Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014DeclaraţiiPCRM

Sesizare PCRM la CEC: Solicitare de verificare a autenticităţii documentelor depuse de candidatul electoral Partidului comunist reformator

|versiune pentru tipar| PCRM, 9 octombrie 2014
Către:
Comisia Electorală Centrală
(domnilor Iurie Ciocan, Ştefan Urîtu, Andrei Volentir, Vadim Moţarschi, Eduard Raducan, Alexandru Simionov, Vasile Gafton, Vitalie Modrîngă şi doamnei Svetlana Guţu)

Articolul 44 alin.(1) din Codul electoral şi prevederile Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2671 din 23 septembrie 2014 cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale pentru înregistrarea candidaţilor la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 reglementează cu stricteţe procedura înregistrării candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament. Potrivit normelor specificate documentele prezentate, în special datele biografice ale candidatului, declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia de deputat în Parlament, conţinînd şi menţiunea privind declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în locaţiune/arendă a proprietăţii etc pot fi completate atît manual, cît şi electronic, însă semnătura candidatului trebuie să fie olografă.

În lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului comunist reformator din Moldova persoanele Ciobanu Victor, sub nr.18 şi Ciobanu Rodion, sub nr.32 de mai mult timp sînt plecaţi peste hotarele Republicii Moldova, astfel nu au semnat actele prezentate la CEC.

În acest context, solicităm Comisiei Electorale Centrale verificarea autenticităţii documentelor depuse de candidatul electoral Partidului comunist reformator.

Sursa: www.pcrm.md