Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014DeclaraţiiPCRM

Mesajul adresat de Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin reprezentanţilor corpului diplomatic acreditat la Chişinău

|versiune pentru tipar| PCRM, 19 noiembrie 2014 | 

Începînd cu anul 2009 actuala guvernare a organizat diverse provocări împotriva partidului nostru. Ei au lichidat televiziunea NIT, ei ne-au atacat simbolurile, ei ne-au cumpărat deputaţii şi au organizat provocări împotriva deputaţilor noştri, inclusiv la nivelul administraţiilor locale. Acestea au culminat cu crearea partidului — clonă “Partidul Comunist Reformator din Moldova”. Crearea acestui fals politic, care utilizează aceeaşi denumire şi acelaşi simbol (se anexează) are un singur scop — zăpăcirea electoratului în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Ministerul justiţiei, Comisia Electorală Centrală, dar şi instanţa de judecată încearcă să-i convingă pe toţi că simbolul Partidului Comunist Reformator reprezintă combinarea imaginilor spicului de grîu şi a ciocanului intersectate. În realitate este clar pentru toată lumea că spicul de grîu este reprezentat grafic sub forma secerii. La vizualizarea simbolurilor partidelor PCRM şi PCR se atestă foarte clar similitudinea semnelor.

La 4 noiembrie 2014 Curtea de Apel Chişinău a emis o decizie prin care a dispus suspendarea executării deciziei Ministerului justiţiei al Republicii Moldova nr.173 din 23.06.2014 conform căreia a fost înregistrat statutul şi simbolica partidului “Partidul Comunist Reformator din Moldova” (se anexează). Instanţa de judecată a apreciat că probabilitatea cauzării “unei pagube iminente şi ireversibile Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, afectării grave a intereselor acestuia în cazul neaplicării măsurilor asiguratorii, mai ales în contextul viitoarelor alegeri parlamentare, este evidentă”. Decizia nominalizată este irevocabilă din momentul emiterii.

La 5 octombrie Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a solicitat executarea respectivului act judecătoresc de către Ministerul justiţiei şi, totodată, s-a solicitat Comisiei Electorale Centrale suspendarea Hotărîrii cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat din partea partidului “Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi simbolul electoral.

De asemenea, la 10 noiembrie 2014 executorul judecătoresc a expediat pentru executare încheierea privind intentarea procedurii de executare. Prin această încheiere Ministerul justiţiei este obligat să suspende executarea deciziei nr.173 din 23 iunie 2014 şi să emită actele necesare pentru informarea organelor competente, despre efectele ce rezultă din suspendarea actului administrativ. Încheierea dată a fost expediată de către executorul judecătoresc pentru informare/executare Partidului Politic “Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi Comisiei Electorale Centrale. Termenul de executare a fost stabilit pînă la data de 12 noiembrie 2014, ora 15.00.

Organele de stat obligate de executarea deciziei instanţei de judecată au refuzat să o execute.

La 13 octombrie 2014 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a depus cerere de chemare în judecată împotriva Comisiei Electorale Centrale cu privire la contestarea hotărîrii cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat din partea partidului “Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi simbolul electoral. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a respins recursul declarat de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.

Faptele expuse mai sus denotă intenţia autorităţilor statale de a frauda alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi rea-credinţa acestora în ce priveşte defavorizarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în scrutinul electoral. Prin faptele enunţate de asemenea se urmăreşte scopul de a induce în eroare alegătorul, de a influenţa ilegal voinţa acestuia şi, respectiv, de a încălca dreptul constituţional la vot al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, ceea ce este inadmisibil într-o societate democratică. Or, în conformitate cu art. 25 pct. 2 al Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile civile şi politice dreptul alegătorului de a alege şi de a fi ales se realizează prin asigurarea unei exprimări libere a voinţei acestora.

Sursa: www.pcrm.md