Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014Concurenţi electoraliMPA

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Mişcării Populare Antimafie

|versiune pentru tipar|
Lista modificată conform hotărîrii CEC Nr. 2989 din 21 noiembrie 2014
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
Alegeri 2010
1Mocanu Sergiumun. Chişinău1961MPA
profesor, preşedintele Partidului politic Mişcarea Populară Antimafie
2Bodrug Danielamun. Chişinău1978MPA
profesor, vicepreşedintele MPA
3Gherman Pavelmun. Chişinău1984MPA
inginer tehnologii informaţionale, director, “Oswald” S.R.L.
4Velişca Carolins. Văratic, r-nul Rîşcani1978MPA
jurist, antreprenor, or. Northampton, Marea Britanie
5Buneanu Igormun. Chişinău1971MPA
jurist, antreprenor
6Florenţa Alexandruor. Cantemir, r-nul Cantemir1962MPA
profesor, director adjunct, “Gazoterm” S.R.L.
7Stratan Nataliaor. Călăraşi, r-nul Călăraşi1992MPA
studentă, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, voluntar MPA
8Ţîganaş Eugenius. Ghidighici, mun. Chişinău1985MPA
specialist în tehnologii informaţionale, voluntar MPA
9Stati Vladimiror. Călăraşi, r-nul Călăraşi1969MPA
profesor, liber profesionist, or. Bruxelles, Belgia
10Tudoreanu Alexeis. Pereni, r-nul Hînceşti1978MPA
sudor, barmen, or. Atena, Grecia
11Crăciun Sergheior. Cahul, r-nul Cahul1961MPA
lucrător operativ, pensionar
12Zagareanu Vladimirmun. Chişinău1964MPA
merceolog mărfuri nealimentare, director, “L-Edi Cosmetic” S.R.L.
13Echim Ionor. Nisporeni, r-nul Nisporeni1962MPA
jurist, pensionar
14Lîsîi Vasileor. Ocniţa, r-nul Ocniţa1948MPA
medic, pensionar
15Balmuş Sergius. Bogzeşti, r-nul. Teleneşti1985MPA
manager, liber profesionist
16Agreci Ivans. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni1978MPA
sudor, lăcătuş auto, “Bus-Centru” S.R.L.
17Ţîsari Mariaor. Străşeni, r-nul Străşeni1956MPA
economist, pensionară
18Rohac Ionor. Glodeni, r-nul Glodeni1947MPA
PMUEM (31)
jurist, avocat, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova
19Cibotari Victoror. Rezina, r-nul Rezina1963MPA
pedagog, director, “Tinocris” S.R.L.
20Butnaru Vladimirs. Goteşti, r-nul Cantemir1971MPA
specialist în relaţii internaţionale, liber profesionist
21Bragaru Vasileor. Cahul, r-nul Cahul1957MPA
inginer-mecanic, conducător, G.Ţ. “Bragaru Vasile Ion”
22Axenti Anas. Chioselia, r-nul Cantemir1987MPA
licenţiată în ştiinţe politice, voluntar MPA
23Laşco Alionas. Bardar, r-nul Ialoveni1975MPA
secretară-dactilografă
24Bulaviţchi Zinovies. Ciobalaccia, r-nul Cantemir1945MPA
profesor, pensionar
25Bivol Eugenias. Răuţel, r-nul Făleşti1946MPA
profesoară, pensionară
26Ciorba Mihails. Peresecina, r-nul Orhei1960MPA
jurist, pensionar
27Pîrciu Gheorghemun. Chişinău1967MPA
profesor, director, G.Ţ. “E Ledivin Pîrciu”
28Barcari Danielmun. Chişinău1993MPA
contabil, controlor-casier, “Banca de Economii” S.A.
29Cărăuş Alexandrumun. Chişinău1986MPA
jurist, secretar, “Elean” S.R.L.
