce la încălcarea principiilor egalităţii şi echităţii participării candidaţilor la scrutinul electoral. Fiecare partid politic, înregistrat legal pe teritoriul Republicii Moldova, este în drept să participe la alegerile parlamentare demarate, înaintînd în acest sens, candidaţii săi, membri de partid sau pe cei fără apartenenţă partiinică. În cazul voinţei benevole a unor partide de a participa împreună la alegeri, legiutorul a prevăzut posibilitatea creării blocurilor electorale, stabilind reglementări speciale în acest sens. Astfel, potrivit normelor Codului electoral, blocul electoral este uniune benevolă a 2 sau mai multor partide şi/sau altor organizaţii social-politice, constituită în scopul participării în comun la alegeri, care este înregistrată, respectiv, de Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare şi alegerilor locale generale, ori de consiliile electorale de circumscripţie, în cazul alegerilor locale noi.

Potrivit art.86 din Codul electoral este stabilit pragul minim de reprezentare, pentru un partid, o organizaţie social-politică — 6 la sută; pentru un bloc electoral format din 2 partide şi/sau organizaţii social-politice — 9 la sută; pentru un bloc electoral format din 3 şi mai multe partide şi/sau organizaţii social-politice — 11 la sută; pentru un candidat independent — 2 la sută.

Prin includerea în listele electorale ale unor partide a reprezentanţilor altor partide politice, decît proprii membri, formaţiunile politice vor neglija respectarea prevederilor enunţate mai sus, ceea ce va duce, inclusiv la o rivalitate (participare) neloială a concurenţilor electorali. De asemenea, situaţia dată crează condiţii inegale de pariciparea la scrutin între blocurilor electorale şi partidul politic (entitate cu statut de persoană juridică), pe listele căruia se regăsesc membri ai altor formaţiuni politice.

Mai mult ca atît, prin acest fapt se încalcă principiul constituţional fundamental al egalităţii, or, în conformitate cu art.41 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova partidele şi alte organizaţii social-politice sînt egale în faţa legii, iar statul asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor partidelor şi ale altor organizaţii social-politice.

De asemenea, Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, art.16 alin.(1) stipulează că toate partidele au drepturi egale de participare la alegerea Parlamentului şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

Ţinînd cont de cele expuse mai sus, solicităm luarea atitudiniii vis-a-vis de cele menţionate mai sus, prin aplicarea corectă şi cu stricteţe a normelor constituţionale şi legale.

Sursa: www.pcrm.md