Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Codul electoral al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 74 din 16.04.2014

Legea privind partidele politice cu modificările introduse prin hotărîrea Curţii Constituţionale Nr. 12 din 04.06.2013

Legea cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri” cu modificările introduse prin Legea Nr. 61 din 11.04.2014

Legea despre statutul deputatului în Parlament cu modificările introduse prin Legea Nr. 84 din 29.05.2014

Codul contravenţional (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 216 din 17.09.2010

Codul penal al Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 180 din 25.07.2014

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004