30Stoica Ions. Andruşul de jos, r-nul Cahul1956MPA
profesor, liber profesionist
31Malai Constantins. Băcioi, mun. Chişinău1986MPA
jurist, student, Universitatea “Perspectiva — INT”, mun. Chişinău
32Sorocovici Aurelmun. Chişinău1949MPA
profesor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău
33Găluşcă Valentins. Văratic, r-nul Rîşcani1976MPA
jurist, antreprenor, or. Dublin, Irlanda
34Adam Dumitrumun. Chişinău1984MPA
programator, director, “AB Clean Service”, Grecia
35Erhan Liliaor. Hînceşti, r-nul Hînceşti1970MPA
profesoară, liberă profesionistă
36Scurtu Natalias. Tohatin, mun. Chişinău1985MPA
finanţe şi contabilitatea firmei, liberă profesionistă
37Tacu Anaor. Călăraşi, r-nul Călăraşi1994MPA
studentă, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, mun. Chişinău
38Postolachi Svetlanamun. Chişinău1966MPA
profesoară, liberă profesionistă, or. Paris, Franţa
39Frunza Teodors. Costeşti, r-nul Ialoveni1989MPA
tencuitor-plăcător, liber profesionist
40Lachi Gheorghemun. Chişinău1963MPA
mecanic, vicedirector, “Vicus-com” S.R.L.
41Melnic Alexandrumun. Chişinău1941MPA
inginer electrician, pensionar
42Chifeac Victormun. Chişinău1957MPA
medic-reanimator, Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase pentru Copii, mun. Chişinău
43Stratulat Tudormun. Chişinău1961MPA
inginer mecanic, şofer TIR, or. Dublin, Irlanda
44Gherman Alamun. Chişinău1963MPA
inginer-tehnolog, director, “Gordincom” S.R.L.
45Plămădeală Vioricas. Stoianovca, r-nul Cantemir1970MPA
profesoară, liberă profesionistă
46Bîrliba Vitalies. Răuţel, r-nul Făleşti1986MPA
jurist, Primăria or. Făleşti
47Borza Igors. Tartaul, r-nul Cantemir1978MPA
manager-economist, administrator, “Virtual Market” S.R.L.
48Voloşciuc Veronicamun. Chişinău1977MPA
jurist, Î.I. “Voloşciuc”
49Tarhon Vasilemun. Chişinău1966MPA
profesor, liber profesionist
50Şelaru Arturs. Văratic, r-nul Rîşcani1985MPA
ajutor şef securitate, BM “TECHNOTRADE Bomba” S.R.L.
51Chircu Gheorghemun. Chişinău1955MPA
servicii gospodării auto, şef de atelier, “Edilitate” S.A., mun. Chişinău
52Gheorghina Elenas. Mereşeuca, r-nul Ocniţa1976MPA
economist, liberă profesionistă
53Mereoară Olegs. Ciobalaccia, r-nul Cantemir1977MPA
actor, Teatrul “B.P. Haşdeu”, or. Cahul
54Bîrcă Alexeis. Ulmu, r-nul Ialoveni1954MPA
diriginte de şantier, liber profesionist
55Rotaraş Ivans. Recea, r-nul Rîşcani1950MPA
registrator medical, pensionar
56Busuioc Victors. Tudora, r-nul Ştefan Vodă1957MPA
profesor, conducător, Î.I “Alexandru Busuioc”
57Ungureanu Tamaras. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni1996MPA
medic laborant, Centrul de Sănătate Publică Raional Nisporeni
58Stoica Valeriuor. Nisporeni, r-nul Nisporeni1964MPA
profesor, inspector, Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Nisporeni
59Bejenaru Sergiuor. Cahul, r-nul Cahul1960MPA
profesor, liber profesionist
60Andruh Larisamun. Bălţi1954MPA
felcer-laborant, Centrul Hemotransfuzii din Bălţi
61Gîrbu Vasiles. Răuţel, r-nul Făleşti1952MPA
merceolog, liber profesionist
62Olan Valentinaor. Durleşti, mun. Chişinău1974MPA
laborant, I.M.S.P. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău
63Bejenaru Vitalieor. Cahul, r-nul Cahul1951MPA
profesor, pensionar
64Miron Victoriaor. Hînceşti, r-nul Hînceşti1984MPA
specialist în relaţii internaţionale, liberă profesionistă
65Darii Constantinor. Hînceşti, r-nul Hînceşti1950MPA
diriginte de şantier, liber profesionist
66Stratan Mihails. Răciula, r-nul Călăraşi1984MPA
liber profesionist
67Digori Ions. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi1981MPA
inginer proiectant reţele inginereşti, inginer, “Proleo construct” S.R.L.
68Filip Borismun. Chişinău1948MPA
biofizician, cercetător ştiinţific, Institutul de Fizică Aplicată, Academia de Ştiinţe a Moldovei
69Cozac Lidiamun. Bălţi1958MPA
zootehnician, Centrul Hemotransfuzii din Bălţi
70Furtuna Cristinas. Frasin, r-nul. Donduşeni1996MPA
liceean, temporar neangajată în cîmpul muncii
71Molenţa Feodoras. Răuţel, r-nul Făleşti1960MPA
economist, contabil-şef, Î.S. “Combinatul de Instruire prin cursuri”, mun. Bălţi
72Ursachi Elenas. Peresecina, r-nul Orhei1963MPA
educatoare, Grădiniţa nr.3, s. Peresecina
73Sîrbu Alexeimun. Bălţi1960MPA
regizor de film, preşedinte, Asociaţia Republicană pentru Prosperarea Culturii Naţionale
74Copacinschi Cristianor. Glodeni, r-nul Glodeni1996MPA
liceean, Liceul Teoretic “Vasile Coroban”, or. Glodeni
75Istratii Iraidas. Duşmani, r-nul Glodeni1971MPA
tencuitor-zugrav, fermier, G.Ţ. “Istrati Iraida”
76Gheorghina Veras. Mereşeuca, r-nul Ocniţa1974MPA
inginer video şi cinema, liberă profesionistă
77Goga Liubovs. Bîrnova, r-nul Ocniţa1964MPA
contabil, temporar neangajat în cîmpul muncii
78Arnaut Gheorgheor. Căuşeni, r-nul Căuşeni1944MPA
inginer cadastral, conducător, G.Ţ. “Arnaut Gheorghe”
79Munteanu Ions. Zaim, r-nul Căuşeni1960MPA
tractorist, conducător, G.Ţ. “Munteanu Ion”
80Brumaru Zinaidamun. Chişinău1949MPA
manager, pensionară
81Petrachi Alexandrus. Peresecina, r-nul Orhei1964MPA
contabil, contabil-şef, “Zăcământ” S.R.L.
82Bliuc Marins. Corneşti, r-nul Ungheni1956MPA
inginer-mecanic, agent de pază, “Virium Grup” S.R.L.
83Miron Alexandruor. Hînceşti, r-nul Hînceşti1978MPA
şofer internaţional, şofer TIR, “Rai Trans” S.R.L.
84Butuc Alexandruor. Cantemir, r-nul Cantemir1962MPA
anesteziolog-reanimatolog, şef secţie reanimare, I.M.S.P. Spitalul Raional Cantemir
85Sava Ecaterinas. Goteşti, r-nul Cantemir1956MPA
profesor de matematică, Gimnaziul Ghioltosu, s. Ghioltosu, r-nul Cantemir
86Lupaşcu Tudors. Ţigăneşti, r-nul Străşeni1976MPA
consilier politic, temporar neangajat în cîmpul muncii
87Rusu Vasiles. Micăuţi, r-nul Străşeni1957MPA
zootehnician, şef de producere, “Apă bună” S.R.L.
88Gînj Liudmilas. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă1985MPA
profesor, temporar neangajată în cîmpul muncii
89Licimaniuc Lidias. Răuţel, r-nul Făleşti1951MPA
contabilă, pensionară
90Olărescu Marins. Gura Galbenei, r-nul Cimişlia1982MPA
jurist, liber profesionist
91Vicol Olgamun. Chişinău1953MPA
bibliotecară, pensionară
92Cotici Anatolieor. Ungheni, r-nul Ungheni1957MPA
inginer-tehnolog, director, Î.I “Anatol Cotici”
93Tumanov Petruor. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi1961MPA
jurist, gardian, O.P. “Klassica Force” S.R.L.
94Zabrian Ivans. Voloave, r-nul Soroca1960MPA
agronom, asistent social, Primăria com. Parcani, r-nul Soroca
95Lipovanciuc Vitalieor. Soroca, r-nul Soroca1960MPA
profesor, Colegiul Pedagogic “M. Eminescu”, or. Soroca
96Ungureanu Vasileor. Cahul, r-nul Cahul1952MPA
inginer constructor-tehnolog, responsabil tehnic construcţii, “Iuna sistem” S.R.L.
97Pac Olgas. Vişniovca, r-nul Cantemir1967MPA
profesor de geografie, Colegiul Pedagogic “M. Ciachir”, or. Comrat
98Corosan Valeriuor. Cahul, r-nul Cahul1954MPA
inginer electrician, pensionar
99Lisnic Anatoliis. Cobîlea, r-nul Şoldăneşti1964MPA
tehnician-electrician, apicultor
100Mocanu Romanmun. Chişinău1983MPA
jurist, liber profesionist
101Brumaru Teodormun. Chişinău1943MPA
bucătar, pensionar
102Berbeu Gheorghes. Pîrliţa, r-nul Ungheni1961MPA
frezer la strung, pensionar